Məlumat

11.8C: Hüceyrə vasitəsi ilə toxunulmazlıq - Biologiya

11.8C: Hüceyrə vasitəsi ilə toxunulmazlıq - Biologiya


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Hüceyrə vasitəsi ilə toxunulmazlıq sitotoksik T hüceyrələrinin yoluxmuş hüceyrələri tanıması və onların məhv edilməsini əhatə edir.

Öyrənmə Məqsədləri

 • Hüceyrə vasitəsi ilə immun cavabı ümumiləşdirin

Əsas Nöqtələr

 • Patogen hüceyrəyə daxil olduqdan sonra, humoral immun reaksiya ilə artıq aşkar edilə bilməz; əvəzinə, virus və ya bakteriyaların çoxalmasına və yayılmasına icazə vermədən əvvəl, hüceyrə vasitəçiliyi ilə immun reaksiya yoluxmuş hüceyrəni öldürmək üçün öz üzərinə götürməlidir.
 • T hüceyrələri MHC II molekullarında mövcud olan antigenlə qarşılıqlı əlaqədə yoluxmuş hüceyrələri tanıyır; T hüceyrəsi bunu etməzdən əvvəl antigen təqdim edən hüceyrə və ya APC ilə qarşılıqlı əlaqə yolu ilə aktivləşdirilməlidir.
 • Bir dəfə sitotoksik T hüceyrəsi (TC) aktivləşdirildikdə, özünü klonlayaraq çoxlu T əmələ gətirirC düzgün reseptorları olan hüceyrələr; Hüceyrələrin bir hissəsi aktivdir və yoluxmuş hüceyrələri məhv etməyə kömək edəcək, digərləri isə daha aktiv T yaradan qeyri-aktiv yaddaş hüceyrələridir.C infeksiya qayıtdıqda hüceyrələr.
 • Köməkçi T hüceyrələri (TH hüceyrələr) həmçinin yoluxmuş hüceyrələri məhv etmək və T-ni daha da aktivləşdirmək üçün təbii öldürücü hüceyrələri və faqositləri cəlb edə bilən sitokinlər kimi tanınan siqnal molekullarını buraxaraq hüceyrə vasitəçiliyi ilə toxunulmazlığa kömək edir.C hüceyrələr; onlar patogenləri birbaşa məhv etmirlər.

Əsas Şərtlər

 • sitotoksik T hüceyrəsi: yoluxmuş somatik və ya şiş hüceyrələrinin ölümünə səbəb ola bilən limfositlərin alt qrupu (ağ qan hüceyrələri); hüceyrə toxunulmazlığının bir hissəsidir
 • sitokin: immun sisteminin hüceyrələrini tənzimləyən müxtəlif kiçik tənzimləyici zülallardan hər hansı biri; PRR-lərin PAMPS-ə bağlanmasından sonra buraxılırlar

T hüceyrələri

Humoral immun reaksiyada onun reaksiyasına vasitəçilik edən B hüceyrələri olduğu kimi, hüceyrə immun cavabında da yoluxmuş hüceyrələri tanıyan və içəridəki patogen çoxalıb digər hüceyrələri yoluxdurmaq üçün yayılmadan əvvəl onları məhv edən T hüceyrələri var. B hüceyrələrindən fərqli olaraq, T limfositləri (T hüceyrələri) yardım olmadan patogenləri tanıya bilmirlər. Birincisi, antigen təqdim edən hüceyrə (APC, məsələn, dendritik hüceyrə və ya makrofaq) aşkar edir, əhatə edir (makrofaqlarda faqositozla və ya dendritik hüceyrələrdə patogenin öz istəyi ilə daxil olması ilə) və həzm edir. patogenləri yüzlərlə və ya minlərlə antigen fraqmentinə çevirir. Bu fraqmentlər daha sonra APC-nin səthinə daşınır, burada onlar II sinif Böyük Histouyğunluq Kompleksləri kimi tanınan zülallarda təqdim olunur (MHC II, bax). T hüceyrələri, MHC II-də göstərilən antigenlə qarşılaşdıqdan sonra müəyyən bir antigenə qarşı aktivləşirlər. Virus və ya bakteriya hüceyrəyə daxil olduqdan sonra humoral immun reaksiya ilə onu artıq aşkar etmək olmur. Bunun əvəzinə hüceyrə immun cavabı öz üzərinə götürməlidir. Bunu etmək üçün, bir T hüceyrəsi, APC-nin MHC II-də təqdim olunan yoluxduran hüceyrə və ya virusun antigeni ilə qarşılıqlı təsir göstərərək aktivləşəcəkdir.

Sitotoksik T hüceyrələri hüceyrə immun cavabının bir qoluna vasitəçilik edir

T hüceyrələrinin iki əsas növü var: köməkçi T limfositləri (TH) və sitotoksik T limfositləri (TC). TH limfositlər dolayı yolla digər immun hüceyrələrinə potensial patogenlər haqqında məlumat verir, sitotoksik T hüceyrələri isə (T)C) yoluxmuş hüceyrələrə hücum edən və məhv edən adaptiv immun sisteminin hüceyrə vasitəçiliyi hissəsinin əsas komponentidir. TChüceyrələr viral infeksiyalardan qorunmaq üçün xüsusilə vacibdir, çünki viruslar dövran edən antikorlarla hüceyrədənkənar təmasdan qorunduğu hüceyrələrdə çoxalır. Aktivləşdirildikdən sonra TCaktivləşdirilmiş B hüceyrələrinin yayılmasına bənzər hüceyrə səthi reseptorlarının bir dəsti ilə böyük bir hüceyrə klonunu yaradır. B hüceyrələrində olduğu kimi, klona da aktiv TC hüceyrələr və qeyri-aktiv yaddaş TC hüceyrələr. Nəticədə aktiv TC hüceyrələr sonra yoluxmuş host hüceyrələri müəyyən edirlər.

TC hüceyrələr patogen çoxalıb qaça bilməmişdən əvvəl apoptozu (proqramlaşdırılmış hüceyrə ölümü) tetikleyerek yoluxmuş hüceyrələri müəyyən etməyə və məhv etməyə çalışır və bununla da hüceyrədaxili infeksiyaların gedişatını dayandırır. Hansı hüceyrələri təqib edəcəyini bilmək üçün TC bütün nüvəli hüceyrələrdə mövcud olan MHC I komplekslərində təqdim olunan antigenləri tanıyır. MHC I kompleksləri hüceyrə daxilində hüceyrədaxili zülalların cari oxunuşunu göstərir və patogen hüceyrədə olarsa patogen antigenləri təqdim edəcək. TC hüceyrələr həmçinin erkən xərçəngləri məhv etmək üçün NK lenfositlərini dəstəkləyir.

T. tərəfindən buraxılan sitokinlərH hüceyrələr NK hüceyrələrini və faqositləri cəlb edir

Sitokinlər bir T tərəfindən ifraz olunan siqnal molekullarıdırH patogenlə yoluxmuş hüceyrəyə cavab olaraq hüceyrə; onlar təbii öldürücü hüceyrələri və makrofaqlar kimi faqositləri stimullaşdırır. Faqositlər daha sonra yoluxmuş hüceyrələri udur və onları məhv edir. Sitokinlər də T-nin stimullaşdırılmasında iştirak edirC hüceyrələr, yoluxmuş hüceyrələri və şişləri müəyyən etmək və məhv etmək qabiliyyətini artırır. Humoral və hüceyrə vasitəçiliyi ilə immun cavabların necə aktivləşdiyinə dair xülasə burada görünür. B plazma hüceyrələri və T.C Hüceyrələrə kollektiv olaraq effektor hüceyrələr deyilir, çünki onlar patogenləri və yoluxmuş ev sahibi hüceyrələri öldürmək üçün immun reaksiyanın “təsirində” (gətirməkdə) iştirak edirlər.


T-hüceyrə vasitəsi ilə penisilinə qarşı həssaslıq reaksiyalarının mürəkkəbliyi

Patricia T. Illing və Nicole A. Mifsud, İnfeksiya və İmmunitet Proqramı, Monash Biotibb Kəşf İnstitutu və Biokimya və Molekulyar Biologiya Departamenti, Monash Universiteti, Clayton 3800, Vic., Avstraliya.

İnfeksiya və İmmunitet Proqramı, Monash Biotibb Kəşf İnstitutu və Biokimya və Molekulyar Biologiya Departamenti, Monash Universiteti, Kleyton, Vic., Avstraliya

Patricia T. Illing və Nicole A. Mifsud, İnfeksiya və İmmunitet Proqramı, Monash Biotibb Kəşf İnstitutu və Biokimya və Molekulyar Biologiya Departamenti, Monash Universiteti, Clayton 3800, Vic., Avstraliya.

İnfeksiya və İmmunitet Proqramı, Monash Biotibb Kəşf İnstitutu və Biokimya və Molekulyar Biologiya Departamenti, Monash Universiteti, Kleyton, Vic., Avstraliya

İnfeksiya və İmmunitet Proqramı, Monash Biotibb Kəşf İnstitutu və Biokimya və Molekulyar Biologiya Departamenti, Monash Universiteti, Kleyton, Vic., Avstraliya

İnfeksiya və İmmunitet Proqramı, Monash Biotibb Kəşf İnstitutu və Biokimya və Molekulyar Biologiya Departamenti, Monash Universiteti, Kleyton, Vic., Avstraliya

İnfeksiya və İmmunitet Proqramı, Monash Biotibb Kəşf İnstitutu və Biokimya və Molekulyar Biologiya Departamenti, Monash Universiteti, Kleyton, Vic., Avstraliya

Patricia T. Illing və Nicole A. Mifsud, İnfeksiya və İmmunitet Proqramı, Monash Biotibb Kəşf İnstitutu və Biokimya və Molekulyar Biologiya Departamenti, Monash Universiteti, Clayton 3800, Vic., Avstraliya.

