Məlumat

12: Mikrob Genetikasının Müasir Tətbiqləri - Biologiya

12: Mikrob Genetikasının Müasir Tətbiqləri - Biologiya


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

12: Mikrob Genetikasının Müasir Tətbiqləri

Fəsil 8: Mikrob Genetikasının Müasir Tətbiqləri

Şəkil 8.1 Polimeraza zəncirvari reaksiya (PZR) zamanı termal siklator (solda) istifadə olunur. PCR DNT nüsxələrinin sayını artırır və kulturası çətin olan mikrobların yaratdığı infeksiyaların diaqnostikasına kömək edə bilər, məsələn Chlamydia trachomatis (sağda). C. trachomatis ABŞ-da ən çox yayılmış cinsi yolla keçən xəstəlik olan xlamidiyaya və qarşısı alına bilən korluğun dünyada aparıcı səbəbi olan traxomaya səbəb olur. (kredit hüququ: Xəstəliklərə Nəzarət və Qarşısının Alınması Mərkəzləri tərəfindən işin dəyişdirilməsi)
Fəsil kontur

BIOLOGY 206 OpenStax Mikrobiologiya Test Bankı - Fəsil 12 və Mikrob Genetikasının Müasir Tətbiqləri

BIOLOGY 206 OpenStax Mikrobiologiya Test Bankı- Fəsil 12&Kolon Mikrob Genetikasının Müasir TətbiqləriBİOLOGİYA 206 OpenStax Mikrobiologiya Test Bankı- Fəsil 12&Kolon Mikrob Genetikasının Müasir TətbiqləriBİOLOGİYA 206 OpenStax Mikrobiologiya Test Bankı- Fəsil 12 və Mikrob Genetikasının Müasir Tətbiqi Mikrobiologiya Test Bankı 12-ci Fəsil və Mikrobioloji Tətbiq OpenStax Mikrobiologiya Testi 12-ci Fəsil və Mikrobioloji Bankın Müasir Tətbiqi Microbicolon12. of Microbial GeneticsBIOLOGY 206 OpenStax Microbiology Test Bank- Fəsil 12&colon Mikrob Genetikasının Müasir TətbiqləriBİOLOGİYA 206 OpenStax Mikrobiologiya Test Bankı- Fəsil 12&Colon Mikrob Genetikasının Müasir TətbiqləriBİOLOGİYA 206 OpenStax Genetikasının Müasir TətbiqləriBİOLOGİYA 206 OpenStax Genetikasının Müasir Tətbiqi 12.Bölüm OpenStax Mikrobiologiya Testi Mikrobioloji Bankı. Mikrob Genetikasının Müasir TətbiqləriBİOLOGİYA 206 OpenStax Mikrobiologiya Test Bankı- Fəsil 12&kolon Mikrob Genetikasının Müasir TətbiqləriBIOLOGY 206 OpenStax Mikrobiologiya Test Bankı- Fəsil 12&kolon Müasir Tətbiq Mikrob Genetikasının BİOLOGİYA 206 OpenStax Mikrobiologiya Test Bankı- Fəsil 12&Kolon Mikrob Genetikasının Müasir TətbiqləriBİOLOGİYA 206 OpenStax Mikrobiologiya Test Bankı- Fəsil 12&kolon Mikrob Genetikasının Müasir TətbiqləriBİOLOGİYA 206 OpenStax Genetikasının Müasir Tətbiqləri Mikrobiologiya Fəsil 6 OpenStax Microbiology Testi-2. 12&kolon Mikrob Genetikasının Müasir TətbiqləriBİOLOGİYA 206 OpenStax Mikrobiologiya Test Bankı- Fəsil 12&Kolon Mikrob Genetikasının Müasir TətbiqləriBİOLOGİYA 206 OpenStax Mikrobiologiya Test Bankı- Fəsil 12&kolon Mikrob Genetikasının Müasir TətbiqləriBİOLOGİYA və Kolon Mikrob Genetikasının Müasir Tətbiqi OpenStax Mikrobiologiya Bankı 206 OpenStax Mikrobiologiyası Testi 206 Open - Fəsil 12&kolon Mikrob Genetikasının Müasir TətbiqləriBİOLOGİYA 206 OpenStax Mikrobiologiya Test Bankı- Fəsil 12&Kolon Mikrob Genetikasının Müasir TətbiqləriBİOLOGİYA 206 OpenStax Mikrobiologiya Test Bankı - Fəsil 12&Kolon Mikrob Genetikasının Müasir TətbiqləriBİOLOGİYA 206 OpenStax Mikrobiologiya Test Bankı- Fəsil 12&Kolon Mikrob Genetikasının Müasir Tətbiqləri


