Məlumat

13.1: Yarpaq hissələri və quruluşu - Biologiya

13.1: Yarpaq hissələri və quruluşu - Biologiya


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Anjiyosperm anatomiyasında bir yarpaq düyündən çıxdığı yerə görə müəyyən edilə bilər. Bir düyündə, aksiller qönçənin altından bir yarpaq çıxır.

Şəkil (PageIndex{1}): Bir node diaqramı. Hər bir düyün yarpaqdan (aşağıda) və axillary tumurcuqdan (yuxarıda, sapın gövdə ilə birləşdiyi yerdə axildə yerləşir) ibarətdir. Nikki Harris tərəfindən diaqram, etiketlər əlavə edilmiş CC-BY 4.0.

Yarpaq hissələri

Yarpaqlar ümumiyyətlə bir neçə əsas hissədən ibarətdir: bıçaqpetiole.

Şəkil (PageIndex{2}): Yarpaq adətən lələk və yarpaqdan ibarətdir. Bıçaq ən çox düz, fotosintetik hissədir. Petiole yarpaq yarpağını bitkinin əsas gövdəsinə bağlayan gövdədir. Bitkilər şüalandıqca, müxtəlifləşdikcə və müxtəlif mühitlərə uyğunlaşdıqca, bu mövzuda çoxlu varyasyonların olduğunu görəcəksiniz. Soldakı fotoşəkil xurma yarpağıdır, sağdakı diaqram pinnate yarpaqdır. Şəkil Maria Morrow, CC-BY 4.0. Əlcəzair, Ha və Morrow tərəfindən Botanika Fəsil 3.4.2-dən sağdakı diaqram.

Yarpaq bıçağı və damar quruluşu

Yarpaq bıçağı (adətən) bıçağın yastı, fotosintetik hissəsidir. Eudikotlarda yarpağın mərkəzi orta damarı (orta damar da adlanır) olacaq və oradan daha kiçik damarlar budaqlanır. Bu tip damar təşkilatı adlanır şəbəkəli venasiya. Bıçağın kənarı marja.

Şəkil (PageIndex{3}): Eudicot yarpaq yarpağının adaksiyal (sol) və aaksiyal (sağ) səthləri. Kənar yarpağın kənarıdır və onun morfologiyası identifikasiya üçün faydalı ola bilər. Bu yarpaq kənarı dişli bir bıçaq kimi, serrate kimi təsvir edilə bilər. Yarpağın mərkəzində böyük bir mərkəzi damar önə çıxır. Bu orta damar və ya orta damardır. Bir çox kiçik diametrli damarlar orta damardan ayrılır. Şəkillər Maria Morrow, CC-BY 4.0.

Monokotlarda damarların hamısı təxminən eyni ölçüdə ola bilər və ya daha böyük orta damar ola bilər, lakin damarlar bir-birinə paralel uzanır. Buna deyilir paralel venasiya.

Şəkil (PageIndex{4}): Bağayarpağı (Plantaqo sp.) yarpaq. Bu monokot bir-birinə paralel uzanan bir neçə böyük damara malikdir, heç bir həqiqi orta damar yoxdur. Şəkil Maria Morrow, CC-BY 4.0.

Petiole

Əksər yarpaqlarda yarpağın bıçağını bitkinin qalan hissəsinə bağlayan bir gövdə var. Bu petiole. Bununla belə, bəzi bitkilərdə yarpaqların ləpəsi yoxdur və bıçaq birbaşa bitki gövdəsinə bağlıdır. Bu yarpaqlardır oturaq (ləçək sapı yoxdur).

Şəkil (PageIndex{5}): Birinci şəkil petiolat yarpaqları olan ağacın budağını göstərir. Hər bir yarpaq bıçağı əsas budağa qısa bir gövdə (petiole) ilə bağlanır. İkinci şəkildə, yarpaq lövhələri birbaşa əsas gövdəyə (sessil) yapışdırılır. Şəkillər Maria Morrow, CC-BY 4.0.

Şərtlər

Bəzi bitkilərin yarpağın altındakı qoşalaşmış əlavələr olacaqdır. Bunlar deyilir şərtlər. Stipules yarpaq kimi görünə bilər və ya başqa formalar ala bilər (məsələn, tikanlar və ya gövdələr).

