Məlumat

Əsas amin turşularının dəstini azaltmaq üçün ekzogen genlərdən istifadə etmək?

Əsas amin turşularının dəstini azaltmaq üçün ekzogen genlərdən istifadə etmək?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Müxtəlif orqanizmlərin özləri sintez edə bilməyən, əksinə qidadan almalı olduqları əvəzolunmaz amin turşuları dəstləri var. İnsanlarda bu amin turşularından 9-u var. Bununla belə, bitkilər kimi bəzi orqanizmlər bütün amin turşularını sintez etmək üçün lazımi genləri ehtiva edir. Həmçinin, müxtəlif orqanizmlər üçün amin turşularının dəsti fərqlidir. Məsələn, arginin itlərdə vacibdir, lakin insanlarda deyil.

Heyvandan və ya digər orqanizmdən hüceyrələri əvəzolunmaz amin turşuları ilə almaq və onları həmin amin turşusunu sintez etmək üçün lazımi genlərlə təmin etmək, bununla da hüceyrənin əvəzolunmaz amin turşuları dəstini azaltmaq cəhdləri olubmu?

Mən bunu xüsusi olaraq insan hüceyrələrinə istinad edərək soruşmuram və maraqdan başqa bunu soruşmaq üçün xüsusi motivasiyam da yoxdur.


Əsas amin turşularının sayının azaldılması molekulyar biologiya təcrübələri zamanı tez-tez seçim markeri kimi istifadə olunur: Müəyyən bir amin turşusunu sintez edə bilməyən bir orqanizm (adətən maya) əvvəlcə mediada sözügedən amin turşusunun iştirakı ilə yetişdirilir. Sonra amin turşusunu sintez etməyə imkan verən genlə birlikdə maraq doğuran bir gen ilə transfeksiya edilir. İndi amin turşusu olmayan bir mədəniyyət mühitində yetişdirildikdə, yalnız uğurla transfeksiya edilmiş fərdlər böyüyə bilər, digərləri ac qalacaq.

Bənzər bir yanaşma Beadle və Tatumun bir gen-bir ferment hipotezi üzərində Nobel mükafatı qazanan işində də istifadə edilmişdir.


Bitkilərdə Amin Turşuları Metabolizmasının Genetik Mühəndisliyi

Amin turşuları təkcə zülalların tikinti blokları deyil, həm də böyüməni və ətraf mühitə uyğunlaşmanı idarə edən bir çox metabolik şəbəkələrdə iştirak edir. Gənc bitkilərdə amin turşusu biosintezi azotun assimilyasiyasını karbon mübadiləsi ilə əlaqələndirən mürəkkəb metabolik şəbəkə ilə tənzimlənir. Bu şəbəkə dörd mərkəzi amin turşusunun, yəni qlutamin, qlutamat, aspartat və asparaginin (Gln, Glu, Asp və Asn) metabolizmi ilə güclü şəkildə tənzimlənir, sonra müxtəlif biokimyəvi proseslərlə bütün digər amin turşularına çevrilir. Amin turşuları həmçinin azotun vegetativ toxumalardan reproduktiv toxumalara daşınması da daxil olmaqla, mənbə və batma toxumaları arasında azotun əsas nəqliyyat molekulları kimi xidmət edir. Amin turşularının metabolizmi fizioloji, inkişaf və hormonal siqnallarla razılaşdırılmış tənzimlənməyə tabedir. Bu tənzimləmə həm də mənbə və batma toxumaları arasında fərqli görünür. Amin turşularının bitkilərdəki əhəmiyyəti təkcə bitki böyüməsinin və ətraf mühit siqnallarına cavabların mərkəzi tənzimləyiciləri olmasından irəli gəlmir, həm də amin turşuları insan qidalarının və heyvan yemlərinin qida keyfiyyətinin təsirediciləridir. Məməlilər zülalların 20 amin turşusu tikinti blokunun təxminən yarısını sintez edə bilmədiklərinə görə, onları qida və yemlərdən alırlar. Bununla belə, əsas bitki bitkiləri bu sözdə “əsas amin turşularının” bəzilərini məhdud miqdarda ehtiva edir ki, bu da qida dəyərini azaldır. Son genetik mühəndislik və daha yaxınlarda genomik yanaşmalar bitkilərdə amin turşusu mübadiləsinin tənzimlənməsi və onların böyümə, stress reaksiyası və çoxalmada iştirakı haqqında anlayışımızı əhəmiyyətli dərəcədə artırdı. Bundan əlavə, gen mühəndisliyi yanaşmaları bitkilərdə əvəzolunmaz amin turşularının, xüsusən də çox vaxt ən məhdudlaşdırıcı olan lizin və metioninin tərkibini yaxşılaşdırmışdır.


Qlükoza Homeostatis və Diabetes Mellitus patogenezi

1 Pəhriz Metionin Məhdudiyyətinin Tədqiqi üçün Əsaslandırma

Əsas amin turşuları (EAA) (məsələn, metionin, lizin, leysin, izolösin, triptofan, valin, treonin, fenilalanin və histidin) endogen yolla sintez edilə bilməz, buna görə də hər birinin 10-20 mq/kq bədən çəkisi alınmalıdır. istehlak edilən proteindən hər gün pəhriz. Bundan əlavə, pəhriz zülal mənbələri tam EAA-ları ehtiva etməlidir, çünki bir və ya bir neçə EAA-da çatışmayan zülallar tez bir zamanda pəhrizin istehlakının əhəmiyyətli dərəcədə azalması ilə nəticələnən mənfi qidalanma reaksiyası yaradır. Tək EAA olmayan yarı sintetik pəhrizlər EAA məhrumiyyətinə davranış və fizioloji reaksiyalara vasitəçilik edən hissetmə və siqnal mexanizmlərini araşdırmaq üçün istifadə edilmişdir. 1-6 Bu işin mühüm nəticəsi ondan ibarətdir ki, pəhriz amin turşuları reseptor liqandları kimi fəaliyyət göstərir, bu mənada xüsusi konsentrasiya diapazonları biokimyəvi və fizioloji nəticələri olan molekulyar reaksiyalarla əlaqəli siqnal sistemlərini cəlb edir. Əhəmiyyətli bir fərq ondan ibarətdir ki, EAA-nın olmaması (məsələn, EAA məhrumiyyəti) tam siqnal cavabını başlatan siqnaldır və EAA-nın məhdudlaşdırılması cavabı işə salmaq üçün müəyyən məhdudiyyət həddinə çatmalıdır. Bu fərziyyə əhəmiyyətli empirik sübutlarla dəstəkləndi, lakin bir qədər təəccüblü tapıntı odur ki, dar müəyyən edilmiş diapazonlarda EAA-ların pəhriz məhdudiyyəti (DR) metabolik vəziyyət və ümumi sağlamlıq üçün yüksək dərəcədə faydalı olduğunu sübut etdi. Xüsusilə, müəyyən edilmiş diapazonda pəhriz metioninin normal qəbulunun məhdudlaşdırılması nəticəsində yaranan faydalı reaksiyalar bu fəslin mövzusudur.


Vitaminlər və minerallar

Elaine M Aldred BSc (Hons), DC, Lic Ac, Dip Herb Med, Dip CHM, . Kenneth Vall, Farmakologiya, 2009

Manqan

Karbohidratlar, amin turşularının sintezi: kofaktor.

Qığırdaq və sümük meydana gəlməsi: proteoqlikanların sintezi üçün kofaktor (bax. Fəsil 9 'Karbohidratlar', səh. 71) və qığırdaq və sümük meydana gəlməsi üçün lazımdır.

Sərbəst radikalların boğulması: superoksid dismutazın kofaktoru (SOD bax Fəsil 7 “Sərbəst radikallar”, səh. 46 və Fəsil 19 “Farmakodinamika: dərmanların fizioloji təsir yaratması”, səh. 139).

Yaraların sağalması: toxuma təmiri üçün lazım olan fermentlərdəki kofaktor.

• Qida maddələrinin qarşılıqlı təsiri

Maqnezium: manqanın udulmasına mane ola bilər.

Dəmir: manqan ümumi udulma və nəql yollarını bölüşə bilər.

Kalsium: süd manqanın udulmasına təsir göstərmir. Kalsium əlavəsinin manqanın udulmasına nə qədər təsir etdiyi ilə bağlı qarışıq fikirlər var.

Tanninlər: manqanın udulmasını azalda bilər.

• Pəhriz Mənbələri

• Manqanın sorulmasına mane ola bilən qidalar

Fitatlar (bax. Fəsil 15 “İdarəetmə üsulları”, səh. 120).

• Toksiklik

Adətən inhalyasiya yolu ilə:

Qeyri-üzvi: avtomobil və ya yük maşınlarının yanma məhsulları, polad və ya akkumulyator zavodlarında mövcud olan tozlar.

Üzvi: benzin əlavələri, bəzi pestisidlər, bəzi xərçəng testlərində manqan birləşmələri var.

Nevroloji simptomlar və Parkinson kimi simptomlar

Peşə hadisə tarixində mühüm amil ola bilər.

Qəbul zamanı toksiklik:

Həddindən artıq əlavəyə görə, lakin olduqca nadirdir.

• Manqan toksikliyinə meylli xəstələr

Manqan bədəndən safra ilə xaric edilir. Beləliklə, xroniki qaraciyər xəstəliyi öd istehsalına təsir göstərəcək və safra ifrazını azaldır.


Mexanizm

İnsan zülalının sintezi üçün lazım olan iyirmi amin turşusu olmasına baxmayaraq, insanlar bu tələb olunan tikinti bloklarının yalnız yarısını sintez edə bilirlər. İnsanlar və digər məməlilər yalnız əsas olmayan amin turşuları üçün biosintez yollarında tapılan fermentləri sintez etmək üçün lazım olan genetik materiala malikdirlər. Əsas amin turşularını sıfırdan sintez etmək üçün tələb olunan uzun yolları aradan qaldırmağın arxasında çox güman ki, təkamülçü bir üstünlük var. Bu amin turşularını sintez etmək üçün lazım olan genetik materialı itirərək və bu tikinti bloklarını təmin etmək üçün ətraf mühitə güvənərək, bu orqanizmlər, xüsusən də genetik materiallarını təkrarlayarkən enerji xərclərini azalda bilər. Bu vəziyyət sağ qalma üstünlüyü təmin edir, eyni zamanda zülal sintezi üçün lazım olan əsas materiallar üçün digər orqanizmlərdən asılılıq yaradır.[10][11][12]


Əsas amin turşularının dəstini azaltmaq üçün ekzogen genlərdən istifadə etmək? - Biologiya

Acrobat Distiller 10.1.7 (Windows)

application/pdf İnsan məhlul daşıyıcıları üçün substrat əsaslı ontologiya uuid:e6f80442-2239-4730-b5ae-efe23dc5debe uuid:864263f0-5b0d-4956-9cd1-8911d3e73ead