12: Mikrob Genetikasının Müasir Tətbiqləri - Biologiya

Stuvia-da biliklərinizi satın

Hər gün yüz minlərlə insan məzmununuzu axtarır. Xülasələrinizi asanlıqla platformamıza yükləyə və dərs qeydlərinizlə pul qazanmağa başlaya bilərsiniz.

Bu gün pulsuz qeydiyyatdan keçin və başqalarına kömək edərkən qazanmağa başlayın!

BIOLOGY 206 OpenStax Mikrobiologiya Test Bankı- Fəsil 12&kolon Mikrob Genetikasının Müasir Tətbiqləri&solBIOLOGY 206 OpenStax Mikrobiologiya Test Bankı- Fəsil 12&kolon Mikrob Genetikasının Müasir Tətbiqləri

 • Paket
 • İmtahan (işləmələr)
 • &bull 17 səhifə &bull
 • NurseJolly &bull tərəfindən
 • yüklənib 16-06-2021

17 səhifədən 3-nə baxın

BIOLOGY 206 OpenStax Mikrobiologiya Test Bankı- Fəsil 12&kolon Mikrob Genetikasının Müasir Tətbiqləri&solBIOLOGY 206 OpenStax Mikrobiologiya Test Bankı- Fəsil 12&kolon Mikrob Genetikasının Müasir Tətbiqləri

BIOLOGY 206 OpenStax Mikrobiologiya Test Bankı- Fəsil 12&Kolon Mikrob Genetikasının Müasir TətbiqləriBİOLOGİYA 206 OpenStax Mikrobiologiya Test Bankı- Fəsil 12&Kolon Mikrob Genetikasının Müasir TətbiqləriBİOLOGİYA 206 OpenStax Mikrobiologiya Test Bankı- Fəsil 12 və Mikrob Genetikasının Müasir Tətbiqi Mikrobiologiya Test Bankı 12-ci Fəsil və Mikrobioloji Tətbiq OpenStax Mikrobiologiya Testi 12-ci Fəsil və Mikrobioloji Bankın Müasir Tətbiqi Microbicolon12. of Microbial GeneticsBIOLOGY 206 OpenStax Microbiology Test Bank- Fəsil 12&kolon Mikrob Genetikasının Müasir TətbiqləriBİOLOGİYA 20&dövr&dövr&dövr

 • Paket
 • İmtahan (işləmələr)
 • &bull 17 səhifə &bull
 • QUIZDASH &bull tərəfindən
 • yüklənib 06-06-2021

17 səhifədən 3-nə baxın

BIOLOGY 206 OpenStax Mikrobiologiya Test Bankı- Fəsil 12&Kolon Mikrob Genetikasının Müasir TətbiqləriBİOLOGİYA 206 OpenStax Mikrobiologiya Test Bankı- Fəsil 12&Kolon Mikrob Genetikasının Müasir TətbiqləriBİOLOGİYA 206 OpenStax Mikrobiologiya Test Bankı- Fəsil 12 və Mikrob Genetikasının Müasir Tətbiqi Mikrobiologiya Test Bankı 12-ci Fəsil və Mikrobioloji Tətbiq OpenStax Mikrobiologiya Testi 12-ci Fəsil və Mikrobioloji Bankın Müasir Tətbiqi Microbicolon12. of Microbial GeneticsBIOLOGY 206 OpenStax Microbiology Test Bank- Fəsil 12&kolon Mikrob Genetikasının Müasir TətbiqləriBİOLOGİYA 20&dövr&dövr&dövr