İnfeksiya və İmmunitet Proqramı, Monash Biotibb Kəşf İnstitutu və Biokimya və Molekulyar Biologiya Departamenti, Monash Universiteti, Kleyton, Vic., Avstraliya

Patricia T. Illing və Nicole A. Mifsud, İnfeksiya və İmmunitet Proqramı, Monash Biotibb Kəşf İnstitutu və Biokimya və Molekulyar Biologiya Departamenti, Monash Universiteti, Clayton 3800, Vic., Avstraliya.

Purcell, Mifsud və İllinq bu işə bərabər töhfə verdilər.


Təbii və Hüceyrə Vasitəli Sitotoksiklik

Təbii və Hüceyrə Vasitəçili Sitotoksiklik: Effektor və Tənzimləyici Mexanizmlər 20-23 oktyabr 1977-ci il tarixlərində Almaniyanın Tübingen Universitetinin Beşinci Yüzilliyi münasibətilə təşkil olunmuş Erwin Riesch Simpoziumunun materiallarını ehtiva edir. Simpozium nəzərdən keçirmək üçün forum təşkil etmişdir. təbii və induksiya edilmiş hüceyrə vasitəçiliyi ilə sitotoksikliyin altında yatan effektor və tənzimləyici mexanizmlərin başa düşülməsində əldə edilmiş irəliləyiş. Əhatə olunan mövzular təbii öldürücü hüceyrələrin immunobiologiyasından tutmuş makrofaqların sitotoksiklikdə tənzimləyici, köməkçi və effektor hüceyrə roluna qədərdir. 27 fəsildən ibarət olan bu kitab siçanlarda təbii sitotoksik hüceyrələrin xüsusiyyətlərinin təhlili ilə başlayır, ardınca siçanların təbii sitotoksik hüceyrələrinin in vivo nəslinə və bərk şişlərə qarşı yerli müdafiədə sitotoksik T hüceyrələrinin roluna dair müzakirələr aparılır. Sonrakı fəsillər insan limfositlərinin təbii sitotoksikliyinə, interferonun təbii öldürücü təsirinə və hədəf hüceyrələrə klonlaşdırılmış melanomanın təbii sitotoksikliyə həssaslığına və quş virusunun yaratdığı şiş hüceyrələrinə qarşı hüceyrə vasitəçiliyi ilə toxunulmazlığına diqqət yetirir. Kitab həmçinin Corynebacterium parvum tərəfindən interferon induksiyasını nəzərdən keçirən fəsillə yekunlaşmazdan əvvəl hüceyrə səthi antigenlərinin immun sisteminə alternativ daxilolma yollarını araşdırır. Bu monoqrafiya biologiya və immunologiya sahələrində tələbələr, tədqiqatçılar və praktiklər üçün dəyərli olmalıdır.

Təbii və Hüceyrə Vasitəçili Sitotoksiklik: Effektor və Tənzimləyici Mexanizmlər 20-23 oktyabr 1977-ci il tarixlərində Almaniyanın Tübingen Universitetinin Beşinci Yüzilliyi münasibətilə təşkil olunmuş Ervin Riesx Simpoziumunun materiallarını ehtiva edir. Simpozium nəzərdən keçirmək üçün forum təşkil etmişdir. təbii və induksiya edilmiş hüceyrə vasitəçiliyi ilə sitotoksikliyin altında yatan effektor və tənzimləyici mexanizmlərin anlaşılmasında əldə edilmiş irəliləyiş. Əhatə olunan mövzular təbii öldürücü hüceyrələrin immunobiologiyasından tutmuş makrofaqların sitotoksiklikdə tənzimləyici, köməkçi və effektor hüceyrə roluna qədərdir. 27 fəsildən ibarət olan bu kitab siçanlarda təbii sitotoksik hüceyrələrin xüsusiyyətlərinin təhlili ilə başlayır, ardınca siçanların təbii sitotoksik hüceyrələrinin in vivo nəslinə və bərk şişlərə qarşı yerli müdafiədə sitotoksik T hüceyrələrinin roluna dair müzakirələr aparılır. Sonrakı fəsillər insan limfositlərinin təbii sitotoksikliyinə, interferonun təbii öldürücü təsirinə və hədəf hüceyrələrə klonlaşdırılmış melanomanın təbii sitotoksikliyə həssaslığına və quş virusunun yaratdığı şiş hüceyrələrinə qarşı hüceyrə vasitəçiliyi ilə toxunulmazlığına diqqət yetirir. Kitab həmçinin Corynebacterium parvum tərəfindən interferon induksiyasını nəzərdən keçirən fəsillə yekunlaşmazdan əvvəl hüceyrə səthi antigenlərinin immun sisteminə alternativ daxilolma yollarını araşdırır. Bu monoqrafiya biologiya və immunologiya sahələrində tələbələr, tədqiqatçılar və praktiklər üçün dəyərli olmalıdır.


11.8C: Hüceyrə vasitəsi ilə toxunulmazlıq - Biologiya

MDPI tərəfindən nəşr olunan bütün məqalələr açıq giriş lisenziyası altında dərhal bütün dünyada əlçatan edilir. MDPI tərəfindən dərc edilmiş məqalənin, o cümlədən rəqəmlər və cədvəllər də daxil olmaqla, hamısının və ya bir hissəsinin təkrar istifadəsi üçün xüsusi icazə tələb olunmur. Açıq giriş Creative Common CC BY lisenziyası altında dərc olunan məqalələr üçün məqalənin hər hansı bir hissəsi orijinal məqaləyə aydın şəkildə istinad etmək şərti ilə icazəsiz təkrar istifadə edilə bilər.

Feature Papers sahədə yüksək təsir üçün əhəmiyyətli potensiala malik ən qabaqcıl tədqiqatları təmsil edir. Bədii məqalələr elmi redaktorlar tərəfindən fərdi dəvət və ya tövsiyə əsasında təqdim olunur və dərc edilməzdən əvvəl ekspert rəyindən keçir.

Bədii məqalə ya orijinal tədqiqat məqaləsi, tez-tez bir neçə texnika və ya yanaşmanı özündə cəmləşdirən əsaslı yeni tədqiqat işi, ya da elmi sahədə ən maraqlı nailiyyətləri sistematik şəkildə nəzərdən keçirən sahədəki ən son irəliləyişlərə dair qısa və dəqiq yenilikləri olan hərtərəfli icmal sənədi ola bilər. ədəbiyyat. Bu tip kağız tədqiqatın gələcək istiqamətləri və ya mümkün tətbiqlər haqqında dünyagörüşünü təqdim edir.

Redaktorun Seçimi məqalələri dünyanın hər yerindən MDPI jurnallarının elmi redaktorlarının tövsiyələrinə əsaslanır. Redaktorlar jurnalda bu yaxınlarda dərc edilmiş az sayda məqaləni seçirlər ki, onlar müəlliflər üçün xüsusilə maraqlı və ya bu sahədə vacib olacaq. Məqsəd jurnalın müxtəlif tədqiqat sahələrində dərc edilmiş ən maraqlı işlərdən bəzilərinin şəklini təqdim etməkdir.


1984-1992-ci illərdə Antarktikada qışlayan personalda hüceyrə vasitəçiliyi toxunulmazlığı

Hüceyrə vasitəsi ilə immun reaksiyalar dəri CMI Multitestindən istifadə edərək 1948-1992-ci illər ərzində rüblük fasilələrlə 12 Antarktika və sub-Antarktika qışlama qrupunda tədqiq edilmişdir. Bu populyasiyalar yer üzündə ən təcrid olunmuşlar arasındadır. Macquarie adasındakı sub-Antarktika əhalisi mülayim zonalardakı sağlam əhali ilə müqayisə edilə bilən həssaslıq və hipoergiya səviyyələrinə (9%) malik olsa da, Antarktika Kontinental qrupu 36% hipoergiya səviyyəsini göstərdi. Cavabların modelində mövsümi dəyişiklik yox idi. Belə qənaətə gəlinir ki, həddindən artıq və təcrid olunmuş mühit və stress faktorları immunoloji reaksiyanın azalmasına səbəb olur, lakin mexanizmlər hazırda aydın deyil. Baxışda, bir amil narahatlıq kimi görünür. Tibbi xidmətin məhdud olduğu Antarktidada yüksək hipoergiya səviyyəsi sağlamlığa təsir göstərə bilər. Bu qruplar uzunmüddətli kosmik uçuşlarda immunoloji tədqiqatlar üçün əla analoqdur.


Fəsil 43 - İmmunitet sistemi

 • Təcavüzkar bir mikrob heyvanın bədəninin səthini örtən və deşikləri əhatə edən dəri və selikli qişaların yaratdığı xarici maneəyə nüfuz etməlidir.
 • Müvəffəqiyyət qazanarsa, patogen qeyri-spesifik müdafiənin ikinci xəttinə, hücum edən xarici hüceyrədən müdafiə edən anadangəlmə hüceyrə və kimyəvi mexanizmlərə rast gəlir.