Acrobat Distiller 10.1.16 (Windows) iText 4.2.0 ilə 1T3XT ilə dəyişdirildi

BAN KbI" E sJA" [email protected]> @ HO 1'G!(3= X!( 8 ,5 @P ) d w k / _ X 8 !S:3o b + J b ŋWL_' W B : i endstream endobj 27 0 obj >stream 2020-07-07T17:27:23+05:30 Adobe Illustrator CC 23.0 (Windows) 256 156 JPEG / 9J / 4AAQSkZJRgABAgEASABIAAD / 7QAsUGhvdG9zaG9wIDMuMAA4QklNA + 0AAAAAABAASAAAAAEA & # xAAQBIAAAAAQAB / + 4ADkFkb2JlAGTAAAAAAf / bAIQABgQEBAUEBgUFBgkGBQYJCwgGBggLDAoKCwoK & # xADBAMDAwMDAwQDA4PEA8ODBMTFBQTExwbGxscHx8fHx8fHx8fHwEHBwcNDA0YEBAYGhURFRofHx8f & # xAHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8f / 8AAEQgAnAEAAwER # xAAAIRAQMRAf / EAaIAAAAHAQEBAQEAAAAAAAAAAAQFAwIGAQAHCAkKCwEAAgIDAQEBAQEAAAAAAAAA & # xAAQACAwQFBgcICQoLEAACAQMDAgQCBgcDBAIGAnMBAgMRBAAFIRIxQVEGE2EicYEUMpGhBxWxQiPB & # xAUtHhMxZi8CRygvElQzRTkqKyY3PCNUQnk6OzNhdUZHTD0uIIJoMJChgZhJRFRqS0VtNVKBry4 / PE & # xA1OT0ZXWFlaW1xdXl9WZ2hpamtsbW5vY3R1dnd4eXp7fH1 + f3OEhYaHiImKi4yNjo + Ck5SVlpeYmZ & # xAqbnJ2en5KjpKWmp6ipqqusra6voRAAICAQIDBQUEBQYECAMDbQEAAhEDBCESMUEFURNhIgZxgZEy & # xAobHwFMHR4SNCFVJicvEzJDR DghaSUyWiY7LCB3PSNeJEgxdUkwgJChgZJjZFGidkdFU38qOzwygp & # xA0 + PzhJSktMTU5PRldYWVpbXF1eX1RlZmdoaWprbG1ub2R1dnd4eXp7fH1 + f3OEhYaHiImKi4yNjo & # xA + DlJWWl5iZmpucnZ6fkqOkpaanqKmqq6ytrq + v / aAAwDAQACEQMRAD8A7z + XnkG98oHWTPrUurjW & # xArxtSmE0Qj9O7mr9YMdGekb0Xin7NOprirMMVdirBdV / OjyLpD6kupzzWv6KuHt7otEX2ioJJUEZd & # xAmjUsAduX + TiqBuf + chPyttmcS6lIOErQMfq8wHqJNHDIu6j7DToT / k7itDiqaT + EBK + 8sXvmvSLm & # xAaXSLfT / r1sqIkRmCvMGP7 + J2Ab0fhNPfJ4ocUhHvYyNC3mH / AEM1F / 1b77 / pItP + yXNn / JR / nfY4 & # xA / wCZ8nH / AJyai / 6t99 / 0kWn / AGS4 / Walh + d9i / mfJWtP + cjLi8kMVno + pXMqqXZIpbaRgq9WotoT & # xAQeOA9mVzkEjU30buP + ci7m3UNcaPqcKligaSS2UckYqy72g3BUg4jsy + Ugv5nyUP + hmov + rfff8A & # xASRaf9kuH + Sj / ADvsR + Z8nH / nJqL / AKt99 / 0kWn / ZLj / JR / nfYv5nyTnQPz2GsQ3Mi217CLZolIM1 & # xAq1fVDn / lmHT08xdVpDire7bMebi6J2v5l6hJEssdnqLRsRxkBtypqabEW3cimYlNnEjvLnnubWta & # xAj0ut5bSPzq7tbNxKAkgr9XXwxUFm + lyyyWhMrmR0lmj5kAEiOZ0UniFFaL2GBkisVdirsVdirsVY & # XAP + bv5aP + YXl2z0dNU / RJtb1bw3P1dLokCCaAoqOyBWpcclk6owBG9CFWU3GraNpklnY3t / BbXF1S & # xAKyhnlVJJmBVKRhzyc8nUbV3IxVH4q7FUm813XmO10 + KXQLZbu89dBLC9N4SDyoW eMA1p3 + 77QVYf & # xAL5r / ADkIlaHylB8U6i3WSZKiDgDV6S0JLBt6jjsKHriqO0zzL + acvmK4tL3yrDFo8bypDfC5RTII & # xA1kKPxq5HqsqClPh7k12VQ / 8Air82EM4PlSKQKK28gnRedYJJN05txpIESla9fEYq9At3leCN5Y / S & # xAlZVMkRIPFiKlaioND4YqvxV2KuxV2KuxV5vrH5e / mNdzaobDzt9RivZppbIGwhla2EsyOo5M3J / T & # xARCg3HbpQYqgIfyx / NWO2gibz8ryW8QjEp09KvJ6h5SspcrV4T6ZBrSvIGo3VTPWdA1m28k + ZdOvd & # xAQOr6nLpPH60ypbqzObjioQERoBX29 / HLtOayRPmwyfSXzP8A4A81 / wDLJH / 0k23 / AFUzo / Zeo / 7C & # xA4Hhl3 + APNf8AyyR / 9JNt / wBVMfzEO / 7CvhlG6R5X896PqEWoafDHDdw19OT6xaNTkCp + 1IeoNMjP & # xALjkKPL4pEZBFajpX5j6jpo028SOWyW5kvI4zNZ1SaYsZCjc + SqxckqDxrvTIxniibHOq6qRIiko / & # xAwB5r / wCWSP8A6Sbb / qpln5iHf9hR4Zd / gDzX / wAskf8A0k23 / VTH8xDv + wr4ZZh5G8l + ZLSzvxcW & # xAqp67wNCfWgIYRiUNQhyNiwzV9pZYy4aPK / 0n + GBFs2tY / OVpaxW1twiiidZE4yQA80fmrE8utfw2 & # xA6Zq3I3TjyPpusnzrFqF + iBpfVaV0eIVZkP7MZ8fAYqOb1HSBS0f / AJiLr / qIkwM0birsVdirsVdi & # xArsVYL + YtxrcPmHyeNNnlihbUVGopG7oj27SwofUCbMKuAOdF38SAVW / M9751stab0dY0yx02Z1Nl & # xADdSRwyGNTbrIGEkblvjMn2T0an2ipCrMpr21ifhJPHG38rEA0 + k4QCtqoYk9dqbbHAruR4k/PscV¬WO39DiruRr/AGHFXBjv/Q4 q7keIPy7HFXcjX + w4quxV2KuxViHnbX / zA0q9tv8ADXl1NetGgma4 & # xAQzJBJ642hVXdgqqWpyqvQ1HQ4qxVvP357 / Vrp1 / LmIzxootkOowj1HqAWP8AKG5cgtdqUJ8FUfr + & # Xao + YdQ / L7zVda7pSaPfvpMoaxWcXBVFe6VCXVVWrIA23jl + l / VY + 8MMn0l8mZ1LrXYqmvlu10G5vz & # xAFrVw9tbFV4So3H4zIi / EfTm2CFidu3f7JryGQHpZRA6qus2PlmHSrG40rUZLi9keZL + zmjKNGEak & # xATqwBQq67 / ar7YISmSQRspArZJctYuxV6b5X / AOUa03 / Ul / 6iJM5zX / 30vh9wczF9IZnDP5KH1cT2 & # xA9w1ai4eMkUrGtCqs + 9JAe4r7bDMNt2Rf5Y / 8pla8d / hlpXb / AHWfniUx5vZdIr9Uev8Ay0XX / URJ & # xAgZo3FXYq7FXYq7FXYqwT8wvMn6K8z + TLL6nbXf6U1AwcrmEyvDvGPVgcfYkXl929KKSFXfmdrHka & # xAzbT7XzRbXFwLgSNbehXivpvE7EnnGOVVXjT4tiB1oVXhn / Orn / KY5 / 8AmFt / + InOh7N / uvi4Go + p & # xAU0H8yvMtl + Y4TUtcvP0FZ3s / 1i3Mkjxi3hLnj6YO4VV6YMmmgcW0RxEJjkIludnv / lL8yPKXm2e5 & # xAttDu3uJbZPUmVopY6KxoDVwK75p82mnjFyDlwyCXJlB6jc9fA + GY7N37R3PTwOKuHU7nr4HwxVr9 & # xAkbnt2OKt / tDc9PA4qvxV2KobUdRs9Os3vLxzHBGVUlVZ2LOwREREDO7u7BVVQSSaDfFUjl / Mz8vo & # xAgTJ5i09SpcOn1iPmvpAGTkleQ4BgWqNgQTirdv8AmV5BubZbu31 + yltHZ0S5SZWiLRJ6jgOPhPFe & # xấu / 6sVSrzR5g0i /8AKPmPVtMntdWsDpHOJ0cTW8wQ3IKlo2HJaqQaNl2nF5IjzYZ PpL5i / wAbWv8A & # xA1LGi / wDIi4 / 6r50XgH + dL7P1OBx + QTLRNV1HXbl7bSPJmkXk0aepIscE9FSoHJibgACp75CcBAXK & # xAch + PcyiSeQCzUtZvdMgtJ7 / ydpFvFfIZLR3gn / eIpoSKXHYmmMYCV1OW347kE10CA / XTA / 8AUsaL & # xA / wAiLj / qvk / AP86X2fqRx + QZxZN5fmsbad / Lel85oY5XpHNSroGNP3vTfNPn1GSMzESOzkxhEi6V & # xAuHlz / qWtL / 5Fzf8AVXKfzmX + cWXhx7mRW1rqECQ2dv5ZsUX02khiVJNkFJGP9929QE / PKJzMjZO7 & # xAMCkB / iKH / qz6f / yLl / 6q5FbZJ + XmsRXPmq1iGnWdsSsh9WFHVxRD0LOw / DFIL1TSP95H / wCYm6 / 6 & # xAiJMDNG4q7FXYq7FXYq7FWAfmbfPba75PjisoLuefUVWEzySxcGEkO4MdR0PL4lO6j5FVOPOd95tt & # xAXsx5f0qHUi / L6x642QB4 / st6iUYgkgUoaVqKUZV88f8AORn / AJMuf / MFT / 8AiJzoezf7r4uBqPqY & # xAbqH / AClmsf8AGTUP + IS5kx + gfBrPMpt + XXn7UvJK6jqVhbw3Mtx6NsyT8 + IVvUeo4MprVMr1OnGW & # xAgWWPIY7vQZv + cmPMMFtZSPo9pI9zE0rcXlUCk0kVACW7R165hjsyJJ3Ld + ZPcy3RP + cifLd / q1pp & # xAVxYXFtczyLBPcs0Yt43rR3LF6iMGpqR0zGn2dIAkFnHUAmmdr5 / 8iHkR5k0shd2IvrfYbCp + PxOY & # xAn5fJ / Nl8i2 + JHvCZaZrGkaram40u + T7 + 3R / Tea1mSZA4AJUshYVowNMrlCUTRFMgQeSMqOQ3HTxO & # xARSvxV2KqN7Y2d9ayWl5Ck9tKKSRSAMpoajY9wRUeBxVit95F / KqPVIHvtI0mLUbhLgQRypCjTI4r & # xAcARmnqCh + LY0xVG2 / k7yBax RQQaTp0UUMjTRRrFEFDsDGzUp1NCDiqU + ZNM0JfKnmWz05rWw06TT & # xAGUzxL + 4jZ5LkyuwhDHaQsWoK1rl2nNZInzYZPpL5r / wT5c / 6nTSv + Rd7 / wBUM6Hx5fzJfZ + tweAd & # xA4Ren6BY6azvp / wCYFhaNJx9QwfX4 + XFuS8uMArxYVGRlkMueMn5frSI1 / Etn8uadcWcFlP5 + 0 + Wz & # xAtS7W1u4v2jjMhq5RTBReRG9MRkIN8Bv4frRwj + chf8E + XP8AqdNK / wCRd7 / 1QyXjy / MS + z9a8A7w & # xA9HsPLWkx6dZp / iKxYLbwhXC3NGHprRhWLoRvnP6iV5Ca6uXAbBX / AMO6T / 1MFl / wNx / 1SyllSLW0 & # xACzRTr5sgE0H9zIDdBkqoU8T6e1VUA4pQh8vaUSSfMNkSep43H / VLFFMj / L7RtPtvNFtNDq9reOFk & # xAAgiWYMaoRtzRV2 + eKQ9Q0j / ER / 8AmJuv + oiTAzRuKuxV2KuxV2KuxVgvnjRTrHm7yuDplzcppFyt & # xA + L2KQRRxMZFHx1jlD0CElaqaftYqyjzFocOuaRNpk00lvHM0bGWHiHHpSrKAOQYUJSh26YqwPzJo & # xAn5WeZvOUkeo6W2qXsMMg1PUYriZI7X6rQenMkcqUah / lruvWu2Rj1eSAqJ2 + DXLFEmykFtpX5F39 & # xA7rurfowHS7Kgl1b61eBZ7i6D + rFFG0icywPwely5b9Ph5TGty1V / YEeDHuQn6J / I618n6Tq2peXZ & # xArSTXXga20pbq6lnk5SrD60dJhyiUT8g + 3JSO5Ax / P5u / 7Avgw7k0vPJ / 5KSeZNP8tWugyahdIrLd & # xA+jc3QFjD8UoacNMpoXk37ior1UFGuzd/2BfBj3ITRtL/ACI1C41nVLTRpDpukE8tYW6uXhnnJdXh hRZ2Z5CR8ChavUFditX89lqr+wLn8Jb5Ksby AjIf1IqzAtHRQ & # xAzMBt2rtU / n83877B + pfAh3J9b2v5b6Jqtl5W0S01GK6uZVl1GxsNTvYvqfqxVM10sd0q7CIBqE0p & # xA8q1y1U5GzR + A / UkYwOTIPL / mDy5q3mW90TSWvboaIFiur8Xs8sKzpQGF6zMzMKblh8Rr1IOVGZ8v & # xAkGdM1yCXYq7FWPedvKGi + Y9KlTUdP / SUlvBcC1tvVeHk8sZUrzUinKgAY9OuKvBpPy71OS5065tP & # xAynZLaC2j06W0 / TUkZVVlLEnmoLek8Pwvy + Pny3BqFXoB0q50v8qPMVpNpSaEw0ieRtISX6yIWlmv & # xAHNJqkMH5cxQfDWnbL9L / AHsfeGGT6S + XM6l1qeeVdb0XSbiaXU9HTVuYQRLK / FYwrcn + Eq4YsBTf & # xAp71ynLCUhsaZRkBzCnrOsaTfaZpsFrpUdhe2gkS7uYnqtwGIMZZCKhlAoTy38BhhAgkk2CpII5JP & # xAlrF61Y / 8c3T / APmDtf8AkwmcvqP7yXvLnQ5BVylknyXHk763b87a5 + q8GW5Kt8XLgnF1Bbf4w3Ib & # xAYE7JEaVNNx2JwoZX + WFf8Y2lOvCX / k2cBZR5vZdIr9Uev / LRdf8AURJgZo3FXYq7FXYq7FXYq7FX & # xAYqwb8y9B8otol / c38kemT39Prk9tHH9ZvhFA6CBwODXBWMlkVjRSoY / CpGKsFRrWbRdP1bzToSRw & # xARMkPlXyhcypI89zUsl0rOxlb1F5fA4LPXcN8GKtTWslxrtvqelGHUPzDvynprqKia10i3VGMiwcC & # xAIm9Ji3Bko3H7VW2dVT0nyvpvmKC68raSsOo6bOLSbzNrKySCWczuskqW0kq7R8v36FeXqFTzPMlm & # xAVen6x5A0O40e3sLS0VYrIMYbL1DHBOX3YXDcJmJdxyaUL6la7 / EwZVhdn + WnnewittdS7h1PzOpt & # xA4IrfUT61rYQryR3tlUxK3Es GH2TwFPifcqpboXlAyavLpul3sL6 / dhk83a8iu10sXp8RFaS3BDGH & # xAmgWVko55o1SfixV6z5W8raN5X0aHSNIhMVrDvVjyd2PVnbuew7AUVQFAGKptirsVdirsVdirHvOl & # xArqX6Gu7rR7VrzVWEESW3qFVeP1wHqpdEPCOR23ONqi / 8KaF / yzD7zkuOXeigxzztoup2NjDJ5Z0W & # xAPUpzIvrxs4VlQOv2Q7xg1XlX4seOXetBF + WdHhutGsn8wafFp + tXAkMtkrj9h2ClVDydYwrEcjSt & # xAK48cu9aCV + ftL1zT4rH / AAnoSapNK7fWlcgBFTiyfE0sYHM1U7HbftQvHLvWgnflXSJ7rQLSfXNP & # xA + oao4f6xaRueKUkYJQB5KckCtTkaVpXI2lJ / P9p5p09LAeUtFXVGld / rvqS8fTCcTGAWkj / vDVT1 & # xAoPi7UKqceV9JubzQbW512w + o6rIH + sWqOeK0kYIdnkpyQK1ORpWlcVSb8wIPNenQwjyl5eOryMjS & # xASyNcRxgSIyGOHjJLEaSjkGf9j37Kp95Z0yefRrK71W1aw1Z4 + VzBHIy8GqRtR5ONRvTmadK4qntt & # xAbRW0QiiB4VZviJYlnYuxJNTuzHFVXFXYq7FXYq7FXYq7FXYqgdW0TSdXihi1O1ju4reZbiKOUclE & # xAiAqGodjsxFD44q8k822UVt58jh0KBtd85ahMt1a6jPDFNBpNtx5AsR3d4 + CuR8CtX7Z / eKp2Pydu & # xA4tFisItWYXmoM3 + KNVjBtrm65ujepE8dSjIqFVT7DFub8qFWVZ / oeh6XoemQ6bpkAgtIBRVqWZj3 & # xAd3arO7d2Y1OKo / FXl3m3zXqPm / Vf8FeT / rBtJPQfW / M1o6LDBazAvxgloRIzoKHgwO + 37XFVnflr & # xAyvo3lzSrbTdMiKw2ycFkkYyStsoJZ23 + LgOm22wAAxVNsVdirsVdirsVdirsVdi rsVYv53 / L3SPN & # xAy25vZ57We1jnjgubUokq / WE4E8mVj8NKinfFWMTfkTZNPp8kXmbWkFnJK83K4DtMJVbq3EcWVyGD & # xAAdqeBCqIsvyR0e11DTr0a1qkjWDI8kTTIEuWjm9VfXCoOagfu1Xsmw64qrx / k / Zi4upX1 / VZI7x6 & # xAzQmaPiUIeqVEdaEvyJ / mqe + Ksv8AL2iQ6HpEWmQyvNHC0rrLLTmfWlaU14gDYvTFUxxV2KuxV2Ku & # xAxV2KuxV2KuxV2KuxVjfnbU / NdnbWsHlzTjeXV7IYXuDx4W4K1DuCy0HWjbgEbg1xVb5F8haL5RsJ & # xAEsov9yF9xk1W8LM7TzDkxYltyA0jUrvTrU74qybFXYq7FUDo + iaTo1q1rplrHawNI8rJGKVdzVmJ & # xA6nw37bdBiqOxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxVhv5qeVvNPmXy9b2PlvUF02 + ju0nknaaaAGJYpFKcoVd & # xAjVnU0pTbMrSZYQlchYpryxJGyEvfJX5hzpZCz85NpSw2tpb3EMVqlzV7cD1nWSZt2m5SBmKV + WDI & # xAp5Y8yDIkcmYGyV3 / AOXn5wT3pmtfzGe1gLzSGEWEL7yKyIoqeIRBxYDifir1 + HjFLILvyt5uk8mW & # xAmktrX1vW4pTJc6q / K29UF3b7MQfjQOBQbbYoKB1TyP5 + u4LZbDzfJpLR2Qtp0SH6yrTcaGTk7xn7 & # xAQU1ADdRyFdlIQn + A / wA3OS / 8hGcKI + MhGmWtWcru25ovx / EKdvh7VxV6JYw3EFlbw3ExubiKNEmu & # xACApkdVAZyo2HI70xVWxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2 & # xAKuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KsL8h + bfMmo & # xA6RqGoebrJNFFnR5DLDNaJEo QvMjNcMwlWGm86URu3TFWW2GoWGoWqXdhcxXdpIWEdxA6yRsUYo1G & # xAUkGjKQcVV8VdirHPMmo + bbS8H6IsBe2wh5KgCfFKSwcO7SxlBGvFlCq3Pdfh64qkF75s / NUXxisf & # xAKSSwxR8pDLOicn9X0wqycitCvJ6gGgAr9rFVeLzB + aZWDl5cgDTLMZKzIBC6uwiRv3nxBloS48Og & # xA5bKsl8tX + u3tlNLrWnjTblLiWOKAOJA0Kn93JyBP2h1xVNsVdirsVYT + XXmjzprV3r0fmTSf0bb2 & # xAF08WmzfV57b1Y1nnjA / fs3q0hiik9WOiH1KAfCcVZVpWtaPq9ubnSr6C / tlbg01tKkyBuIfiWQsK & # xA8XBp74qjMVYV5k1b8y9Nu72TRtHh1u0qps4S6W7AAR1Quzmpcu / xFaLx98VQI82 / mst2LeTylGQU & # xAkYTJOrJ + 74KGJ5AAnmWCVqQKVrWiqcz6t5 + GlNJBo8D6kbwRJA0gWNbUwCT1C3P4iJf3exHy2xVL & # xAJ / Mv5qCN5ovK0J9KRqW31hC80XKRVKyF1WNgAjUKmvtXZVZYeZPzbms4Zbryvb21zNIY2t / rCuI1 & # xACSFZCwfozIu3YNTrirMdCudWudKhm1a0Wy1Bi4mtkcOo4uyqQwr9tQG9q0xVH4qxX8zPMPmTy / 5T & # xAm1Py7p8mp6lHPbp9WhtZb + T0ZJlSZ0toZLd5WSMswX1FHiQMVTGz8yafHYaOdWvIbLUdVhiaG2uQ & # xALKaSVwgZFtpZJJFYPKqmPkxUmhJxVOcVdirFvNGred7DU4 / 0JpK6pYm3q6ckjb1y5Aq7uvw049vv & # xA / ZVSCfzP + c36HX6v5Wt / 0qYTUvMnp + ssLMPg9YfC8oCU5 / D1qeQ4qpnpHmD8ybrWYLe + 8uRWWmyK & # xAGnummRzGwcK6AK55fCGYNTuPA4qhI / M35sfVIlk8rRLdt6aSOJ4zGCWUSScRJWiipC1Na9fhNVWr & # xAHzP + a86wpceWI7VzGWuHaRG4ycU / dKFloaOz / HWhFNuoxVkPlPVPNl + Ln / EGkJpYTgbQpKspkBLh & # xAuQUtxPwq1O3LjuVJxVkGKpf5jeRPL2qPG7RyLaTskiHiysImIYN2I8cVYT5dX8xbr8tdHNheRpr6 & # xAyzrqEl6Xd2RJZk4h5kdg6kKPjT5gfZxVMNR81a75M8gnWfNipqOpWzqlyLOiK3qy8FK1VAB8XSnT & # xAqSd8uwYTklwhhOfCLYnoX / OSOj6vren6VHo9xFJqFzDapI0iEKZpFjDEDwLZmZOzZRiTY2DVHUAm & # xAqev8n5AbdD2Oa1yHMzgduo7HucVbq / t9xxVpWcqDtuPA4q4M5J6bHwPhiruT8gNuh7HFV4rTfFXY & # xAq8w8izeebjyJq5hv1Gsx6i5srnUXklRbXjDIOTOCQDGxIoOO + 23xYqyPyDqOuT6Tdy67q1hqU0Uv & # xAJLixkjkjjhKB1EhjWNQeJqdt9yKKQAqmP + M / KfIj9O6fSg / 4 + Yv + a8t8Gf8ANPyY8Y704LPUCo3 / & # xAAMk / 1ypk4s4puNz / ACN + uKuZnArUf8Cf64q3V / Ef8Cf64q0rOVBqNx / Kf64q5GY9SOpHQ9jiq / FW & # xACfmLY29z5g8nzPJNHLa6isielCJVKmWFSJCXT01LFV5UPXxoGVX6h + Y2qWnmltEj8tXlzbLPHAdT & # xAjEhhpIAS391T4a70alWXf7XBVhPnH / Nii + 8 veaNR0VNEjuEsJjEJmnZS1ADUqEanXxzaYezhOAlx & # xAc3FnqKNU9i069ku7G0uinA3MKTFBQ05qGpWvaua2QokOSDYRPJ + QFOx8Pb3yKXcn5EU7Dw9 / fFXc & # xAn5EU7Dw9 / fFXBn5EUO3y / rirgz1O3Q + 3h88VcrOWII2B9vD54qgPMtxFbeXNVuJQxihs55JBGKuV & # xAWJieI4y7 / wCwb5HFWG6Drej335KDU7 + CSHTJ7K4E0FukDSBTI8f7pY4oIC1d1IjC99 + uKsQ88 / OQ & # xAfkbqq6O9w1qNRqwuinNZGulZl / dllp8Xj9x2Gb2f / ej4tOf6XifkJ0j89eXJHNETVLJmPgBcIT0z & # xAe6j + 7l / VP3OFD6h731J / yun8ruQP6eipQ / sXHt / xXnP / AJHN / Nc7xo96LuPzV / LuEosuu28bOkUq & # xAqzSA8JVWRDQr3RgciNJlP8KfFj3p3oXmPQtftHvNHvUvbWOQwvLEzECQKGK7gb0cHKsmOUDUhTOM & # xAgeSYIV4Lueg7tkEuUrVtz18W8BiriV5jc9D3b2xVUWlNv4n9eKtk0FcVef8A5SeZLC / 8n6jqUcLW & # xA9raXt0r1WLkyxKrFyIYLWrEdaoWrsxrsFVLypd + Trnyr5hfy3aT2aG2DXMdy1XNbSkZ / vJafCu9T & # xAWvtTJ4 / qHvRLk + R8611bJvN2va4nmvWkTUblUS / uQiiaQAATMABvlGHHHgGw5BnORsvrXyJK0nkb & # xAy3JI7PI + m2TO7MxJY26Ekk9znOagfvJf1j97sIfSE9crxO5 + 9spZN1XxP / BNirSFeC7noO7Yq6Mr & # xA + J7nxxVVxVgf5h3Oox + avJcVoLb05b5vrP1k2YJjDRAiAXLBzNQ1Hojlx5ewKqV + Y7tF8 / rGPPMl & # xAkwuoU / QSxzFFLRwsIi0ZC / EqNJ8XYtX4Q2KvAvzc / wDJk + YP + Ypv + IjOm0f91H3OszfUX1v5fKf & # XAPTPi / wCPSH + X / fa5zmT6j73ZR5JgSnMfF2P8vtkEuBTmfi7D + X3xVwKcz8XYfy ++ KuBTk3xeH8uK & # xAuUpVvi7 / AOT4DFW0K8j8Xf8AyfAYqg / Mcgi8vapIY1lCWk7GKSvBqRMeLcSDQ9DQ4qxPyLf6lJ + V & # xAUd3ZadD9Z9O6NlZRs9wsoE0gXmJmjYtJuWBffxHQKse / Ny51y5 / J3VJNZso7C6 + uqEgiNR6Quxwc & # xA0Zqsw3bxO + ZvZ / 8Aej4tOf6Xzx5O / wCUu0P / ALaFr / yeXN9m + iXuLhQ5hJ8tYpx5p / 46cP8A2z9N & # xA / wCoCDKsXL4n7yylzRA1LULPyhp4tLqW3D6hfFxFIyVpDZ0rxIwcIMzY6D9K2aTPyb5282aQmt6h & o # xAY6pOt3Bp6 + k8rCcLzvbZCQkwkSvFiOmV5sEJcII2v9BZQmRae + Wvzs / M688x6XaXOtepb3N5bxTp & # xA9WtV5I8qqwqsQIqD2ynLocQiSB07yzjmkSN30EfzP / L3kD / ILT + h / wCPlfbNN + Vy / wA0uX4ke9kl & # xAje2t7aRXdpKk9tOokhmjbmjowqGVu4OUyiQaLIG1fAl57 + UGoT3XlzVpobGC1RL + YQLDJLJ6jiKP & # xAlyEpJWhoq0boPapVR + nXvma68r642uaZFphW2P1ZIwELg2g5l1EktCr7AV2G1TSuTx / UPeiXJ8a5 & # xA1rq0484 / 8pdrn / bQuv8Ak82VYfoj7gynzKfaz5 + 866dNaWNhrd5a2cGn6cIbeKZ1RQbGEmgB23OU & # xAw0 + OVkxF2fvLIzkOr6C / JnzDdaj + Xdjd6vqH1m +kkn5zXM1ZCFmZVry32Apmm1uMRykRGzmYZXHd n8VxFMC0UiSAbEq/IV+jMQim1chPBenQftHAroyfbqf2j44qqYqwD8zbDULrXfJ7Wc1vCxzbDULrXfJ7Wc1vCxzbDULrXfJ7Wc1vCxzbdjpdjpdjpdjpdjpdjpdjpdjpdjfjf# lXujeVLHWHml5alqE6R + vCYzH6Tgs0ZP2eNamnWlF & # xAIKr5u / Nz / wAmV5g / 5im / 4iM6bR / 3Ufc6zN9RegSf85Ha5pMraXHpFtLHpxNokjSOCywngGNB1PHM & # XAP + TYy3s7t35kjanri / mt5DEywT63ax3Y / dywlmqslQCn2ezbZrvymTnRpyfFj3oqP8xvI0l2LdNf & # xAsGndliSMXCci5NAoHjXInTZKvhKfEj3o2Pzd5XeUImtWDO9FVRdQkkkmgAByHgz7j8k8Y711v5q8 & # xAtzz + lBrFjLK + yRpdQsxoK7AGpxOKY6H5LxjvR0V7bSSFI7iJ3J2VZFJO3gMhwlNqyFuTbjr4 + w9s & # xACUt82s48s6kkdrJevNbvALWGvN / WHp0BAJH2q1xVBfl1oi6H5M03SktpbNbZZALaeRZpEDTO9DIs & # xAcIP2tvgG2KoW9 / Lry / ceXNT0fUriebTdQu31C5d5FQoxZXoGAHFV4VNeu5PXLMWU45cQ5sZREhRY & # xAh5S / KL8pb + 6fUtEa5nbSL8w + qLgOn1i1ZWNONaqGzKl2hlIo01jBEJNrH5YfkxpfmKx0CRL2e / u2 & # xA4yxQzl2gDAem8q0qFepp8iegND / KWXyR + Ximvm78qPyl02ewfVheevemCxtUjm3KwRpCGINPhRFX & # xAm3br44I9oZR3JOCJTHUPyM / LC00bjfvNbabYvNdPPNdCNE9VY1kZ3YABaQr1x / lDLd7L4EUr8lfl & # xAJ + XWtaRqFzb6dqNna3MkliDcTg + vBDNHIs8RXl8LvEPfYjE9oZTXLZfAiqeVvym / Ka71qaXSPrUl & # xAxos8MglNwCjODzVkHVk5JTlSh3pWhxl2hlIo0owRCpb / AJZfkbceaLjyzFpZOq2kInnj + t3IADUo & # xAu8 / ItRgenTI / n83877B + pPgQ7nqOlaXZaVpttptjH6VnaRrDbxcmbiiCijkxLGnucxZyMjZ5lsA o & # xAUq3k5t7Se4EbTGGNpBEgqz8VJ4qPE0oMiliH5T + Xv0H5cuIPqE + nNdXst21vcSiZuUqJVgfThKqS & # xAPskEj + Y4qndt5Ws4b7WrppppRrgRbmF2HBFRDHRKAHcNuST2HbCDRtS8t0L8tvyR13zBqWi6ZYXk & # xA76XHG896stx9VZ3ZlaJJuXEvGVoy + NR1VqZn8oZe / wCxp8CKvdeQvyZ1Tz9PoH1K7u9ZnWe8v54Z & # xAJzbwyhwzRzOp4xu3PkF8KfzLUR1 + UCgUnBErfMnkT8mrfzTpehXNheXms3 / o2yw2sk8noQwwBIpb & # xAji3wJwioG70J7MQjX5R1U4Ited / IP5MeWo9Jt9TsLy4uruQWWl2FpJPLO4aUs7BFapWNpqsfcAVJ & # xAAxGvyjr9iPAizBNL8k / ll5cuJ7eabTNNkl9R0BM8ksxTZEWRZGLFY9gMpy55ZDct2cYCPJOf01Yw & # xAeWo9evL + ey09oY53edI1eNZAAFZfTrUlgOnXplV + TJf5U1iDXdIt9YtJbr6pc8zFHdRpExUMQGKh & # xAFO9KjfElKd4FYN548p6p5g82eWLmKFVsdCukv2uSwDF / UXlGFr / Ila09sVZL5m8vwa / pEmmTzy28 & # xAcjIxlgKhxwYNsWDDt1pt1G + KsB89 + VPyUtNcguPMtmZNZ1y4VEjjmu2lkkcheXpwyfCo + XyzKhrM & # xAsRQO3wajhiTZCD13yZ + Q1p5ng0m / 095NY1K4EbJDLfShZp / jX1jFIVh51FOVK1qNgSCNdlAq / SC + & # xABDuRuqfl7 + Sdt5ptbC9sOOtam7zwj6xeUMnINViJOClmaig9SQO4xGuy1V / YF8CHchJ / Jn5J6f57 & # xA0 / Qv0W36bui1xE63NyVjmjpKispm3LjkwoCBxPKmJ12Wqv7AvgQ7lVfy / wDyOsvOFloEOnFtdflP & # xAFHFPeSLEYFEo9ZhKVQld1D9fuqnXZSKv7Av gQ7kPpHkb8l7vzdcaFpOitdy21tIb2 + gvJpIYGesL & # xA28w + sc0kZGNKrv2NQaJ12U9fsC + BDudpHk78kX83S6HpmmtJexJNC9zBdXjxpKqvHPA7CX4X4ct / & # xAYioYYnXZTzP2BRgh3J55P0T8q7bzhc2vlyOVta0uMvNKLi7nhUOTE6cpJHiZ16EdR9BpXk1M5iid & # xAvcExxRBsPQ8obHYqhNX0u11XTLnTrvmLe6QxyGJ2jcV6FHUhlYHcEYqwHzRqaeSdBj8q + SNPabX7 & # xAhE + qQoqlgZua / WHL8RI / 7hyevELyK8FpirJvKnlDT9MI1i6s4P8AFV9bwprOpqoMksiIoccgAAtV & # xA34gA0BO + Kp / Lb28xjM0SSGFxJCXUMUcAgMtejUYioxVjvnDyLaeabiw + vXtxHp9q5a706IgRXK1D & # xAKrn7S0dR0PT34sqrIra2t7W3jtraJYbeFQkUMYCoqqKBVUbADFUNpeiaVpSzrp1slstxIZpglaFy & # xAAO / QACgUbDtiqJW3t1uHuFiQXEirHJMFAdkQkqpbqQpdqD3OKqmKuxV2KvNPNGu675q11vK3ldpI & # xA7CD1Yde1NSIvSdSyGE1KzAHg1GQbmlOSciFUFHqNhZSp + XP5cyRW2o27Omr3lwkivEkSKjSK5WNZ & # xAZKUX4GqoACrx3RVEDS7nyFotpoHlm0 + teZ9YUCXVbgs4afkXd2Z1PNEZnbhyqOXI1q7YqsgsLL8u & # xANHn1G8 / 3Keedbado5Gd39aYkExRzSr8KqioSKc340VW4qgVQ1na6f5Mt7nz9 + ​​YVxJdeYrph9VsyV & # xAmkiXgoWG3hQsOa0dvhZljDPxIBcsqibbRZtSurrz15 / EtppVifrOmaPI7TR28MauPXliSNWFY5By & # xAQrUEEvyHHiqssdG1r8xdaOqa6s9r5Rs5gdM08SIqXYRgQ0ixM + 6TR / E1fiHH0yF5 + oq9UiijijS K & # xAJBHHGAqIoAVVAoAAOgGKrsVdirE / Pv5haZ5Vgt7YJJfa7qTCHS9Kthznkd6gOVAYrGp6tQ + wJ2xV & # xAggnvPLvPU3Nhefmt5ikjtUhklkeGLkHSJaDl6YDIx4 + FV5UUtirPfJfkxtImu9Y1V4r3zNqbM17f & # xAolOMZNUgQ7fCgoK0HKnQUACqvJ5D0U6tqurQvPb3 + rQNBJNHJQwu0fpmeAkEpLxoAa0FNgOTclXn & # xAbiy8szL5T8n21xrPnHVVuFu9fUJW0RJHVnLzsyosTyFQi1A / yjRWVRV / 5I8x6BYL5Y8qWU80uvI0 & # xAeu + cZZYknjaQKJJo / iLBqc2K8VqTyDmQlsVU1jvNPlm8n + TdQE1xFD6nmrztdPBJcW4CkokrqEHN & # xAU3UvuB4nkyqrYIZNRd / KHke1lstJuqS695vtlWIvPyVpkCOBtKknJeBH2vgHD4sVem + WPK + jeWdI & # xAh0rSYfStoQBU7u5H7TttU / gOgAGKptirsVYX5 / 8ANt5ZNbaHoimfWdQlWGsUkatACOYB5 / CGkC8V & # xABIPGrrXgcVTLyf5Uk0fTLMapdNqmswRuj38rPIR6kjSMsfqMxX7fEsKFgor0ACrIsVdirsVdirsV & # xAdirsVdirsVU4ba3haVoYljMz + pMUAXm5AUs1OpooFcVWJp9hHdSXaW0SXU1DNcKiiR + K8V5OByNF & # xA2Fe2KsZ / MDz / AGPlaySCJPrvmC / pFpOlRMollkc8VahqeIbwUk70BxVj2m28nlDTbvzh571Br7X7 & # xAuRpbWxZ0CQuUZI7a0QngrcGYbsVjDP8AHQu7qqWmfX5pJ / Pnn54otOtn5eXdOjTk0SNLWBwVAkZ5 & # xAR6fwHZmCsVBVKKojSLbW / wAwNVh16 / aWy8mxqX07SXUI9z60IX1JSK8kZZHGx4kEqOSnkVXpYAAA & # xAAoBsAMVdirsVYd58 / MFNASPTdJhXVfNV66w 2OjpJGstXFfWZHeMmNOrUP0gBmCq7yr5JurVJtT8w & # xA3K3 / AJnuxIralGixvbxS7iGFgBX06ni5HKlF6AYqs8g / ldonk9ru7jlk1DWL + aWa71KfZmaZ + TcY & # XAL / dR125FFHKgr0ACrMsVdiqglhYR3cl5HbRJeTACa5VFEjhRQBnA5GgHfFWDeb9T8563qt75T8t2 & # xAsVrDEkA1XU70vH / o9zXkbb0zybkiugbs4p7hVPvJ3kTQvK3l5NEtIlniaMR3k8yIZLmi8B61BRgE & # xA + AA9F2xVNdH0XS9GsI9P0y3FtaRV4Rgs3XxZizHw3PTbpiqNxV2Ksd8933ma00KT / Dlp9a1GflEj & # xA7n0iyNwfgKFquFXqoFakgCuKofyJ5Kfy9ZzzahezanreoP6 + oXlxJ61HJ5elExSOkaE / D8I + Q6BV & # xAlWKuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KqV1HPJazR28voTujLFPxD8HIIV + J2bid6HFWF + VfJWraYbrW & # xAvMbweYPMrRAxXKoiPWOvGJGKxRgUVOLlQ1a8icVUPLvlbUvMGvp5w832UcFzBEsWjaaHkYW6dZWl & # xAR0j + JnFVr2oWAIUKqnWt + QdJ1vVbW51Hjc6bbIF / RMsaNCSoKrTwWjbrQ1HwiitIrqskjjjjRY41 & # xACIooqKAAAOwAxVdirsVdiqS6d5O8vWGq3eqQ2qve3Vw1360oWRopZE4SGF2BdA + / IBu57bYqnWKu & # xAxV2KtO6RozuwREBZmY0AA3JJOKvOPMvmjVvNeoSeWvImoGGW2dBqfmG0kt547XlyRo2iYnkwG / 2l & # xANR8PQlVWZ + WPL1t5f0aDTIJZbj0h + 9up2Mk0r0A5O7EsdgFFSaKAO2KprirsVdirsVdirsVdirsV & # xAdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVcSACSaAbknFXnmveYoPOV // hP Q & # xA0kutPmikbU9ct3BgtZIz8ME0fKN3ElCrUYHpxrRiirKfKfk / y / 5W0tLDR7KG1UhfrEsaKrzOK / HK & # xAygFjuevToNsVTrFXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FX & # xAYq7FXYq7FUu8x / ov9Aaj + LQ / oz6vL9dpWvpcTzpx36Yqk / 5d / WCD / wBBt / hn0 / S9aX69T0vX + + q & # xA / qfWPS25c + VKfDT7Pw0xVlOKuxV2KuxV2Kv / 2R == 2020-07-07T17 s: 27 :23+05:30 2020-07-07T17:27:23+05:30

qahirə 1.16.0 (https://cairographics.org)

application/postscript 215.900000 279.400000 Milimetr 1 False False ArialMT Arial Regular Open Type Version 5.22 False arial_0.ttf Helvetica-Bold Helvetica Bold Type 1 001.007 False HB0007 Yellow HB0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000. -1440-bc28-de9d447549cd xmp.iid: fc180fa9-3b0b-1440-bc28-de9d447549cd xmp.did: fc180fa9-3b0b-1440-bc28-de9d447549cd xmp.iid xilas: fc180fa9-3b0b-1440-bc28-de9d447549cd 2020-07- 07T17:27:23+05:30 Adobe Illustrator CC 23.0 (Windows) / endstream endobj 23 0 obj >stream hμ[< q >