Müasir Mikrob Genetikası, İkinci Nəşr

Mətn üç hissəyə bölünür: DNT Metabolizmi, Genetik Cavab və Genetik Mübadilə. Birincisi, DNT-nin necə çoxaldığını, özünü təmir etdiyini və rekombinasiya etdiyini, həmçinin onun necə manipulyasiya oluna biləcəyini izah edir. İkinci bölmə mikroorqanizmlərin ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqəsinə, o cümlədən sporulyasiya və stress şokuna dair fəsillərə həsr olunub və son bölmə transformasiya və konyuqasiya kimi klassik mübadilə mexanizmləri haqqında ən son məlumatları ehtiva edir.

 • Gen ifadəsi və onun tənzimlənməsi
 • Tək iplikli DNT faqları
 • Myxococcus xanthus-un Hərəkətliliyini və İnkişafını Ayırmaq üçün Genetik Alətlər
 • Kvorum Sensinqinin Molekulyar Mexanizmi
 • Qram-mənfi bakteriyalarda transduksiya
 • Təbii Genetik Sistemləri Olmayan Bakteriyalarda Genetik Yanaşmalar

Redaktorlar həmçinin kitab boyu qlobal tənzimləmə sistemlərinə diqqət yetirərək, bakteriyalarda regulonlar kimi müəyyən edilən müəyyən gen və operonların bakteriya hüceyrəsinin ehtiyaclarına uyğun şəkildə necə şəbəkələşdiyini və əməkdaşlıq etdiyini izah edirlər. Molekulyar genomikanın təsirinin aydın qiymətləndirilməsi ilə bu tamamilə yenidən işlənmiş və yenilənmiş nəşr sübut edir ki, Müasir Mikrob Genetikası öz sahəsində etalon mətn olaraq qalır.


Toksikoloji Patologiyanın Təcrübəsi

Mücərrəd

Toksikoloji patoloqun tədqiq etdiyi lezyonların inkişafına çoxsaylı genetik, mikrob, ətraf mühit və eksperimental amillər birlikdə təsir göstərir. Patoloq laboratoriya heyvanı, heyvana qulluq və istifadə proqramı, tədqiqat obyektinin mühiti və tədqiqat şəraiti ilə əlaqəli amillərin tədqiqat nəticələrinə necə kömək etdiyini başa düşməlidir ki, toksiklik təcrübələrinin nəticələri düzgün qiymətləndirilə bilsin. Laboratoriya heyvanlarına qulluq və istifadə təcrübələrində baş verən dəyişikliklər qismən heyvanların rifahı ilə bağlı son nailiyyətlər hesabına baş verir. Heyvanlara qulluq və istifadə üçün gələcək standartlar, çox güman ki, bu gün istifadə edilənlərdən fərqli olacaq. İrəliləyişlər əldə olunduqca, ev sahibinin həssaslıq faktorları, zəhərli maddələrə məruz qalma və ətraf mühit arasında qarşılıqlı əlaqənin mexaniki əsaslarının başa düşülməsinə daha çox diqqət yetiriləcəkdir.


Mikrob genetikası

Mikrob genetikası irsi xarakterlərin ötürülməsi ilə məşğul olan genetikanın bir sahəsidir mikroorqanizmlər . Adi tərifdə mikroorqanizmlərə prokaryotlar daxildir bakteriya , birhüceyrəli və ya misel eukariotlar məsələn, mayalar və s göbələklər , və viruslar , xüsusilə bakterial viruslar (bakteriofaqlar). Mikrob genetikası molekulyar və hüceyrə biologiyası sahələrinin inkişafında unikal rol oynamışdır və həmçinin tibb, kənd təsərrüfatı, qida və əczaçılıq sənayesində tətbiq tapmışdır.