Dəri və selikli qişa infeksiyaya qarşı birinci dərəcəli maneələr yaradır.

 • Sağlam dəri normal olaraq bakteriya və ya viruslar tərəfindən keçə bilməyən bir maneədir, baxmayaraq ki, hətta kiçik aşınmalar onların keçməsinə imkan verə bilər.
 • Eynilə, həzm, tənəffüs və sidik-cinsiyyət yollarını əhatə edən selikli qişalar potensial zərərli mikrobların daxil olmasına mane olur.
  • Bu selikli qişaların hüceyrələri mikrobları və digər hissəcikləri tutan özlü maye olan selik əmələ gətirir.
  • Nəfəs borusunda kirpikli epitel hüceyrələri tutmuş mikrobları ilə mucusları süpürür və onların ağciyərlərə daxil olmasına mane olur.
  • İnsanlarda, məsələn, yağ və tər vəzilərinin ifrazatları dəriyə 3 ilə 5 arasında dəyişən pH verir ki, bu da bir çox mikrob tərəfindən kolonizasiyanın qarşısını almaq üçün kifayət qədər turşudur.
  • Mikrob kolonizasiyası da tüpürcək, göz yaşları və davamlı olaraq məruz qalmış epiteli yuyan selikli sekresiyaların yuyulması ilə maneə törədir.
   • Bütün bu ifrazatlar antimikrobiyal zülalları ehtiva edir.
   • Bunlardan biri olan lizozim fermenti bir çox bakteriyaların hüceyrə divarlarını həzm edərək onları məhv edir.
   • Turşu bir çox mikrobları bağırsaq traktına daxil olmamışdan əvvəl məhv edir.
   • İstisnalardan biri, hepatit A virusu mədə turşuluğundan xilas ola bilər və həzm sistemi vasitəsilə bədənə daxil ola bilər.

   Faqositik hüceyrələr və antimikrobiyal zülallar infeksiyanın başlanğıcında fəaliyyət göstərir.

   • Birinci müdafiə xəttinə nüfuz edən mikroblar ikinci müdafiə xətti ilə üzləşirlər ki, bu da əsasən faqositozdan, müəyyən növ ağ hüceyrələr tərəfindən işğalçı orqanizmlərin qəbulundan asılıdır.
   • Faqosit funksiyası effektiv iltihab reaksiyası və həmçinin müəyyən antimikrobiyal zülallarla sıx bağlıdır.
   • Faqositlər ovlarına normal bədən hüceyrələrində deyil, mikroblarda olan səth reseptorları vasitəsilə bağlanır.
   • Mikrobla birləşdikdən sonra faqosit onu əhatə edir və lizosomla birləşən vakuol əmələ gətirir.
    • Mikroblar lizosomlarda iki yolla məhv edilir.
     • Lizosomlarda azot oksidi və güclü antimikrobiyal agent kimi fəaliyyət göstərən oksigenin digər zəhərli formaları var.
     • Lizozimlər və digər fermentlər mitoxondrial komponentləri parçalayır.
     • Bəzi bakteriya hüceyrələrinin xarici kapsulası onların səthi polisaxaridlərini gizlədir və faqositlərin onlara yapışmasının qarşısını alır.
     • Digər bakteriyalar faqositlər tərəfindən udulur, lakin həzmə müqavimət göstərir, hüceyrələrdə böyüyür və çoxalır.
     • İşğal edən mikroblar tərəfindən zədələnmiş hüceyrələr qandan neytrofilləri cəlb edən kimyəvi siqnallar buraxır.
     • Neytrofillər yoluxmuş toxumaya daxil olur, oradakı mikrobları udur və məhv edir.
     • Neytrofillər xarici işğalçıları məhv etdikləri üçün özlərini məhv etməyə meyllidirlər və onların orta ömrü cəmi bir neçə gündür.
     • Qanda bir neçə saat keçdikdən sonra onlar toxumalara miqrasiya edir və böyük, uzunömürlü faqositlər olan makrofaqlara çevrilirlər.
     • Bəzi makrofaqlar bütün bədən boyunca miqrasiya edir, digərləri isə daimi olaraq müəyyən toxumalarda, o cümlədən ağciyərlərdə, qaraciyərdə, böyrəklərdə, birləşdirici toxumalarda, beyində və xüsusən də limfa düyünlərində və dalaqda yaşayır.
     • Qana daxil olan mikroblar dalaqda, interstisial mayedə olan mikroblar isə limfaya daxil olur və limfa düyünlərində tutulur.
     • Hər iki yerdə mikroblar tezliklə məskunlaşan makrofaqlarla qarşılaşırlar.
     • Eozinofillər özlərini parazitin xarici divarına qarşı yerləşdirirlər və sitoplazmik qranullardan dağıdıcı fermentləri ifraz edirlər.
     • Lizozimdən əlavə, digər antimikrobiyal agentlərə birlikdə komplement sistemi kimi tanınan təxminən 30 serum zülalları daxildir.
      • Bir çox mikrobların səthindəki maddələr komplement sistemini aktivləşdirən, mikrobların lizisinə səbəb olan bir sıra addımlar atmağa səbəb ola bilər.
      • Bu zülallar virusla yoluxmuş bədən hüceyrələri tərəfindən ifraz olunur və yoluxmamış qonşu hüceyrələri virusun çoxalmasına mane olan maddələrin əmələ gəlməsinə səbəb olur.
      • İnterferon virusların hüceyrədən hüceyrəyə yayılmasını məhdudlaşdırır, virus infeksiyasını idarə etməyə kömək edir.
      • Onlar qeyri-spesifik olduqları üçün bir virusa cavab olaraq istehsal olunan interferonlar əlaqəsi olmayan viruslara qısamüddətli müqavimət göstərə bilər.
      • Bir növ interferon faqositləri aktivləşdirir.
      • İnterferonlar rekombinant DNT texnologiyası ilə istehsal oluna bilər və virus infeksiyalarının və xərçəngin müalicəsi üçün sınaqdan keçirilir.
      • Yaralanan zaman mast hüceyrələri histaminlərini buraxırlar.
      • Histamin həm genişlənməyə, həm də yaxınlıqdakı kapilyarların keçiriciliyinin artmasına səbəb olur.
      • Leykositlər və zədələnmiş toxuma hüceyrələri də prostaglandinləri və zədələnmiş yerə qan axını təşviq edən digər maddələri ifraz edirlər.
      • Yerli qan tədarükünün artması xarakterik şişlik, qızartı və iltihabın istiliyinə səbəb olur.
      • Qanla dolu maye qonşu toxumaya sızaraq şişməyə səbəb olur.
      • Birincisi, onlar laxtalanma elementlərinin zədələnmiş əraziyə çatdırılmasına kömək edirlər.
       • Laxtalanma təmir prosesinin başlanğıcını qeyd edir və mikrobların başqa yerlərdə yayılmasının qarşısını alır.
       • Faqositlərin miqrasiyası adətən zədədən sonra bir saat ərzində başlayır.
       • Zədələnmiş hüceyrələr sümük iliyindən əlavə neytrofillərin salınmasını stimullaşdıran kimyəvi maddələr ifraz edir.
       • Şiddətli infeksiyada ağ qan hüceyrələrinin sayı ilkin iltihabdan bir neçə saat sonra əhəmiyyətli dərəcədə arta bilər.
       • İnfeksiyaya qarşı başqa bir sistemli reaksiya, aktivləşdirilmiş makrofaqlar tərəfindən buraxılan maddələrin bədənin termostatını daha yüksək temperaturda təyin etdikdə baş verə bilən qızdırmadır.
        • Orta dərəcədə qızdırma faqositozu asanlaşdıra və toxuma bərpasını sürətləndirə bilər.
        • Yüksək hərarət və aşağı qan təzyiqi ilə xarakterizə olunan septik şok ABŞ-ın kritik baxım şöbələrində ən çox görülən ölüm səbəbidir.
        • Aydındır ki, yerli iltihab şəfa yolunda vacib bir addım olsa da, geniş yayılmış iltihab dağıdıcı ola bilər.
        • Onlar həmçinin xərçəngə çevrilə bilən anormal bədən hüceyrələrinə hücum edirlər.
        • NK hüceyrələri hədəf hüceyrəyə yapışır və apoptoza və ya proqramlaşdırılmış hüceyrə ölümünə səbəb olan kimyəvi maddələr buraxır.

        Onurğasızlar da yüksək təsirli fitri müdafiəyə malikdirlər.

        • Böcək hemolimfasında hemositlər adlanan dövran edən hüceyrələr var.
         • Bəzi hemositlər mikrobları faqositləşdirə bilər, digərləri isə böyük parazitlərin ətrafında hüceyrə kapsulunu əmələ gətirə bilər.
         • Digər hemositlər patogenləri bağlayan və onları məhv edən antimikrob peptidləri ifraz edirlər.
         • Süngər hüceyrələr özünü olmayan hüceyrələrdən fərqləndirə bilir.
         • Torpaq qurdlarının faqositar hüceyrələri immunoloji yaddaş nümayiş etdirir, ikinci dəfə rastlaşdıqda müəyyən yad toxumaya daha tez reaksiya verir.