$ * ) 3 G ] O YQ] D& E , O Yq 7z % ꮸ á ͪ z Ԩ Z d9 ՝'J q V a 8^ $ e U L !q% m 8 Z R 5)W L +) U k g >axın 2020-07-07T17:33:16+05: 30 Adobe Illustrator CC 23.0 (Windows) 240 256 JPEG / 9J / 4AAQSkZJRgABAgEASABIAAD / 7QAsUGhvdG9zaG9wIDMuMAA4QklNA + 0AAAAAABAASAAAAAEA & # xAAQBIAAAAAQAB / + 4ADkFkb2JlAGTAAAAAAf / bAIQABgQEBAUEBgUFBgkGBQYJCwgGBggLDAoKCwoK & # xADBAMDAwMDAwQDA4PEA8ODBMTFBQTExwbGxscHx8fHx8fHx8fHwEHBwcNDA0YEBAYGhURFRofHx8f & # xAHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8f / 8AAEQgBAADwAwER & # xAAAIRAQMRAf / EAaIAAAAHAQEBAQEAAAAAAAAAAAQFAwIGAQAHCAkKCwEAAgIDAQEBAQEAAAAAAAAA & # xAAQACAwQFBgcICQoLEAACAQMDAgQCBgcDBAIGAnMBAgMRBAAFIRIxQVEGE2EicYEUMpGhBxWxQiPB & # xAUtHhMxZi8CRygvElQzRTkqKyY3PCNUQnk6OzNhdUZHTD0uIIJoMJChgZhJRFRqS0VtNVKBry4 / PE & # xA1OT0ZXWFlaW1xdXl9WZ2hpamtsbW5vY3R1dnd4eXp7fH1 + f3OEhYaHiImKi4yNjo + Ck5SVlpeYmZ & # xAqbnJ2en5KjpKWmp6ipqqusra6voRAAICAQIDBQUEBQYECAMDbQEAAhEDBCESMUEFURNhIgZxgZEy & #xAobHwFMHR4SNCFVJicvEzJDRDghaSUyWi Y7LCB3PSNeJEgxdUkwgJChgZJjZFGidkdFU38qOzwygp & # xA0 + PzhJSktMTU5PRldYWVpbXF1eX1RlZmdoaWprbG1ub2R1dnd4eXp7fH1 + f3OEhYaHiImKi4yNjo & # xA + DlJWWl5iZmpucnZ6fkqOkpaanqKmqq6ytrq + v / aAAwDAQACEQMRAD8A7v5F8iar5a1zzVqd7rZ1 & # xAWPzJfC / itfq5gFqaMnAMZZfU / demlaLsnvsqmFpo + n3 + ra3LdxmV0vI0Ql3AVfqVu1AAwAFWJxVh & # xAM3nPSbWeWK98laxCiXL2scqpKyuVmWFXqxQcJPUUod67j5qqmnedfK93caekvlfVLO31Se2trK8n & # xAVkiZrpeSfEZO1DXjXFWn846KDVfJetlEhlll / cyhg0QRlRRz4ty5N0bqu1cVU7LzrpNzPaxHyNrs & # xAX1iGOV3eGRVRpbhIAlWddwH9Tenwjx6Kp15f1LRNY1CCzby1qNktxF6yXFwsqRqPRilo5LfCaylP & # xAmPfFWRWNha2HmV4bRTHFJZh3TkzKWEtAaMTvTFV2q2kF75g0 + 1uQXt / ql5KYuTKpdJLZVY8SNwHa & # xAnzxVjPm6Ly5N5fuk8u6vp1nq / rwW8NzLdxsqSeqGkiId2X1GhSQKpFfuriqS2Omeb72Oa5srry / f & # xA2JmKW8tvcTSfuxbkFS6twMnq + m3bqdqUxVdZaV50jvIIZho1 / byTIZJoZnDxWrQu3ryqZk + F5QQn & # xApgniB / lHFVdfLnn5fqzSpoyOY4lnjM1xwZhJEZXXcNXiZF602HfFW9O8ueb0SyOs3OkRxRsJdUng & # xAeVDwWWJ2jQO7qB6RZOVffbbFWT6 / pxl + DRNVez4rfW1lPPH6cz + ohVH4PQPUUdNj4jFWQ6ozLpl2 & # xAykqywyFWGxBCHcYqlWmeWdEk020ke3LO8MbMxkkqSVBJPxYqwa4832Fn9ea88kaqIbISyGeH m8bR & # xAQk1YtI0IDFRXiK / PFXWvm20ke + afyNq1vbWok9CQiUvcGON5aRxnj1VVFa05GnauKo + x1vS52jSb & # xAyhqsMhRXlVVeT0 + ZcUJDgEgxhTx7nvSuKoG6812dvFFcHyNq01vKkky + iJHlEccUTCqEqOTSTcQO & # xAXRS3tirO7Py9oVzZwXJsXgM0aSGGV3Eic1B4uA5AZa0O + KqvlZQmlNGCSkV3fRpyJYhEvJlVakk0 & # xAVQAMVSvVLe3a8129mtJNQlsoYmt7VHkBakTNwUJX7R8FJ9j0xVILLXtKuFavlHVKxSGKV40mMZKl & # xAQXjMphdkIJZSUWoHQVxVStPMuk3B5t5O1WC3EUUrvIGDAyKruOPqdIlerNX5V7KqFt5u0a7ksZbP & # xAyrez6bqFt9Ytr1Gmbk5jkdIqIHT42jVFbnSre2Kq7 + ZNKihZpPKWpStHcJbyG1W4kjb1I / UEkJlW & # xAB3X9k8kXf6KqqN35rsLW8u7ZvI + szC3up7eGa3WSRJY7d1QyqSy / bqSgFQadfBVmttp9rY + ZLFbW & # xANoFnsbtpoubMCyS2vGoLMKrzbf3xVP8AFUit4buY + Z4bOf6reS3PC2uSof0pG0 + 3CScDs3Ft6d8V & # xAY8 / lD8zxeC4j86BkYfvIGsowgILEcRyO32Vpsep5dBiqqPJXnZ7G1jufN002oQgerfrEYalblpqr & # xABDJHCecZETCRXoF26nFUBpH5bedrKaCSbzre3Ais5rZ1laWUPNLHIiTlXkpWN3Vx16Ae + Krn8g / m & # xAdJbSQt5 + lUu6OrpZxAijKzjkGD0b4tuW1RTYUxVX0byP + Yuny24m88TXtrBJEWhmtI2MkSOjSI8j & # xAM0pLKrDly / a9sVZV / wBNV / 0Y / wDM7FXXP / KU6d / zA33 / ACetMVYF5j8qeTbXzJaWb + WdR1CaKAXN & # xAlfQvPLBH6ccqpbElmCcUhCooBpyqKHqq lmg6D5Qv7fTNOfylc2qpczSyxTS3vGKSRbduSsIQkhk9 & # xAIFR8KcYy3IA7qpHe6R5BbSJ57LyT5iiZ7Y09BJvrSSc41MaxT84z9sMGowO9ARTFU0Fj5KvNS0ny & # xA / c + SdbkgiIs4bwqyW8cclXVnZHjT01W6cbAUFBTpRVBw6b5BvbZ9Vb8u9fjmSKRZogkvMpJyL + mh & # xAlAflQjoGIK7dKKs10byn5V0ryHq2raHpc + lNqulzSTW1y0nqpWOR + LJIzUNXPzxVnWrf8cq9 / WCM & # xAEv8AxA4q7Sf + OVZf8YIv + IDFWI2HkrzhbXA9fzK93aC4W44SfWQ54l / g5pcL8P7wNx + zsFYMBXFV & # xADUvJX5l3Lxva + eHtSvrBlFlEV + Ny0b9RuimnE7H6MVbsPK / 5pWvmCBpPNMdzoCg + tE8K + v1Yoo5R & # xAvWhCAuZKlWbaoU4qgbfyV + cElpbre + dlWWQSLfpDboQgcSBfRkCROSlUFaKerV7Yq9D023urawgg & # xAu7k3lzEgWW6ZQhkI / aKrsCcVQflr / jnTf8x2of8AUdNirtO / 472r / wDRv / ybOKpPrHlrztea1cXd & # xAj5qbT9Nf0 / Q09LWKThxCc6yP8R58W + XL2xVKT5H / ADMJnJ88yH1BMYlFpEvGSRESM9T8KcSwWlOR & # xA74qj / wDCfnoE8fNbFZGuDMGtxuJpI + HCjVj4RqwHE7E1GKoCTyP + ZrRXSx + e3jklit47V / qUTei8 & # xAQAlahPx + pud96998VTryl5d846XdySa35kbWbZomSO3aBIuD8wVYOvxGiVU8q164qmlz / wApTp3 / & # xAADA33 / J60xVNcVS658t + Xbq4kubnS7Se5mIM08kETu5VQgLMykmiqBv2GKqf + E / K3 / Vmsf8ApGh / ¥pxVIPO6eTvLfl68vv0Vpn6QEMp021lghBnuFQlI1UKGbelQMBkBzcnS6aWWVAEgc/c8l/IX zrL5 & # xAo8xahpnmfT9Le3W39a1laytoGEyyKvpLxRA3JXJoQTtmTqMUIVRu2UsRlAy4OHhNdfPnfc95 / Waj & # xA + Vv + rNY / 9I0P / NOY7iO / wn5W / wCrNY / 9I0P / ADTiqJsdF0bT5HksLC3tJJAFkeCJI2ZQagEoBUCu & # xAKrr7SdK1Dh9fs4Lv0q + n68SS8eVK8eYNK0FcVQn + E / K3 / Vmsf + Kah / mnFXf4T8rf9Wax / wCkaH / m & # xAnFWJfmRf + SfKnl + 7li07SW197eWTSdMkghMs7xrVmWFV9R0jHxOQKAdSMniiJSAKvP8A8gfOcPm6 & # xA71HT / M2m6Q8kYR7CYWttBI7EkPEqBQJKCh + EVHfqMydXhjCqQC9t / Waj + Vv + rNY / 9I0P / NOYaXf4 & # xAT8rf9Wax / wCkaH / mnFU0dEdGR1DIwIZSKgg7EEHFUrHlLyooAGi2AA2AFtDQD / gcVd / hPyt / 1ZrH & # xA / Pgh / wCacVYb + bkmi + UvImoazpui6Y2ox + nHarNbQkVkkVGYJQFyqsTT + GW4ICUwDyQWN / 8AOPus & # xADzpoepTeYNF06SSynSOC8jsoIhIHUsylVQLVKDceOW6vFGBFKC9W / Waj + Vv + rNY / 9I0P / NOYqXf4 & # xAT8rf9Wax / wCkaH / mnFUfaWdnZW621nBHbW6VKQwosaAsSzUVQAKsSTiqGu / L + g3twbi8021ubhgF & # xAM00EcjlV6Dkyk0FcVUf8J + Vv + rNY / wDSND / zTirv8J + Vv + rNY / 8ASND / AM04q + d / Ln5ga7qH5wL5 & # xAfn8u6d + ipL17WTTxYQFoYlYqZPVVOR4heRJNM209JjGOx3XbiiZ2N73y / G + z6I / wn5W / 6s1j / WBI & # xA0P8AzTmpcp3+E/K3/Vmsf+kaH/mnFVey0LRLGYz2On21rOVKGWCGON+BIJXkoBoSoNPbFUdirB/z V/NXTvy902zubmzkv7i/kaO3t42EYpGA XZnIalOQ7ZZixGZoNkIAgkmgGN6l + eZn / LxvN2m2Js7P & # xAkLd5bkrI5um29G3jQ / Fx6 + pIVUD9lvs5E4p8fAObmY8GGPqnLiFXQ7vP47UL945pN5Q8z + U / POg6 & # xAzr + q2kq2ehR + vqwuJBc3tyQryqnq8IkjgohpFEFDHrRaho5dKYyqW / 6XJhrDEDwzVmhtQjy6WbP9 & # xAI3Xv5FPkK + 8nfmjeX2mixmsNYspbnVYZZGSSCeGa5LejOsQhYrGZVAAau5ow6Y59EYVbZi7Wlj3h & # xA9FRie / l9Uee5r7rBR / kz8 / Z77zdF5ctLSS4gnZobdby49RzKtTxiuDGr8Wp8PrKxJpV1HSctPkjA & # xAT5hx8kME5Sj9M49QNjX9G / uodwKeav8A85J + X9M84r5dn0m6RY5lt726kdA0MpPFl9JPUD8D3V9 + & # xA2TjglKHH0cQ6eIlw8XqPKhtvy32O / u972DKXFdirAvzW / N7Svy9hsPrNnLf3eoF / Rt42EYCRcebM & # xA5DU + 2KCm + ZGDTnJfkgljPmr859U / wPB5ssLV9G0C7dIba6m9GbULmVi3KO2hrJBCoET / AL6Yv0 / u & # xATscY6cmfB3LbGvLsnkvzX5evvOupWcsWg + XWV7 + GSU3eq6ndwqktL26kClrVSyiO3BEZbdgqqq4z & # xA05jMR71tLvy9tPK3n + G6v4Ldv8V6DJPdsL9iLe8tp7maaL1JLcK8U8Cy8EnjHNPhpyWqYc + nMK3u & # xA1BT78tvzvv8AWvMraDpMFxqFqyPLZ22qyx / Wyka8nRLtBRmCg8VmUlv2ph3OXSmEbtQWQwf85GeX & # xAJPPkPlOTS7u3aS5FhJdSmOsd2X9MxtGhcUWX4Cwc + IqN8fykuDiW3rWYqWFfmn + awl / l9pVreXdr & # xAJfXF7KYrW1jYJXgOTszsDQKCOx3OX4MByGkEoXy3 + YOv + eNJt77yrpY06ymBWfV9WKvHG6mj pb20 & # xAD + pcFTsS7xL4FiCuQy4zCVFLw / zh5z8nazr13p0raldarpxu2bzVdTI0zLZwSStb2tsqCC1inlhV & # xAGKIC0dQ32iculpJCHFaLZF5O / K2HyNrEuozardC8srhdKvNeLgNaPcRRT20xhNYpLSU3HoTLIDxY & # xABlZaMwxUs588 / nVdeQIra08yaMbrVLgkwT2MipZzxJQNIvqF5YmFRWNlNK7O3XMjBpzkvyQSz7yn & # xA5lsPM3l2w16wV1tb + P1I0kFHUglWVqVFVZSNsqyQMZEFKbZBUNqeo22m6bd6jdEra2UMlxOwFSI4 & # xAkLsQPkuEC0gWaeXeRf8AnIK0856nPpGl6FOuphfUtI5Z4lieNTR3lkPxR8ajZEc + GXZ9PLGL5tuK & # xAEJHeVAeX3ftpAfm5 + YNt5Wa0sfNazaxLqUTSNounyGyskhrx / ey / FPOS1RuwU0 + wMcGkOUWTsz / N & # xAjEf3Q9Q / iO5 / UPlfmxzyp5KsvNDS6zbajLJa3FxDYWcMqiOFH / Rsd + FKxgFYxNKYaKagU4nYZsMW & # xAq8OUgBQFbeQ22897dDqdKcnCZSuRJsnqTvv8qepjzTN5e8s3Os3Ae40jTFZNQsZGVr6ykioGiEhI & # xAWdRUcS1GKkNyaozGniEpVykeR6H9X4Gzk4pyA23HKusf1 / q33Qf5V / nTpH5g3N9ZwWMun3lkgl9K & # xARxIHiLceQZQtCDSop3yrPpjjF3blCT0XMZkk / mfzh5Z8r2aXmv6hHYW8rcImk5MzN1IVEDMad6Db & # xACIkmgzhjMuTEtV8t6H + aqRXV6VuPKMKt + i5IgY7ia45BZJ1kI5LEApQLT4jUnYLghOUZWNqcyfDh & # xAx8BFzlRPcB05det923ek8b / lnouhN + WHM + eztlWUpawD1FEkUr + pBO0or6cvxfGWZd / 8gipgZm5b & # xA2OrPKOKQnj5SHI17iAOo7v1sfXVPJ3kf ydqvl60a10k3NzfQ3t3MTcvcRRO6JDGpVzLKYSqE8fTS & # xAtT8R44jxcxJG5727LHHhlGUuXCDGPLetyfK / ifduxjQTbeRb0wWOrWGhfpvTUiv / ADXGkt9HZ6jF & # xAOXubWxUq8VwvpvEu7UQglm5UQzJnM0bJDr7lMGgBH5C / j8dveyObT / y68n67Y + bvKlvHdWcPK3vt & # xAZv5JhYxzTIFjkhkCsZpahzIsKOBuD6fURM5mojcdzkw9UZxkKyVz5cjvxfr6nmu0H8rbfzlHrXnJ & # xANXtNd157nnoWpmAW1k00IVgLizQMfTDUQ8yzsKseoxE5i4nYdzHNIY4wA + uufx2o / p6dHqXlj8zf & # xAKutXNvpBv4oPMpj / ANM0d6pNFcIP38NDVS8bKwKhj08N8kcUhHirZwGSLqemtc3Fqt3Cbq0VZLqA & # xASL6kSOKq0i1qqkDYnK1eVeZH8kfmx5p0XRLNrXWNK0oXl3rN3FLLHNEAiwwxQsoXksssgdiDT939 & # xA + QDkxb8rRzUI5vKml + UpPIH5qJZWNtYzLFo8kfqRpd2YJFvdoY90lBVhNQ / CD2 + FxUYzkMuKPNUL & # xA5A0e61zyM / lby7a22laB + kL2LW9XUfW4ruBLuSH0rMygiWSS3jTlcGqJsFDNUJGeWRlZ5pTLSLby & # XAP + UXm68sZ3tNL0LzBbxzafcSvLLcCe2b05oZWbnSI + qrxnx51PTJk5MvnSOTFtVtfJ / lLzJb695N & # xAS30TQdTW606882zpJcQW1xIpmR9MjZyJvhhkj5KnpAlaFqMmEzyZPTzVkX5S / lp5Z1GV / PWoIuqX & # xA81 / NNouovLI7yQQkRR3VxGSEFxLJG8xFKJyUAKVoIyy5IjgK09duL + xtpbeG5uYoJrtzFaxyOqNL & # xAIFLlIwxBZuKk0HbKEvPPz / tvLE35fXh1iOCW / jV20NJ3kRjdhDxCGL4zt1H2f5vHLMeWUNwabMWC & # xAeQ8MAZHyQ / ljW9F8j2CTLfwv + WmoUbQruNS36PmClpra4cD1JFmkDsjsOSvVG3K4ninLvJYzgYmi & # xAKIYRdeQfK3mjytrPm / TFt7LWdf1xbLSL + 1keaOG3utRhsjI1u5RS8sTPJIjCtHI27TyZcgHBJgy + & # xAf8wPLmleZ7yw88mPTZ9U0tbXVrOZWlt5HtHdRJEVSksV3FdtxPGv7sowDArkI4pSFgJefecdPSPS & # xAblvzDlkmnhayPkjT9RkaL09La5VbhZZ7Y8pbsQU + sBuXGiGprtPAcgPoQX0V5ct9CttBsIdAEQ0Z & # xAIU + oegeUZiIqpVqnlXrWtT3yqZJJvmlF3l5Z2Vs91eTx21tHQyTzOsaKCaDkzEAbnIq67js57KaO & # xA6CPZyxss4enptEykNyrtxK9cUxu9ubxDyT5b8vW2panq / wCW88EerabqDmbTklaX6 / o5VSbZTcGk & # xATPKtUkGwYAMaGuP5mWTYm6djrtFPDGJMSOIb / wBbdHazP + Xf5tedNF0tBBfWtjZ3 F3fyFpre9RiY & # xA1jteP7v4aszSfaKkU + GprkwlkxC + hdWQCiNIvNP8reSr + 7m42 + hNql1daVcCvCIafemK3t3Jq372 & # xAG0QIx8eBptyvxkZZWNpcj53txfscOcZQFfULsfDev2o7XdS0bzRa3Gu6BOt15XWNYvNc8dAt1bRk & # xAO8QSROXOGFmZ2HE8TxBLU4zwjgHDP6v4fI / tP6 / fDOJGXFG6FcXn7vd3 / D3b8jtP / LaC11abyl9X & # xAa6a6ljuXjlkllFssz / VQ + r8Sqyb7bE / hTrDKxfKh863crASQb52flez1HMJveV / 85B + QIvNPlq0v & # xATem0m0ib4PgMiOt28cRDKvxVB4kEe + Wys / hHiq3K0uPxT4f87f5AojyBHc / lzp8flTXoBDo8LD9H & # xAeZhJytriWclninQitoys3FOZ4P2PI8cjOZkST1ackxI7cnmP5veRbfzH + aRvLSS7YXjGCSOOAyGa & # xAXTrX1LhLUhqMVjiC0alZPhGTx6swjKIFufDBAeHxmifuuxxd1357bq3n / wDLnS / PGrovlO5d7u3S & # xA3SGxhiElvDayW0XH15uSR27I6uWQsXavwoaby0mpGMEVs066MvSZfVuD7xI / rVfOH5G69qFv5Y0S & # xA71mJ9WjjmtdOtoIGFrDY2sQkPqTEh2k9Q0LlRzLj4VAOMNWYTJq + JGHEJ4pGRqMK / wBltVdeV + VJ & # xAp5y8p6NP + Qeg6X9Yu4JLKVfq6PAzzG6T1hcRyxIfhEZ9UnuoXucqx6kxlx1uT97ky095Zw24Yx53 & # xA / CK4T53t776In / nHfWLfQ / LyaNe2s9rZajcCew1i4qkE9zPGgNtxKj0ZOKKyBj + 8B + H4qqGeXxJG & # xATi6vHwGIG44RXx3 + G / RB6H + SOjQfnXqDtqs8kNpEusC0ETxsRfyXEYi + kv / + 62jJJABIIpQ1OZUt & # xAXcOGnDpmD / 8AOPnkl / NV95je e / 8ArN1ZtYwRfW5yIUkiMUj83d5JGIY0DtwH8vfMSJo2ljv5C / LX & # xAYeXfMnmHVo9Te / l064m0MIYGt15J6M0km7Nz6qopt169srUarxBVUgBZ / wA5A + Q / 8XeY9JttNknO & # xAtW + n3dzLEsRkg + rQfEgLcl4yyynggp8W / TjuNPqfDBFWpDMfyRGmw + Vp7HTJZZdOtJoFtHuF9OYp & # xALp9rM3qRkng3qyOCvYgjKJz4pE96WF / nt + XiedPOdnb6fPNHq9lo095cJ6LSQG3hmpCgYMtJpZJH & # xACqK1ArtTfI0 + p8MEVaCG / waw / K2i + Z / ys8haZpk93FLPNY2OiiWBnk + OArL9bRT + 69KKJ3cg0HEj & # xABi1PDMyI5qQzX8idNsNO / LTTba0eZ2WS4F4LhDE6XSTvHPHwJNAkiFRvuBXvlWbLxytQu / Mj8mPL & # xAPn + 50 + fV7q / iFlcJcPFBdTCKRURlCLCzNDESWBaSNA5pSvcVJU / ZP / Ko + bdH0u1068 + qXGjhktRc & # xAF5UeJ1RWWSQlpOX7pTzPInevWojOAkKLsezO0DpcnFXECKLE / O35W2On / lNpflGa + ml1G71m1Frc & # xAwxM8ZvLuQxHmgJ4wxwuzMxP7PLrtl + nyeERXKnH1upOfIch2tZ + WHl6z0TTNE8srJLNdwebNQbVE & # xAnj9EM2n2cwSWJGryiYpbSI3 + UDhz5vElbigJR + ef5e23mPzzeX9rPdNNpOjxX + sWkNuZnaBZWSNb & # xAU1VWldEkPA / y ++ 12DVcEapSE5 / N3yNYefLrydo + i3UyXP1Ke5t7tozJbLYiKMq07fCyvI4RU8fir & # xA0yODU8BO3NSGefk4tgn5Z6DFZLcJHDC0U0V4np3EdxHK6XEcifslJg609soyT4pEpVvzC / LbRvO + & # xAk3FhqFzeWxnh9APb3VykSry5FjarIttI / UBpI2 / DIKitE8haJonko + UNOe4XTDbS WokmmeaYLMhR & # xAmDuTTrUKoCjsBgIsU2YshhMSH8JB + TAvyg / Laz0DWdY1eXUjcGykn0tRwaAKVKM8jEt3FKdu / HMP & # xAgxUSXoO2u0zlxxhw1xAS52wH8qPKGg + V / Numebrm7u / 0TeWeq3mhNLbPFWO1ZoR9YYn4WltWMsa8 & # xAfi + YAO2zavjjw080Aznz55ctrv8AI / y3oGoSTQ6lKulQWyW8bTM17IqRuXSoPpqZGZzXb50BpwZf & # xADldIkLUPKn5faZ5a / K / zf5X1O5uJLqR3F9JDGQWMsarbG2Qn4w5AG5FWquZk5GeSBjVH8G3GOYAS & # xAJ5x / Ar3qP5KeQovy / wDOuoaXq108mq6hpkV1ZSCMx2rwevwmjDsd5opPT5L2DAitdqNVqBPYcm + A & # xAPMvcsw2x45 / zktoXnHVPLemtoHqPZ207HUreF + DMX4JA1KjlxbkPpy7BKEZXPk5On4iCIGp / o3vd & # xA5r548g / nNJ5a8o2lybi74Qtam0WYM8c7yyMiyfH8X7jiK9gKdstxZMQlLiGx5OQTKQ9EvUPqPK9h & # xAv7geffz3QPnn8vfzJ0LVdAtFv2t7T6pD9Vl + u + nFZyMYorwktJVEW4uQWdfho4A22FunyYowouFq & # xAZ8eQyu2d2n5dfmHpv5pxTaZAbTR47wSxXUBEdolkZCxj9MMNuLMvp9yfeuaTw5cdjk9WNfpTouGV & # xAGXDVdeKvxukn5V + XfzJsfzsc6tduGU3R1KSS4WQXMSqpZUXnWSjSxE0 + wSpObSc8ZxgRHqefzEgG & # xAz6JbxHx2odK / FqUGk + dLDzf5muLudHk0 + z1W61JjMjLJH9WZm4rWu / rx1otV5CtM1WOExOy7 / X67 & # xASy0fDHnQodRXes88 / lp + Zl3 + bSQW6fWbK9KNaTlkW2NnbpHFIJYySKIvFXUqa + 9RXawniGMgj1uh & # xAhKRETf7qOxHz2rqZbkfeK2Of Jv5efnBpX5yLfXEt02iQzOs + ozXRmimsF5iKI85HdzQiisCVPxe + & # xAXzyYjioc3Wvfdbh1GfRr + HTJRBqUttMllM32UnaMiNj7K9DmDGrF8mT54 / J7yh + cFsPOBe6ltXls & # xA7qziM1ysvLVhxCOGV5OLpuDJ79 + 2fny4jw13 / YxCef8AONvlfz1pWq + YbzX + Udq / GzljmlWaVrqB & # xAy3VWegQSNWp35bVyGryQkBw80hIvI / 5f / m1YebNQkijn0 + 8eC9F1qcrEQTXE0MgictU + tW4ZXqK0 & # xA6nMHHxDITI3D8fJ6HXanSy0sY4x + 826b + DLM / wDnHvyp + ZVhrHmK / wBVleK3nglsvUuJluC + oQTF & # xAVY0ZyRC3qht / 2sz9VkxyA4XnorPyg8ief9N / MVB / AFayntre1 + sfpG6uDVZnmRhWNzy9VmlYOWX3 & # xAqd6HWwEwTxGx0 / HR6HtLU6SenjHEPX7uXvQz + TfzUh / 5yBN3aytFYT336RaaOZFhbTPVUOrwhgWP & # xACkbDjUtv / lZsxkxeFXWvted6vo7Neydir5584 + SfzTu / zXOoWcU8lbpZNL1RXpbwW42UFukYRKh0 & # xApVt9m5bxInxgg + l6HT6nSDRmMh + 836b30IKV6N + X35wJ5z1C5jS4t9V9K79bWZHpHK0kLInCUn4u & # xAbcONPsbGg44xEuMkn0 / joy1Gq0Z00IgesV0389 / NOPym8lfmTp8nmZmgudLN1plxbW5nYx89Qan1 & # xAeRd9zH8X7z32OOISH1m9 / e19ranSz4PCA250K27kV + Q3krzxoXmm9uNRsptN0v6s1vcJNQLLKrqY & # xAgihvi4fGQ4qKEgH4sGMTF8Rte2NTpckIjCN / dXwKX + S/I35oWH5qre3MM8KrdyTapqRb/Rp4HYmS jdJPVB+FaVU0JC8diBPjJJ9LLU6nSHRiMR+826b31JL6IyTzzsVeN/mt5M81+aNP ki0GP60ltqs7 & # xA3dh6iRc + UEQjk / esiH06MNzX4tsrMSYkA0bd7oNViwZIyyCxwfLcsL1n8mfzTm8v6JbND9fS1SZR & # xApf1iECz5ycqVkdY25g / sE0pTphnCRiAJbjn5 / wBjlabtPSwzZJGHply2 + fzavvyX / Nh9csJzS5mj & # xAjtRHqv1lB9VMSKoX4mEv7kr1RTXqNzhMZcQPFsPwfmwx9paUYZxMPVIyra + fLfyZL + Z35eeedV / M & # xAu21PTpVFrdPAmnXJnVTbtBFzcBGIfZo3k + AHr45E45mVg7Dm1aHtHS4tOceQeuV9OfxRv56 / lz5z & # xA8z61pt7o1sNQsoLYwm29aKMxSmQs8lJmjX94pUfCa / Dv2w5IykAImmvsfW4MHF4ou / K3p3kzTNU0 & # xAvyppWn6rN9Y1C1to47iSvL4gPs8v2uA + Hl3pXLC6jNISmTEUCeTzj / nIHzjrWkW1hpNpbp9Rv / 3t & # xAxcyIXDNBIrpGvYcSoY / RmLqJkbPQ + z2jx5DKcj6o8h7xzYp55 / NvzY83lqR9OithHFb6qkckbETX & # xAHxqHStCEoSAB9 / TK8maWzsNB2RhAyDiJ3MfcP1pHrf5n + YNd / Nn9Har5Zhv7VEuNG / QbxOZmtbox ​​& # xAtKSxoeTeirgkUC / fm9jpoHEJXvTxeQcMiBvRRH5f / 1 + Ykml6tZz2kV + uk6crQXHpFXhZJYoA03E & # xAgMOLknatR4VyrW4Y4sfFHm5fZuCObPGEjUT + pAXHn3XbfyevmeHS4TrWj60ZbLXFhoqNqcM31wOo & # xA + BuYRUPahXuFzE7OgMhIk7T2i00MU4cJ / hqu4DkxrW / POsJ5b0vUV0qG21HV5NalvdZaMk3X6Sb0 & # xArlYgfgRQvFfh3HEf5XLaR0cOIh523pF1 + b / nKbz3olzNo8dtcLBBCNNeJvVZb5IpJqM1HBZh8HgO & # xAtd66LNMxykDps9houzMU9ESZ H1eom9gRdfLq + i8yXkUj88a5faF5S1TV7C3Fzd2cBkhiIJWtQObB & # xAdyqA82HgOowhtwYxOYiTQJ5vEvyq / MbzFaaJ5ykSzS9lhjuNdM4QqBdzuPUMojopRt5KChorU9q8 & # xAMzMWR + 13XafZeHBkhGMtpc76eabf848ebdZ1DWte0 + 5jSW3vHk1i4ukTjS7meONwePw0lHxAf5Jw & # xAYshmCSKYds9nYtNw8Bvi / FvYvMupXOl + XdU1K1h + sXNlaT3EEBqQ7xRs6qQCDuR2y0Dd0sI2QHi / & # xA / OPXnLWr3XtU0WdUls7r6zrEsqIFZLq4nVpCWB + zI0p2NTtttXKsWQyBsVTu + 2OzcWmjEwlfF + Le & # xA85Y6J863X5j + ZI / zz9UW0TNFdHy8lt6dGaya7G4JIPNuIkDVp / schxnj4a2p38ey8J0fjcXr + z3P & # xAorJugdirsVQ9 / qNjYQia8mWFGYInI / E7noiKPidj2VRU4qk9tqWu28txe39pJJpdy4ktool9S5tU & # xACKnGSFBzcPx9T4OTqW40IFQqmljrGl37vHZ3Uc0sYBlhVh6sdf8AfkZ + ND7MBiqMxV2Kpf5hu9Ss & # xA9EvbnTIUuNQiiLWsMmyNJ2DUK7eO + AsoCyxXyLq / mue6nGq6eloLpmnmRTGxEpf06KY5paL6SK24 & # xAO9Ry6DAG / IeICwRQpnWScZ2KvNfMPnSZPOBt5tIkLaI3OwuvSlkWZ7gLC4DKvw8UkZyRXZDt0rfG & # xARjEgA + qv1tEoiUgSR6b / AFPRbaYzQLIRQmv0gEgEex65SRRbgbCrgSlWn6p5V80WLTafd2OuWEUv & # xApvJbyQ3cKzIobiShdQ4VwadaHARbKE5RNg0j57KzuJIpLiCOaSBucDyIrMjfzISPhO3bGljOUQQD & # xAVt / U7T619b9GP61x4evxHqcOvHnStPbJWxaisrKIymK3jjM5rOVRV5nxeg + L6cSb ULU03TktDZpa & # xAwraNXlbrGojNetUA44BtyZSmZGybLb6fYSRRQyW0TwwEGGNkUqhX7JUEUFO1MNli29lZvdJdvBG1 & # xA1GCsc5RTIqmtQr0qBvkaZCcgKvZWwsXEAih6Yqh7HTdO0 + JorC1htInYu0cEaxqWPViEAFduuEm0 & # xAkk82rHS9N09HSwtIbRJWMkiwRpEGc7FmCAVPviTakk80TgQhrLTNNsPV + o2kNr67epN6EaR83P7T & # xAcQKn3OElJJKCfUtZlur2GxsreVLOQQ857l4izmFJfsrBNQfvQOuBCA + r + Zfr / wCkP8PaN9fC8Bd / & # xAXpfW49OPqfo / lT2rhtNnkh7rzZr9ra6ld3NlpcVtpDFdSlfUboLCREkxr / uP3Hpyq1R44EJHJ + Z8 & # xA7gPHrXlq3rUCGS6uJZCQnqbLwgY / AQw + Dcbjriqqvmqa4tnurjzJpptldElNrqEcEAMoLRpyNpLK & # xAvJUYiktaDFVTSvNnlqG7Bs5tHkvnpEtzLqc007hmjXgJ5rd5HHKaMUDEAnFUwP5i6cJZITfaL6sR & # xAYSR / pNuS8QWNR9W / lFfl8xiqEv8Azj5cvnjhvzoF38ZSITX3qqHEv1cgFrVlB9X4PniqK0y1l1Cx & # xAiv8ASYkFpMCbeSDVr9IqKxB4RNB6dKg / sYq6 / l80ad9X + sXxT6zMltb1lSVPVk2RXKaZVQTtVmHh & # xAWtMVSe9 / MTUdN1e40a91rQbW + tCqyx3huozykRZUUSlIonbg4NE3xVUh / Me6Mfq / pvyxcxklAYry & # xAZasoJalFl5UCkmnQA + BxVGt + YVxEg9Wby9Uu8XP9MSKDJGQGWn1NqEcxtXviqy0 / Mv627pbz + X5H # xAjV5JFGsyVVIhydyDZCihfi5dKb9MVW2f5nC9eZbObQLgQI8kskWsSvGFjAZ / 3gsShKqwLAGoxVE6 & # xAV58vdWn9DTBod5LXiFh1eV + R 4l6KRY0Y8ByNOg37jFU9sNT1w6mllqljbW3qwyTQyW11Jc19F41Z & # xAWD29tT ++ FKE4qlf5cflzpHkHRZtJ0u8vb6GecTtPqMqTTDjBFbxxKyJEBHHFAqotNvlirK8VdiqQ & # xADz35X5wxm6kWW4CNBG1vcK7iSnDipjDHlXbFUb / IDT / 993f / AEhXf / VLFVqeZtLkDlFum4MVelnd & # xA7MOo / usUkEL / APEFh / vu7 / 6Qrv8A6pYoa / xBp / 8Avu7 / AOkK7 / 6pYq7 / ABBp / wDvu7 / 6Qrv / AKpY & # xAq7 / EGN / 77u / + kK7 / AOqWKo61uYbq2huoG5wTossTEFao45KaMARse + KqmKuxVLdJ / wB79a / 5JE / 6 & # xAg7fFUyxVIvNVpLHot9Jpuj2 + q3l08QuLGUIFuI3eKKb1C1ASIE25fyjr0xVgGq6LeXFvp0ll + WLN & # xAMFK3MsRmS29N41mi9MjjGWUrDCOLLxIcVX4TRVVstL1c6 + 1qfy4tI9E1OSFb + 4muIWjjECNCZfq5 & # xA5rT0pCioiAmpJrXZVC / VfNUXoi3 / ACv06LlcRRsomt2WKMGKSSdmHDnR414qB + xUmppiqtDb + AVK & # xA3cH5Y6dbXlzKq3DPPbuyrUs7OVVaig4gg + HwkUGKpn5Q0 + 51O7EWueQrXR7Xi8jzlopP9IhlVwpj & # xAA6NJI7KwLA06kUJVehWVjZ2NpHaWUKW9rCOMUMYCoo60AGKrL7TNPvvR + uW6XH1eT1oPUAPCTiU5 & # xAD34uRiqRebdLhVIb2z8t22t373SGYSelG6K0Ziacu4PIqgCU8PYYqx + w0vUoUnePyBpttKs8aFEk & # xAgpLF6SNIyngKUkqF61piqXJpGrxWxjg / LqzmhlvVuZ47i5jYhrj0mmljEoenGr/ACAAvEDtirreG +ia5js/y1tFlgd7a43jijdXsW5mNniVZkcn0iVqKGnXbFUx8jQ3mrXF7ba35GtdF tY43jkueKhZp & # xA2dkmVISg + BwxbmGIbxPXFWX6d5Q8r6bfJfadpVtZXUcbwpJbxrF + 7kEYYEIADtBGASNgKDbFVW4 / & # xA5SWw / wCYO8 / 5O2uKplirqitK7 + GKvOtE0PWYfOAkm88LcxkXP + 4OOQvIPULCMqs0039zxb7SHvX7 & # xAIoqw ++ BHnDy4CSTy0Xc0r / ujw2xYnm9yIanVuo / l8cWSA00Nwvtz / vTL4e2AN2bp / VCYUbxb / HCl & # xAS0obiN26f5OKtKGq27df8nwGKt0bkd26f5OKoHy3 / wAo7pf / ADCQf8mlxVMcVdiqW6T / AL361 / ZQ & # xAJ / 1B2 + KplirsVSbzTrraPYRzqY4zK7oZ5gWjiSOCS4kkKKVZ6JA1FDCp7jFVPyj5ifW7F5XMbtGY & # xAys8IKJIk0SyqTGzO0TjnxaMsxBHXfFU9xV2KuxV2Ksc84eZ5NEiT02jiLQzXMlzMjzBI4Xij4pDG & # xA0bSySSXCKq817mu1Cqj / AC7rDapYNLJ6RlhkMUklu3qQSUAdZIm / ldHVqfsmq1NK4qmmKuxV2KsJ & # xAj / MB21s2lbfiJApslDtP6LXn1IS + sG4eoJCGaD0 + QUj4q7YqzbFUtuP + UlsP + YO8 / wCTtriqZYq8 & # xA + 1ebQE / OrQ4njLa3LpsvpyCaNQsS + sRyhMbSMd3ofUAHhiqU6TfflO35iSwWlndQeYP9PE0haRIS & # xAUZjdVj9Txb4fg / 1ehoqxvWLu1s / MmhXU78LWBdHkkejNRFEBJoKsdvDCxPN6zJ500A6Bda5avJeW & # xAVo4jlEUbJJzJQcQs3pf78B64E2whPzlsIVvPq2lzSBrkgCaRIjWQqN + HrDbl44A25pcv6oZz5P8A & # xAMy + YtLe + NsLQpM0Ji5mX7Kq1eXFP5vDC1Ap2vCg3H3HFLl4VbcdfA + AxV3wVO4 + 44qg /Lf8Ayjul /wDMJB/yaXFUxxV2KpbpP+9+ tf8AMYn / AFB2 + KpF5i1PzRJrYt / KWpaXc3dtFTUNFvZRySpqJSsK & # xAmdWNVUcm479K4pooKST87gP9HXy7OgEYWST64hkPBfUeiMwUFuXEb7U + eKEu8w6xr2saI / lhb3SZ & # xAPOd3f / V4PqDvILGFP3kl1KvMywSxxI / E / WC / Cg74pIKc + WZV8ueYtU8valeQrFqE41DQXlak0yT / & # xAAATQvLIxeeWKRR134MgqabKGaYq7FVGC9tJ7i4t4pA81oypcoOqM6CRQfmrA4qrYqwbzROvmTX9E & # xA0XRLuGQWdz9f1q8gcmW3tofg9FJ4WDQy3Dtwp1KCTpTFVTyDqEWjwP5Q1m / tf05YXEq26DhBJd28 & # xArG4iuEjJ5SMVkpK4G8iuT4lTRZdf31tYWkt5dMUt4RyldVZ + K1pXigZqDvtt1xQr4qh7 / UtO0 + ET & # xAX91DaQlggknkWJSx6CrkCuKvKZrPXpLCbz9BJD + jYtZXWLbTUjf0pdEjRo5ZvRLcDdTKxukkA5VC & # xAeJXFXrFne2V9bJdWVxHdW0m8c8LrIjUNNmUkHFUHcf8AKS2H / MHef8nbXFUyxVANoOlNqy6sYSb5 & # xAPsv6knDkEaMP6XL0ufpuU58eXE0rTFUjm1Hzknnc2keiQyeXfRLJqgKiUyiMngSXBFXPH7B + e + Kv & # xAH / PdTcWVRQ / VtL2 / 2EOFhJAJr + t2 + mXmlQ3bJps91E01rwiIYn0anmUMg + yOjYotLU / 4 + f8AmKT / & # xAAJl5EN2b + H + qGR + WvNupaJfIRczjTo7uNp7WIijqwjDjixC1I8ck1AvW9J / M / wAp6gAjXLWUvP0v & # xASugE3oCCXXnGAeW1WwMrTC986 + VrG2lup9UtzFGyqwhkWd6uVVQI4ubndh0Hv0xTaM0XXdO1q0N7 & # xApspmtuRTmUeM8l6jjIqN38MVb8t / 8o7pf / MJB / yaXFUxxV2KpbpP + 9+tf8xif9Qd vir5s8ufk / 51 & # Sohbet / zJvoZnh1D9EtFd3 / G8MMk9veeqlFdayK90qScw / EfaBbcE0xxkSt3OftCE8JhR34aHSNcyPf8A & # xApenXvlKyTTYtM8v / AJZCwuXP1dNTkl020a0Rkb / SUubaa6ui0bBaAJU / RQ3OmDzDyD5Z17yD56fW & # xAdcWumeXbkWWt3Fk4n9Jb21JjkkQMHFv + 8jkdmX4diV6laMeMg27vXdo48uEQA3sf5u3Ifgcu9615 & # xAzsdV / wAVWkULQz2nmBpoYrSRkMd3SzVvq9xyYMsMS28sgZFf + 8aiq9C17pHo1lBLb2cEEszXEsUa & # xAJJO2zSMqgFz7sd8VVsVeW + evym85a9pRh07zpc2upNc28 / 1029rA6 + kwq / qWkUMzMqD4V5gHuaYq & # xAyrXIJNI / LjUYtU1OS9ay02c3mqXKAPKI4mLtIlsgNCBQ8F5U / wArfFXm3lLzs2j + YYX1WG / e1ZBL & # xAdTyxxD9HWer + nLYJPwdxHaQfVZauSPTLgFVB3VYx + YP5YeaL386Iora + jDeYXk1CxvWko8cVoIhI & # xAWWvPlb809Lj1AFCPi40yxkyt3Wn7RxwwcBG9EV0N9T7vd083vnmvy3d69apaR6pLp9tv9Zhjgtp1 & # xAm3Vk5i4jlpwKVHGnXfLnSsS0H8tPOmn / AJk3nme6853dzpFxHEsmk + nEFuJEjEfKZFRIY + PEUMac & # xAz3YdCqofm1ftbarbJbXc8F + LCe9ElooM9taWTCW6kBd4o / TlBRZAX5NwUAEVoqq2nlXXL / QLXVtK & # xA1uSfTLmH67pvl9EtvqcSXHKWAwSPEkjm3EqPCsjBOSAfAtOKrI / I + iarp8dzcaiCk9ysSOrsGlke & # xAEuPXlKvMpdkdI682YrGpZq / CqqbXH / KS2H / MHef8nbXFUyxV2KpXqemapc6tp93a6g1rbWiXC3Nq & # xAFLLM0yKsTH4gv7oqTuD1xV5v r35c6lqGo6dZ3E9tDcyWsYULO55mwESkqDADQ1BOKCFNvyV1Y8 / 9 & # xAJg + ORZD + 9fqnGn + 6f8jFHCl + sflbcaJpd5qWo31rDbJIspdpnUciyJGlTD + 09B9OIZzPFXkEXZ / l & # xAJe39ml5a3kElvdcJ439SRagcafC0AYfZ3BFcWHCqyfkzqipI73Vuqlllc + q9Bw4n / FP + RivCkehe & # xAS7LX7q4ttL1S2uJFK3HwvMAY0KLzBa3ApzXj47Yrws58teRPNehX8c8V8ktojtI1gbmVYXLRmPdf & # xARI2NG6dRikBnOk2klnpVlaSkGS3giicrXiWRAppUDbbFKKxV2KpbpP8AvfrX / Myn / UHb4q8 + 8u61 & # xAdyedpdV9AJc6otjaXYKRhZlCSSejb8UWX1LIyt6zyO1QjjihACqvTruaSC1mmjiaeSKNnSBKcnKg & # xAkIte7dMVedeTbm5 / xDLqDiGRfM0ypcyBIgl0sFj6n1m2VFEqwRHjARMz15A8lOzKvJ / zP82675M / & # xAMKDSNJIi0rQJ0vtDtbiFJo4frNrxdY3ZPVFuTLJGqI440IU / CoWnJMg7O60Giw5MdyJvf / N8z7 / h & # xAyL1zy35h13WbJ7y883aXZXRPqtpUFuge0Qqp9C7W4l9XnHuG2TfLnSl5h57 / AD8842GvCy0PWNL1 & # xACxs + DNqWnRJJbXPOjEycprniiV4MI5AahjUdFpyZCDs7ns / QY8uMykTd1t / Dy9UvLf7H0Tot9Pf6 & # xANYX1xAbWe7t4p5rZq1ieRAzRmoU1Umm4y505FF5x528x6hcapLYSq31CymeeS2IQQc7ARXFvBdVV & # xA5Ha8kK + kI3XYrVX3UqEXeza + fMeqeYI5bddOihOm3enSKrG4a2unW2tWU / H6kyTSOjCg / eIOLDcq & # xApYtze6H5imFtNdPFo0d7DpttKqPBDBK0TrYyN6fqsZmtozAfUBRZIlAk3xV63iqW eZNSm03Rbi8h & # xAaON0MamecFoYVkkVGnlAK1SFWMjfEuw + 0OuKvP8AQNd1AfXtUnDJqWpxWyXUuo + m81lbrdrbReqs & # xASQIsTLPLKiFBRlk5M3ZVkH5cT6jDp8GkXKSxwWljbPbW90Ue7t4iXiiiuHjSFCzRRK4HAMu4avXF & # xAWZ4qltx / ykth / wAwd5 / ydtcVTLFXYq7FVjW8DzRzPGrTRBhFIQCyh6cuJ7VoK4qvxV59LqX5gaja & # xAT6fqvlq3lV5k2eNJrZoVaQjkrXFS / qJEK9F3ejACqqpYeYvPMEFpY2XkxbaKKCFXjNysUULNbSSG & # xANKIQwSRUTbx33xVe / mj80P0ld20Xk + J7SK4mitL5r5EEkKORFKY + JZea9q / dirItC8uaFpypeWWk & # xAW2l3k0IWdYERWXlR2jLIBUB8VTjFXYq7FXYqluk / 7361 / wAxif8AUHb4qiIdK0uG9lvobOCO9n2m & # xAukjRZXG32nA5N0HU4qisVQ1tpemWtzPdW1pDBc3J5XM8caI8h61dlALfTiqS + fbbSh5fn1O / NISD & # xApYW6TVZITM9uscivIU4fvV5qvA + Mew + 2KQXjmt + cJb3UpWXznY35WJ2s3u9KjVIhckfVW + KKVzGr & # xAOgMnFiO4o3LFDK / y0 / QmvazIG8w6f5nsrFHutN00aRHa / UUmmUQPFI0a04 + gwooFSeR7YpBIet4o & # xAQ02l6ZPeRXs1pDLeQCkFy8aNKg32RyOS9exxVz6Zpr3y372kLXyLwS7MaGZV3 + ESU5AbnvirpdL0 & # xAya8jvpbSGS9hFIbp40aVBvsrkch17HFUTiriAwIIqDsQehGKoWz0rS7KB7ezs4La3kJMkMMaRoxI & # xACksqgA7CmKrrDTtP0 + D6vYWsNpb1LejBGsSVPU8UAGKojFUtuP8AlJbD / mDvP + TtriqZYq7FXYq7 & # xAFXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq lr6NL9aubi31G5tfrTiSWKMW7JzWNIqj1YZG + zGO + Ku / RN // ANXq & # xA8 / 4Cz / 7J8Vd + ib // AKvV5 / WFN / 2T4q79E3 // AFerz / GLP / snxVptHvWUq2s3jKwoQUsyCD / 0b4qs & # xA / QM / X9K3W9K / urLsaj / j28cVbTRLqOvDV7ta7HjHZDp8rf3xVf8Aom // AOr1ef8AAWf / AGT4q79E & # xA3/8A1erz/gLP/snxV36Jv/8Aq9Xn/AWf/ZPirv0Tf/8AV6vP+As/+yfFXfom/wD+r1ef8BZ/9k+K u/RN/wD9Xq8/4Cz/AOyfA1erz/gLP/AOyfA1erz/gLP/AOyfA1erz/gLP8/AOyfA1erz/gLP8/AOyfA1erz/gLP/AOyfA1erz/gLP/AOyfA1erz/gLP/AOyfA1erz/gLP08/AOyfA1erz/gLP/AOyfA1erz/gLP/AOyfA1erz/gLP/AOyfA1erz/gLP/ / 8A6vV5 & # xA / wABZ / 8AZPiq + 10l4b1bye9nvJUjeGP1hCoVZGRnoIo4tyY164qkX5d + YPNGtafeT + YbH6jcRz8I & # xAoPqlxacBxBaP / SGf1 / Taq + vHRH6qMVZZirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVYXpXmbzjcfmdq2g & # xA3Wm + n5ZtIS9nqH1S5j5OIbN0P1t2NvN6klxcJwjUMnpfF1xVmmKuxV2KuxV2KqcVzbysVilV2XqF & # xAIJxVRvdV06ybjd3CQH0Zbn4zxHpQFBI5J2AUyr9 + KsbtvzS8my3sNq + q2afWWZIH + sxspZRUqSDx & # xAB9q4qyu3uILmCO4t5Fmt5lWSGaNgyOjCqsrCoIINQRiq / FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FVG9keKznkQ & # xA0dI3ZT1oQpI64qltpZahLaW8r6xd85I1ZqJadStT / Wae + KqrabfBSRq95UD + S0 / 7J8VXfoy9 / WCR & #xAvef8Baf9k+KpZ5hmn0fSX1G41u8ighlgWaT0rZ6JJOkbfCtszHZuwwFsxxBO/cfsBYXafmBqd/5v TTdP1SabR5J4oI7hoYo5iHjQsaN800000000000000000000000000/ FJGr3n ​​/ Awn / Z & # xAPiqtodxNc6Lp9xO / qTzW0MkrkAcnaMFjRQAKk9hiqNxV2KuxV2KuxV2KqN1e21qoaZ + PL7I3JP0D & # xAFWPa / wCV28wR3k9lrd7p3121htibJ0jKm3leVWVmRmUt6rK3iMVYZYflPqMOoLcX / mbWYS0jRxSw & # xA3JQKC8jRLU + qeVJPT51AbYUFaYqz1PJmjy6LaaXqwfWvqlu9t9dv29W5dZVCyF5BxPJ6CpHgD1GK & # xApVaflh5Di1Ik6JZSG3VZIeVvCSvqclP7PhHiqhqPmbzZo0Npp2keT5btUnmtohC8cVvHa2zH0eO7 & # xABeduqheRUBjTelMVY3c + cPzR / SMqr5RZp4mUCVL + Ixs1AZEjXiGorclqR707YqyyfzN5 / wDrbQw + & # xấu + EEdxHF9ZkvImEkLuivKqLuoRXY / Ef2ffZVmCurCqkMPEGuKt4q7FXYq7FXYqkdzrurxeb7XRU0 & # xAl5dLuLczyawGf043XmPSZRGUqeK0 / ed + niqgNZ8v + Y5NduNXTXWTSVtJY10cRngGMLLzLB + LnkeX & # xAxLirINOV / wBHWlWqfSj7f5AxVA3XmrQYNUOjy3oXUSVjEHB / tSKGQcgvHcMO + K2qeZtaOh6Jcao0 & # xAZuBb + mPSBCV9SRY / tUalOdemKvMvNn5nabrnlS8042s1veyT26qvwvFRbiKSvOqt0 / ycEmzCdz / V & # xAL / uSxfyP / wApfZf8xsX / ABFMk0B9EENUfF38PbAzacNxPxfhiqB8t / 8AKO6X / wAwkH / JpcVTHFXY & # xAq7FXYqtWWNmdFcM8ZAdQQSpIqKjttiqQa1BaahqEBTU7mwmhjntma24jks5jJ + JlbiytCtGHv44q & # xAw / UfymvZLcMfOeuXkETIGWS7HM + mZFkRnVdw7SfEKA7ddhRVMbH8p5IdIh0 + TzRrQSOOSNwl1TmJ & # xAGjPx0UciqxcR2ox2xVl2i6HD pmhwaQ88t9HChje4um5yy8iSzSNtUknriqvayyRyfU7huUijlDKe & # xAskY23 / y16N9 / egVXR / 8AHSn / AOMMPz + 1LirV3NKXW1tzxnkFWkoD6adC ++ 1eyjx9gcVVooobeFY0 & # xAHCNB3P0kkn7yTirANdv / AM0rm2ittDtbG4HK4a5u5GYQsqSr6KBhwY + Pex / u0ajKKkd1Uu0G3 / PC & # xAMyOYtEjKqqqJDdgOeQBL7fy8jRR1pvQ4q9F0N9ZbS7f9OC2XV + NbtLMuYA1TTh6nx0pTriqPxV2K & # xAuxV2KsK1Dy9rtz + aWl66I1Gk2FrJAWohr6iSVbn6okDh2UcPRK8annX4cVRWsar5tXXLmxh0xZdA & # xA + rSs9 + aIwkEHJUUmU8gX25cB4U / aKqf6dX9HWlUAPpR + H8gxV4d + aP8Aymep7U / E2N / JqHCwPNdb & # xA + bLCLyHqOgSJM17NdxtHJRTGBzgelS3L9k9sVvZiM / 2Zf + YmD9cWRk24Pq / zZf7kumRXWdXAZTcR & # xAVBFR / uvJNL2f8pb / AEuHy + LH14EuTdScLXmiyGqKdkrX8MDMM + ərəfəsində / APwxSgvLf / ACjul / 8AMHB / & # xAyaXFUxxV2KuxV2Kse17yD5a143P6UhlmS7MLTRrPNGha3ZWRuMbLv8C1 + WKsOX8jPJlixRYJDbTz & # xARAzNPKZF4TGaEbtT4ZG4jx25VxVONC / KbyZ5W + r3elW836QhQWou5p5ZGZZ5I1dnSojqeI6KAOwG & # xAKs6xVTubm2tYJLi5lSC3iUvLNIwRFUdSzNQAYqpSi2vYqRTKXQ84pYyGKMCVDCnuGB8dx44qx6Xz & # xArpNven13UTopt5CCBF6wk4KokO1Gbx6d98tGCRFotNLS7Pqejb8ZbycGaWaQ8AVFFqkZ / eMi1AWg & # xA4 / 5VcqSu1PTb2bTbr0phLqZhk + pNMAIEnKn02MXxKQr0PxcjirF3 /wCV2K9gkS6I 0MaW / wBdkled & # xApZHpxuK8EjQDfkvEDf26qtXF5 + ccM8QuI9DSxYgTXUJuOcZEQavCQtyDSgoAoLbjbviqSx235yC7 & # xAtnsotMEwjjW5a8NxT1lr6stY1T4X68fo23xVPri4 / OhUkEVtoTysAsDA3PAOIeTNJV0bgZhxHGpo & # xAR4E4q1pjfnULmM6jHoJtv9HWQQtdF6eon1lxUKK + kX49uXHYCtVWdYq7FXYqknmLzDpunyQ6ZdMU & # xAn1K3u3gc8RGFtYw0hdiRTZxTFWN3n5jS6Tqdnpb6aZLELaiTUBK2ySonJxEsL8uHI9G3pii3nnn + & # xA4j1PzPf3tiHntpZbb05PTda8I4lbZlU7FT2wsSx97S6 / e / uZN54yPhPQen7e2KKWXFrchZSYX3uI & # xAafCf5oxkZN2Aer / Nl / uSue0uv337l954iPhPQen7ZJppF6dcappmoC / tIK3EFzFJEJY3ZDQIDUKU & # xAJHXvil655O / MaXVpY9N1S2ePU5ZHVZYISltxWP1QSXd2GwI + eBkCyvy3 / wAo7pf / ADBwf8mlxSmO & # xAKuxV2KsX1zX / ADjaXMsOmeXm1JFu4oklE0UKm1liTlMC7GrRzF6rx + yPeuKsJ07zn + ZSSvJP5Tki & # xAnU1Je9iKUZlFH8OIfqSASD9nFWfeX9R8w61ZXqa5ojaDIjCO3H1mO69QFA3qq0YXjwc038MVTGSY & # xA3GnwyMOLmWESKP2XWZQ6 / QwIxVH4qhNW0qy1XT5bC9Qvby8SwVirBkYOjKy0IKuoIxVh8n5IflvJ & # xAK0kmmyNURAIbq54hYEaONaep0USN17muKsel / ILyx + lZ4IF4WVxCqSBpp2kEKujKoqx + IGJfjrXb & # xAfMgZY1y3RTJ7L8nPIVhLay2VlLbm0dnUC4mYPzUK3Pm713RW5faqOu5rjpTzyp5Q0Lyrpz6dosLw & # xA2jyCVkkllnPMRpEKNKzkDhEo oNsVTS5uo7dAWqzseMcairu1K0Uf5 ++ KqUNrI8guLujSr / dRKapH & # xAXw6cm / yj9FN6qpd5l8zDQ05GynvOVtczxiBGeslvwKwnircTIHYgn + U4qwm0 / OO4kmhf / D + syRSu & # xAVeAWVJEFAaheVT9sd / Hvtir0TRNUXVtJtNSS2uLNbuNZVtbuP0p4w2 / GSOp4t7VxVG4q7FXYqteO & # Xan / tqGoCBUA7HY / Fiqa / w35dG36Ks / wDkRF / zTiqS + cfKP1vy / c2 / l6x0 + 31STisUs0EXphSw5hv3 & # xAbmhWo238N8VR2j + WbBNKtF1TTbGTUViUXTpBFxMlPiIoiD7lA9sVRZ8teXCKHSrMjrvbxdRv / Lir & #xADr7yZ5obzkl1a2+kDy4ssQWE28QlEB4G4VgYWqx4niQ/h0FRirMv8N+Xf+rXaf8AIiL/AJpxVjfn XyhqN1b2yeWbLTYXDH62txDCqslYXDH62txDCqslY9PJ0000aaaaaaaaaaaaaaaaaaa.fEGigV6DFU0xV2KpRe + bvK9jB617qtpapynRfXmjhLNauY5gokK14MpBpiqS2P5q + Tbq49I6pa & # xARg04EzpUl / sAKaFuXbj4jxGKsk03W9E1ZJDpl / bX6R0ExtpUmClhUBuBalffFXelNY7wKZbP9q3G & # xA7Rjxi8VH8n / A / wAuKoSW4t + ZRXVobmWCe3PYsJlEgH + qVDH3ONKnGKuxV2KoaP8A46U // GGH / IUU & # xAKonFUPc3fpssMS + rcvusQNKD + Zz + yvv91TirUFssHK5uJA9wV / eTH4VVepVQT8K / T864qtF5JOP9 & # xADTmh / wCPh6rH81 / af6Nj / Nira2CM6yXTG5lU1XkKIp8UToKdian3xVBXF / 5fsWS4DRGWVRLHwZTV & # xAGBIcb04kKd / niqM03VLPUYDNayB1U0cAg0JAIrQnsa4qi8VdirsVdirsVadFdSjgMjAhlIqCD1BG & # xAKsCtvyc0e1LLaavq1rbcwyWlvdtDAg9MIVSKMKihm + M0G7dcVXT / AJVSTSQ18060kNunGNY7plcs & # xAZp5Szv8At7XCqKjoi1JxVVu / yp0ybVrzUY9QuovrwC3Ns3pTROqvFIqsJUfkvK3QMD9paqepOKsz & # xAtoFt7eKBTVYkVFJCioUU6KFUfQAMVVMVdirsVdiqS3nknyfepKl5o1ncLM8sknqwI9XnNZWqwO7n & # xaç ++ KoGH8s / Jed + L5tHtJblaFJHgiLAjoeXGu1dsVTbSfL / l7QophpWn2umRS8TOLaJIFbgOK8uAU & # xAfCNhirDL3SvzI + t3Eml + cEeznM8ixjT45BAzpIU4TSOY2SN3T4WYbL8wVWIat5T / ADMm1WC7n117 & # xA60dRyMdgiiVj / eMOBIFWpxp + yBQt1OXgO3OmJT4eV / zYj0izhPnJ7OS14snq2UTowR2aNZZ0LvQI & # xAVR / UFGoe5qMafM0yZvo2n + Z49bvb6912PUdEuATp2n pbRxmEEqVJnQkybAjp3yKp / iqGtqNeXb91 & # xAZIutfsoH / wCZmKrbi7cu0FtxMqCs0zf3cQ6 / F4tTcL99MVUrZwqlbFDOzmsl5KaKx / m5Uq / txHHt & # xAUYq1JFZRurajcLPN9pI3ICAj / fcIr9BNW98VV / RSJ / 3FtK / + W49JQff1OL / cpxV3DUpPtyR26nqs & # xAYMjj5O / Ff + ExVhOqfkh5I1C3hSeKeeaCCO0Sae5ncm3hcPFGQHC0QqKbfrOKojRfya8i6VNbXUNn & # xAIbu1kSaGT156K0U3rp8HqcSBJvuN ++ 2Ks4xV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KsC85 + APO & # xAunsU0 / Q3uYVuWiDrKIvUi9INGyuPUpV6g8gB + FVVTyRr3nvV5Wh1nRX0eyVZmjvfrEFw7FJFWNCB & # xAzpzRix60pSuKsqmg0 + 3KNKjXNwT + 5RyZZCw / kDmi + 5FAO + Kr1tJbhhJe0Kg1S1U1jFOhf + dvwHhX & # xAfFUZirsVQz6fblzJFyt5WNTJCeJJ8WXdGP8ArA4qwvXvzc8veX7N5764W4KTXNuIo1b1lezeSOT1 & # xAFT1FC / uGavIGlKLUgYYiyrGdO / PXS7qO6LEwmVZ7kyLFICIrVFEnCoYE8QCu / t16W5IRAsFALOPK & # xA97ba / YG8sJo5baCeWD40k4LLE5D0hb0t + W / Nmc ++ UpZD9Q5 / 388sv + Ty9NfujCV + muKq0FtbQAiC & # xAJIgevBQtfnTFVTFUBrd5qVnZCfT7M30wljV7dSFPpswDsCxA2GKsA1Dz9 + ZhtpEXyS1vOYOfpC / g & # xAd0cRvJ8RUfZZuEdaChr1xVU8t + bfzHkv2tZ / Kbtamd4mvPr8LIkYJ9ObiRyIZRuvXFWT + StU8439 & #xApI3mfS4tNuEEfpei1VkLAl/hLuy8DRaN169DirvIPnrSvO/l5Ne0qKSGzlcpGs0lrJJsqv8AELWa¥W M / HujlXH7SjFWR4q7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FUPc3dlERHcOo5fstvt8sVUzdvMTFYAE & # xADZrgisSey0pzb2Gw7ntiqtb2kUBZqmSZ / wC8mehdqeJFKDwA2xVWxV2Kqc9zBbqGmcJy2UHqx8FA & # xA3J9hiqh697N / vPEIU / 39ODX / AGMQIP8AwRX5Yql2paRp00Ulpcot01wrvcvMqsiRsvGST06cAxHw & # xAqaVPuAcINKhND8r6VbsaQGOd4I5Fep5R + pyDovag4itevfJzyylzRScpNLZDhcIDBUkXMa0Ar3lQ & # xAfZ92G3c8crSjVZWUMpDKwqrDcEHuMVbxVSuLuC34 + o3xPskags7EfyqKk4qocb65 + 2TaQ / yKQZmH & # xAgzCqp / san / KGKuE + m2dkJ4yv1ZwHV0PL1OQqG5b8qjetcVa0rV9M1KIvYTJKg3IQqdiSAfhJFCVI & # xA + jFUbiqA0Xy / oGhWr2miaba6XaySGaS3soI7eNpGAUuyRKqliqgV67DFUfiq2RxHGzkFggLFVBZj & # xAQV2A3JxUIfTNQj1Cyju445Ykk5ARzLwkHFiu6nx41HtgBZSjRpFYWLsVdiqyaeCCMyzyLFEKAu5C & # xAqCxoNz4k0xVbdyTxWs0tvF686Rs0UHIJzcAlU5nZeR2qemIV5Pa / 85AJE89vrfl6706 + av1KDkkk & # xAVVRRwnnU / ATPVOXCi7c + NRWzw75FFsytPzL8talYTzaJMNT1C2bhLo6ER3oZT + 8UQycWJVeRH7LU & # xAoDkeHvSyqNuaK3EryAPFuor2ORVA6zpTalDCiXUtnJBMsyTQ8eVVBUj4gwoVY4q8 + u / ycu47jlZe & # xAZda9IyvN6ZvAApkcuyU4gcKttiqf + XPy7l0W9srw + Y9YvPqof1bS4uRJbzGRXUGVOALFOfwmv7K1 & # xArTFWY4qh5r + 3jkMS1lnH + 6YhyYV6cqbL82IGKrOOoT j4mFpGf2Uo8v0sRwX5AN88VVYLO2gYvGn7 & # xA1hRpWJZyOtC7VantirdzcLbwmRgWOwRB1ZiaKo9ycVQVxbslk6SkNc3zJHMw8JCFZV9kStPv61xV & # xAET / BfWsn84khp7sBID / ySOKpT5u0LzFqsEA0PXH0O4gLMZFiWZZD8JUOrkDiCv09OlQVXnPm / mum & # xA675aF0E85RWs9tK1lJbfUYnea8ulE8BWIVWNY4p1 + PYOw + IdzKIBNFWKaF + ZXmy5jun / AMfpwjt1 & # xAIkn01aIsc8UfqMQjf3jTKleJ + 3uNhxsnCIFgoegeSdJ / MHUrXT9fj842t7p94kMxMVkP3oBTmC7r & # xADKVIEi0ZRStQFIylL0j6vev / AHl3w8PRjVfv9T1cVYVqX5K + Sr61ijniuLiWC3S0hlnurhisEf2E & # xAHF148exAqPvxVR0b8i / IGnuZf0dxl5pIqxT3ARTHMLgcRzAH7xQaADpTpir0TFXYqk / ma61QaQ40 & # xAcFriZ / Qe7jaM / VUqRLPxkqHaPiaJQ1alaCpAPkzhQPq / tYEnm26vbP8AxLoc9ydOtL26gvpw892s & # xA1uQji4itzzT6uJAavEnNVUqnVshfUOQMe / DKrIHl + D + Cx2fzhqGi + T4NO1f9JXk0ElzObuG4uNPu & # xAapJLDVgWhf0OUsXAs55MfsDiuC6G7YIccriBH37 / AIPejvJ3ny1sLu0 / RUstxoDsyapp8krzy2Ql & # xAnWO2mj9SrcQrq03Fig5EipU1Ynu5Jy4ibEvr6Hv8ntOWuvdirBPzJ17T9GjE9wH1q9 + CXT / LKlQW & # xAZBKrysBSsZRjUzVUMq8PjoDOIQ881b879I1GKxh1B2gjWa2vpNNaJoriB7cJKsZnuYpIJ1eVfgb9 & # xA0aDdjlgxnotvPPPGvaLqH5jatqGo6Ok9rdGIySWk6yP6TwRC2ljL / UV + sI4JVTyry + Mg5KMTQ3Qz & # xAP8 nNc0uDzbo2m20NnrjSRzxWGptAYr60QIJD6szB4yRb1QrGxqwYcutYzGx6JD6OyhLsVY75g8 ++ & # xAXtClmgvp / Tnh9KqFWP8Afhih + AMQP3Z3IpiqTeW / zk8o + Yr2107TJjLqN8ZPqUJV1SVIg5Z + ZXZQ & # xAI29 / bfFWYC0uJt7qc8f98w1jX6Wrzb7wD4Yqgtf17TPLOmxXM1vI0Ek8dvHDaopbnMaA8SUFO5xV & # xAjw / Oz8t / rM8Dam8foGjSNbXAUkAlwP3dfgpQ1A32xVcPzp / LVo4ZIdYWaOadrasccpKyJD67clKB & # xAgAm3T7Xw9QaERJVBWv51flpd3AuZNX4InqC0ja3uakIjs820ZHxRxsV7hfAkjAq4 / NT + XdzqWn2s & # xAWoO93LBNeQ2iwTeqWjRh6f2ePIr6lPip8PXcVVZxqXw23q / 74dJSe4VGBf8A4SoxVFYqoz2VnOks & # xAc8EcqTDjMrorBxTjRgRvsab4qlMnl / SrGSGSzt0tUJETvEoBQk / u2FQduXwlem + / TJSmTzVEwwWj & # xATehcQLb3hFRJDWL1QOrIyEN81J2 + VCYqs1e5vdK06W9id7tIeJeFo / UfiXCkr6QVvhBruG6YqwrU & # xAPzgubeWe3fy5qkM0JlaMrAH9aGEgGSISGEnc9KHqPHFU00L8zv0jqMGnSeX9Yiee4a3S + NoRajir & # xANzkct8C / Aex6jx2VZviqVarNrsNyJ7C2N1DFEQbYSxR + q8kiitHSoMSKSv7wA8iCK8WUFnEDqxSx & # xA1K80dm0nSr + C8AKwlpYJpVj1CSR5Lg3DpPNPGHqXb1IwoLD4zU0jy5NpqRuX4H4 / sYbqJgtdTMcT & # xATaFfzevplxf21zHdfW3muYD6sb3NyhJ / f8mT7S8j19PcNw3F8xz92x7h + PilNxrMXmvy / ElppTWq & # xA3729heXN1ArFdQKCO5mRgZPqymNuPqen8UhHIqA1Y3 YbDDglzuuXu6e / 9SN8kCDR2k8sX / luzN3L & # xALJDczSy3Ib1Ui9dWV2hlpEyJGzLHIWq4bjQ7MR0XNK6mD7uX4vn8nsGhaxe6kbWeYJAlxa / WVtY0 & # xAmkUrIymKQXUiQj7HWMxhhX23tBcGUQL9 / wCNkdrk + Q2 + jX0 + k2y3mqRQSPYWjsEWWcITGjMxUAM1 & # xAAakfPJDnu1vkX82PM1rc + Y9SeznvW1CYQT6qIiBBbvaEqUVg9zI8fr1k4hlReQAO3LMrGNt2Jed6 & # xAhqMx1KVobia7t6sxVzKqgBeKcqyufgoBuSdupy0DZC23v7 + ORjK87RSvIY4T + 6jeUkLRlBQBSQK0 & # xAO3bocSAVeq / lDYTa1O + q2FzJoOraJEJHure3kvRPbxRJFFDBHLI0vremzLwU1YMBQggZTk257hIf & # xAWGn39pqFjBfWcnq21ygkiehUlWFd1YBlPiGFQdjmMRTJEYFQ17p1reIVlQcjQCQAchSpG / hviqjZ # xA6dp + mRl6qpNKyPQU7UGKo2OSORA8bB1PRgajFUNNe6e9YiRcFT8UcamYgg7cgobjv44qxjzR5U1j & # xAWYoo9Hun8vxRrcmRYm9IyzXJB9VhATXieZ3O7NXtuqwjVPyx83XQtjYeZpLsu00U0l1GkkcodGP7 & # xApZC / 7uPitCx33A + E5diyUKtBCd6H + W / n3T9Cl0x / MlqztKk8U0ljFcKppNzT0pKKoBaHhQ7cDt8W & # xAQnKylnek2jir3bJcXcKxW73SxhBI8SVeRVFePJ5G2B2yCphNEk0LwuKpIpRh7MKHFVOwlaWzhkc1 & # xAkKD1P9cCjD / gsVV8VWzRRzRPFIOUcilXXxBFDiqSalrmh6dZRR6 / eR2lbhbOKeZvTLzlS8RRhSjM & # xAiltu9RiqCj / Mbyfb336NvNdsmuRF60comSjx1Iq1DRW + E7d + o8AqqS + dvy9vS6Ta3YfuGKky3CRU & # xAIU MwVmZOVAfip074qi9D81 + UdREVvo + pW10X5iOKCQO1YyQ1QNx9k9evUYqneKse8z + WV1mQxFeE & # xAV5ay2V1dKlsZIo2oyshlikctWvEcuIPxUJGAhthOh7jaW6j5buLuF3YS2ltfQtbXP1homls44OUk & # xAUrSpKDIrScmdXeSpZdgvM4CGUZ1sOn2sJvdI8qHV9P027lFxf2dx9XX9FiKC2WK4BX61KzIh + SL6 & # xA0byiORmX4TsGpkKDkCcqJHLz + 73KE / 5a6rpurzSy6fZyaXq1zLZ3N8lxctKbSVvXW4uAHhBakCq5 & # xAqasxNOPwE8JQc0a5m / hsfL8fazDy75BmudMnm1O8kg / SLKktlZ + h6H1KBTDBGjhZNpIxyMikOVIU & # xA04ihAtplkESKF197NNL0q302I29s8n1UBFt7Z25JCkaBAkdfiC / DXcn7tskA0ylaVfmDqesaX5N1 & # xATUNGDtqVtEHgEcRuH2deZWIA8iEr7eO2TgATuxL4x / N65tJ / OF4mnQxWlop9EWsMVtbxxPGFjlTj & # xABVft8mZmIrXelKZm4uW7AsP5SMFiTnJyPFIwSQXNCw41NeW2WIRNtZVlLc441MUhgmavCQEFCD1p & # xAUH + HXoCVT3Tbm4i1GN7YpaXBtqxRJL6BDJIITHJK7qaOqk023Nfh65VLl8Uvq3 / nHO8W4 / KrT41D & # xA8bS4vIFZ / wBofWXkBX / JAk4 / RmPmHqZB6ZlSUk8yaf5nuQJNB1KKwmW1uoQJozKhnl9MwS0rx / dm & # xAMjdW2Y7Yqw7VfJP5qHT1jj84C7lRKAtZQRsZHaQs9T6mwDoAvglO5OKrbL8vfzGKoJvNqpbeozS2 & # xAslikpdC44irSUUiIcOQFa / ESemKs28raZ5g03T5INc1ZdYuPVLQ3KW0doEh4qFj9OMlSQwY8vfFU & # xAUGGoghaiw6FunrfL / IV3 / a / 1eqq + JQ + oOVAEdrGIUp tRno7insqpTFUUzKqlmNFUVJPYDFUPYfu7 & # xAGN5PgLgzS12CmQmRvuLYqut7 + xuYIri2uIp4JxWCaN1dHAqfgZSQ3TtiqTaX5r0CS7uLCO7UvHM5 & # xAVzsp5 / vSCx2FOZ69stOGQFotPopY5Y0licSRyAMjqQVZSKggjqDlSV2KpVrel6bdNBPf2sN1bROP & # xAWjnRZFHUJLRgQDGXO / ZWbFWCeZ / yymaG8tfL3l7QWgklhktzeoQAoULKlI05DcFh8VN / niqQ6Z + X & # xAPn8wXM0 / lnyojzTOyWN1EzjjQj1GMQkHJjGhWjdCa9lCr1HQPJ + g6W0V9DpNlZaq8EUdy9pGEjDI & # xAGr6YpsKyMK / aI64qnuKuxVjOtajqt3JPY21ncR2QM1leSvBEzMWhEqzQes5SWMJVaem4ZjxNOLYC & # xA2xAHXdiWoRsdObSNKngmtrdIGubK5nMEqXIKijpEi0giMMkrqeXqSMw2XItpO9m78kxM7XDjy / EH & # xAqTzzWMg0fSLRpvqsSLHPayNLdIoUQyIwVC6fDWihjQl8mIseod + 5P6noEUaRxJGiLGiKFVF2VQBQ & # xAAdNhk2glSuryO2MPNJXE0npKYo3l4kqzVfgG4r8NOR2rTxxQwrzh5utv9Dk029vEtmuZNNu76zCe & # xAhb3DMgT1 / Uhl + ISoIxuoHM8snEIfNP5v6FrN1qcuqXN6uo6hCJ21MQNJJHHElw8BdmlCqkgIVHSJ & # xAQgJUqPizKwliXmzQqgVuHqfZLlj6YYseyVXb4StfmTltoROm2C3klt6UZkL3QSS1jWrNzK + nGrgD & # xA7Q5AAntXBKVJTT6nC141ho0Ml2tw5lWSUJHyhjqyoqpLv+0SC55MFAyBs81fXX5FaDrGh/l9pNld¬JbJ7cXFuoqZ+dxLJKxfiTHwZWRkA3xACJbJ7cXFuoqZ+dxLJKxfiTHwZWRkA3xACJb6sqvZWRkA3x1sqp6sqp6sqp6dbjjjj 6Dgd67xliKLuRirz2284fmNe3CxyeUJisw5NDJfRAMB8XpSJRCnKnE9adxSuKvTNBv9RvNHhu9 & # xAU046PeNz9aweVJjEEdlWskfwHkgDbdK0xVX00E2omYUe4Jmbx + M1UH / VWI / RirtT3tGiHW4ZYfek & # xAjBWI + SknFVeeGKeCSCUcopVKSLUiqsKEVFD0xVhw / J7yCLC6sfqDmG7ZZJibiflyRFRSrB6rQIuy & # xA0G2KsPsPyO0BtYs72aBXjjCm0cyzD1FtQqxVUNQFkQGu5pmRPJAjYboplel / lh5Ggk0uIWtxHeaJ & # xAI89iklzPyHK4W5FSrgTojxoAX5bABt8x0sr1k6wLVG0lY3uVmiLxytwVouY9QcuL0PH2xViGrf8A & # xAK41srmOBdEnX4uLyC5DPG0ktVIXYUi9MdP5vbFUn0G8 / Oh7swmDSeDxyt6ytO0SOnD0lk5sH / Evy & # xAHgp2HUYqzDykfzG9aVPNa6X9XWGP0JNOM5kaarepz9UKvHjxpQDftirJcVdirsVUpbS2lngnkjV5 & # xArYs0EhG6F1KtT5qaYpBI2UL7RtHv2DX1jb3bABQZ4kkPENzA + IHYMK / PAQExnIcjSG07RvqlvBHC & # xAsditvc3MohtQpjeGaWRwh5IOPPmrvxGzCgNOrSTKz3prhYKF / bSXVnNbx3Elq8qlVuISokWvdS6y & # xAKD78ThCoez09X0eG01G2t2Z0U3lso9W39Vvjk481XkvqVIJUfIY + ​​5WM / mN5c1690rh5ftbW5heVp & # xA9U0hj9VkvHHBo5I7tf7uVGiAPIUdSQSKZKJHVDwXUfyil9DSHcnT7nVpbyaWxnie3vkkjYo6hBIy & # xAyq1IhG3NV + Ikn4svE6RSh5z8jWmkTXl2PMVvZJHDDOml3ckE+qtLE8SQiVfrCRK68A6sj/Z26E4x lfT9SvS/yl/LiPSrm7u/MdkbbzDY3CJpNzJcqCGntU Mka + hK43JK0P7P2fauc75JAev6PBqUNhGu & # xApXH1m + arzsoUIjNuY4 + KRVRPsqWHIjrvlRSjMCuxV2KuxVLtXu7 + zNrJY2JvfVm9O6WMqrrGYpCr & # xAgsyD + 9CKfAEnFXnOr + dfzIkuEt5 / J0kHC3eWUC7HpNIK8Y1f0whZ / h / aPEV6kHFUy0Tzn + ZskNr6 & # xA / keRredlpO1 / BG8UJpUyI45lupAoD0B7nFWcyukuoW0asCIRJK1DWjACMA / MSN92KozFULqBLolo & # xApo9yeDU6iMbyN / wOwPiRiq3UjHDbxS7J9XkRkHTb7LAD / jGzUxVBavfSSxWTWNmdSikufTufTYJJ & # xACnoyFZVLNGVIkCLXwOKvPLjz5 + Zgvkjh8rTDhIsUplu4hxJ4VPDggkC8zVl + 1xNOtcVZ95T1rzLq & # xAkVw2u6A2gyRFBCjXMV16oZasaxbLxO2Kp8AB0xV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KoNdIsV1dtX & # xACyfXnh + rFjLKY / S5BqCEt6QNR9oLX3w3tSq0tjZTSCSa3jkkXdXdFZgRtsSMFql1l5V0i01S / WBR & # xAjj5yahLDcPC4QxRTW8XorJEgUcXKfac1Y9K0AGHi2VN8CuxV2KuxV2KuxVxAPXFUm8w6b5huyraN & # xAqaae / wBXuIWMkXrD1JeBimC8lXlGYyN + zHFWAWPkb80kvYyvm0wmOd5jIbCJhwdfsbtuA3KnXY07 & # xAAhVmGqS + d9I8o2q2ap5h8wRhI7ucqlsJTxJaRYwyopZgq9aLXlQ04lVh + l + bvzEMv1qDylLdyxtJ & # xAE8DXccLug6ygyj4FLL9k7 / xVZX5w8jXOurdNbave6e9ysCkWkixMhgctWN + JILg8WB2piqW + V / yu & # xAutIvre / l8yazK0MolktJLrnDPxRkpOvH4x8VfoGKs9MURcOUUuOjUFfvxVdirsVdirsVdir / AP / Z 2020- 07-07T17:33:16+05:30 2020-07-07T17:33:16+05:30