Nisbi sadəliyinə görə mikroblar birləşmiş biokimyəvi və genetik tədqiqatlar üçün idealdır və onlar haqqında məlumat verməkdə uğur qazanıblar. genetik kod və tənzimlənməsi gen fəaliyyət. The operon model fransız bioloqları tərəfindən tərtib edilmişdir Fran Yakobdur (1920 –) və Jak Monod (1910 – 1976) 1961-ci ildə məşhur bir nümunədir. induksiyasına dair araşdırmalara əsaslanaraq fermentlər bakteriyada laktoza katabolizmi Escherichia coli, operon, hətta bu günə qədər gen ifadəsi və tənzimlənməsi üzrə tədqiqatlar üçün zəmin yaratmışdır. Mikrob genetikasının tibbdə və əczaçılıq sənayesində bir çox tətbiqi, mikrobların həm xəstəliyin səbəbləri, həm də onların istehsalçıları olmasından irəli gəlir. antibiotiklər . Genetik tədqiqatlar patogen mikrobların variasiyasını anlamaq və həmçinin digər mikroblardan antibiotiklərin məhsuldarlığını artırmaq üçün istifadə edilmişdir.

Mikroorqanizmlərdə irsi proseslər çoxhüceyrəli orqanizmlərdəki proseslərə bənzəyir. Həm prokaryotik, həm də eukaryotik mikroblarda genetik material var DNT bu qaydanın yeganə məlum istisnalarıdır RNT viruslar. Mutasiyalar , DNT-də irsi dəyişikliklər kortəbii şəkildə baş verir və mutagenlərin sürəti mutagen agentlər tərəfindən artırıla bilər. Təcrübədə bakteriyaların mutagen agentlərə həssaslığından ətraf mühitdə potensial təhlükəli kimyəvi maddələrin müəyyən edilməsi üçün istifadə edilmişdir. Məsələn, Ames testi kimyəvi maddənin mutagenliyini aşağıdakı şəkildə qiymətləndirmək üçün hazırlanmışdır. Tərkibində, məsələn, qidalandırıcı histidin olmayan bir mühit olan lövhələr bakteriya ştammını tələb edən histidinlə aşılanır. Salmonella typhimurium. Beləliklə, mühitdə yalnız vəhşi tipə qayıdan hüceyrələr böyüyə bilər. Plitələr bir mutagen agentə məruz qalırsa, sayının artması mutantlar məruz qalmamış plitələrlə müqayisədə müşahidə oluna bilər və çoxlu sayda revertantlar güclü mutagen agenti göstərir. Bu cür tədqiqatlar üçün mikroorqanizmlər qısa orta nəsil müddətinə malik olmaları, idarə olunan şəraitdə kiçik bir məkanda asanlıqla becərilməsi və nisbətən mürəkkəb olmayan bir quruluşa malik olmaları üstünlüyü təklif edirlər.