         Konsepsiya 43.2 Qazanılmış immunitetdə limfositlər infeksiyaya qarşı spesifik müdafiə təmin edir

         • Mikroorqanizmlər faqositik hüceyrələr, iltihab reaksiyası və antimikrobiyal zülallar tərəfindən hücuma məruz qaldıqları halda, qaçılmaz olaraq bədənin ikinci əsas müdafiə növü olan, qazanılmış immunitetin əsas hüceyrələri olan limfositlərlə qarşılaşırlar.
         • Makrofaqlar və dendritik hüceyrələr mikrobları faqositləşdirdikcə, limfositləri və immun sisteminin digər hüceyrələrini aktivləşdirməyə kömək edən müəyyən sitokinlər ifraz edirlər.
          • Beləliklə, fitri və qazanılmış müdafiələr bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olur və əməkdaşlıq edir.
          • Əksər antigenlər zülallar və ya polisaxaridlər kimi böyük molekullardır.
          • Əksəriyyəti patogenlərin və ya köçürülmüş hüceyrələrin səthindən çıxan hüceyrə ilə əlaqəli molekullardır.
          • Limfosit əslində epitop adlanan antigenin kiçik bir hissəsini tanıyır və ona bağlanır.

          Lenfositlər immunitet sisteminin spesifikliyini və müxtəlifliyini təmin edir.

          • Onurğalıların bədəni iki əsas limfosit növü ilə məskunlaşır: B limfositləri (B hüceyrələri) və T limfositləri (T hüceyrələri).
           • Hər iki növ limfosit qan və limfa boyunca dövr edir və dalaqda, limfa düyünlərində və digər limfa toxumasında cəmləşir.
           • Tək bir B və ya T hüceyrəsi təxminən 100.000 eyni antigen reseptorunu daşıyır.
           • Molekulun quyruq hissəsindəki bir bölgə, transmembran bölgə, hüceyrənin plazma membranındakı reseptoru bağlayır.
           • Quyruğun sonunda qısa bir bölgə sitoplazmaya uzanır.
           • B hüceyrə reseptorlarına çox vaxt membran antikorları və ya membran immunoqlobulinləri deyilir.
           • Mənbəsindən asılı olaraq, peptid antigenləri fərqli bir MHC molekulu sinfi tərəfindən idarə olunur və T hüceyrələrinin müəyyən bir alt qrupu tərəfindən tanınır.
            • Bədənin demək olar ki, bütün nüvəli hüceyrələrində olan I sinif MHC molekulları hüceyrə daxilində sintez edilmiş yad antigenlərdən əldə edilən peptidləri bağlayır.
             • ? Yoluxmuş və ya xərçəngə çevrilmiş hər hansı bir bədən hüceyrəsi I sinif MHC molekullarına görə belə peptid antigenlərini göstərə bilər.
             • ? Bağlanmış peptid antigenlərini göstərən I sinif MHC molekulları sitotoksik T hüceyrələri adlanan T hüceyrələrinin alt qrupu tərəfindən tanınır.
             • Bu hüceyrələrdə II sinif MHC molekulları faqositozla daxililəşdirilmiş və parçalanmış xarici materiallardan əldə edilən peptidləri birləşdirir.
             • İnsan populyasiyasında çoxlu sayda müxtəlif allellər nəticəsində, çoxumuz MHC genlərimizin hər biri üçün heterozigot oluruq.
             • Üstəlik, eyni əkizlərdən başqa hər hansı iki insanın MHC molekullarının tam olaraq eyni dəstinə sahib olması ehtimalı azdır.
             • MHC, bədən hüceyrələrini "öz" olaraq qeyd edən hər bir fərd üçün faktiki olaraq unikal olan biokimyəvi barmaq izini təmin edir.

             Lenfositlərin inkişafı, özünü başqalarından fərqləndirən bir immunitet sisteminə səbəb olur.

             • Limfositlər, bütün qan hüceyrələri kimi, inkişaf etməkdə olan dölün sümük iliyində və ya qaraciyərindəki pluripotent kök hüceyrələrdən əmələ gəlir.
             • Erkən lenfositlərin hamısı eynidir, lakin onlar daha sonra yetişmələrini davam etdirdikləri yerdən asılı olaraq T hüceyrələrinə və ya B hüceyrələrinə çevrilirlər.
             • Sümük iliyindən timusa köç edən limfositlər T hüceyrələrinə çevrilir.
             • Sümük iliyində qalan və orada yetişməyə davam edən limfositlər B hüceyrələrinə çevrilirlər.
             • Limfositin həyatında üç əsas hadisə var.
              • İlk iki hadisə limfosit hər hansı bir antigenlə təmas etməzdən əvvəl yetkinləşdiyi zaman baş verir.
              • Üçüncü hadisə, yetkin limfosit spesifik antigenlə qarşılaşdıqda və onu bağladıqda baş verir ki, bu da onun aktivləşməsinə, yayılmasına və differensasiyasına gətirib çıxarır - bu proses klonal seçim adlanır.
              • Bu bölgələrin dəyişkənliyi çox böyükdür.
              • Hər bir insanda bir milyon fərqli B hüceyrəsi və 10 milyon fərqli T hüceyrəsi var ki, bunların hər biri xüsusi antigen bağlama qabiliyyətinə malikdir.
              • Bu genlər, reseptor zəncirləri kimi ifadə oluna bilən funksional genləri əmələ gətirən, təsadüfi, daimi yenidən qurulmaya məruz qalan çoxsaylı kodlaşdırıcı gen seqmentlərindən ibarətdir.
              • B hüceyrə reseptorunun yüngül zənciri və T hüceyrə reseptorunun alfa və beta zəncirləri üçün genlər oxşar yenidən qurulmalara məruz qalır, lakin biz yalnız B hüceyrə reseptorunun yüngül zəncirini kodlaşdıran genləri nəzərdən keçirəcəyik.
              • İmmunoqlobulin yüngül zəncir geni 5 birləşdirici (J) gen seqmentindən uzun bir DNT uzantısı ilə ayrılmış 40 dəyişən (V) gen seqmentindən ibarətdir.
              • J gen seqmentlərindən kənarda bir intron, ardınca yüngül zəncirinin sabit bölgəsini kodlayan tək bir ekson var.
              • Bu vəziyyətdə yüngül zəncir geni funksional deyil.
              • Bununla belə, B hüceyrələrinin inkişafının əvvəlində rekombinaz adlanan bir sıra fermentlər bir V gen seqmentini bir J gen seqmentinə bağlayır, V hissə və J hissəsi olan tək ekson meydana gətirir.
               • Rekombinaz təsadüfi hərəkət edir və 40 V gen seqmentlərindən hər hansı birini 5 J gen seqmentlərindən hər hansı biri ilə əlaqələndirə bilər.
               • Yüngül zəncir geni üçün 200 mümkün gen məhsulu var (20 V × 5 J).
               • V-J yenidən təşkili baş verdikdən sonra, gen transkripsiya edilir və dəyişən və sabit bölgə ilə yüngül zəncirinə çevrilir. Yüngül zəncirlər eyni şəkildə istehsal olunan ağır zəncirlərlə təsadüfi birləşir.
               • Bunun edilməməsi çox skleroz kimi otoimmün xəstəliklərə səbəb ola bilər.

               Antigenlər spesifik limfositlərlə qarşılıqlı əlaqədə olur, immun reaksiyalar və immunoloji yaddaş yaradır.

               • B hüceyrələri və T hüceyrələrinin böyük repertuarına rast gəlsə də, mikroorqanizm yalnız müxtəlif antigen molekulları üçün xüsusi reseptorları olan limfositlərlə qarşılıqlı əlaqədə olur.
               • Lenfosit, reseptorlarına uyğun epitopları olan bir mikrobla qarşılaşdıqda "seçilir".
                • Seçim lenfositi aktivləşdirir, onu bölmək və fərqləndirmək və nəticədə iki hüceyrə klonunu istehsal etmək üçün stimullaşdırır.
                • Bir klon eyni antigenlə mübarizə aparan çoxlu sayda effektor hüceyrələrdən, qısa ömürlü hüceyrələrdən ibarətdir.
                • Digər klon yaddaş hüceyrələrindən, eyni antigen üçün reseptorları daşıyan uzunömürlü hüceyrələrdən ibarətdir.
                • Hər bir antigen, seçici olaraq xüsusi reseptorlara bağlanaraq, bədənin müxtəlif limfosit hovuzundan hüceyrələrin kiçik bir hissəsini aktivləşdirir.
                • Bu nisbətən kiçik sayda seçilmiş hüceyrələr minlərlə hüceyrənin klonlarına səbəb olur, hamısı bu antigen üçün spesifikdir və onun aradan qaldırılmasına həsr olunur.
                • Maksimum effektor hüceyrə reaksiyası üçün ilkin məruz qalmadan təxminən 10-17 gün tələb olunur.
                • Bu dövrdə seçilmiş B hüceyrələri və T hüceyrələri müvafiq olaraq plazma hüceyrələri adlanan antikor istehsal edən effektor B hüceyrələri və effektor T hüceyrələri yaradır.
                • Bu reaksiya inkişaf edərkən, xəstələnən şəxs xəstələnə bilər, lakin antikorlar və effektor T hüceyrələri antigeni bədəndən təmizlədikcə xəstəliyin simptomları azalır və yox olur.
                • Bu reaksiya daha sürətli (yalnız 2-7 gün), daha böyük miqyasda və daha uzun müddət davam edir.
                • Bundan əlavə, ikincili cavabda istehsal olunan antikorlar, birincil cavabda ifraz olunanlardan daha çox antigenə daha çox yaxınlıq göstərirlər.
                • İmmunitet sisteminin ikincil immun cavablar yaratmaq qabiliyyəti təkcə effektor hüceyrələrə deyil, həm də uzunömürlü T və B yaddaş hüceyrələrinin klonlarına əsaslanan immunoloji yaddaş adlanır.
                 • Bu yaddaş hüceyrələri daha sonra eyni antigenlə təmasda olduqda sürətlə çoxalır və fərqlənirlər.