İçindəkilər

Payızda dişi noxud aphidləri növbəti yazda yumurtadan çıxan mayalanmış yumurtaları qışlayır. Bu yumurtalardan çıxan pərilər cinsi yetkinliyə çatana qədər dörd dəfə tüklənmədən keçən dişilərdir. Daha sonra əksər aphidlər kimi canlı partenogenez yolu ilə çoxalmağa başlayacaqlar. Hər bir yetkin dişi gündə 4-12 dişi pəri dünyaya gətirir, ömrü boyu yüzə yaxındır. Bunlar təxminən yeddi-on gün ərzində yetkin dişilərə çevrilir. Yetkin bir insanın ömrü təxminən 30 gündür.

Əhali sıxlığı yazın əvvəlində ən yüksək həddə çatır, sonra yırtıcılıq və parazitlik nəticəsində azalır. Payızda gecənin uzanması eyni partenogenetik ana-ana dişilər tərəfindən cinsi fərdlərin (erkək və yumurtaparan dişilər) tək nəslinin əmələ gəlməsinə təkan verir. Mayalanmış cinsi dişilər qışlayan yumurta qoyacaqlar, onlardan erkən yazda yeni partenogenetik dişilər çıxacaq. Koloniya həddindən artıq sıxlaşmağa başlayanda bəzi qanadlı dişilər əmələ gəlir. Bunlar digər bitkilərə yoluxmaq üçün dağılır və burada cinsi yolla çoxalmağa davam edirlər. Temperaturlar soyuduqda və günün uzunluğu qısaldıqda cinsi qanadlı dişi və erkəklər meydana çıxır. Bu cüt, dişilər diapauza yumurta qoyur və həyat dövrü yenidən başlayır. [7] Noxud aphidləri ev sahibi bitkini dəyişmədən bütün reproduktiv dövrünü tamamlaya bilir. [8]
Noxud aphidlərində bir neçə morf mövcuddur. Cinsi və partenogenetik morflar arasındakı fərqlərlə yanaşı, qanadlı və qanadsız morflar da mövcuddur. Həddindən artıq sıxlıq və pis qida keyfiyyəti sonrakı nəsillərdə qanadlı fərdlərin inkişafına təkan verə bilər. [9] Qanadlı aphidlər daha sonra digər ana bitkiləri koloniyalaşdıra bilər. Noxud aphidləri həmçinin yaşıl və ya qırmızı/çəhrayı rənglərin irsi bədən rəng dəyişikliyini göstərir. Yaşıl morflar ümumiyyətlə təbii populyasiyalarda daha çox olur. [8]

Acyrthosiphon pisum Yetkinlərdə bədəni 4 mm-ə çata bilən kifayət qədər böyük bir aphiddir. [8] Ümumiyyətlə, paxlalı bitkilərin yarpaqlarının, tumurcuqlarının və qabıqlarının aşağı tərəfləri ilə qidalanır, öz stiletləri vasitəsilə floem şirəsini qəbul edir. Bir çox aphid növlərindən fərqli olaraq, noxud aphidləri fərdlərin bütün həyatları boyu doğulduqları yerdə qalacaqları sıx koloniyalar yaratmağa meylli deyillər. Noxud aphidlərinin bal şirəsi ilə qidalanan qarışqalar tərəfindən yetişdirildiyi məlum deyil.

20-dən çox paxlalı cins noxud aphidlərinə sahib olduğu bilinir, baxmayaraq ki, tam host diapazonu müəyyən edilməmişdir. Noxud və yonca kimi əkinlərdə, A. pisum əsas aqrotexniki əhəmiyyətə malik aphid növlərindən hesab olunur. [5] Məhsuldarlığa bitkiləri birbaşa zəiflədən şirə qəbulu təsir edə bilər, baxmayaraq ki, noxud aphidləri nadir hallarda məhsul istehsalını əhəmiyyətli dərəcədə azalda biləcək sıxlığa çatır. Lakin, bir çox aphid növləri kimi, A. pisum ziyarət etdiyi bitkilərə viral xəstəliklərin vektoru ola bilər. Noxud aphidlərinə qarşı qorunma kimyəvi insektisidlərin, təbii yırtıcıların və parazitoidlərin istifadəsini və davamlı sortların seçilməsini əhatə edir. Heç bir insektisid müqaviməti sənədləşdirilməyib A. pisum, bir çox aphid zərərvericilərindən fərqli olaraq.