Mikroorqanizmlər, xüsusən də bakteriyalar, kiçik ölçüləri və asanlıqla müəyyən edilə bilən dəyişən xüsusiyyətlərinin açıq olmaması səbəbindən ilkin genetiklər tərəfindən ümumiyyətlə nəzərə alınmadı. Buna görə də, mikroblarda variasiya və mutasiyaların müəyyən edilməsi üsulu mikrob genetikasında irəliləyiş üçün əsas idi. Bir çox mutasiyalar metabolik anormallıqlar kimi özünü göstərdiyinə görə, dəyişdirilmiş fenotipləri seçmək və ya sınaqdan keçirməklə mikrob mutantlarının aşkarlanması üsulları hazırlanmışdır. Müsbət seçim mutant hüceyrələrin aşkarlanması və dəyişdirilməmiş hüceyrələrin rədd edilməsi kimi müəyyən edilir. Buna misal olaraq seçimi göstərmək olar penisilin davamlı mutantlar, yalnız davamlı koloniyaların böyüməsi üçün penisilin ehtiva edən mühitlərdə böyüyən orqanizmlər tərəfindən əldə edilir. Bunun əksinə olaraq, mənfi seçim müəyyən funksiyanı yerinə yetirə bilməyən hüceyrələri aşkarlayır və bir və ya daha çox əlavə böyümə faktoru tələb edən mutantları seçmək üçün istifadə olunur. Replika örtük mənfi seçim üçün istifadə olunur və iki eyni çapı əhatə edir koloniya tələb olunan qida maddələri olan və olmayan boşqablarda paylamalar aparılır. Qida elementi olmayan boşqabda böyüməyən mikroblar daha sonra qida maddəsi olan eyni boşqabdan seçilə bilər.

Mikroblardan genetik tədqiqatlar üçün istifadə etmək üçün ilk cəhdlər ABŞ-da İkinci Dünya Müharibəsindən qısa müddət əvvəl, George W. Beadle (1903 – 1989) və Edvard L. Tatum (1909 – 1975) göbələkdən istifadə etdi, Neyrospora, triptofanın genetikasını araşdırmaq maddələr mübadiləsi və nikotinik turşu sintezi. Bu iş “bir gen bir ferment” fərziyyəsinin inkişafına səbəb oldu. Bakteriya genetikası ilə iş 1940-cı illərin sonlarına qədər həqiqətən başlamadı. Uzun müddətdir ki, bakteriyaların cinsi çoxalma qabiliyyətinin olmadığı düşünülürdü və bunun müxtəlif fərdi orqanizmlərin genlərini qarışdırmaq üçün lazım olduğuna inanılırdı və bu, faydalı genetik tədqiqatlar üçün əsas bir prosesdir. Lakin 1947-ci ildə Joshua Lederberg (1925 –) Edvard Tatum ilə birlikdə bakteriyada genetik faktorların mübadiləsini nümayiş etdirdi. Escherichia coli. Bu DNT köçürmə prosesi adlanırdı konyuqasiya və iki bakteriya arasında hüceyrədən hüceyrəyə təmas tələb edir. Onun daşıdığı genlər tərəfindən idarə olunur plazmidlər , məsələn, məhsuldarlıq (F) amili və adətən plazmidin donor alıcı hüceyrədən köçürülməsini nəzərdə tutur. Donor hüceyrə xromosomu da daxil olmaqla digər genetik elementlər də bəzən səfərbər oluna və köçürülə bilər. Ev sahibi xromosomuna köçürmə nadir hallarda tamamlanır, lakin bakterial genomdakı genlərin sırasını xəritələşdirmək üçün istifadə edilə bilər.