                 Konsepsiya 43.3 Humoral və hüceyrə vasitəsi ilə toxunulmazlıq müxtəlif növ təhlükələrdən müdafiə olunur

                 • İmmunitet sistemi antigenlərə iki növ cavab verə bilər: humoral cavab və hüceyrə vasitəçiliyi.
                  • Humoral toxunulmazlıq B hüceyrələrinin aktivləşdirilməsini və klonal seçimi əhatə edir və qan plazmasında və limfada dolaşan antikorların istehsalı ilə nəticələnir.
                   • Dolaşan antikorlar əsasən bədən mayelərində sərbəst bakteriyalara, toksinlərə və viruslara qarşı müdafiə edir.

                   Köməkçi T-limfositlər həm humoral, həm də hüceyrə vasitəsi ilə toxunulmazlıqda fəaliyyət göstərir.

                   • Köməkçi T hüceyrəsi antigen təqdim edən hüceyrədə II sinif MHC molekul-antigen kompleksini tanıdıqda, köməkçi T hüceyrəsi çoxalır və aktivləşdirilmiş köməkçi T hüceyrələrinin və yaddaş köməkçisi T hüceyrələrinin klonuna çevrilir.
                   • CD4 adlanan səth zülalı II sinif MHC molekulunun tərəfini bağlayır.
                   • Bu qarşılıqlı əlaqə köməkçi T hüceyrəsinin aktivləşməsi davam edərkən köməkçi T hüceyrəsi ilə antigen təqdim edən hüceyrənin birləşməsinə kömək edir.
                   • Aktivləşdirilmiş köməkçi T hüceyrələri digər limfositləri stimullaşdıran bir neçə fərqli sitokin ifraz edir və bununla da hüceyrə vasitəçiliyi və humoral reaksiyaları təşviq edir.
                   • Dendritik hüceyrələr birincil immun cavabın tetiklenmesinde vacibdir.
                    • Onlar antigenləri tutur, limfoid toxumalara köçür və II sinif MHC molekulları vasitəsilə antigenləri köməkçi T hüceyrələrinə təqdim edirlər.

                    Hüceyrə vasitəçiliyi ilə cavab verən sitotoksik T hüceyrələri hüceyrədaxili patogenlərə qarşı mübarizə aparır.

                    • Antigenlə aktivləşdirilmiş sitotoksik T-limfositlər xərçəng hüceyrələrini və viruslar və digər hüceyrədaxili patogenlər tərəfindən yoluxmuş hüceyrələri öldürür.
                    • Belə hədəf hüceyrələrdə sintez edilən öz-özünə olmayan zülalların fraqmentləri sinif I MHC molekulları ilə birləşir və hüceyrə səthində nümayiş etdirilir, burada onlar sitotoksik T hüceyrələri tərəfindən tanınır.
                     • Bu qarşılıqlı əlaqə, sitotoksik T hüceyrəsi aktivləşdirilərkən hüceyrələri bir yerdə saxlamağa kömək edən T səthi zülalı CD8 tərəfindən çox gücləndirilir.
                     • Yoluxmuş hüceyrənin ölümü nəinki patogeni çoxalmaq üçün bir yerdən məhrum edir, həm də onu utilizasiya üçün qeyd edən dövran edən antikorlara məruz qoyur.
                     • Aktivləşdirildikdən sonra sitotoksik T hüceyrələri eyni patogenlə yoluxmuş digər hüceyrələri öldürür.
                     • Şiş hüceyrələri normal hüceyrələrdə olmayan fərqli molekulları daşıdıqları üçün immunitet sistemi onları yad kimi tanıyır.
                     • Bir şiş hüceyrəsindəki sinif I MHC molekulları sitotoksik T hüceyrələrinə şiş antigenlərinin fraqmentlərini təqdim edir.
                     • Maraqlıdır ki, bəzi xərçənglər və viruslar təsirə məruz qalan hüceyrələrdə I sinif MHC zülalının miqdarını aktiv şəkildə azaldır ki, onlar sitotoksik T hüceyrələri tərəfindən aşkarlanmır.
                     • Bədənin, virusa yoluxmuş və xərçəng hüceyrələrini parçalayan qeyri-spesifik müdafiənin bir hissəsi olan təbii öldürücü hüceyrələr şəklində ehtiyat müdafiəsi var.

                     Humoral reaksiyada B hüceyrələri hüceyrədənkənar patogenlərə qarşı antikorlar əmələ gətirir.

                     • Humoral immun cavabı yaradan antigenlər adətən bakteriyaların və ya köçürülmüş toxumanın səthində mövcud olan zülallar və polisaxaridlərdir.
                     • B hüceyrələrinin aktivləşməsinə eyni antigen tərəfindən aktivləşdirilmiş köməkçi T hüceyrələri tərəfindən ifraz olunan sitokinlər kömək edir.
                      • Bu B hüceyrələri çoxalır və antikor ifraz edən plazma hüceyrələrinin klonuna və yaddaş B hüceyrələrinin klonuna çevrilir.
                      • Bunlara bir çox bakterial kapsulun polisaxaridləri və bakteriya flagellasının zülalları daxildir.
                      • Bu antigenlər eyni vaxtda B hüceyrə səthində bir sıra membran antikorlarına bağlanır.
                      • Bu, B hüceyrəsini sitokinlərin köməyi olmadan antikor ifraz edən plazma hüceyrələrinin yaranmasına təkan verir.
                      • Bu cavab bir çox bakteriyalara qarşı mühüm müdafiə olsa da, T-dan asılı antigenlərdən daha zəif cavab verir və yaddaş hüceyrələri yaratmır.
                      • Hər bir plazma hüceyrəsinin hüceyrənin 4-5 günlük ömrü ərzində saniyədə təxminən 2000 antikor molekulu ifraz etdiyi təxmin edilir.
                      • İfraz olunmuş antikor B hüceyrə reseptoru ilə eyni ümumi Y formalı quruluşa malikdir, lakin onu plazma membranına bağlayacaq transmembran bölgəsi yoxdur.
                      • Bundan əlavə, bəzi insanlar üçün polen və ya arı zəhəri kimi yad maddələrin zülalları allergik və ya həddindən artıq həssas humoral reaksiyaya səbəb olan antigenlər kimi fəaliyyət göstərir.
                      • Əsas antikor molekulunun polimerləri kimi iki sinif mövcuddur: pentamer kimi IgM və dimmer kimi IgA.
                      • Digər üç sinif - IgG, IgE və IgD - yalnız monomerlər şəklində mövcuddur,
                      • Bəzi antikor vasitələri poliklonaldır, hər biri fərqli epitop üçün spesifik olan B hüceyrələrinin çoxlu müxtəlif klonlarının məhsullarıdır.
                      • Digərləri monoklonaldır, mədəniyyətdə yetişdirilən B hüceyrələrinin tək klonundan hazırlanır.
                       • Bu hüceyrələr bir antigen üzərində eyni epitopa xas olan monoklonal antikorlar istehsal edir.
                       • Bunlar xüsusi molekulları etiketləmək üçün istifadə edilmişdir.
                       • Məsələn, toksinlə əlaqəli antikorlar şiş hüceyrələrini axtarır və məhv edir.
                       • Viral zərərsizləşdirmə zamanı antikorlar virusun səthindəki zülallara bağlanaraq, virusun ana hüceyrəni yoluxdurma qabiliyyətini maneə törədir.
                       • Opsonizasiya zamanı bağlı antikorlar mikrobların makrofaqlara bağlanmasını və faqositozunu gücləndirir. Nə antigen üçün B hüceyrə reseptoru, nə də ifraz olunan antikor əslində bütün bir antigen molekuluna bağlanmır.
                       • Aqqlütinasiya mümkündür, çünki hər bir antikor molekulunda ən azı iki antigen bağlayan yer var.
                       • IgM beş və ya daha çox virus və ya bakteriyaları birləşdirə bilər.
                       • Bu böyük komplekslər makrofaqlar tərəfindən asanlıqla faqositozlanır.
                       • Birinci tamamlayıcı komponent iki bağlı antikoru birləşdirir və şəlaləni başlataraq aktivləşir.
                        • Nəhayət, tamamlayıcı zülallar hüceyrə lizisi ilə nəticələnən bakterial membranda məsamə əmələ gətirən membran hücum kompleksi (MAC) yaradır.

                        İmmunitet təbii və ya süni yolla əldə edilə bilər.