Noxud aphids, ümumi olaraq vahid elmi adla təyin olunsa da A. pisum, müxtəlif ev sahibi növlər üzrə ixtisaslaşmış sirli növlər, alt növlər və ya irqlər kimi təsvir edilən bir neçə biotipi əhatə edir. Buna görə də noxud aphidi növ kompleksi kimi daha dəqiq təsvir edilir. [8]

Noxud aphidinin Palearktik mənşəli olduğu güman edilir, lakin indi mülayim iqlim şəraitində bütün dünyada rast gəlinir. yayılması A. pisum çox güman ki, bəzi ev bitkilərinin kənd təsərrüfatı üçün introduksiyasından irəli gəlir. Belə bir giriş çox güman ki, 1870-ci illərdə Şimali Amerikada baş verdi [10] və 1900-cü ilə qədər orta Atlantik əyalətlərində ciddi zərərverici növə çevrildi. 1950-ci illərdə ABŞ və Kanadada geniş yayılmışdı. Onun Şimali Amerikadakı yaşayış sahəsi yaxın qohum olan mavi yonca aphidininkinə çox oxşardır (Acyrthosiphon kondoi). [11]

A. pisum model aphid növü hesab olunur. Cinsi faza və yumurtaların qışlaması da daxil olmaqla, onun reproduktiv dövrü laboratoriya şəraitində ev sahibi bitkilərdə asanlıqla tamamlana bilər və fərdlərin nisbətən böyük ölçüləri fizioloji tədqiqatları asanlaşdırır. 2010-cu ildə Beynəlxalq Aphid Genomika Konsorsiumu 2n=8 xromosomda təqribən 525 meqabaza və 34000 proqnozlaşdırılan gendən ibarət noxud aphid genomunun [6] şərh edilmiş layihəsini dərc etdi. Bu, dərc edilmiş yarımmetabol həşəratın ilk genomunu təşkil edir. Noxud aphid genomu və onun digər xüsusiyyətləri aşağıdakı sahələri əhatə edən tədqiqatların diqqət mərkəzindədir:

  • Bakteriyalarla simbioz - Bütün Aphididae kimi, A. pisum əsas endosimbiona ev sahibliyi edirBuchnera aphidicolaəsas amin turşularını təmin edən və aphidlərin çoxalması üçün zəruridir. Buchnera anadan nəslə ötürülür və onlarla milyon il ərzində aphidlərlə birlikdə təkamül keçirmişdir. A. pisum həmçinin anadan və üfüqi yolla ötürülə bilən və bədən rəngi, [12] abiotik və biotik stresə qarşı müqavimət, [13] və qidalanma kimi aphidlərdə ekoloji əhəmiyyətli xüsusiyyətlərə təsir edən bir sıra fakultativ bakterial simbiontlara ev sahibliyi edir. [14]
  • Polifenizm (eyni genotip üzrə bir neçə diskret morfun istehsalı) - Noxud aphidləri üzərində aparılan tədqiqatlar digər xüsusiyyətlərlə yanaşı cinsi [15] və qanadlı morfların [9] istehsalına nəzarət edən ekoloji və genetik komponentləri müəyyən etməyə kömək etmişdir.
  • Aseksual çoxalma - Noxud aphid soyları həyat dövrlərində partenogenezi ehtiva edir, bəziləri hətta cinsi fazasını itirmişdir. Noxud aphidləri aseksual çoxalmanın mənşəyini və nəticələrini deşifrə etmək üçün modellərdir [15][16], təkamül biologiyasında vacib bir sual.
  • Mənbələrdə fenotipik dəyişiklikləri izah edən polimorfizm və fiziologiya - Noxud aphidlərində bədən rənginin, reproduktiv dövrün və erkəklərdə qanadların mövcudluğunun (genetik əsaslarla) əsasını təşkil edən lokalizasiya və fizioloji mexanizmlər müəyyən edilmişdir və ya araşdırılır. A. pisum karotenoid sintez etmək qabiliyyətinə malik olan yeganə heyvan orqanizmi olması ilə diqqət çəkir. Bitkilər, göbələklər və mikroorqanizmlər karotenoidləri sintez edə bilirlər, lakin noxud aphidləri tərəfindən hazırlanmış torulen (3',4'-didehidro-β,γ-karoten, xüsusilə də karbohidrogen karotin) dünyada bir orqanizm tərəfindən sintez olunduğu bilinən yeganə karotenoiddir. heyvanlar aləmi. Torulen bəzi aphidlərə təbii, qırmızı rəngli ləkələr verir ki, bu da onların kamuflyajına kömək edir və arıların yırtıcılığından qaçır. Mənbələr, yəqin ki, göbələklərdən olan karotenoid sintezi üçün bir sıra genlərin üfüqi gen köçürülməsi yolu ilə torulen sintez etmək qabiliyyətini qazanmışdır. [17]
  • Genlərin təkrarlanması və gen ailələrinin genişlənməsi - Noxud aphid genomu digər həşərat genomları ilə müqayisədə yüksək səviyyədə gen duplikasiyası təqdim edir, məsələn Drosophila, bəzi gen ailələrinin nəzərəçarpacaq dərəcədə genişlənməsi ilə. [6]
  • Ev sahibi bitkilərlə qarşılıqlı əlaqə və spesifikasiya - Əksər floem qidalandırıcıları kimi, noxud aphidi məhdud bitki dəsti ilə qidalanmağa uyğunlaşdırılmışdır. Noxud aphidləri üzərində aparılan tədqiqatlar ev sahibinin qidalanmasında və virulentliyində iştirak edən namizəd lokusları, [18] molekulyar və fizioloji mexanizmləri müəyyən etmişdir. [19] Genetik, molekulyar və fizioloji tədqiqatlar da noxud aphid biotipləri arasında ekoloji spesifikasiyanın motoru kimi müxtəlif ev sahibi növlərin ixtisaslaşmasını sübut etdi. [20]

A. pisum bakteriyalarla məcburi endosimbiotik əlaqədə iştirak edir Buchnera aphidicola. A. pisum ev sahibidir və Buchnera əsas endosimbiontdur. Onlar birlikdə əmələ gətirirlər holosimbiont. [21] Bu, məcburi, simbiotik bir əlaqədir və hər iki tərəfdaş tamamilə bir-birindən asılıdır. [21] [22] aradan qaldırılması üçün antibiotik ilə müalicə zaman Buchnera bakteriya, A. pisum böyümə və çoxalma kəsilir və ya azalır. Buchnera anadan müstəqil yaşamaq üçün lazım olan genlərə malik deyil və aphid sahibi xaricində mədəniyyətsizdir. [23] The A. pisumBuchnera holosymbiont həm genetik, həm də eksperimental olaraq ən yaxşı öyrənilmiş simbiotik əlaqələrdən biridir.

Endosimbiotik Münasibətlərin Təkamülü Redaktə

The A. pisumBuchnera endosimbiotik əlaqənin 160-280 milyon il əvvəl inkişaf etdiyi ehtimal edilir. Filogenetik analiz bunu göstərir Buchnera monofiletik qrupdur və filogeniyalarıdır BuchneraA. pisum üst-üstə düşür. Buna görə də, ehtimal ki, bir orijinal var idi Buchnera aphidlərin ortaq əcdadının yoluxması və holosimbiontun birgə spesifikasiyası o vaxtdan bəri baş verir. [24] Buchnera daxil olmaqla Enterobacteriaceae ilə əlaqəlidir Escheriachia coli [22] və çox güman ki, belədir Buchnera əvvəlcə aphid ortaq əcdadının bağırsaqlarını tutan bir bakteriyadan təkamül etmişdir. [25]

Qidalanma simbiozu Redaktə edin

Hemiptera dəstəsinin digər həşəratları kimi, A.pisum floem şirəsinin qida çatışmazlığını aradan qaldırmaq üçün endosimbiotik bakteriyadan istifadə edir. [21] [26] A. pisum o cümlədən sahib bitkilərin floem şirəsi ilə qidalanır Medicago sativa (yonca), Pisum sativa (noxud), Trifolium iddiası (qırmızı yonca) və Vicia faba (lobya). Bu bitkilərin floem şirələri qida baxımından karbohidratlarla zəngindir, lakin azot baxımından zəifdir. [27] [28] [29] [30] Bu floem şirələrində əsas amin turşularının vacib olmayan amin turşularına nisbəti 1:4-1:20 arasında dəyişir. Əsas və vacib olmayan amin turşularının bu nisbəti heyvan toxumalarında mövcud olan və yaşamaq üçün zəruri olan 1:1 nisbəti ilə müqayisədə ciddi şəkildə qeyri-mütənasibdir. [28] Heyvanlar, o cümlədən A. pisum, vacib olmayan amin turşuları istehsal edə bilər de novo lakin pəhrizləri vasitəsilə əldə edilməli olan doqquz əsas amin turşusunu sintez edə bilmirlər: histidin, izolösin, lösin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan və valin. Bu doqquz əsas amin turşusuna əlavə olaraq, A. pisum sidik cövhəri dövrü genlərinin olmaması səbəbindən arginin sintez edə bilmir. [21] [31] [32] ilə endosimbiotik əlaqə Buchnera imkan verir A. pisum floem şirəsində əsas amin turşularının çatışmazlığını aradan qaldırmaq üçün [22] [28] [29] [32] [33] Əsas olmayan amin turşuları ilə təmin edildikdə, Buchnera əsas olmayan amin turşularını geri qaytarılmaq üçün əsas amin turşularına çevirir A. pisum. [26] [34] Bu qida təminatı genomik (metabolik tamamlayıcı, aşağıda müzakirə olunur) və eksperimental olaraq araşdırılmışdır. Tərkibində təcrid olunmuş bakteriositlər Buchnera 14C etiketli qlutamini (vacib olmayan amin turşusu) aktiv şəkildə qəbul etdiyi göstərilmişdir, burada o, qlutamik turşuya çevrilir. [34] Bu glutamik turşu daha sonra fərd tərəfindən qəbul edilir Buchnera Hüceyrələr və əsas amin turşuları izolösin, lösin, fenilalanin və valin, həmçinin geri qaytarıla bilən vacib olmayan amin turşularını sintez etmək üçün istifadə olunur. A. pisum. Qarşılıqlı qida təminatı, ehtimal ki, bu simbiozun davamlı olmasının əsas səbəbidir. [32]

Holosymbiont Struktur Redaktəsi

Buchnera hemokoeldə yerləşən, aphiddən əldə edilən ixtisaslaşmış hüceyrələrdə yerləşir A. pisum bədən boşluğu. [21] [22] Hər biri Buchnera hüceyrə daxili və xarici qram-mənfi hüceyrə membranına malikdir və ayrı-ayrılıqda aphid mənşəli simbiosom membrana qapalıdır. Bu qapalı hüceyrələr daha sonra ixtisaslaşdırılmış, aphid mənşəli bakteriositlərə (misetositlər) qruplaşdırılır. Bakteriositlər yastı qabıqlı hüceyrələrdən ibarət nazik astarla əhatə olunmuş iri poliploid hüceyrələrdir. Hər noxud aphidində təqribən 60-80 bakteriosit var və iki loblu bakteriom şəklində təşkil olunur. Bakteriya, noxud aphidinin uzunluğu boyunca bədənin iki tərəfində uzanan və arxa bağırsağa yaxın birləşən xüsusi orqandır. [22] [31] [35] Bakteriositlər yumurtalıq klasterinin yaxınlığında yerləşir və Buchnera hüceyrələr transovarial ötürülmə yolu ilə ananın yumurtalıqlarından şaquli olaraq köçürülür. [22] [25] The Buchnera hüceyrələr oogenez zamanı yumurtalara və ya embriogenez zamanı inkişaf etməkdə olan embrionlara köçürülür. [21]

Genom ardıcıllığının redaktəsi

A. pisumBuchnera hər iki partnyorun genomları ardıcıllıqla tərtib edilmiş ilk həşərat-endosimbiont cütü idi. [36] Bu, tədqiqatçılara bu endosimbiozun təkamül və molekulyar qarşılıqlı əlaqəsi haqqında çoxlu məlumat verdi. [31] The A. pisumBuchnera genomlar, ehtimal ki, endosimbiotik əlaqənin qurulması və saxlanması ilə əlaqəli olan unikal dəyişikliklərə məruz qalmışdır. Hər iki orqanizmin genomları əlaqəli orqanizmlərlə müqayisədə əhəmiyyətli gen itkisinə məruz qalıb. The Buchnera genomu 641 kb-dir və 2 plazmidli dairəvi xromosomdan ibarətdir. Sərbəst yaşayan ən yaxın qohumunun ölçüsünün yeddidə birinə qədər kiçildilib, E. coli. [23] [31] Buchnera ev sahibi xaricində yaşamağa imkan verən genləri itirdi, lakin qidalanması üçün vacib olan genləri qoruyub saxlayır A. pisum. [21] [22] [23] [31] [32] The Buchnera genomda lipopolisakkaridlər və fosfolipidlər kimi səth membranının qurulması üçün lazım olan genlər, həmçinin hüceyrə müdafiəsi ilə əlaqəli genlər yoxdur. Genomda daşıyıcı genlər və tənzimləyici genlər də yoxdur. Belə gen itkisi məcburi və hüceyrədaxili bakteriya üçün xarakterikdir. [23] [32]

The A. pisum genom, Hemiptera dəstəsinin digər həşəratları ilə müqayisədə daha unikal genomik dəyişikliklərə məruz qalmışdır. Afidin genomu 464 MB-dır, aphid-spesifik yetim genlər genomun 20%-ni təşkil edir və 2000-dən çox gen ailəsində mövcud olan gen duplikasiyası. [21] [32] Bu yetim genlər və gen duplikasiyaları, ehtimal ki, endosimbiotik əlaqənin “metabolik, struktur və inkişaf” komponentləri ilə əlaqələndirilir. [32] A. pisum bakteriositlərdə yüksək ifadə olunan amin turşusu daşıyıcılarının spesifik gen təkrarlanması müşahidə edilmişdir. [37] Bu dublikasiyalar, ehtimal ki, endosimbiotik əlaqənin genetik qurulması və saxlanması ilə bağlıdır.

arasında lateral gen transferi aşkar edilməmişdir A. pisumBuchnera. Əvvəllər güman edilirdi ki, lateral gen transferi, genin kəskin azalmasından məsuldur Buchnera genom, lakin ardıcıllıq bunun baş vermədiyini göstərdi. [23] [32]

Metabolik tamamlayıcılıq Edit

Fərdi olaraq, metabolik yollar A. pisumBuchnera natamamdırlar. Birgə olaraq, bu iki orqanizmin genomları amin turşuları və digər vacib molekullar kimi qida maddələrinin biosintezi üçün tam metabolik yollar yaratmaq üçün bir-birini tamamlayır. [21] [31] [32] [38] Bu simbiozun əcdad partnyorları çox güman ki, tam metabolik yollara malik olmuşlar, lakin digər partnyorun genomunun olması nəticəsində bu yol genlərini saxlamaq üçün təzyiq azalmışdır. . [38] Digər əlaqəli həşəratlardan fərqli olaraq, A. pisum genomunda karbamid dövrü üçün lazım olan genlər yoxdur. [21] [31] [35] purin xilas yolu, [38] və molekulların biosintezi üçün zəruri olan fermentləri kodlayan digər genlər. [31] [32] Bu çatışmayan reaksiya aralıqları, ehtimal ki, genlər tərəfindən təmin edilir Buchnera genom. Misal üçün, A. pisum DNT, RNT, siqnal molekulları və ATP istehsalı üçün vacib olan purin xilasetmə yolunun əsas komponentlərinin çatışmadığı bilinən ardıcıl genomu olan yeganə növdür. The Buchnera genomda çatışmayan reaksiya aralıqlarını kodlaşdırmaq üçün lazım olan genlər var A. pisum genom. Bu komplementasiya vasitəsilə hər iki orqanizmin nukleotid tələbləri yerinə yetirilir: purin xilasetmə yolu tamamlanır. A. pisumBuchnera zəruri guanosini qəbul edir. [38]

The Buchnera genom əsas amin turşularının biosintezi üçün lazım olan genləri saxlamış, lakin amin turşularının parçalanmasına cavabdeh olan genləri saxlamamışdır. The A. pisum genom, digər tərəfdən, 66 amin turşusu biosintezi geni və 93 amin turşusu deqradasiyası geni ehtiva edir. [21] [31] Hər ikisi A. pisumBuchnera amin turşusu biosintezinin metabolik yollarına kömək edir. [21] [31] [32] Bu metabolik tamamlayıcılıq floem şirəsində vacib olmayan amin turşusu olan asparaginin böyüməsi və yaşaması üçün zəruri olan əsas və qeyri-vacib amin turşularının istehsalında əsas xəbərçi kimi istifadəsi ilə təsvir edilmişdir. A. pisumBuchnera. [32]

İmmun sistemi Redaktə edin

Genom ardıcıllığı A. pisum genomda immun cavab yolları üçün vacib olan gözlənilən genlərin olmadığını göstərir. [39] The A. pisum genomda IMD (immun çatışmazlığı) yolunun bir hissəsi olan və digər əlaqəli həşəratlarda mövcud olan IMS, dFADD, Dredd və Retish genləri yoxdur. Həmçinin, patogenləri aşkar edən və IMD yolunu xəbərdar edən peptidoqlikan tanınma zülalları (PGRP) və immun yolu aktivləşdirildikdən sonra istehsal olunan antimikrob peptid (AMP) genləri də əskikdir. İmmunitet sisteminin zəifləməsi, insanlar arasında simbiotik əlaqənin qurulmasına və davamlı olaraq saxlanmasına kömək edə bilər. Buchnera bakteriya və A. pisum. [21] [32] Həmçinin, floem şirəsi mikrobların təkamül təzyiqini aşağı sala bilən azaldılmış miqdarda mikrobların olduğu bir pəhrizdir. A. pisum immun cavab yolu genlərini saxlamaq. [32]


Dəstəkləyici məlumat

S1 Şək. Amin turşularından məhrum olmaq xüsusi olaraq amin turşusu iştahını artırır.

(A) Milçəklərə AA olmayan holidik mühit (saxaroza seçimi) və saxaroza olmayan holidik mühit və müxtəlif qida siniflərindən biri arasında seçim verildiyi qidalanma analizi. Heyvanlar ya tam holidik mühitdə, ya da AA olmayan holidik mühitdə saxlanılırdı. (B) Milçəklərə iki seçim arasında seçim verildiyi qidalanma analizi: 1) amin turşuları (saxaroza) olmayan holidik mühit və 2) saxaroza olmayan, saxaroza və bütün AA olmayan, saxaroza və neAA olmayan və ya saxaroza olmayan holidik mühit və eAAs. Dairələr tək analizlərdə maya üstünlüklərini təmsil edir, orta xətti və bığlar isə kvartallararası diapazonu təmsil edir. n = 12–15. (A) Əhəmiyyətlilik Kruskal-Wallis testindən sonra Dunn'ın çoxsaylı müqayisə testi və ya (B) Mann Whitney testi ilə yoxlanıldı. Əhəmiyyətli deyil (ns) p>0.05, *** p<0.001. Bu Şəkildə istifadə olunan əsas məlumatlar S1 Məlumatında təqdim olunur.

S2 Şək. Xına RNTİ spesifik genin yıxılmasına gətirib çıxarır və qida seçimində yıxılma təsiri Tyr və toxumalara xasdır.

(A) Xına mRNT səviyyələri bütün milçəklərdən ölçüldü və iki daxili nəzarətə normallaşdırıldı (Aktin 42ARpL32). Sütunlar orta göstəricini, xətalar isə ortanın standart xətasını göstərir. n = 6. (B) Qidalanma üstünlükləri Xına üç müstəqil hairpins istifadə edərək heyvanları yıxmaq. Heyvanlar neAA olmayan bir mühitdə, 1x Tyr əlavə edilmiş neAAs olmayan holidik pəhriz və ya 1x Pro əlavə edilmiş neAAs olmayan holidik mühitdə saxlanılırdı. n = 10. (C) Nəzarətin qidalanma üstünlüyü və Xına (Hn) bütün AA-ların və ya bütün neAA-ların çıxarılmasından sonra müxtəlif toxumalarda uçur. Cg-Gal4 yağlı bədəndə ifadəni artırır, elav-Gal4 neyronlarda və btl-Gal4 traxeyada. n = 14-20. (B və C) Dairələr tək analizlərdə maya üstünlüklərini təmsil edir, xətt medianı və bığlar kvartallararası diapazonu təmsil edir. Əhəmiyyətlilik Kruskal-Wallis testindən sonra Dunn'ın çoxsaylı müqayisə testindən istifadə edilərək yoxlanıldı. Əhəmiyyətli deyil (ns) p>0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. Bu Şəkildə istifadə olunan əsas məlumatlar S1 Məlumatında təqdim olunur.

S3 Şək. Aksenik olmayan milçəklərdə daxili mikrobların səviyyələri.

Milçəklərin içindəki bakteriyaların daxili yükü, hər bir qrafikin başlığında göstərildiyi kimi müxtəlif bakteriya növlərinin böyüməsini təmin edən LB (A), Mannitol (B) və ya MRS (C) mühitlərində bakterial koloniya sayından sonra CFU/uç kimi hesablanmışdır. . Bakteriyaların yükü Holidik mühitdə Hissiz və (boş sütunlar) və ya kommensal bakteriya qarışığı ilə ilkin müalicə ilə (doldurulmuş sütunlar) saxlanılan milçəklər üçün qiymətləndirilmişdir. Şəkil 1, 2, 3, 4, 5E, 7, S1, S2, S4, S5A və S6-da məlumat yaratmaq üçün istifadə edilən milçəklər bu və ya çox oxşar yetişdirmə protokollarından istifadə etməklə müalicə edilmişdir. Sütunlar orta və səhv çubuqlarını təmsil edir, 2 müstəqil təcrübədən 3 təkrarın orta standart xətası. Doldurulmuş qara dairələr bakteriya qarışığı ilə əvvəlcədən müalicəni təmsil edir. Açıq dairələr bakteriya ilə heç bir ön müalicəni təmsil etmir. AA məhrumiyyəti –Onun kimi göstərilir. Əhəmiyyətlilik qoşalaşdırılmamış t-testindən istifadə edərək yoxlanıldı. * p<0.05, ** p<0.01. Bu Şəkildə istifadə olunan əsas məlumatlar S1 Məlumatında təqdim olunur.

S4 Şək. Commensal bakteriyalar hər hansı eAA-nın pəhrizdən çıxarılması ilə yaranan protein iştahını azalda bilər.

Ya holidik mühitdə, ya da 10 eAA-dan biri olmayan, 5 bakteriya kommensal qarışığı ilə və ya ilkin müalicə olunmayan holidik mühitdə saxlanılan heyvanların qidalanma üstünlükləri. Müxtəlif qrafiklər üzrə məlumatlar iki müstəqil gündə toplanıb. Dairələr tək analizlərdə maya üstünlüklərini təmsil edir, orta xətti və bığlar isə kvartallararası diapazonu təmsil edir. Doldurulmuş dairələr milçəklərin 5 bakteriya qarışığı ilə əvvəlcədən müalicə olunduğu analizləri təmsil edir. n = 18-20. Mann Whitney testinin istifadə edildiyi kommensalların təsirini yoxlamaq istisna olmaqla, əhəmiyyət Kruskal-Wallis testindən sonra Dunn'ın çoxsaylı müqayisə testindən istifadə edilərək yoxlanıldı. * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. Bu Şəkildə istifadə olunan əsas məlumatlar S1 Məlumatında təqdim olunur.

S5 Şəkil. Qeyri-kommensal bakteriya maya üstünlüklərini azaltmır və kommensal bakteriyalar da aşağı maya pəhrizlərində qida seçiminə təsir göstərir.

(A) 5 komensal bakteriya qarışığı ilə və ya ilkin müalicə ilə və ya müalicə olunmadan ya holidik mühitdə, ya da Hissi olmayan holidik mühitdə saxlanılan heyvanların qidalanmasına üstünlük verilir. E. coli. Dairələr tək analizlərdə maya üstünlüklərini təmsil edir, orta xətti və bığlar isə kvartallararası diapazonu təmsil edir. (B) Müxtəlif maya konsentrasiyaları olan mühitdə və 5 komensal bakteriya qarışığı ilə ilkin müalicə ilə və ya olmadan saxlanılan heyvanların qidalanma üstünlükləri. Dairələr vasitələri, səhv çubuqları isə ortanın standart xətasını təmsil edir. (A və B) Doldurulmuş dairələr milçəklərin bakteriya qarışığı ilə əvvəlcədən müalicə olunduğu analizləri təmsil edir. n = 20. Əhəmiyyətlilik birtərəfli dispersiya testi, ardınca (A)-da Bonferroninin çoxsaylı müqayisə testi və (B)-də Mann Whitney testindən istifadə etməklə yoxlanılıb. Əhəmiyyətli deyil (ns) p>0.05, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. Bu Şəkildə istifadə olunan əsas məlumatlar S1 Məlumatında təqdim olunur.

S6 Şək. Commensal bakteriyalar maya üstünlüklərini azaldır Xına eAA məhrumiyyəti ilə yıxılır.

Nəzarət və qidalanma üstünlük Xına holidik mühitdə saxlanılan yıxılan heyvanlar və ya 5 komensal bakteriya qarışığı ilə ilkin müalicə ilə və ya olmadan Onun çatışmazlığı olan holidik mühit. n = 20. Dairələr tək analizlərdə maya üstünlüklərini təmsil edir, xətt medianı və bığlar isə kvartallararası diapazonu göstərir. Doldurulmuş dairələr milçəklərin bakteriya qarışığı ilə əvvəlcədən müalicə olunduğu analizləri təmsil edir. Əhəmiyyətlilik Mann Whitney testindən sonra Bonferroni korreksiyasından istifadə edilərək sınaqdan keçirilmişdir. * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. Bu Şəkildə istifadə olunan əsas məlumatlar S1 Məlumatında təqdim olunur.

S7 Şek. A. pomorum və Laktobakteriyalar izolösinin pəhrizdən çıxarılması nəticəsində yaranan maya iştahını azaltmaq üçün kifayətdir.

Maya üzərindəki qurtumların sayı əvvəlcədən qidalandırılmış tam holidik mühit və ya İle olmayan və müxtəlif bakterial qarışıqlarla əvvəlcədən işlənmiş axenik milçəklərin flyPAD-dan istifadə etməklə ölçülür. Doldurulmuş qara dairələr tam holidik mühiti və ya əvvəlcədən müalicə qarışığında xüsusi bakteriyaların mövcudluğunu təmsil edir. Açıq qara dairələr ilkin müalicə qarışığında xüsusi bakteriyaların olmadığını göstərir. İle məhrumiyyəti -Ile kimi göstərilir. Qutular median ilə yuxarı və aşağı kvartilləri təmsil edir. n = 25–55. Əhəmiyyətlilik Kruskal-Wallis testindən sonra Dunn'ın çoxsaylı müqayisə testindən istifadə edilərək yoxlanıldı. *** p<0.001. Bu Şəkildə istifadə olunan əsas məlumatlar S1 Məlumatında təqdim olunur.

S8 Şək. Təcrübələrdə istifadə edilən milçəklərin pəhriz və mikrob manipulyasiyalarının xronologiyasını təsvir edən diaqram.

S1 Cədvəl. Bu işdə istifadə edilən milçəklərin ətraflı genotipləri.

S2 Cədvəl. Bu işdə istifadə olunan HM-nin generasiyası üçün resept.

Boz sahələr manipulyasiya edilmiş qida maddələrini göstərir.

S3 Cədvəl. Bu işdə istifadə edilən HM üçün amin turşusu məhlullarının ətraflı tərkibi.

S4 Cədvəl. qRT-PCR üçün istifadə olunan primerlərin nukleotid ardıcıllığı.

S1 Məlumat. Bütün rəqəmlərin yaradılması üçün istifadə olunan xam məlumatlar.


Giriş

Xərçəng mürəkkəb bir xəstəlikdir. 100-dən çox fərqli xərçəng növü var, lakin ümumi əlamətlərə malikdir, o cümlədən proliferativ siqnalın saxlanması və böyümənin qarşısının alınması [1, 2]. Xərçəng hüceyrələrinin anabolik və katabolik maddələr mübadiləsi onların çoxalmasını və sağ qalmasını təmin etmək üçün yenidən proqramlaşdırılmalıdır və hətta şişin yaranması və immun məhvinin qarşısını almaq üçün şiş mikromühitini (TME) yaratmaq üçün normal hüceyrələri ələ keçirə bilər [2]. Hüceyrə böyüməsinin tələblərinə və hüceyrə fəaliyyətinin birbaşa təsirçiləri kimi yeni sintez edilmiş zülalların ehtiyaclarına görə, protein biosintezi ən çox enerji tələb edən prosesdir.

Ümumi ATP istehlakının 33%-i [3,4,5]. Maraqlıdır ki, toplanmış tədqiqat nəticələri amin turşusu (AA) məhdudiyyətlərinin qlisin məhdudlaşdırılması [6], serin aclığı [7,8,9], lösin çatışmazlığı [10], qlütamin blokadası [11, 12] daxil olmaqla xərçəng müdaxilələrində rol oynadığını nümayiş etdirdi. , asparagin [13] və metionin [14]. Bu tapıntılar bir sıra suallara ilham verir və motivasiya edir. Xərçəng üçün ümumi və effektiv metabolik müdaxilə varmı? Amin turşuları (AA) üçün in vivo ən çox istifadə edilən AA hansıdır? Hüceyrə proliferasiyası hansı AA məhdudiyyətinə ən həssasdır? Xərçənglə mübarizə üçün praktiki olaraq hansı pəhriz strategiyaları mövcuddur?

AA metabolizmi aparıcı enerji istehlak edən prosesdir

219 metabolitin istehlak və buraxılış profilləri bizə NCI-60 xərçəng hüceyrə xətlərinin anabolik və katabolik xüsusiyyətləri haqqında fikirlər verdi [6]. Xərçəng hüceyrələrinin istehlak profilləri xərçəng hüceyrələrinin bədxassəli yayılması üçün həyati vacib bioloji proseslər olan enerji mübadiləsi və zülal sintezi üçün homojen tələbləri təmsil edirdi. Xərçəng hüceyrələrində istehlak edilən aparıcı substratlara triptofan, tirozin, fenilalanin, lizin, valin, metionin, serin, treonin, izolösin, lösin və qlutamin kimi qlükoza və AA-lar daxildir [6]. Eyni zamanda, NCI-60 xərçəng hüceyrə xətlərinin buraxılış xüsusiyyətləri qlikoliz və trikarboksilik turşu (TCA) dövrünün qeyri-homogen katabolizmini göstərdi [6].

NCI-60 xərçəng hüceyrə xətlərinin başqa bir ümumi xüsusiyyəti nukleotidlərin və nukleobazların [6] buraxılması idi ki, bu da xərçəng hüceyrələrinin öz anabolizmləri üçün birbaşa nukleobazları və nukleotidləri istehlak etmədiyini nümayiş etdirdi. RNT/DNT sintezi ümumi ATP istehlakının təxminən 25%-ni təşkil edən ikinci enerji sərf edən prosesdir [3, 4]. Məlumdur ki, hüceyrələr AA-lardan (o cümlədən asparat, qlutamin, serin və qlisin, Şəkil 1a) nukleobazların sintezi üçün karbon və azot ehtiyatları kimi istifadə edə bilərlər [15,16,17]. Nəticə olaraq xərçəng hüceyrələrinin AA maddələr mübadiləsini istifadə edə bilər

Zülal sintezi və RNT/DNT sintezi üçün ümumi enerji xərclərinin (ATP) 33-58%-i (Şəkil 1b). Sistem nöqteyi-nəzərindən, AA metabolizmalarının enerji xərcləri xərçəng müdaxilələrində AA məhdudiyyətlərinin mühüm və potensial rollarını kifayət qədər vurğulaya bilər.