Şəkil (PageIndex{6}): Soldan sağa: qabıq, stipules və okrea. Algiers, Ha və Morrow tərəfindən Botanika Fəsil 3.4.2-dən diaqram.

Şəkil (PageIndex{7}): Şərtlər Hibiskus. Bu bitkidəki hər bir yarpağın bazasında iki uzun, düz, yaşıl çıxıntıları var. Bunlar fotosintez üçün uyğunlaşdırılmış stipullardır (düz və yaşıl). Şəkil Nadiatalent, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons vasitəsilə.

Şəkil (PageIndex{8}): Müxtəlif stipul morfologiyaları. İlk şəkil: Mozambikdən Ton Rulkens, CC BY-SA, Wikimedia Commons vasitəsilə. İkinci şəkil: Christian Fischer, CC BY-SA, Wikimedia Commons vasitəsilə. Üçüncü şəkil: Frank Vincentz, CC BY-SA, Wikimedia Commons vasitəsilə. Dördüncü şəkil: Filo gèn', CC BY-SA, Wikimedia Commons vasitəsilə.

Qarışıq yarpaqlar

A mürəkkəb yarpaq yarpaqları çıxan budağa bənzəyir. Bununla belə, bu yarpaqlar aksiller qönçələrlə müşayiət olunmur (yəni bir düyündən çıxmırlar). Bu budaq əslində mürəkkəb bir yarpaqdır vərəqələr. Yarpaqların dibində qönçələr olmasa da, mürəkkəb yarpaq sapının dibində qönçə olacaqdır.

Şəkil (PageIndex{9}): Mürəkkəb yarpaqlar. Soldakı yarpaq pinnately mürəkkəbdir, petiolules mərkəzi rachisə bağlanır. Sağdakı yarpaq xurma şəklində mürəkkəbdir, ləçək sapı bütün sapın ucunda birləşir və xaricə şüalanır. Michael G. Simpsonun diaqramları. Yenidən tərtib və rəng: İstifadəçi: RoRo, İctimai sahə, Wikimedia Commons vasitəsilə.

Mürəkkəb yarpaq ola bilər palmat və ya pinnate. Pinnate mürəkkəb yarpaqda yarpaqlar a adlı mərkəzi gövdəyə yapışdırılır rachis. Vərəqələr oturaq ola bilər və ya rachisə əlavə edilə bilər petiolules. Mürəkkəb yarpaqlar bir neçə dəfə birləşdirildikdə daha mürəkkəb ola bilər.

Şəkil (PageIndex{10}): Bir, iki və üç səviyyəli iyerarxiyaya malik yarpaqlar. Nəzərə alın ki, sonuncu yarpaq birinci və ikinci səviyyədə yumurtavaridir, lakin iyerarxiyanın üçüncü səviyyəsində dairəvidir. Algiers, Ha və Morrow tərəfindən Botanika Fəsil 3.4.2-dən diaqram.

Şəkil (PageIndex{11}): Yarpaqlar sadə və ya mürəkkəb ola bilər. Sadə yarpaqlarda lamina davamlıdır. (a) banan bitkisinin (Musa sp.) sadə yarpaqları var. Mürəkkəb yarpaqlarda lamina yarpaqlara ayrılır. Qarışıq yarpaqlar palmat və ya pinnat ola bilər. (b) at şabalıdı (Aesculus hippocastanum) kimi xurma şəklində mürəkkəb yarpaqlarda vərəqlər yarpaq sapından budaqlanır. (c) pinnately mürəkkəb yarpaqlarda, vərəqlər ovucu hickory (Carya floridana) kimi orta damardan budaqlanır. (d) bal çəyirtkəsində vərəqlər damarlardan budaqlanan ikiqat mürəkkəb yarpaqlara malikdir. (kredit a: "BazzaDaRambler"/Flickr tərəfindən işin dəyişdirilməsi; kredit b: Roberto Verzo tərəfindən işin dəyişdirilməsi; kredit c: Erik Dion tərəfindən işin dəyişdirilməsi; kredit d: Valerie Lykes tərəfindən işin dəyişdirilməsi).