Xarici genlərin bakteriya hüceyrəsinə daxil ola biləcəyi digər vasitələr daxildir transformasiya , transfeksiya və transduksiya . Üç prosesdən transformasiya, yəqin ki, ən əhəmiyyətlisidir. Bakteriyalarda transformasiyanın sübutu ilk dəfə 1920-ci illərin sonlarında İngilis alimi Fred Griffith (1881 – 1941) tərəfindən əldə edilmişdir. Streptococcus pneumoniae və proses daha sonra 1930-cu illərdə tərəfindən izah edilmişdir Oswald Avery (1877 – 1955) və Nyu Yorkdakı Rokfeller İnstitutundakı əməkdaşları. Müəyyən bakteriyaların qabiliyyət nümayiş etdirdiyi, hüceyrələrin digər bakteriyaların buraxdığı sərbəst DNT-ni qəbul edə bildiyi bir vəziyyət olduğu aşkar edilmişdir. Bu transformasiya kimi tanınan prosesdir, lakin nisbətən az sayda mikroorqanizm təbii olaraq çevrilə bilər. Daha sonra DNT-nin bakteriyalara daxil edilməsinə imkan verən müəyyən laboratoriya prosedurları işlənib hazırlanmışdır, məsələn, DNT-nin qəbulunu asanlaşdırmaq üçün elektrik sahəsi ilə müalicə olunaraq bakteriya membranını dəyişdirən elektroporasiya. Son iki proses, transfeksiya və transduksiya, nuklein turşusunun ötürülməsi üçün virusların iştirakını əhatə edir. Transfeksiya bakteriyaların başqa bir bakteriyadan deyil, bakterial virusdan alınmış DNT ilə çevrildiyi zaman baş verir. Transduksiya ev sahibi genlərin viruslar vasitəsilə bir bakteriyadan digərinə köçürülməsini nəzərdə tutur. Ümumiləşdirilmiş transduksiyada qüsurlu virus hissəcikləri təsadüfi olaraq hüceyrə DNT-sinin fraqmentlərini özündə birləşdirərək, effektivliyi aşağı olsa da, donorun demək olar ki, istənilən geni köçürülə bilər. İxtisaslaşdırılmış transduksiyada mülayim virusun DNT-si yanlış şəkildə aksizləşir və onunla birlikdə qonşu ana genləri gətirir. Yalnız virusun inteqrasiya nöqtəsinə yaxın olan genlər ötürülür və effektivlik yüksək ola bilər.

Bakteriyalarda DNT transferinin kəşfindən sonra bakteriyalar genetiklərin böyük marağına səbəb oldu, çünki onların çoxalma və mutasiya sürəti daha böyük orqanizmlərə nisbətən daha yüksəkdir, yəni gendə 10.000.000 gen təkrarlanmasında təxminən bir dəfə mutasiya baş verir və bir bakteriya ola bilər. 48 saat ərzində 10.000.000.000 nəsil verir. Konjugasiya, transformasiya və transduksiya genlərin xəritələşdirilməsi üçün mühüm üsullar olmuşdur xromosomlar bakteriyaların. Bu üsullar məhdudlaşdırıcı ferment analizi ilə birlikdə, klonlaşdırma DNT ardıcıllığı, bakterial xromosomun ətraflı öyrənilməsinə imkan verdi. Genin yerini tənzimləyən bir neçə qayda olsa da, bir çox biokimyəvi yollar üçün fermentləri kodlayan genlər tez-tez prokaryotlarda operonlarda sıx şəkildə bağlıdır. Geniş miqyaslı ardıcıllıq layihələri, hətta eukaryotik genomlar nəzərdən keçirilməzdən əvvəl bir neçə prokaryotun genomlarının tam DNT ardıcıllığını ortaya qoydu.

Həmçinin bax Bakteriyaların böyüməsi və bölünməsi Bakteriofaq və bakteriofaq tiplənməsi Hüceyrə dövrü (eukaryotik), Hüceyrə dövrünün genetik tənzimlənməsi (prokaryotik), Göbələk genetikasının genetik tənzimlənməsi Mutasiyalar və mutagenez Viral genetika Gen terapiyasında virus vektorları


Rekombinant DNT Texnologiyası və Əczaçılıq İstehsalı

Genetik mühəndislik adlı yeni əczaçılıq məhsulları yaratmaq üçün bir yol təqdim etdi rekombinant DNT dərmanları. Bu cür məhsullara antibiotik dərmanları, peyvəndlər və müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunan hormonlar daxildir. Cədvəl 1-də rekombinant DNT məhsulları və onlardan istifadə nümunələri verilmişdir.