Zülal sintezi üçün tərkib hissəsi olmaqla yanaşı, AA-lar nukleobazların sintezi üçün karbon və azot mənbələri təmin edir və ATP-nin böyük bir hissəsini istehlak edir. a. Asparat, qlutamin, serin və qlisin daxil olmaqla AA-lar nukleobazların sintezi üçün əsas karbon və azot mənbələrini təmin edir [15]. Müxtəlif rənglərlə vurğulanan bu karbonlar və azotlar asparat (qəhvəyi), qlutamin (mavi), serin və folat dövrü (bənövşəyi), glisin (yaşıl) və bikarbonat radikalı (qaranlıq) kimi orijinal mənbələrini təmsil edir. b. Timositlərdə ATP istehlak edən proseslərin nisbətləri [3]. AA maddələr mübadiləsi qədər istifadə edə bilər

Zülal sintezi daxil olmaqla ümumi ATP istehlakının 58%-i (

33%) və nukleotid sintezi (

Leucine, insan proteomunda ən çox istifadə edilən AA-dır

AA-ların istehlakı və metabolizmi xərçəng hüceyrələrinin böyüməsi üçün ən tələbkar bioloji proseslər olduğundan, protein sintezi üçün ən çox istifadə edilən AA xərçəng müalicəsində pəhriz məhdudiyyəti üçün potensial namizəd ola bilər. Beləliklə, insan proteomunda olan bütün zülallar üçün 20 AA faizləri (Uniport: UP000005640, Əlavə Cədvəl 1) müqayisə üçün ən böyükdən ən kiçik faizlərə qədər hesablanmış, çeşidlənmiş və tərtib edilmişdir (Şəkil 2a). Göstərildiyi kimi, insan proteomunda leysin ən çox istifadə edilən AA, serin ikinci, triptofan isə ən az istifadə olunan AA-dır (şək. 2).

İnsan, bitki və heyvanlarda AA bolluğunun xülasəsi. AA-lar tək hərfli kodlarla təmsil olunur: A - alanin, C - sistein, D - aspartik turşu, E - qlutamik turşu, F - fenilalanin, G - qlisin, H - histidin, I - izolösin, K - lizin, L - leysin , M - metionin, N - asparagin, P - prolin, Q - glutamin, R - arginin, S - serin, T - treonin, V - valin, W - triptofan və Y - tirozin. a. İnsan zülallarında AA-ların çeşidlənmiş faizləri. İnsan proteomunda olan bütün zülallar üçün 20 AA faizləri (Uniport: UP000005640) ən böyük faizdən ən kiçik faizə qədər çeşidləndi və tərtib edildi. b. İnsan zülallarında EAA-ların çeşidlənmiş faizləri. İnsan proteomunda zülalların ixtiyari sayı aydınlıq üçün, xüsusən də EAA zənginləşdirmə məlumatı üçün log şkalası ilə tərtib edilmişdir. c. İnsan, bitki və heyvanların proteomlarında AA faizləri üçün 3D qabarcıq planı. İnsan AA bolluğu baloncukların eni kimi təmsil olunur. d. Zənginləşdirilmiş GO-MF şərtləri (səh < 0,001) lizin ERP-ləri üçün

Lösin əsas AA (EAA)-dır, ona görə də lösinin birinci yerdə olması gözlənilməzdir. Lösin təkcə zülal sintezi üçün lazım deyil, həm də sitozolik lösin sensoru olan sestrin-2 vasitəsilə rapamisinin (mTOR) siqnalının mexaniki hədəfini aktivləşdirən siqnal molekulu kimi çıxış edir [18,19,20,21]. Maraqlıdır ki, EAA-lar ideal olaraq amin turşularının mövcudluğu üçün əsas siqnal kimi çıxış edə bilər. Konkret olaraq, lösin BCAA aminotransferazanın aşağı aktivliyinə görə ilk dəfə qaraciyərdə katabolizasiya olunmayan budaqlanmış zəncirli AA-lardan (BCAA) biridir [22]. Nəticə etibarilə, lösin yeməkdən sonra dövriyyədə sürətlə artır [22] və hipotalamik Agouti ilə əlaqəli zülalın mTOR-dan asılı inhibəsi yolu ilə qida qəbulunu azaltmaq üçün vacib qidalanma siqnalı kimi asanlıqla əldə edilə bilər.Agrp) gen ifadəsi [23, 24].

Lösin zülallarda ən yüksək zənginləşdirilmiş AA olsa da, lösin çatışmazlığı insan döş xərçəngi hüceyrələrinə cüzi təsir göstərmişdir [10]. İnsan proteomunda lösinin müstəsna bolluğu onun hüceyrə proliferasiyasına məhdud təsirini qismən izah edə bilər, çünki deqradasiya olunmuş zülallardakı lösin böyümə tələbini ödəmək üçün lizosomdan çıxa bilər [25].

Serin ikinci tez-tez istifadə olunan AA-dır

Serine qeyri-vacib AA (NEAA) və ikinci yerdədir. Serin metabolizması xərçəng hüceyrələrində dəyişdirilir və gücləndirilir [26,27,28]. Təkmilləşdirilmiş serin sintez yolu əhəmiyyətli töhfə verə bilər (

50% mitoxondrial TCA dövrü üçün qlutaminin α-ketoglutarata anaplerozuna [26]. Serin aclığı stressə səbəb oldu və xərçəng hüceyrələrində p53-dən asılı olmayan və p53-dən asılı metabolik yenidən qurulmasını təşviq etdi [7]. Serin aclığı altında, de novo serin sintez yolunun və oksidləşdirici fosforlaşmanın tənzimlənməsi və ya gücləndirilməsi p53-dən müstəqil idi, nukleotid sintezinin inhibəsi isə p53-p21 aktivləşməsindən asılı idi, beləliklə de novo serinin məhdud miqdarı glutatyona çevrildi. xərçəng hüceyrələrinin yaşaması üçün istehsal [7]. Buna görə də, serin aclığının p53 çatışmazlığı olan şişlərin müalicəsində potensial rolu ola bilər.

Glisinin məhdudlaşdırılması və əlavəsi

Qlisin de novo purin nukleotid biosintezini dəstəkləyərək xərçəng hüceyrələrinin sürətli yayılması üçün vacib ola bilsə də [6], tək qlisinin məhdudlaşdırılması xərçəng hüceyrələrinə serin aclığı ilə eyni zərərli təsir göstərməmişdir ki, bu da serin arasındakı qarşılıqlı çevrilmə ilə izah edilə bilər. və serin hidroksimetil transferaz (SHMT) [7, 16, 17], xüsusilə mitoxondrial qlisin sintez fermenti SHMT2 [6] ilə bir karbonlu metabolizmdə qlisin. Maraqlıdır ki, NCI-60 xərçəng hüceyrə xətlərinin istehlak və buraxılış profilləri AA-lar arasında glisinin istehlak edilən və ya buraxılan ən heterojen modelə malik olduğunu, serin isə nisbətən homojen istehlak göstərdiyini nümayiş etdirdi [6]. Müəyyən xərçəng hüceyrələrinin sürətli böyüməsini maneə törətməkdə qlisinin məhdudlaşdırılmasının potensial rolundan əlavə, qlisinin pəhriz əlavəsinin də qaraciyər şişləri [29] və melanoma şişləri [30] kimi müəyyən növ şişlərin böyüməsini maneə törətdiyi bildirildi. Buna görə də, xərçəng hüceyrələrində glisinin heterojen metabolizması onun paradoksal təsirlərini izah edə bilər.

Lizin xüsusilə vacib EAA-dır

NEAA məhdudiyyətləri xərçəng müalicəsində məhdud rol oynayır, çünki serin kimi de novo sintez yolları mövcuddur [7]. Buna görə də, EAA-lar fokuslanmış və log miqyası ilə tərtib edilmişdir ki, biz EAA zənginləşdirmə profillərini yaxından görə bilək (Şəkil 2b). Lizin xüsusilə diqqətəlayiqdir (şəkil 2b). 14 bitki və doqquz heyvanın AA kompozisiyaları (faizlə ifadə olunur) təhlil edildi və bu proteomların AA medianları və standart kənarlaşmaları (SD) quruldu və insan AA bolluğu ilə müqayisə edildi (Şəkil 2c-də baloncukların eni kimi təmsil olunur). Əlavə Cədvəl 2 və 3). Bitkilərdə, heyvanlarda və ya insanlarda AA-ların nisbi bolluğu incə fərqlərlə demək olar ki, eyni idi və lizin AA-ların orta yuxarı səviyyəsində yer alırdı (Şəkil 2c).

Bu EAA-larla zəngin zülallar EAA məhdudiyyətlərinə qarşı xüsusilə həssas ola bilər, belə ki, 3-siqma yuxarı həddi (median + 3x SD) EAA müstəsna zəngin zülalları (ERPs) çeşidləmək üçün tətbiq edilmişdir. ERP-lərin sayı fərdi EAA üçün 604 ilə 1298 arasında dəyişir (Əlavə Cədvəl 4). İnsan proteomunda lizin, valin və lösinin orta faizləri (orta ± SD ilə) müvafiq olaraq 5,26% ± 3,27, 5,88% ± 2,50 və 9,9% ± 3,71% təşkil etmişdir (Şəkil 2a). Müqayisə üçün, lizin ERP-lərinin orta faizləri (orta ± SD ilə)n = 918), valin (n = 595) və lösin ERPs (n = 604) müvafiq olaraq 16,99% ± 3,65, 14,89% ± 2,62 və 23,28% ± 4,5% olmuşdur (şək. 2b). Maraqlıdır ki, insan proteomunda lizin bolluğu lösin və valindən sonra üçüncü yeri tutsa da (Şəkil 2a və c), lizin ERP-lərinin bolluğu yalnız lösindən sonra ikinci yeri tutmuşdur (Şəkil 2b). ERP-lərin ən aşağı orta faizi triptofan ERP-lər (6.05% ± 1.86%, n = 1298) (şək. 2b).

ERP-lər daha sonra g:Profiler [31] veb serveri ilə funksional zənginləşdirmə təhlili üçün seçildi. Təəccübümüzə görə, gen ontologiyasının heç bir termini - molekulyar funksiya (GO-MF) əhəmiyyətli həddə çatmadı (səh < 0,001) leysin üçün, halbuki lizin ERP-ləri DNT/RNT/xromatin bağlanması, ribosomun struktur tərkib hissəsi, nukleosom bağlanması və s. daxil olmaqla bir sıra zənginləşdirilmiş GO-MF terminlərini göstərmişdir (Şəkil 2d). Bunlar birlikdə, lizin və onun ERP-lərinin hüceyrə funksiyaları üçün çox vacib olduğunu və hüceyrə böyüməsinin lizin məhdudlaşdırılması üçün xüsusilə həssas ola biləcəyini irəli sürdü. Həqiqətən, lizin çatışmazlığı ya p53-kompetent, ya da p53-çatışmazlığı olan xərçəng hüceyrələrinin yayılmasını tamamilə maneə törədə bilər [7].

Əhəmiyyətli odur ki, kvaşiorkor, normal qarğıdalı pəhrizində lizin çatışmazlığı ilə əlaqəli uşaqlıq dövründə ağır bir protein çatışmazlığı xəstəliyidir [32]. Normal qarğıdalı düyüdən daha çox proteinə malikdir, lakin iki EAA - lizin və triptofanın aşağı səviyyəsini ehtiva edir ki, bu da amin turşularının balanssızlığına və qida çatışmazlığına səbəb olur [32, 33]. Bu gün qarğıdalı gündəlik əsas məhsullardan biri kimi bio-gücləndirilir və keyfiyyətli protein qarğıdalı (QPM) adlandırılır. QPM ehtiva edir qeyri-şəffaf - 2 gen. The qeyri-şəffaf - 2 gen transkripsiya aktivatorunu kodlayır ki, QPM daha çox lizin və triptofanla zəngin zülalları ifadə etsin [33]. Williamsın kvaşiorkor haqqında ilk dəfə 1933-cü ildə nəşr olunan və 1983-cü ildə yenidən nəşr olunan hesabatında beş hadisə təfərrüatlı şəkildə təsvir edilmişdir ki, bütün hallar ana südü ilə qidalanmama tarixinə malikdir və yalnız normal qarğıdalıdan hazırlanmış qida ilə qidalanırdılar (manokor da bu halda istifadə olunur). 5) həmin uşaqlarda kvaşiorkor xəstəliyinin inkişafı 4-12 ay çəkdi [32]. Şəkil 2-də göstərildiyi kimi lizin və triptofanın bolluğuna əsasən, lizin çatışmazlığı kvaşiorkorun əsas səbəbi ola bilər, çünki zülallarda triptofanın orta faizi 1,17% ± 1,3% (median ± SD) və bolluğundan əhəmiyyətli dərəcədə azdır. digər AA-lar (şək. 2).

Lizin ERP-lərinin mühüm funksiyaları və yuxarıda müzakirə edilən lizin məhrumiyyətinin böyüməyi dayandıran təsirləri ilə yanaşı, lizin həm də metilləşmə, asetilləşmə, fosforlaşma, malonilləşmə, O-GlcNAcylation, SUMOylation, ubiquitination və laktoylation, xüsusilə histonlarda lizin qalıqları [34,35,36]. Lizin və onun ERP-lərinin bu post-translational modifikasiyaları funksional proteomu [36] genişləndirmək üçün fermentlərin strukturlarını və funksiyalarını tənzimləyir, metabolizm və epiqnom [37] arasında qarşılıqlı əlaqəni təmsil edir, həmçinin hüceyrə siqnalı və metabolik rekonfiqurasiyanı hüceyrə proliferasiyası və differensasiyası ilə əlaqələndirir. [38]. Beləliklə, bütün bunlar lizinin vacib bir EAA olduğunu, onun ERP-ləri və onların modifikasiyalarının homeostaz, yayılma, differensasiya və qidalanma və xərçəng daxil olmaqla xəstəliklərdə əvəzsiz rol oynadığını dəstəkləyir. Bununla belə, xərçəngə müdaxilə ilə bağlı lizinin məhdudlaşdırılması ilə bağlı araşdırma və ya klinik məlumatlar bu günə qədər çox məhduddur və daha zərif səylərə layiqdir.

Triptofan ən az istifadə edilən və mövcud EAA-dır

Triptofan maraqlı və unikal AA-dır, o, ən az istifadə olunur (Şəkil 2a) və həmçinin heyvan və ya bitki qidalarından əldə edilən ən az AA (şəkil 2c). EAA olaraq triptofan in vivo sintez edilə bilməz və qidalardan alınmalıdır. Triptofanın bu xüsusi xüsusiyyəti zülal sintezində zərurətdən əlavə, əlavə rollar verdi. Məsələn, immun sistemi indoleamin 2,3-dioksigenazın (İDO) triptofan-katabolizator fəaliyyətini tənzimləyən interferon qamma (IFN-γ) vasitəsilə müəyyən xərçəng hüceyrələrinin [39] böyüməsini maneə törətmək üçün triptofanın deqradasiyasına səbəb ola bilər [40]. Eyni zamanda, xərçəng hüceyrələri TME-də immun reaksiyasına mane olmaq və qaçmaq üçün eyni mexanizmdən istifadə edə bilər [41, 42]. Nəticə etibarilə, İDO inhibitorlarının klinik sınaqları çoxşaxəli triptofan metabolizminə görə məhdudiyyətlər və hədəfdən kənar təsirlər göstərmişdir [43].

Triptofanın metabolizmi AA-lar arasında ən mürəkkəbi ola bilər və toxunulmazlığın, neyron funksiyasının və bağırsaq homeostazının tənzimlənməsində iştirak edirdi [44]. Əksəriyyət (

Udulmuş triptofanın 95%-i İDO və triptofan-2,3-dioksigenazın (TDO) əsas sürəti məhdudlaşdıran fermentlər olduğu kinurenin yolu ilə parçalanır. Protein sintezi üçün istifadə ilə yanaşı, triptofanın kiçik bir hissəsi serotonin (5-hidroksitriptofan, 5-HT) və melatoninin istehsalı üçün triptofan hidroksilaz (TPH) tərəfindən katabolize edildi. Triptofan və onun metabolitləri müxtəlif orqanlar və hüceyrələr tərəfindən bioaktiv metabolitlərin, o cümlədən astrositlər tərəfindən neyroprotektiv kinuren turşusunun, mikroglia tərəfindən neyrotoksik xinolin turşusunun, neyromodulyator triptaminin, immun supressiv metabolitlərin (məsələn, 3-hidroksin-hidroksilik turşusu, ksanturen turşusu) [42, 44]. Xərçəng hüceyrələrində və makrofaqlarda IFN-γ tərəfindən törədilən triptofanın katabolizmi göstərdi ki, triptofanın katabolitləri kinurenin, antranilik turşu və 3-hidroksiantranil turşusu ilə fərqlənir [40].

Triptofan əsasən qaraciyərdə TDO tərəfindən katabolize edilir, sonra asetoasetil-KoA-ya oksidləşir və nikotinamid adenin dinukleotidinin (NAD+) sintezi üçün istifadə olunur [44]. Beləliklə, TDO nokaut siçanları plazmada triptofan və hipokampus və ara beyində 5-HT səviyyəsinin artdığını göstərdi və buna görə də anksiyolitik modulyasiya və böyüklər üçün neyrogenezi nümayiş etdirdi [45] ki, bu da 5-HT-nin neyrogenezdə rolu ilə bağlı toplanmış sübutlara uyğundur. və bu yaxınlarda bizim tərəfimizdən intensiv şəkildə nəzərdən keçirilən antidepressiya [46, 47]. Onilliklər əvvəl 5-HT-nin qida qəbulu və əhval-ruhiyyə ilə əlaqəli olduğu da yaxşı məlum idi [48] və son tədqiqatlar 5-HT-nin funksional modulyasiyasına yönəldilmişdir.6 reseptor, o cümlədən onun agonistləri və antaqonistləri [49, 50]. 5-HT-nin həm agonistləri, həm də antaqonistləri6 reseptor qida qəbulunu azalda bilər [49, 50], bu da 5-HT-nin aktivasiya əyrisinin olduğunu irəli sürdü.6 reseptor, ehtimal ki, zəng forması idi və 5-HT-nin düzgün konsentrasiyası 5-HT vasitəsilə qida qəbulunu artıra bilər.6 reseptor. Qısaca desək, triptofan mübadiləsi və onun katabolitləri fizioloji şəraitdə çoxalma, immunitet, nevrogenez, narahatlıq, depressiya və qida qəbulunda aktiv rol oynamışdır.

Metionin sondan əvvəlki EAA-dır (Şəkil 2b,c)

Metionin zülal sintezinin başlanması üçün vacibdir, mitoxondrial folat siklində əmələ gələn N-formilmetionin-tRNT isə mitoxondrial zülal sintezinin təşəbbüskarıdır [51] (Şəkil 3). SAM epigenetik modifikasiya üçün metil qrupunu təmin edir. Mitoxondrial enerji mübadiləsi ilə metionin dövrü birləşməsi SAM istehsal edir ki, SAMTOR təkcə metionini deyil, həm də bir karbonlu resurs və enerji səviyyələrini hiss edə bilsin. Metionin dövrü və folat dövrü bir-karbon mübadiləsində əlaqəli və iştirak edən iki funksional moduldur [16, 17, 52]. Serin bir karbonlu donor kimi çıxış edir və tetrahidrofolat (THF) folat siklində bir karbonlu reseptor kimi xidmət edir [17]. Metionin sintaza reaksiyasında (vitamin B12 əsas kofaktor kimi) metil-THF öz metil qrupunu B vitamini vasitəsilə bağışlayır12 metionin və THF hasil etmək üçün homosisteinə keçir [53]. Xərçəng hüceyrəsinin tək karbonlu metabolizmi qlükoza, serin, treonin, qlisin, format, histidin və xolin daxil olmaqla bir çox karbon mənbələrini hərəkətə gətirə bilər [52]. Pirimidin və purin nukleotidlərinin sintezi üçün enerji mübadiləsinə və mitoxondrilərin fəaliyyətinə uyğun olaraq AA metabolizminə və folat dövrünə əsaslanan karbon və azot mənbələri tələb olunur [15]. Folat siklində THF nukleotid sintezi və xərçəng hüceyrələrinin sağ qalması üçün vacib amildir və formil-THF bir karbon ehtiyatı kimi xidmət edir [52]. Aydındır ki, bir karbonlu metabolizm çoxlu fizioloji proseslər (Şəkil 3), o cümlədən nukleotid metabolizması (xüsusilə purin sintezi), qlutatyon (qlutamat, sistein və qlisindən sintez olunur) və antioksidant müdafiə üçün NAPDH sintezi üçün vacibdir [15, 52]. Nəticə etibarilə, bir karbonlu metabolizm və nukleotid mübadiləsi dəyişdirilmiş və qlisin, serin və metioninin məhdudiyyətlərinin təsirində iştirak etmişdir [6, 7, 14]. Maraqlıdır ki, histidinin pəhriz əlavəsi THF-nin tükənməsi üçün histidinin deqradasiya yolunu tənzimlədi və sonra xərçəng hüceyrələrinin THF sintezi üçün dihidrofolat reduktaza inhibitoru olan metotreksata həssaslığını artırdı [54].

AA sensorlarının sxemi və maddələr mübadiləsində siqnal. Sestrin-2 və LRS sitozolik lösin sensorlarıdır. Argininin də iki sensoru var: sitozol sensoru - CASTOR1 və lizosomal sensor - SLC38A9 metionin dolayı yolla SAM sensoru tərəfindən hiss olunur - SAMTOR Arf-1 mTORC1 aktivasiyası üçün qlutamin siqnallarını ötürür. Metionin dövrü və folat dövrü, mitoxondrial zülal sintezində, nukleotid metabolizmində, glutatyon və NAPDH sintezində iştirak edən bir karbon metabolizmində əlaqəli və iştirak edən iki funksional moduldur. AA çatışmazlığı yüklənməmiş tRNT-yə bağlanaraq GCN2 tərəfindən hiss olunur. GCN2 aktivləşdirilməsi əksər mRNA-ların tərcüməsini sıxışdırır, lakin ATF4/GCN4-ün tərcüməsini seçici şəkildə artırır. IFN-γ İDO-nun triptofan-katabolizator fəaliyyətini tənzimləyir, TGF-β isə makrofaqlarda ARG1-i aktivləşdirə bilir. Triptofan və ya argininin tükənməsi GCN2 aktivasiyası vasitəsilə T hüceyrələrinin proliferativ həbsinə, anerji induksiyasına və ya apoptoza gətirib çıxarır. ATF4 xərçəng hüceyrələrinin yayılması üçün AA sintetazaları (asparagin və serin daxil olmaqla), daşıyıcılar (məsələn, qlutamin) və sensorlar (sestron-2) daxil olmaqla AA metabolizmini tənzimləyə bilər. Qırmızı rənglə vurğulanan bu sözlər xərçəng hüceyrələrində tənzimlənən bioloji prosesləri təmsil edir. LRS: leysil-tRNA sintetaza SAM: S-adenosilmetionin TPH: triptofan hidroksilaz İDO: indoleamin 2,3-dioksigenaza TDO: triptofan-2,3-dioksigenaza Arf-1: ADP ribosilasiya faktoru 1 IFN-γ: TβmaG: İnterferon transformasiya artım faktoru beta

Maddələr mübadiləsində və ondan kənarda AA siqnalı

İki amin turşusu həssas kinaz var: mTOR kompleksi 1 (mTORC1) və ümumi idarəedici, derepressible olmayan 2 (GCN2). AA sensorlarının və siqnalizasiyanın əlamətdar tapıntıları son 5 ildə ortaya çıxdı (Şəkil 3). Sestrin-2-nin yuxarıda qeyd olunan lösin sensoru kimi müəyyən edilməsindən əlavə [18, 19], AA sensorları ilə bağlı irəliləyiş bu yaxınlarda mTOR vasitəçiliyi ilə qidalanma və böyümə siqnalının bir hissəsi kimi nəzərdən keçirilmişdir [20, 21, 55]. Qısaca desək, arginin iki sensora malikdir: sitozol sensoru mTORC1 (CASTOR1) [56, 57] üçün hüceyrə arginin sensoru və SLC38A9 lizosomal arginin sensorudur [58, 59]. metionin dolayı yolla S-adenosilmetionin (SAM) kimi hiss olunur ki, bu da mTORC1 (SAMTOR) [60]-dan yuxarı SAM sensoru tərəfindən hiss olunur. ADP ribosilasiya faktoru 1 (Arf-1) qlutamin siqnallarını Rag GTPases [61]-dən asılı olmayan mTORC1 aktivləşməsinə ötürür.

Lizin və onun ERP-lərinin əhəmiyyətini nəzərə alsaq, lizin sensoru Yapbozun qalan itkin parçası ola bilər (Şəkil 3). Lizil-transfer RNT (lizil-tRNA) sintetaza (KRS) potensial lizin sensorlarından biri kimi çıxış edə bilər, çünki KRS immun cavabında ifraz edən və ya nüvəyə çevrilə bilən siqnal molekulu kimi qeyri-kanonik rollara malikdir [62, 63]. Maraqlıdır ki, leysil-tRNA sintetaza (LRS) hüceyrədaxili lösin sensoru kimi nümayiş etdirilmişdir [64, 65]. Bundan əlavə, aminoasil-tRNA sintetazalarının qeyri-kanonik fəaliyyətləri rRNT biogenezini stimullaşdıran metionil-tRNA sintetaza [66], apoptozu bloklayan qlutaminil-tRNA sintetaza [67], tirozil-tRNA sintetaza [68] və triptofan sintaza [68] - RNA sintetaza [66] üçün bildirilmişdir. ] sitokinlər kimi fəaliyyət göstərir.

Qeyd edildiyi kimi, iki amin turşusu həssas kinaz var: mTORC1 və GCN2. AA-ların mövcudluğu mTORC1 siqnalının aktivləşdirilməsi üçün onların sensorları tərəfindən qəbul edilir. Halbuki, AA çatışmazlığı yüklənməmiş tRNA-ya bağlanaraq GCN2 tərəfindən hiss olunur (Şəkil 3). GCN2 normal vəziyyətdə fosforlanmış qalır və tRNT-yə daha yüksək yaxınlıq ilə AA aclığı altında fosforsuzlaşdırılır [71].Nəticə etibarilə, yüklənməmiş tRNA ilə GCN2 aktivasiyası eukaryotik başlanğıc faktoru 2 alfanın (eIF2α) fosforlaşması vasitəsilə əksər mRNT-lərin tərcüməsini sıxışdırır, lakin aktivləşdirici transkripsiya faktoru 4-ün (ATF4, onun maya ortoloqu GCN7, GCN7) tərcüməsini seçici şəkildə artırır [73]. AA metabolizmi və stress cavablarının transkripsiya əsas tənzimləyicisi olan ATF4 (Şəkil 3), KDM4C-nin əməkdaşlığı ilə AA sintetazaları (asparagin və serin daxil olmaqla), daşıyıcılar (məsələn, qlutamin) və xərçəng hüceyrələrinin yayılması üçün sensorlar da daxil olmaqla AA metabolizmini tənzimləyə bilər. vasitəçiliyi ilə H3K9 demetilasiyası və ATF4 vasitəçiliyi ilə transaktivasiya [74, 75]. AA məhrumiyyəti altında GCN2 mTOR siqnalının inhibəsini saxlamaq üçün ATF4 vasitəsilə sestrin-2 ifadəsini induksiya edir [74].

Xərçəng hüceyrələrinin anabolik və katabolik maddələr mübadiləsi onların çoxalmasını və sağ qalmasını təmin etmək üçün yenidən proqramlaşdırılmışdır. Buna görə də, xərçəng hüceyrələrinin GCN2-ATF4 oxu [72,73,74,75] kimi çoxlu siqnal yolları vasitəsilə normal hüceyrələrin qabiliyyəti ilə müqayisədə bəzi AA-ları qəbul etmək və ya istifadə etmək üçün üstün tutum əldə edə bilməsi və ya AA-nı azaltmaqla mümkün idi. BCAA kimi katabolizmlər [76]. Nəticə etibarı ilə, bu AA-ların məhdudlaşdırılmasının xərçəng hüceyrələrindən daha çox normal hüceyrələri narahat edə biləcəyini və qlutamin antaqonisti DON (6-diazo-5-okso-l-norleucin) tətbiqi kimi yan təsirlərə səbəb ola biləcəyini bilmək lazımdır. [11, 12]. Digər tərəfdən, TME nisbətən təcrid olunmuşdur, belə ki, normal hüceyrələr, xüsusən də immun hüceyrələr, lizin kimi məhdud və məhdud AA-ları qan dövranından əldə etmək üçün prioritet ola bilər.