Yarpaq Aranjımanı

Anjiyospermlərdə yarpaq düzülüşü düyün başına neçə yarpaq çıxması ilə müəyyən edilir.

Şəkil (PageIndex{12}): Yarpaq düzülüşü növləri. A tumurcuqunda (uzaq solda) yarpaqlar bir-bir çıxır. Shoot A alternativ yarpaq düzümünə malikdir. B tumurcuqunda (ortada) bir-birinin qarşısındakı düyün başına iki yarpaq çıxır. B tumurcuqunda əks yarpaq düzümü var. C tumurcuqunda hər düyündə beş yarpaq çıxır. Bir düyündən üç və ya daha çox yarpaq fırlanan yarpaq düzümüdür. Nikki Harris tərəfindən diaqram, etiketlər əlavə edilmiş CC-BY 4.0.

Alternativ Yarpaq Aranjımanı

In alternativ yarpaq düzümü, düyün başına bir yarpaq çıxır, növbələşən yarpaqların görünüşünü verir.

Şəkil (PageIndex{13}): Bu salal (Gaultheria Shalon) budaq alternativ yarpaq düzümünə malikdir. Yarpaqlar düyün başına bir ilə çıxır. Bu bitkidə, hər bir düyündə gövdədə kiçik bir əyilmə meydana gəlir və ona ziq-zaq forması verir. Şəkil Maria Morrow, CC-BY 4.0.

Qarşı Yarpaq Aranjımanı

In əks yarpaq düzümü, düyün başına iki yarpaq çıxır. Bunu, qollarınızın gövdənizdə bir-birinin əksinə olduğunu düşünün.

Şəkil (PageIndex{14}): Yuxarıdakı şəkillərdə göstərilən hər iki bitkinin əks yarpaqları var, gövdədə bir-birinin əksinə olan hər düyündə iki yarpaq çıxır. Şəkillər Maria Morrow, CC-BY 4.0.

Bükülmüş Yarpaq Aranjımanı

In qıvrılmış yarpaq düzümü, hər node üçün üç və ya daha çox yarpaq çıxır. Bunu "dünyanın ətrafında" kimi xatırlamağa çalışıram, çünki yarpaqlar çox vaxt sapı əhatə edir.

Şəkil (PageIndex{15}): Zanbaq ailəsinin bu üzvü qıvrılmış yarpaqlara malikdir. Hər düyündə 5 ilə 8 arasında yarpaq yaranır, bu da bitkini pilləli bir tort kimi göstərir. Foto Maria Morrow, CC-BY 4.0.

Atributlar

Məzmun Maria Morrow, CC-BY 4.0


13.1: Yarpaq hissələri və quruluşu - Biologiya

Redaktorlarımız təqdim etdiyinizi nəzərdən keçirəcək və məqaləyə yenidən baxılıb-bağlanmayacağınızı müəyyən edəcək.

yarpaq, botanikada damar bitkisinin gövdəsindən hər hansı adətən yastılaşmış yaşıl çıxıntı. Fotosintezin əsas yerləri olaraq, yarpaqlar bitkilər üçün qida istehsal edir, bu da öz növbəsində bütün quru heyvanlarını qidalandırır və saxlayır. Botanika baxımından yarpaqlar gövdə sisteminin ayrılmaz hissəsidir. Onlar davamlı bir damar sistemi ilə bitkinin qalan hissəsinə bağlanır ki, qida, su və fotosintezin son məhsulları (xüsusilə oksigen və karbohidratlar) onun müxtəlif hissələrinə sərbəst şəkildə ötürülə bilsin. Yarpaqlar gövdənin özünün toxumaları ilə birlikdə apikal qönçədə (gövdənin böyüyən ucu) başlayır. Adi yaşıl yarpaqdan səthi olaraq çox fərqli olan bəzi orqanlar eyni şəkildə əmələ gəlir və əslində dəyişdirilmiş yarpaqlar bunlar arasında kaktusların iti tikanları, şam və digər iynəyarpaqların iynələri, qulançar sapı və ya zanbaq pulcuqlarıdır. ampul.


