Məlumat

Biotexnologiya


Biotexnologiya, genetik cəhətdən dəyişdirilmiş orqanizmlərin öyrənilməsi və inkişafı və onlardan məhsuldar məqsədlər üçün istifadəsidir.

Yəni, əsasən kənd təsərrüfatında, qida elmində və tibbdə istifadə olunan biologiyaya əsaslanan texnologiyadır. Aşağıdakılar bu sahədəki mövzulara aiddir.

Gen terapiyası
Klonlaşdırma
Reproduktiv klonlama
Terapevtik klonlama
Kök hüceyrələr
Transgenika: pis uşaqlar və ya yaxşı uşaqlar?

Gen manipulyasiyası üçün istifadə olunan üsullar
Məhdudlaşdıran fermentlər
DNT fraqmentlərinin çoxalması - PCR
Rekombinant DNT texnologiyası


Video: Biotexnologiya və həyatın gərçək mənşəyi (Yanvar 2022).