İmmunitetdən yayınma və cavabda AA metabolizmi

Triptofan bölməsində qeyd edildiyi kimi, mövcud olan ən aşağı EAA - triptofandan (Şəkil 2) məhrumiyyət ya immun sistemi tərəfindən müdafiə üçün, ya da TME-də immun qaçış üçün xərçəng hüceyrələri tərəfindən istifadə edilmişdir. İDO-nun triptofan-katabolizator fəaliyyətini tənzimləyən IFN-γ ilə yanaşı [40], transformasiya böyümə faktoru beta (TGF-β) azot oksid sintazasını (NOS) azaldır və makrofaqlarda arginaza 1 (ARG1) aktivliyini stimullaşdırır [77]. Triptofan və argininin anormal katabolizmi ümumi TME əlamətidir [42]. Triptofan [78] və ya arginin [79, 80] tükənməsi GCN2 aktivasiyası [79, 81] vasitəsilə T hüceyrələrinin proliferativ həbsinə, anerji induksiyasına və ya apoptoza səbəb oldu. Arginin və triptofan katabolizmi IFN-γ ilə astarlanmış makrofaqositlərdə funksional olaraq əlaqəli idi. Arginin katabolizmi, NOS tərəfindən yaradılan azot oksidinin mononüvəli hüceyrələrdə və ya monositdən əldə edilən makrofaqlarda İDO-nun fəaliyyətini maneə törətməsi sayəsində triptofan istehlakını azaldır [82]. İDO ifadəsi olan xərçəng hüceyrələri immun supressiya üçün TME-də miyeloid mənşəli supressor hüceyrələri (MDSC) topladı və aktivləşdirdi [83]. Yüksək ARG1 aktivliyi olan MDSC-lər arginini tükəndirmiş və T hüceyrə proliferasiyası və sitokin istehsalının pozulması şişdən yayınma səbəb olmuşdur [80].

Maraqlıdır ki, hüceyrədənkənar triptofan konsentrasiyasının artması makrofaqlar tərəfindən triptofan katabolizminin xətti induksiyası ilə nəticələndi, lakin xərçəng hüceyrələrinin əksəriyyətində triptofan katabolizmini əhəmiyyətli dərəcədə azaldıb [40]. Halbuki, hüceyrədənkənar triptofan dermal fibroblastların metabolizminə təsir göstərməmişdir, bu da ən az istifadə olunan AA kimi triptofan səviyyəsinə uyğundur (Şəkil 2). Triptofan bölməsində qeyd olunan triptofanın immun supressiv metabolitləri arasında, ksanturen turşusu aromatik amin turşusu hidroksilazları və NOS üçün vacib kofaktor olan və həmçinin T hüceyrələrinin yayılması üçün lazım olan tetrahidrobiopterinin (BH4) sintezini bloklamaq üçün sepiapterin reduktazını maneə törədə bilər [84]. ]. Yekun olaraq, bu tapıntılar birlikdə BH4 ilə triptofan və arginin pəhriz əlavələrinin xərçəngə qarşı toxunulmazlığı gücləndirmək potensialına malik olduğunu göstərə bilər.

Xüsusilə, hüceyrə böyüməsini maneə törətmək üçün triptofanın deqradasiyasının induksiyası ilə yanaşı, IFN-γ, həmçinin adenozin kimi tanınan poli (ADP-riboza) polimeraza ailəsinin 1 üzvü (PARP1) vasitəsilə NAD+ tükənməsi ilə şiş hüceyrələrinin böyüməsini daha geniş şəkildə maneə törədir. difosfat ribosil transferaz (ADPRT) [39]. IFN-γ tərəfindən induksiya edilən hər iki inhibitor mexanizmin reaktiv oksigen növlərinə (ROS) həssas olduğu və glutatyon konsentrasiyası ilə tərs mütənasib olduğu ortaya çıxdı [39]. Bunlar, serin, glisin, sistein və ya qlutamatın pəhriz məhdudiyyətlərinin hüceyrədaxili glutatyonu azaltmaqla IFN-γ-nın inhibitor təsirini artıra biləcəyini göstərə bilər ki, bu da ROS-un manipulyasiya edilməsi şişlərin ROS-a reaksiyalarını və xərçəng hüceyrələrinin serin altında sağ qalmasını modulyasiya edə bilər. və/və ya qlisin aclığı [7, 9]. Bundan əlavə, triptofanın pəhriz əlavəsi immun hüceyrələrin yayılmasını gücləndirə bilər, lakin IFN-γ-nın inhibə edici təsirinə, xüsusən də xərçəng hüceyrələrində NAD + tükənməsi yolu ilə çox təsir göstərmir.

Xərçəng müalicəsi üçün pəhriz strategiyaları

Hüceyrə böyüməsi üçün enerji sərfi və anabolizm baxımından AA məhdudlaşdırılması xərçəng üçün təsirli bir metabolik müdaxilə ola bilər, çünki AA metabolizminin enerji xərcləri (ATP)

zülal və nukleotid sintezi üçün 58% (şəkil 1). Leysin insan, bitki və heyvanlarda ən çox istifadə edilən AA olsa da (Şəkil 2), leysindən çox lizin, ehtimal ki, məhrumiyyət hüceyrələrinin yayılmasının ən həssas olduğu AA-dır. Hüceyrə və xəstəlik səviyyələrində lizin dəyərinin böyüklüyü, lizin məhdudiyyətinin xərçəng hüceyrələrinin yayılmasını tamamilə maneə törətməsi [7] və lizin çatışmazlığının insan uşaqlıq dövründə qida çatışmazlığı xəstəliyinə - kvashiorkor [32] səbəb olduğu nümayiş etdirildi. Şişin inkişafı TME-də normal hüceyrələr və immun sistemi ilə döyüşdən xərçəng hüceyrələrinin sağ qalması və böyüməsini təmsil edir. Xərçəng hüceyrələrinin çoxalmasını maneə törətmək üçün effektiv metabolik müdaxilə ilə mübarizənin miqyasını xərçəng əleyhinə immun cavabların xeyrinə dəyişmək üçün vaxt qazanmaq mümkündür. Lizin məhdudlaşdırılması üçün, kwashiorkor xəstəliyinin inkişafı üçün 4-12 ay çəkdiyi üçün günlər və ya həftələr, hətta 1 və ya 2 ay fasilələrlə tətbiq etmək təhlükəsiz ola bilər. Nəticə etibarilə, fasiləli pəhriz lizin məhdudiyyəti xərçəng müalicəsi üçün praktiki olaraq mövcud pəhriz strategiyası kimi dəyər və potensiala malik ola bilər.

Qidalarda AA kompozisiyaları

Praktik baxımdan, gündəlik qidalardan istifadə edərək dəyərli pəhriz müdaxiləsi xərçəngin qarşısının alınması və ya müalicəsi üçün çox əlverişlidir. Buna görə də, qidaların AA kompozisiyaları Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) saytından toplanmışdır, o cümlədən “Qidaların amin turşularının tərkibi və zülallar haqqında bioloji məlumatlar” [85] və “mövcud yem məhsullarının amin turşusu tərkibi. Filippində” “Filipinin Akvakultura yemi və gübrə resurs atlasındakı 46-cı cədvəl” [86]. FAO məlumatı (Əlavə Cədvəl 5), o cümlədən

300 qida inteqrasiya olunmuş, ümumiləşdirilmiş və 11 FAO qida terminində AA bolluğunun vizuallaşdırılması və müqayisəsi üçün istilik xəritəsi kimi təqdim edilmişdir (Şəkil 4a), burada yaşıl AA-ların az bolluğunu, qırmızı isə AA-ların zənginləşdirilməsini təmsil edirdi. AA istilik xəritəsi birmənalı şəkildə nümayiş etdirdi ki, bəzi FAO terminləri demək olar ki, hamısında nişasta kökləri və kök yumruları, tərəvəzlər və ya meyvələr də daxil olmaqla aşağı səviyyədə protein ehtiva edir (Şəkil 4a və b).

11 FAO şərtləri üçün AA bolluğu və AA məhdudlaşdırma strategiyaları üçün bəzi ümumi qidalar. AA-lar Şəkil 2 kimi tək hərfli kodlarla təmsil olunur. a. Üçün istilik xəritəsi

FAO-nun 11 şərti ilə 300 qida. Yaşıl AA-ların az bolluğunu, qırmızı isə AA-ların zənginləşməsini təmsil edirdi. AA istilik xəritəsi göstərir ki, bəzi FAO terminlərinin demək olar ki, hamısında nişasta kökləri və kök yumruları, tərəvəz və ya meyvələr də daxil olmaqla, aşağı səviyyədə protein var. b. FAO şərtləri ilə seçilən ümumi qidalar proteində aşağıdır. Zülalda az olan bu qidalar (tam siyahı deyil) taranır və AA məhdudlaşdırma strategiyaları üçün nümunə kimi tövsiyə olunur. QPM (qarğıdalı qeyri-şəffaf - 2) AA məhdudiyyəti üçün tövsiyə deyil, lakin AA bolluğu üçün istinad kimi istifadə olunur. Filippin, Çin və ABŞ-dan yem kimi istifadə edilən normal qarğıdalıda lizin azdır, onun bolluğu QPM-dəki dəyərin təxminən altıda birini təşkil edir və normal qarğıdalıda triptofan bolluğu QPM-dəki dəyərin təxminən yarısıdır. Sadalanan nişasta kökləri və kök yumruları, tərəvəzlər və meyvələr AA məhdudlaşdırma strategiyalarına, xüsusən də immun qidalanma kimi göbələklərə uyğundur.

Praktik pəhriz AA məhdudiyyəti

Lizin və triptofan çatışmazlığı səbəbindən hazırda normal qarğıdalı əsasən Filippində olduğu kimi yem kimi istifadə olunur. Şəkil 4b-də QPM (qarğıdalı qeyri-şəffaf - 2) AA bolluğu üçün istinad kimi istifadə olunur (şək. 4b). Filippin, Çin və ABŞ-dan olan normal qarğıdalıda lizin azdır, onun bolluğu QPM-dəki dəyərin təxminən altıda birini təşkil edir (Şəkil 4b), normal qarğıdalıda triptofan bolluğu isə QPM-dəki dəyərin təxminən yarısıdır. Xərçəngin qarşısının alınması və ya müalicəsində fasiləli lizin məhdudiyyətinin potensial tətbiqini nəzərə alaraq, normal qarğıdalı lizin məhdudlaşdırılması üçün günlər və ya həftələr ərzində fasiləli əsas qida kimi tibbi əhəmiyyətə malik ola bilər, eyni zamanda protein çatışmazlığından qaçınır. Bundan əlavə, FAO-nun bu şərtlərindəki bəzi ümumi nişastalı qidalar, tərəvəzlər və meyvələr Şəkil 4b-də seçilmiş və tövsiyə edilmişdir ki, bunlar gündəlik mikronutrient ehtiyaclarını ödəmək və zəngin və müxtəlif pəhriz üçün tamamlayıcı qidalar kimi xidmət edə bilər.

Normal qarğıdalı ilə lizinin fasiləli pəhriz məhdudiyyətindən əlavə, aralıq qlob AA məhdudiyyəti də yaxşı sənədləşdirilmiş aralıq oruc [87,88,89,90] və ya taxıl və taxıl istisna olmaqla, Şəkil 4b-də göstərilən ümumi qidalardan istifadə etməklə də praktiki olaraq mümkün və faydalıdır. zülal çatışmazlığı üçün böyük ehtiyatla məhsullar. Yuxarıda ümumiləşdirildiyi kimi, müxtəlif AA məhdudiyyətlərinin xərçəng hüceyrələrinə müxtəlif təsirləri var, o cümlədən proliferasiya inhibəsi, metastazın yatırılması (asparagin məhdudlaşdırılması kimi) [13], kemoterapevtik dərmanlara həssaslıq və immun qaçış. Digər tərəfdən, müxtəlif AA əlavələri bəzi xərçəng hüceyrələrini (melanoma və qaraciyər şişləri də daxil olmaqla) inhibə etmək üçün əlavə edilmiş qlisin və metotreksata həssaslığı artırmaq üçün histidinin pəhriz əlavəsi kimi xərçəngə qulluq üzərində faydalı təsirlərə malikdir. BH4 ilə triptofan və arginin pəhriz əlavələri xərçəngə qarşı toxunulmazlığı gücləndirə bilər.

Xərçəng kaxeksiyası

Mürəkkəb metabolik sindrom olan xərçəng kaxeksiyasının səbəb olduğu təxmin edildi

Xərçəng xəstələrinin ölümünün 20% -i xüsusilə 30% kilo itkisi olduqda [91]. Belə təxmin edilirdi

Xərçəng xəstələrinin 50-86%-i nəticədə anoreksiya ilə birlikdə kaxeksiya sindromundan əziyyət çəkirdi [92]. Xərçəng kaxeksiyasında AA səviyyələri aşağı idi [93, 94]. Xərçəng kaxeksiyası olan xəstələrin standart müalicəsi çətin olaraq qalır [95] və standart meyarlara malik olmayan qidalanma müdaxilələri heterojen və məhdud faydalı klinik nəticələr göstərdi, lakin həyat keyfiyyətində bəzi yaxşılaşmalar göstərdi [96]. Cəsarətli bir təxminlə, xərçəng kaxeksiyası, ehtimal ki, uzun müddət ərzində əziyyət çəkən qlobal AA məhdudiyyətinin ağır növüdür və bu, xərçənglə mübarizə aparmaq üçün xəstələrin öz orqanizmi tərəfindən istifadə edilən son strategiya ola bilər. Ümumiləşdirilmiş AA siqnalına və metabolizminə əsasən, arginin, metionin və lizin pəhriz əlavələri xərçəng kaxeksiyası üçün mTOR siqnalını aktivləşdirməklə protein sintezini stimullaşdırmaq üçün xüsusilə vacib və zəruri ola bilər. Lösin əlavəsi və ya məhdudlaşdırılması diqqətli müzakirəyə ehtiyac duyur, çünki bu lösin qida qəbulu üçün əsas maneə siqnalı kimi çıxış edir, mTOR siqnalının aktivləşdirilməsində əvəzsiz rol oynayır və deqradasiya edilmiş və təkrar emal edilmiş zülallarda ən zənginləşdirilmiş AA-dır. Qida qəbulu və əhval-ruhiyyədə triptofan metabolitlərinin rolu olduğundan, pəhriz triptofan əlavəsinin düzgün miqdarı xərçəng kaxeksiyası olan xəstələrdə anoreksiyanın yaxşılaşdırılması üçün faydalı ola bilər.

Xərçəng xəstələri arasında qələvi, paleolit, ketogen, veqan və makrobiotik pəhrizlər də daxil olmaqla ən azı beş növ pəhriz məşhurdur [97]. Zik kimi və s. al. ümumiləşdirildikdə, bu pəhrizlərin xərçəngə faydalı təsirləri üçün möhkəm elmi əsaslandırmalar və ya inandırıcı sübutlar yox idi [97]. Xərçəng xəstələri bu pəhrizləri uzun müddət davam etdirirlər, D vitamini və B vitamini kimi müxtəlif qida çatışmazlığından əziyyət çəkirlər [97].12, müvafiq olaraq kalsium homeostazı və bir karbon metabolizmini saxlamaq üçün lazımdır. Bu pəhrizlərin ümumi bir üstünlüyü ondan ibarət idi ki, hamısı Ümumdünya Xərçəng Tədqiqat Fondu/Amerika Xərçəng Araşdırmaları İnstitutunun (WCRF/AICR) hərtərəfli pəhriz qaydalarına cavab verən tərəvəz yeməklərini vurğulayırdı [98]. WCRF/AICR tövsiyələrində [98] “tam taxıl, tərəvəz, meyvə və lobya ilə zəngin pəhriz yemək”, “qırmızı və işlənmiş ət istehlakını məhdudlaşdırmaq” və s. tövsiyə edilmişdir. Ümumiyyətlə, fasiləli lizin məhdudlaşdırılması və ya aralıq qlob AA məhdudiyyətinin pəhriz strategiyaları (məsələn, aralıq oruc kimi) protein çatışmazlığına əlavə diqqət yetirməklə bu qaydalara əsasən uyğundur. Bununla belə, xərçəngə qarşı mübarizədə tərəvəzin aşağı protein bolluğunun nə qədər faydası ola biləcəyi hələ də bəlli deyil (Şəkil 4b).

Pəhriz immunomodulyator

“Ən yaxşı müdafiə yaxşı cinayətdir” məsəli burada da keçərlidir: immunitet sistemini gücləndirmək yaxşı cinayətdir, AA məhdudiyyəti ilə xərçəngin yayılmasının dayandırılması isə nisbi müdafiədir. İmmunitet sistemi effektiv metabolik müdaxilələrlə eyni vaxtda gücləndirilə bilsə, xərçəng hüceyrələrini məğlub etmək üçün mübarizənin miqyasını daha da artıracaq.

Arginin, glutamin, sistein, n-3 yağ turşuları, nukleotidlər, vitaminlər və mikroelementlər daxil olmaqla, immun qidalanma onilliklər ərzində tədqiq edilmişdir [99]. Bununla belə, ən son sistematik icmal və meta-analizə [100] görə, yalnız immunnutrisiya əməliyyatdan sonrakı infeksiya ağırlaşmalarını azaltsa da, xərçəng xəstələrinin bütün səbəblərdən ölümünü azaltmadı. 1998-ci ildə Vanderhoof karbohidratların immunomodulyator təsirləri haqqında fərziyyə irəli sürdü, o zamanlar az diqqət və ədəbiyyat var idi [101]. Vanderhoof, "karbohidratların enerji ilə əlaqəli olmayan təsirlərinin əksəriyyətinin qısa zəncirli yağ turşusu (SCFA) istehsalı ilə əlaqəli ola biləcəyinə" işarə etdi. Maraqlıdır ki, xərçəng hüceyrələrində qlutaminlə istifadə olunan metabolizmin inhibəsindən fərqli olaraq, aktivləşdirilmiş T hüceyrələri enerjini (xüsusilə ATP) və NADPH homeostazını saxlamaq üçün asetat mübadiləsinin tənzimlənməsi yolu ilə glutamin blokadasına uyğunlaşa bilirdi [12]. T hüceyrələrinin uyğunlaşma qabiliyyəti SCFA-ların (asetat, propionat və butirat daxil olmaqla) AA məhdudiyyəti altında immun hüceyrələrin metabolizmasını saxlamaq üçün istifadə edilə biləcəyini təklif etdi və həmçinin karbohidratların, xüsusən də oliqosakaridlərin və pəhriz lifinin immunomodulyator təsirlərini izah etdi [101] , 102]. Taxılların əksəriyyətində (buğda, çovdar və arpa da daxil olmaqla) həll olunmayan lif, yulafda isə əsasən β-qlükan şəklində həll olunan lif var [101]. Bu həll olunan və ya həll olunmayan lif SCFA-ların (asetat) yüksək istehsalını verə bilər

60% kor bağırsaqda və proksimal kolonda [102]. Göbələk kimi bakteriya və göbələklərin hüceyrə divarında da zəngin polisaxaridlər qrupu olan β-qlükanlar xərçənglə mübarizədə güclü immunomodulyator təsirə malikdir [103,104,105]. β-qlükanla zəngin olan göbələklər də qida lifi [106] mənbəyi və AA məhdudlaşdırılması üçün xidmət edə bilər (Şəkil 4b).

Göbələklər əsrlər boyu ənənəvi Çin təbabətində (TCM) istifadə olunur. Hal-hazırda xərçəng müalicəsi üçün müxtəlif göbələklərdən ekstraktlar, o cümlədən mədə xərçəngi üçün Şiitake göbələkindən Lentinan və döş, həzm sistemi və ağciyər xərçəngi üçün Trametes versicolor-dan Polisaxarid Krestin istifadə edilmişdir [105, 107]. Əhəmiyyətli olan odur ki, TCM ağır kəskin respirator sindromun (SARS) qarşısının alınması və müalicəsində TCM-nin atası Zhongjing Zhang [108, 109] nəzəriyyəsinə (Ekzogen Febril Xəstəliklər və Müxtəlif Xəstəliklər üzrə Traktat) əsaslanan bitki mənşəli reseptlərdən istifadə etməklə immunomodulyator təsir göstərmişdir. 2003-cü il SARS və koronavirus xəstəliyi-2019 (COVID-19) üçün TCM reseptləri xərçəng kaxeksiyasına terapevtik təsir göstərə bilər, çünki SARS və COVID-19 epidemiyası zamanı TCM-nin təsdiqlənmiş bitki mənşəli reseptləri təbii AA statusu ilə immun sistemini effektiv şəkildə gücləndirə bilər. məhdudiyyət. Lazım gələrsə, T hüceyrələrinin yayılmasını və funksiyasını artırmaq üçün triptofan, arginin və BH4-ü immunoterapiya ilə əlavə edin.

Xülasə

İndi biz başlanğıcda qaldırılan dörd suala sistemli şəkildə cavab verə bilərik. Birincisi, AA məhdudiyyətləri xərçəng üçün ümumi və effektiv metabolik müdaxilə ola bilər, çünki AA maddələr mübadiləsi protein sintezi və RNT/DNT sintezi üçün ümumi ATP-nin 58%-ə qədərini istifadə edə bilər (Şəkil 1b). İkincisi, lösin insan proteomunda ən çox istifadə olunan AA, ikinci triptofan isə ən az istifadə edilən və mövcud EAA-dır. Üçüncüsü, lizin yuxarıda müzakirə edildiyi kimi xüsusilə vacib EAA-dır, xərçəng hüceyrələrinin yayılmasını məhdudlaşdıran ən həssas və həssas ola bilər. Dördüncüsü, xərçəngə müdaxilə üçün ən praktik pəhriz strategiyasının lizin məhdudlaşdırılması üçün günlər, həftələr və hətta aylar ərzində fasilələrlə əsas qida kimi normal qarğıdalıdan və gündəlik mikronutrient ehtiyaclarını ödəmək üçün tamamlayıcı qidalar kimi xidmət edən nişastalı qidalardan, tərəvəzlərdən və meyvələrdən istifadə etmək tövsiyə olunur. və zəngin və müxtəlif pəhriz üçün.

Bu retrospeksiya və perspektiv xərçəng müdaxilələrində AA məhdudiyyətlərinə yönəlmişdir. Nəticə etibarilə, bir çox digər AA-lar üçün buraya daxil etmək və ümumiləşdirmək üçün çox az məlumat mövcud idi. Digər tərəfdən, qlisin [29, 30] və histidin [54] kimi bəzi AA əlavələri müzakirə edilmişdir. Glisin əlavəsi qaraciyər şişlərinin [29] və melanoma şişlərinin [30] böyüməsini maneə törədə bilər. Histidin əlavəsi histidinin parçalanma yolunu tənzimlədi və sonra xərçəng hüceyrələrinin metotreksat kemoterapiyasına həssaslığını artırdı [54]. Arginin, glutamin və sistein immun qidalanma kimi qeyd edilmişdir [99]. Timusa təsir edən arginin əlavəsi (ilkin limfoid orqanlardan biri) timusun çəkisini əhəmiyyətli dərəcədə artıra bilər (

22% və timus limfosit tərkibi (

45% [110], bu, böyümə və immunnutrisiya üçün mühüm siqnal molekulu roluna uyğun idi. Ən az istifadə edilən və mövcud EAA kimi triptofan çox unikal idi, belə ki, həm xərçəng hüceyrələri, həm də immun hüceyrələri rəqiblərin böyüməsini maneə törətmək üçün onun katabolizmindən istifadə edirdi. Beləliklə, T hüceyrələrinin proliferasiyasını və funksiyasını artırmaq üçün triptofan və argininin əlavə edilməsi tövsiyə edilmişdir.

Xərçəng müdaxilələrində AA məhdudiyyətlərinə gəldikdə, qlisin məhdudiyyəti [6], serin aclığı [7,8,9], lösin çatışmazlığı [10], qlutamin blokadası [11, 12], asparagin daxil olmaqla, AA məhdudiyyətlərinin toplanmış tədqiqat nəticələri müzakirə edilmişdir. [13] və metionin [14]. NEAA məhdudiyyətləri xərçəng müalicəsində məhdud rol oynamışdır, çünki qlisin [6] və serin [7] kimi de novo sintez yolları mövcuddur. Glisinin məhdudlaşdırılması yalnız sürətli xərçəng hüceyrələrinin yayılması üçün təsirli idi, serin aclığı isə yalnız p53 çatışmazlığı olan şişlərin müalicəsi üçün uyğun idi [6, 7]. Lösin çatışmazlığı insan döş xərçəngi hüceyrələrinə [10] yüngül təsir göstərdi, bu da insan proteomunda müstəsna bolluğuna görə ola bilər.DON-un yeni törəməsi, JHU083, TME-də qlutamin metabolizmasını blokladı və şiş immun yayınmasının aradan qaldırılması üçün asetata əsaslanan effektor T hüceyrələrinin metabolik yenidən proqramlaşdırılmasına səbəb oldu [12]. Asparagin məhdudiyyəti əsas şişin böyüməsinə təsir etmədən döş xərçənginin metastazını azalda bilər [13]. Yalnız metionin məhdudlaşdırılması xərçəng hüceyrələrinin yayılmasına yüngül təsir göstərdi, lakin xərçəng hüceyrələrinin kemoterapiya və radiasiyaya həssaslığını artırdı [14]. Lizin məhdudlaşdırmasının tövsiyə olunan strategiyası haqqında, bu vaxta qədər onun xərçəng müalicəsində potensialını dəstəkləmək və ya yoxlamaq üçün çox az məlumat və araşdırma var idi, belə ki, lizin məhdudlaşdırmasının müxtəlif xərçəng növlərinə təsiri ilə bağlı işlərin yaxın gələcəkdə çiçəklənəcəyi gözlənilirdi.


Nəticə

Yaşıl inqilabdan sonrakı dövrdə inkişaf etməkdə olan ölkələrin qida çatışmazlığını azaltmaq üçün düyü taxılının qida dəyərinin zənginləşdirilməsi çox vacibdir. Qida dəyəri ilə əlaqəli genlər və QTL-lər üzrə mövcud biliklər bəşəriyyət üçün arzu olunan genotipləri inkişaf etdirməyə kömək edəcəkdir. Gen əsaslı markerlərin və qabaqcıl alətlərin mövcudluğu seleksiyaçılara düyüdə qidalı taxıl keyfiyyətinin xüsusiyyətlərində rol oynadığı bilinən spesifik gen allellərini toplamaqda kömək edəcək. Son illərdə taxıl zülalının və amin turşularının tərkibi, vitaminlər və minerallar, glisemik indeks dəyəri, fenolik və flavinoid birləşmələri, fitik turşusu, sink və dəmir tərkibi ilə yanaşı bu əlamətlərlə əlaqəli QTL-lərə dair genetik tədqiqatlarda əhəmiyyətli nailiyyətlər əldə edilmişdir, lakin daha çox ehtiyac var. emal və müalicəvi xassələri üçün tədqiqat. Hindistanda yüksək zülal və sinklə zəngin düyü sortlarının son buraxılışı düyüdə məhsulun yaxşılaşdırılması proqramında mütərəqqi addımın müsbət qeydini verir. Transgenik yanaşma taxıl qidasını sürətlə istənilən səviyyəyə çatdırmaq üçün daha da güclənəcəkdir. Genomik texnologiyaların son inkişafı, heyvandarlıq proqramı ilə əl-ələ verdikdə düyüdə qida keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına kömək edə bilər.


Nəticə

Doktor Vladimir Xavinsonun və əsasən Rusiya və Ukraynada yerləşən digər tədqiqatçıların işi epitalonun yaşlanma əleyhinə dərman kimi böyük vəd etdiyini göstərir. Bu vəd epitalonun gen ifadəsinə təsir etmək, telomer uzunluğunu uzatmaq və mütəxəssislərin "geroprotektiv" nəticələr adlandırdıqları digər maraqlı fizioloji təsirlər ilə əlaqəlidir.

Rusiya institutları ilə əlaqəsi olmayan tədqiqatçılar tərəfindən epitalon üzərində hələ çox az araşdırma aparılmışdır, buna görə də epitalon haqqında qəti bəyanatlar vermək çox tez ola bilər, lakin indiyə qədər əldə edilən tapıntılar, şübhəsiz ki, əlavə araşdırma üçün əsas verir.

Təsdiq edilmiş təsirləri nümayiş etdirən qocalma əleyhinə formula var və onu bu gün burada əldə edə bilərsiniz. Həyat fiziki funksiyanı və əzələ gücünü artırır, qan lipid profillərini yaxşılaşdırır və ürək-damar sağlamlığını dəstəkləyir.


Videoya baxın: Amino Craft Liquid- Ironmaxx (BiləR 2022).