                        • Su çiçəyi kimi yoluxucu xəstəlikdən sağalmaqla əldə edilən toxunulmazlığa aktiv toxunulmazlıq deyilir, çünki bu, yoluxmuş şəxsin öz immun sisteminin reaksiyasından asılıdır.
                         • Aktiv immunitet təbii və ya süni yolla, peyvənd kimi də tanınan immunizasiya yolu ilə əldə edilə bilər.
                         • Peyvəndlərə təsirsiz hala salınmış bakterial toksinlər, öldürülmüş mikroblar, mikrobların hissələri, canlı, lakin zəifləmiş mikroblar və hətta mikrob zülallarını kodlayan genlər daxildir.
                         • Bu agentlər immun cavabı stimullaşdıran və daha vacibi immunoloji yaddaş yaradaraq antigen kimi çıxış edə bilər.
                         • Körpələrin və uşaqların müntəzəm immunizasiyası qızılca və göy öskürək kimi yoluxucu xəstəliklərə yoluxma hallarını kəskin şəkildə azaldıb və virus xəstəliyi olan çiçək xəstəliyinin kökünün kəsilməsinə səbəb olub.
                         • Təəssüf ki, bütün yoluxucu agentlər peyvəndlə asanlıqla idarə olunmur.
                          • For example, the emergence of new strains of pathogens with slightly altered surface antigens complicates development of vaccines against some microbes, such as the parasite that causes malaria.
                          • This occurs naturally when IgG antibodies of a pregnant woman cross the placenta to her fetus.
                          • In addition, IgA antibodies are passed from mother to nursing infant in breast milk.
                          • Passive immunity persists as long as these antibodies last, a few weeks to a few months.
                           • This protects the infant from infections until the baby’s own immune system has matured.
                           • This confers short-term, but immediate, protection against that disease.
                           • For example, a person bitten by a rabid animal may be injected with antibodies against rabies virus because rabies may progress rapidly, and the response to an active immunization could take too long to save the life of the victim.
                            • Most people infected with rabies virus are given both passive immunizations (the immediate defense) and active immunizations (a longer-term defense).

                            Concept 43.4 The immune system’s ability to distinguish self from nonself limits tissue transplantation

                            • In addition to attacking pathogens, the immune system will also attack cells from other individuals.
                             • For example, a skin graft from one person to a nonidentical individual will look healthy for a day or two, but it will then be destroyed by immune responses.
                             • Interestingly, a pregnant woman does not reject the fetus as a foreign body. Apparently, the structure of the placenta is the key to this acceptance.
                             • In the ABO blood groups, an individual with type A blood has A antigens on the surface of red blood cells.
                              • This is not recognized as an antigen by the “owner,” but it can be identified as foreign if placed in the body of another individual.
                              • These antibodies arise in response to bacteria (normal flora) that have epitopes very similar to blood group antigens.
                              • Thus, an individual with type A blood does not make antibodies to A-like bacterial epitopes—these are considered self—but that person does make antibodies to B-like bacterial epitopes.
                              • If a person with type A blood receives a transfusion of type B blood, the preexisting anti-B antibodies will induce an immediate and devastating transfusion reaction.
                              • Each response is like a primary response, and it generates IgM anti-blood-group antibodies, not IgG.
                              • This is fortunate, because IgM antibodies do not cross the placenta, where they may harm a developing fetus with a blood type different from its mother’s.
                              • This situation arises when a mother that is Rh-negative (lacks the Rh factor) has a fetus that is Rh-positive, having inherited the factor from the father.
                              • If small amounts of fetal blood cross the placenta late in pregnancy or during delivery, the mother mounts a humoral response against the Rh factor.
                              • The danger occurs in subsequent Rh-positive pregnancies, when the mother’s Rh-specific memory B cells produce IgG antibodies that can cross the placenta and destroy the red blood cells of the fetus.
                              • She is, in effect, passively immunized (artificially) to eliminate the Rh antigen before her own immune system responds and generates immunological memory against the Rh factor, endangering her future Rh-positive babies.
                              • Because MHC creates a unique protein fingerprint for each individual, foreign MHC molecules are antigenic, inducing immune responses against the donated tissue or organ.
                              • To minimize rejection, attempts are made to match MHC of tissue donor and recipient as closely as possible.
                               • In the absence of identical twins, siblings usually provide the closest tissue-type match.
                               • However, this strategy leaves the recipient more susceptible to infection and cancer during the course of treatment.
                               • More selective drugs, which suppress helper T cell activation without crippling nonspecific defense or T-independent humoral responses, have greatly improved the success of organ transplants.
                               • Bone marrow transplants are used to treat leukemia and other cancers as well as various hematological diseases.
                               • Prior to the transplant, the recipient is typically treated with irradiation to eliminate the recipient’s immune system, eliminating all abnormal cells and leaving little chance of graft rejection.
                               • However, the donated marrow, containing lymphocytes, may react against the recipient, producing graft versus host reaction, unless well matched.

                               Concept 43.5 Exaggerated, self-directed, or diminished immune responses can cause disease

                               • Malfunctions of the immune system can produce effects ranging from the minor inconvenience of some allergies to the serious and often fatal consequences of certain autoimmune and immunodeficiency diseases.
                               • Allergies are hypersensitive (exaggerated) responses to certain environmental antigens, called allergens.
                                • One hypothesis to explain the origin of allergies is that they are evolutionary remnants of the immune system’s response to parasitic worms.
                                • The humoral mechanism that combats worms is similar to the allergic response that causes such disorders as hay fever and allergic asthma.
                                • Hay fever, for example, occurs when plasma cells secrete IgE specific for pollen allergens.
                                • Some IgE antibodies attach by their tails to mast cells present in connective tissue, without binding to the pollen.
                                • Later, when pollen grains enter the body, they attach to the antigen-binding sites of mast cell-associated IgE, cross-linking adjacent antibody molecules.
                                • These inflammatory events lead to typical allergy symptoms: sneezing, runny nose, tearing eyes, and smooth muscle contractions that can result in breathing difficulty.
                                • Antihistamines diminish allergy symptoms by blocking receptors for histamine.
                                • Anaphylactic shock results when widespread mast cell degranulation triggers abrupt dilation of peripheral blood vessels, causing a precipitous drop in blood pressure.
                                 • Death may occur within minutes.
                                 • In systemic lupus erythematosus (lupus), the immune system generates antibodies against various self-molecules, including histones and DNA released by the normal breakdown of body cells.
                                  • Lupus is characterized by skin rashes, fever, arthritis, and kidney dysfunction.
                                  • In MS, T cells reactive against myelin infiltrate the central nervous system and destroy the myelin sheath that surrounds some neurons.
                                  • People with MS experience a number of serious neurological abnormalities.
                                  • It was thought that people with autoimmune diseases had self-reactive lymphocytes that escaped elimination during their development.
                                  • We now know that healthy people also have lymphocytes with the capacity to react against self, but these cells are inhibited from inducing an autoimmune reaction by several regulatory mechanisms.
                                  • Autoimmune disease likely arises from some failure in immune regulation, perhaps linked with particular MHC alleles.
                                  • For individuals with this disease, long-term survival requires a bone marrow transplant that will continue to supply functional lymphocytes.
                                  • Several gene therapy approaches are in clinical trials to attempt to reverse SCID.
                                  • Recent successes include a child with SCID who received gene therapy in 2002 when she was 2 years old. In 2004, her T cells and B cells were still functioning normally.
                                  • For example, certain cancers suppress the immune system. An example is Hodgkin’s disease, which damages the lymphatic system.
                                  • For example, hormones secreted by the adrenal glands during stress affect the number of white blood cells and may suppress the immune system in other ways.
                                  • Similarly, some neurotransmitters secreted when we are relaxed and happy may enhance immunity.
                                  • Physiological evidence also points to an immune system–nervous system link based on the presence of neurotransmitter receptors on the surfaces of lymphocytes and a network of nerve fibers that penetrates deep into the thymus.

                                  AIDS is an immunodeficiency disease caused by a virus.

                                  • In 1981, increased rates of two rare diseases, Kaposi’s sarcoma, a cancer of the skin and blood vessels, and pneumonia caused by the protozoan Pneumocystis carinii, were the first signals to the medical community of a new threat to humans, later known as acquired immunodeficiency syndrome, or AIDS.
                                   • Both conditions were previously known to occur mainly in severely immunosuppressed individuals.
                                   • People with AIDS are susceptible to opportunistic diseases.
                                   • Because AIDS arises from the loss of helper T cells, both humoral and cell-mediated immune responses are impaired.
                                   • The main receptor for HIV on helper T cells is the cell’s CD4 molecule.
                                   • In addition to CD4, HIV requires a second cell-surface protein, a coreceptor.
                                   • However, these drugs are very expensive and not available to all infected people, especially in developing countries.
                                   • In addition, the mutational changes that occur with each round of virus reproduction can generate drug-resistant strains of HIV.
                                   • Transmission of HIV requires the transfer of body fluids containing infected cells, such as semen or blood, from person to person.
                                   • In December 2003, the Joint UN Program on AIDS estimated that 40 million people worldwide are living with HIV/AIDS. The best approach for slowing the spread of HIV is to educate people about the practices that lead to transmission, such as using dirty needles or having unprotected intercourse.

                                   Lecture Outline for Campbell/Reece Biology, 7th Edition, © Pearson Education, Inc. 43-9


                                   Humoral vs Cell-Mediated Immunity

                                   What is the difference between humoral immunity and cell-mediated immunity?

                                   Let’s assume a human organism gets infected by a virus, which, when it appears in the human systems, just floats around in the fluids of the organism. That is the stage when humoral immunity with its responses starts to work on this virus. If, on the other hand, the virus has infiltrated inside the cell, it makes it produce other viruses. This is the stage where cell-mediated immunity with its mechanisms starts to work.

