Məqalələr

Su Xüsusiyyətləri (davamı)


Səth gərginliyi

Maye suyun başqa bir xüsusiyyəti, səthində təmsil etdiyi gərginlikdir. Bunun səbəbi budur su molekulları bir-birini cəlb edir, birlikdə (birlikdə) saxlamaq, sanki çox nazik bir səth membranını meydana gətirirlər. Aşağıdakı şəkilə baxın.

Paskal prinsipi

Paskal 1623-cü ildən 1662-ci ilə qədər yaşamış bir fransız alimi idi. Elm üçün bir çox əməkdaşlıq arasında aşağıdakı prinsipi ifadə etdi: "Maye üzərində olan təzyiq mayenin bütün nöqtələrinə bütöv şəkildə ötürülür." Aşağıdakı şəkilə baxın:

Mantarı maye olan bir şüşə içərisinə güclü bir şəkildə itələdikdə, bu təzyiq tamamilə konteynerdəki mayenin içinə ötürülür. Şüşə içərisindəki su təzyiqi artır və digər mantarı itələyir.