Tezliklə

Hava kütlələri


Hava kütləsi müəyyən bir temperatur, rütubət və təzyiq şəraitində hava kütləsidir. Hava kütlələri isti və ya soyuq ola bilər. İsti olanlar ümumiyyətlə tropik bölgələrdən, soyuq olanlar qütb bölgələrindən yaranır.

Hava kütlələri günlərlə və hətta həftələrlə müəyyən bir yerdə park edilə bilər. Ancaq hərəkət edərkən, isti və soyuq hava kütlələri arasında toqquşmalarla, hava dəyişikliyinə səbəb olur: biri irəlilədikcə, digəri geri çəkilir.

Fərqli temperaturda olan iki hava kütləsi arasındakı görüş a səbəb olur önyəni iki hava kütləsi arasındakı keçid bölgəsinə. Ön ola bilər soyuq və ya isti. Biri soyuq cəbhə Soyuq bir hava kütləsi isti hava kütləsi ilə qarşılaşdıqda və itələyərkən meydana gəlir, duman, yağış və temperaturun düşməsinə səbəb olur.

Bir də isti ön İsti bir hava kütləsi bir bölgənin üzərində park edilmiş bir soyuq hava kütləsi ilə qarşılaşdıqda, istiliyin artmasına səbəb olur.