                                   The two systems of immunity – humoral and cell-mediated, can be viewed as a “fail-safe” mechanism. If every time a virus provokes antibodies, there is a chance that the immune system can start producing cells that become specific not to foreign objects, but to molecules originating in a healthy human organism. This possible random mutation (which potentially causes diseases known in biology and medicine as “auto-immune”) is the reason for the safe mechanism which is provided by the division to the humoral immune system and the cell-mediated immune system.


                                   Short Essay on Cell Mediated Immunity

                                   Unlike humoral immunity, cell-mediated immunity is mediated by the cells, especially T cells of immune system. When a pathogen enters the body, the antigen presenting cells phagocytise the pathogen and processes the antigenic molecules to present the same to T cells through MHC class II complex.

                                   As soon as TH cell interacts with antigen and MHC class II molecule complex of antigen presenting cell, it gets activated and starts secreting cytokines.

                                   Cytokines released from T cells activates B cells, TC cells and various other phagocytic cells. Activated phagocytic cells are capable of killing microorganisms such as bacteria, protozoa etc. more efficiently.

                                   Activated T cells differentiate into cytotoxic T lymphocytes (CTLs) and proliferate under the influence of cytokines produced by activated TH cells. CTLs kill all the cells displaying foreign antigens associated with MHC class I molecules.

                                   Since intra cellular pathogens express their characteristic antigens on the surface of its host cell, CTLs identify altered cells of their own as foreign agents through their new surface antigens and destroy them along with the pathogen.

                                   Ever since tumor cells and cells of graft from a donor express new antigens on their surface, they are considered as foreign cells and are removed form the body by the CTLs.

                                   Hence cell mediated immunity has a vital role in the removal of graft, intra cellular pathogens and tumor cells.

                                   Both humoral and cell mediated responses produced by immune system following its first encounter with an antigen are different from the subsequent exposures to the same antigen.

                                   The immune response generated following first encounter is known as “primary response” and the response for subsequent exposures is known as “secondary response”. The characteristic features of both primary and secondary immune responses are different.

                                   Generally the secondary response is faster than the primary response due to the presence of memory cells.


                                   Immune response, Mechanisms of Acquired (Specific or adaptive) immunity and Memory cells

                                   Acquired immunity is the resistance of the body to new pathogens or that have infected the body before, If the second line of defence failed in getting rid of the foreign body, the body will use the acquired immunity ( third line of defence ), The third line of defence is represented by lymphocytes that respond to pathogens by a series of specific defence mechanisms that resist the pathogen, and these defence mechanisms are called the immune response.

                                   Mechanisms of acquired immunity

                                   Immune response is a series of specific defence mechanisms that done by the lymphocytes to resist the pathogen, The acquired immunity is done through two separated mechanisms that are actually interconnected with each other, which are:

                                   Immunity system

                                   1. Humoral or antibody-mediated immunity.
                                   2. Cellular or cell-mediated immunity.

                                   Humoral or antibody-mediated immunity

                                   Humoral immunity is the immune response through which the B-lymphocytes defend the body against antigens of the pathogens (like bacteria and viruses) and toxins that present in the body fluids (blood plasma and lymph) by producing antibodies.

                                   Steps of humoral immunity

                                   Attachment of B-lymphocytes with antigens:

                                   • When a pathogen enters the body carrying on its surface a specific antigen, the B-lymphocyte recognize this antigen and attaches to it by using the immune receptors that present on its surface.
                                   • The antigen binds with a protein in the B-lymphocytes that called “Major Histocompatibility Complex (MHC)”.
                                   • Then, the complex resulting from the binding between the antigen and MHC protein transfers to the surface of B-lymphocytes, B-lymphocytes are very specific, as each of them can respond to a single specific antigen.

                                   Role of macrophages:

                                   • At the same time, the macrophages engulf the antigen and digest it by their lysosomal enzymes into fragments.
                                   • These fragments bind inside the macrophages to MHC protein.
                                   • Then, the complex resulting from the binding between the antigen and MHC protein transfers to the plasma membrane of macrophages ( to be presented on its outer surface).

                                   Activation of the helper T-lymphocytes:

                                   • Helper T-lymphocytes (TH) will recognize the antigen by the MHC protein that presents on the surface of macrophages.
                                   • The helper T-lymphocytes (TH) bind to the antigen-MHC complex through their receptor CD4 that presents on their surface to be converted into activated helper T-lymphocytes (TH).
                                   • The activated helper T-lymphocytes (TH) release interleukins that will activate the B-cells carrying on their surface the antigens bound to the MHC protein.
                                   • The helper T-cells (TH) can recognize the antigen only after being treated by the macrophages and presenting it on their outer surface bound to the MHC protein.

                                   Production of antibodies:

                                   The activated B-cells will divide, multiply and differentiate into :

                                   • Plasma B-cells: produce large amounts of antibodies which pass through the lymphatic vessels and blood circulation to fight the infection.
                                   • Memory B-cells: remain in the blood for a long period ( 20: 30 years ) to recognize the same antigen, if it re-entered the body, where they divide and differentiate into plasma cells that secrete antibodies specific for the same antigen, making a rapid response ( faster than the first response to the first infection ).

                                   Destruction of pathogens ( microbes ):

                                   • The antibodies produced by the plasma cells will reach the blood circulation through the lymph, where they bind to the antigens found on the surface of the invading pathogens, this will activate the macrophages to re-engulf these antigens and this process continues for days or weeks.
                                   • The antibodies produced by the plasma cells are not effective enough to destroy the foreign cells, such as the infected cells by viruses because these antibodies are relatively large sized molecules that can’t reach the virus inside the cell, In this case, the foreign cells will be combated by the T-lymphocytes.

                                   Cellular or cell-mediated immunity

                                   Cellular immunity is the immune response that done by T-lymphocytes through the receptors found on their membranes which give them a specific response to the antigens.

                                   Specific response to antigens: Each T-cell produces during its maturation a specific type of receptors which is specialized to its membrane, Therefore, each type of these receptors can bind to a single type of antigens.

                                   Steps of cellular immunity

                                   The role of macrophages:

                                   • When the pathogen (bacteria or virus) enters the body, the macrophages will engulf it and decompose it into small fragments.
                                   • These small fragments bind inside the macrophages to MHC protein.
                                   • The antigen-MHC complex will transfer to the plasma membrane of macrophages to be presented on their outer surface.

                                   Activation of helper T-lymphocytes:

                                   The helper T-lymphocytes (TH) will bind through their receptor CD4 on their membrane to the antigen-MHC complex presented on the surface of macrophages to be converted into the activated helper T-lymphocytes.

                                   The activated helper T-lymphocytes do the following:

                                   • Releasing of interleukins that activate the TH cells bound to the antigens to divide and from a strain of Activated TH cell&s, Memory TH cells that remain in the blood for a long time to recognize the previous antigens if it re-entered the body again.
                                   • Secreting different types of the cytokines proteins that attract the macrophages to the site of infection in large amounts, They stimulate the macrophages, other types of T-lymphocytes ( cytotoxic T-cells (TH) ) and B-lymphocytes, therefore activating both cellular and humoral immunity, They activate the natural killer cells (NK) to attack the abnormal body cells like the carcinogenic cells or cells that infected by pathogens.

                                   The role of the cytotoxic T-cells (TC):

                                   The cytotoxic T-cells can recognize the foreign bodies by the help of the receptor CD8 found on their surfaces, whether these foreign bodies are transplanted tissues or the antigens of microbes that enter the body or carcinogenic cells and destroy them, when these cells bind to the antigen, they create pores in the membrane of the foreign body by secreting:

                                   • A specific protein called perforin ( perforating protein ), as this protein perforates the membrane of the foreign body.
                                   • The lymphatic toxins that activate certain genes in the nucleus of the infected cell, leading to the destruction of the nucleus and its death.
                                   Inhibition of the immune response

                                   After destroying the antigens, the suppressor T-cells (TS) bind by the help of the receptor CD8 found on their surfaces to the plasma B-cells, helper T-cells and cytotoxic T-cells to secrete proteins called “lymphokines” which suppress or inhibit the immune response.

                                   This leads to the stopping of the antibodies from the plasma B-cells , The death of many activated helper T-cells and cytotoxic T-cells, Storage of some lymphocytes (plasma B-cells, helper T-cells and cytotoxic T-cells) in the lymphoid organs to be ready to combat any similar infection when needed.

                                   Stages of acquired immunity

                                   Acquired immunity passes through two stages, which are:

                                   1. First stage: Primary immune response.
                                   2. Second stage: Secondary immune response.
                                   Primary immune response

                                   It is an immune response to a new pathogen, B and T-cells are responsible for the primary immune response, where they respond to the antigens of this pathogen and attack them until they are destroyed, It is a slow response as it takes between five to ten days to reach its maximum productivity of B and T-cells that need time to multiply.

                                   It is accompanied by the appearance of disease symptoms because the infection becomes widespread in the body, Both types of memory cells ( T & B ) are produced, but remain inactive.

                                   Secondary immune response

                                   It is an immune response to the same pathogen that has been infected the body before, Memory cells are responsible for the secondary immune response because they store information about the antigens that had been fought by the immune system in the past.

                                   It is a very fast response, as the pathogen is often destroyed before the appearance of the symptoms, It is not accompanied by the appearance of disease symptoms because the pathogen is destroyed quickly, It activates the memory cells that are formed previously in the primary immune response.