Cədvəl 1. Bəzi Genetik Mühəndislik Edilmiş Əczaçılıq Məhsulları və Tətbiqləri
Rekombinant DNT məhsulu Ərizə
Atrial natriuretik peptid Ürək xəstəliklərinin müalicəsi (məsələn, konjestif ürək çatışmazlığı), böyrək xəstəliyi, yüksək qan təzyiqi
DNaz Kistik fibrozda viskoz ağciyər sekresiyalarının müalicəsi
Eritropoetin Böyrəklərin zədələnməsi ilə ağır anemiyanın müalicəsi
Faktor VIII Hemofiliyanın müalicəsi
Hepatit B peyvəndi Hepatit B infeksiyasının qarşısının alınması
İnsan böyümə hormonu Böyümə hormonu çatışmazlığının, Turner sindromunun, yanıqların müalicəsi
İnsan insulini Diabetin müalicəsi
İnterferonlar Dağınıq sklerozun, müxtəlif xərçənglərin (məsələn, melanoma), viral infeksiyaların (məsələn, Hepatit B və C) müalicəsi
Tetrasenomisinlər Antibiotik kimi istifadə olunur
Toxuma plazminogen aktivatoru İşemik insultda, miokard infarktında ağciyər emboliyasının müalicəsi

Məsələn, təbii olaraq meydana gələn müxtəlif antibiotik sintez yolları Streptomyces Uzun müddətdir antibiotik istehsal imkanları ilə tanınan spp., əlavə fermentləri kodlayan genlərin tətbiqi yolu ilə məhsuldarlığı artırmaq və ya yeni antibiotiklər yaratmaq üçün dəyişdirilə bilər. Genlərin məqsədyönlü şəkildə inaktivasiyası və antibiotik istehsal edənlərdə antibiotik sintezi genlərinin yeni kombinasiyası vasitəsilə 200-dən çox yeni antibiotik yaradılmışdır. Streptomyces ev sahibliyi edir. [3]

Genetik mühəndislik istehsal üçün də istifadə olunur subunit peyvəndlər, digər peyvəndlərdən daha təhlükəsizdir, çünki onların tərkibində yalnız bir antigen molekul var və patogenin genomunun hər hansı bir hissəsi yoxdur (bax: Vaksinlər). Məsələn, hepatit B üçün peyvənd, hepatit B səthi zülalını kodlayan bir genin mayaya daxil edilməsi ilə yaradılır, sonra maya insan immun sisteminin antigen kimi tanıdığı bu proteini istehsal edir. Hepatit B antigeni maya kulturalarından təmizlənir və xəstələrə peyvənd kimi verilir. Peyvəndin tərkibində hepatit B virusu olmamasına baxmayaraq, antigen zülalın olması immunitet sistemini xəstəni virusa məruz qaldıqda qoruyacaq anticisimlər istehsal etmək üçün stimullaşdırır. [4] [5]

Genetik mühəndislik digər terapevtik zülalların istehsalında da əhəmiyyətli olmuşdur, məsələn insulin, interferonlar, və insan böyümə hormonu, insanların müxtəlif tibbi şərtlərini müalicə etmək üçün. Məsələn, bir vaxtlar xəstələrə yalnız insan və donuz insulinində ifadə olunan zülallar arasında kiçik fərqlər səbəbindən allergik reaksiyalara səbəb olan donuz insulini verməklə şəkərli diabeti müalicə etmək mümkün idi. Bununla belə, 1978-ci ildən bəri rekombinant DNT texnologiyasından istifadə edərək böyük miqdarda insan insulini istehsal etmək üçün istifadə edilmişdir. E. coli daha davamlı effektiv əczaçılıq məhsulu verən nisbətən ucuz prosesdə. Elm adamları da gen mühəndisliyi ediblər E. coli Uşaqlarda böyümə pozğunluqlarını və böyüklərdəki bəzi digər pozğunluqları müalicə etmək üçün istifadə olunan insan böyümə hormonu (HGH) istehsal etməyə qadirdir. HGH geni cDNA kitabxanasından klonlandı və içəriyə daxil edildi E. coli hüceyrələri bakteriya vektoruna klonlayaraq. Nəhayət, istehsal etmək üçün gen mühəndisliyi istifadə ediləcək DNT vaksinləri və müxtəlif gen terapiyaları, həmçinin xərçəng və digər xəstəliklərlə mübarizə üçün fərdi dərmanlar.