                                   Yaddaş hüceyrələri

                                   Type of cells that store information about the antigens that had been fought by the immune system in the past, Human body contains two types of memory cells, which are Memory B-cells and Memory T-cells.

                                   Xüsusiyyətlər:

                                   1. Memory cells are produced during the primary immune response.
                                   2. Memory cells can live for tens of years and may survive along the person’s lifetime, while B and T-cells can survive only for a few days.
                                   3. During the second infection with the same pathogen, the memory cells respond to the pathogen once it enters the body, where they start dividing quickly to produce large amounts of antibodies and activated T-cells within a short period of time.

                                   Example: Human is infected with measles once during his lifetime because he gains acquired immunity against this disease.


                                   Humoral immunity

                                   Another function of T cells is to release cytokines that can affect the humoral responses of an organism. Humoral immunity involves another class of lymphocytes, B cells, which produce antibodies when stimulated by an antigen. Unlike T cells, B cells can recognize an antigen in its natural state, and do not require that the antigen be processed by an intermediate cell (Coico et al., 2003). In mammals, B cells are not considered to be phagocytic but evidence for a developmental relationship between macrophages and a class of B cells called B-1 cells has led to the hypothesis that B cells evolved from a cell that had characteristics of both cell types (Katsura, 2002 Li et al., 2006). Identification of B cells with the ability to engulf 1 μm beads in both amphibians and teleost fish has given additional support to this hypothesis (Li et al., 2006). Recently, B cells of the red-eared slider turtle (Trachemys scripta) have also been demonstrated to have this phagocytic capacity, extending this function into the amniotes (Zimmerman et al., 2009). While providing support for the hypothesis that B cells evolved from a phagocytic predecessor, this finding also suggests a wide range of possible studies on both the cellular interactions and functions of a phagocytic B cell, as well as the ecological implications of this capacity.

                                   In jawed vertebrates, each antibody is composed of two identical heavy chains and two identical light chains held together by disulfide bonds. Both the heavy chain and the light chain contain a constant region and a variable region. Together, the variable region of both chains forms the antigen-binding site. The variable region of the heavy chain is created by rearrangement of a series of variable (V), diversity (D) and joining (J) gene segments while the light chain is formed from a rearrangement of V and D gene segments. Reptile heavy chain genes contain a high level of genetic diversity and are arranged as a single locus with multiple heavy chain variable region genes (Turchin and Hsu, 1996). By contrast, birds, cattle and rabbits have limited combinatorial diversity and use gene conversion with a series of upstream pseudogenes to generate higher amounts of antigen-binding diversity (Litman et al., 1999 Arakawa et al., 2002).

                                   The constant region determines the immunoglobulin isotype. Amphibians possess three light chain isotypes, κ, λ and σ whereas reptiles and some mammals, including humans, only have λ and κ (Das et al., 2008). Antibodies are divided into classes based on the isotype of the heavy chain, and each class has a different function. Mammals produce five classes of immunoglobulins (Igs) whereas reptiles produce at least two classes, IgM and IgY (Natarajan and Muthukkaruppan, 1985). IgM, which is found in all jawed vertebrates, is the first immunoglobulin produced in response to an infection and exists in the serum in a pentameric form. IgM is produced in response to Gram-negative bacteria and is a lytic antibody that has a half-life of about 10 days. It is highly effective at activating complement (Coico et al., 2003). In contrast to IgM, IgY has a longer half-life, is produced in greater quantity and provides the major defense against infections. It is also passed from the mother to the embryo vasitəsilə the yolk (Warr et al., 1995). The mammalian antibodies IgG and IgE are reported to be derived from IgY (Brown, 2002). Turtles, tortoises and anole lizards produce two forms of IgY, a 7.5S molecule and a truncated 5.7S molecule however, the function of the truncated form remains unknown (Leslie and Clem, 1972 Wei et al., 2009). Recently, an IgA-like antibody has been found in the intestines of the leopard gecko (Eublepharis macularius). This antibody may have arisen from a recombination between IgM and IgY (Deza et al., 2007). In mammals, IgA is found in secretions such as saliva, mucus and gastric fluid and is an important defense against respiratory and gastrointestinal infections (Coico et al., 2003). Surprisingly, an IgA gene was not identified in the anole lizard (Anolis carolinensis) however, as IgA is found in birds, mammals and the leopard gecko, the lack of IgA in the anole lizard suggests the loss of this gene in this species (Wei et al., 2009). Another key component of the secretory immunoglobulins is the joining (J) chain, a protein that links monomeric IgM and IgA. J chain from the red-eared slider turtle has been sequenced, and is expressed in the lung, stomach, spleen and intestine (Iwata et al., 2002).

                                   Reptiles may also produce the immunoglobulin IgD. The function of IgD is not entirely understood but it is expressed on the surface of mature B cells along with IgM and may play a role in modulating B cell development (Geisberger et al., 2006). The evolutionary origins of IgD have been uncertain because the antibody was first identified only in mammals and bony fish but has recently been identified in amphibians as well (Ohta and Flajnik, 2006). Two IgD immunoglobulin genes, IgD and IgD2, have been sequenced in the leopard gecko (E. macularius) (Deza and Espinel, 2008). IgD was detected in tissue from the stomach, intestine, cloaca, liver, kidney, lung, spleen and blood cells at the same levels as IgM. IgD2 was also found in these tissues but at very low levels (Deza and Espinel, 2008). An IgD gene was also found in the anole lizard (Wei et al., 2009). Further study is needed to understand the functions of these recently identified immunoglobulins and confirm their presence in other reptiles.

                                   After antigen stimulation, isotype switching and somatic hypermutation can occur. Isotype switching occurs when a B cell produces one type of immunoglobulin and then switches production to another isotype but retains the same antigen specificity. This switch can change the biological effector function of the immunoglobulin molecule. For example, in mammals production is shifted from IgM to IgG, which can then interact with cells such as macrophages that have receptors for the constant region of IgG (Coico et al., 2003). Isotype switching has been demonstrated to occur in reptiles (Turchin and Hsu, 1996). Additional variability in antigen binding can occur through the process of somatic hypermutation, where changes in the variable region of an immunoglobulin occur after antigen stimulation (Coico et al., 2003). The advantage of somatic hypermutation is to increase the affinity of responding cells, which is also important in generating an effective memory response. Evidence has been found for somatic hypermutation in reptiles (Turchin and Hsu, 1996).

                                   Despite similarities to mammals in the generation of antibody diversity, reptile humoral responses are slower, often do not increase in titer upon a second exposure and fail to produce antibodies with an increase in binding affinity (Fig. 1). After immunization, antibodies can be detected after a latent period of around one week but often do not peak until six or eight weeks post-immunization (Grey, 1963 Marchalonis et al., 1969 Ingram and Molyneux, 1983 Work et al., 2000 Pye et al., 2001 Origgi et al., 2001). In comparison, mammals also have a latent period of around one week depending on the antigen and immunization route but titers peak around two weeks post-immunization (Coico et al., 2003). The latent period in birds is around three to five days (Snoeijs et al., 2007). In mammals, IgM is the first antibody produced, followed by IgG, with the shift occurring around 10 days after immunization (Coico et al., 2003). Relative to mammals, reptiles can have a prolonged IgM response before switching to IgY production (Grey, 1963). Antibody production in mammals declines and ceases a few weeks after reaching peak titers (Coico et al., 2003). In birds antibody responses are more rapid, but of shorter duration, which is most probably attributable to their higher body temperatures (Jurd, 1994). In reptiles, antibodies from the primary response have been detected as long as 34 weeks post-immunization (Origgi et al., 2001). Similar to mammals and birds, the latent period in reptiles is shortened upon a second exposure to an antigen (Work et al., 2001 Coico et al., 2003 Ujvari and Madsen, 2006 Snoeijs et al., 2007). While IgM is once again the first antibody produced, IgG is the major antibody of the secondary response in mammals (Coico et al., 2003). The isotype of the secondary response in reptiles has not been determined. In mammals, antibody titer and affinity are increased after a second exposure compared with the primary response (Coico et al., 2003). However, in birds, titer is increased but it is unclear if affinity maturation also occurs (Davison et al., 2008). In reptiles, antibody responses often do not increase in titer or in binding affinity during the secondary response (Grey, 1963 Marchalonis et al., 1969 Kanakambika and Muthukkaruppan, 1972b). Although this increased latency could be attributed to ectothermy, the slow response may not be a function of temperature alone. Grey found that housing of painted turtles (Chrysemys picta) for one month at 37°C did not alter the kinetics of the response compared with turtles held at 25°C (Grey, 1963). Amphibians and fish also produce less vigorous responses in comparison with mammals, and it has been hypothesized that the low responses observed are due to the lack of germinal centers in these taxa (Hsu, 1998).Şərhlər:

 1. Ixion

  Hazırda müzakirədə iştirak edə bilməməyiniz üçün üzr istəyirəm - çox məşğulam. Ancaq pulsuz olacam - bu məsələ ilə bağlı düşündüyümü mütləq yazacağam.

 2. Durante

  haqlı deyilsən. Gəlin bunu müzakirə edək. PM-ə yazın, əlaqə saxlayaq.

 3. Mejar

  Yaxşı, hansı sözlər lazımi ..., əlamətdar fikirMesaj yazmaq