Bu barədə düşünün

 • Diabetin müalicəsi üçün insan insulini istehsal etmək üçün hansı bakteriya genetik olaraq hazırlanmışdır?
 • Vaksinlər istehsal etmək üçün mikroorqanizmlərin necə hazırlana biləcəyini izah edin.

Genetikanın tərifi:

“Elmin genlərdə və genotiplərdə irsiyyət və dəyişkənliyin öyrənilməsi ilə məşğul olan sahəsinə genetika deyilir. "

"DNT-nin, genlərin, xromosomların və əlaqəli dəyişikliklərin quruluşu və funksiyasının öyrənilməsinə genetika deyilir."

"Genetika" termini tərəfindən icad edilmişdir William Bateson 1905-ci ildir.

termini "genetika” yunan sözündən götürülmüşdür "genetik""genezis". Genetik: generativyaranma: mənşəyi.

Genetikanın bir neçə tətbiqi aşağıda verilmişdir,


Vurğulananlar

Mikrob konsorsiumları monokulturalar üzərində üstünlüklər nümayiş etdirir, o cümlədən əmək bölgüsü, məkan təşkili və pozğunluqlara davamlılıq.

Sintetik biologiya alətləri kommunikasiya şəbəkələrini manipulyasiya etməklə, ekzogen girişlər vasitəsilə gen ifadəsini tənzimləmək və mühəndislik sintrofik qarşılıqlı əlaqə yaratmaqla konsorsiumlar qurmaq və idarə etmək üçün istifadə olunur.

Konsorsium daxilində fərdi növlərin davranışlarına nəzarət etmək üçün sintetik biologiya yanaşmalarına populyasiyaya nəzarət, tapşırıqların paylanması və məkan təşkili daxildir.

Mikrob konsorsiumlarının qurulması üstünlük verilən metabolik çarpaz qidalanma şəbəkələrini proqnozlaşdıra bilən və zamanla populyasiya dinamikasını çıxara bilən hesablama modelləri ilə gücləndirilir.

Mikrob biotexnologiyası konsorsiumlardan hər bir üzvün unikal katalitik fəaliyyətinə, mürəkkəb substratlardan istifadə etmək qabiliyyətinə, yolların bölmələrə bölünməsinə və molekulyar yükün paylanmasına görə faydalanır.

Mikrob konsorsiumları minilliklər boyu fermentasiya, tullantıların təmizlənməsi və kənd təsərrüfatı daxil olmaqla biotexnologiya proseslərində istifadə edilmişdir. Bu gün sintetik bioloqlar ucuz karbon mənbələrindən dərmanların, bioyanacaqların və biomaterialların bioloji istehsalı da daxil olmaqla müxtəlif tətbiqlər üçün getdikcə daha çox mikrob konsorsiumları hazırlayırlar. Təbii mikrob ekosistemlərinin təkmilləşdirilmiş anlayışı və sintetik konsorsiumlar yaratmaq və onların davranışlarını proqramlaşdırmaq üçün yeni vasitələrin inkişafı qarşılıqlı əlaqədə olan mikroorqanizmlərin icmalarının yerinə yetirə biləcəyi funksiyaları xeyli genişləndirəcək. Burada biz sintetik mikrob konsorsiumlarının yaradılmasına dair sintetik biologiya alətlərindəki son nailiyyətləri və yanaşmaları nəzərdən keçiririk, müxtəlif biotexnoloji tətbiqlər üçün konsorsiumların tətbiqi üçün davam edən və yaranan səyləri müzakirə edirik və gələcək tətbiqləri təklif edirik.


Videoya baxın: TAPSIRIQLAR #1 Mendel (Iyul 2022).


Şərhlər:

 1. Marchman

  sərin!!!Mesaj yazmaq