Yarpaq: Tərif, Xüsusiyyətlər və Funksiyalar (Sxemlə)

Yarpaq gövdə və ya onun budaq düyünündə yerləşən və fotosintez etmək üçün ixtisaslaşmış yaşıl, fərqli ekzogen yanal yastı çıxıntıdır. Tipik olaraq, axilində bir qönçə daşıyan nazik genişlənmiş yaşıl bir quruluşdur.

Yarpağın yaşıl rəngi xlorofilin olması ilə əlaqədardır. Yarpaqlar akropetal qaydada düzülür. Onlar tumurcuqların apikal meristemindən yanal çıxıntı kimi inkişaf edirlər. Onlar fotosintez üçün ixtisaslaşmış mühüm vegetativ orqanlardır. Bir bitkinin bütün yaşıl yarpaqlarına birlikdə yarpaqlar deyilir.

Yarpaqların xüsusiyyətləri:

(i) gövdənin fərqli yanal yastı çıxmasıdır,

(ii) yarpaq ekzogen mənşəlidir,

(iii) Bir düyün bölgəsində gövdə üzərində yerləşdirilir,

(iv) yarpağın axilində tez-tez aksiller tumurcuq olur,

(v) Yarpaq məhdud böyüməyə malikdir,

(vi) Apikal tumurcuq və ya müntəzəm böyümə nöqtəsi yoxdur,

(vii) Yarpaq bazasında stipules adlanan iki yan çıxıntı ola bilər,

(viii) Yarpaq üç hissəyə bölünür - yarpaq bazası, ləçək və lamina,

(ix) Lamina damar adlanan görkəmli damar tellərinə malikdir,

(x) Yaşıldır və fotosintez etmək üçün ixtisaslaşmışdır,

(xi) Yarpaqda qaz mübadiləsi üçün bol stoma var,

(xii) Transpirasiyanın əsas yeridir.

Yarpaq hissələri:

Bir yarpaq üç hissədən ibarətdir - yarpaq əsası, petiole və lamina. Lamina (= epipodium) və ya yarpaq pərdəsi yarpağın son nazik, genişlənmiş, yaşıl və gözə çarpan hissəsidir və fotosintez etmək üçün ixtisaslaşmışdır. Yastılaşmış təbəqə və ya yarpaq pərdəsi suyun, mineral duzların və hazırlanmış qidaların udulması üçün damar toxumalarını ehtiva edən damarlar və damarlar tərəfindən dəstəklənir.

İki səth var - gövdənin yuxarı hissəsinə doğru adaksiyal (ventral, yuxarı) və gövdənin aşağı hissəsinə doğru aaksiyal (dorsal, aşağı). İki səth dorsiventral yarpaqlarda (əksər dikot yarpaqlarında) olduqca fərqlidir, lakin izobilateral yarpaqlarda (əksər monokot yarpaqlarda) olduqca oxşardır.

Petiole (= mezopodium) yarpağın silindrik və ya alt silindrik hamar və ya yivli sapıdır və laminanı gövdənin səviyyəsindən yuxarı qaldırır, beləliklə onu maksimum ifşa edir. Sapağı olan yarpağa petiolat deyilir. Əgər petiole yoxdursa, buna oturaq deyilir.

Yarpaq bazası (= hipo podium) yarpağın gövdənin düyünlə birləşdiyi yarpağın ən aşağı hissəsidir. Gənc axillary tumurcuqları qoruyur. Yarpaq bazası çox vaxt petioledən fərqlənmir.

Bir çox paxlalı bitkilərdə şişir. Şişmiş yarpaq bazası pulvinus kimi tanınır. O, müəyyən yarpaqların, məsələn, Mimoza pudicanın yuxu və şok hərəkətlərindən məsuldur. Sapı əhatə etmək üçün yarpaq bazası genişləndirilə bilər. Buna örtük yarpaq bazası deyilir.

Sonuncu iki növdür - amplexicaul (Grasses, Buğdada olduğu kimi gövdəni tamamilə əhatə edir) və semiamplexicaul (gövdəyi qismən əhatə edən, məsələn, Buttercup).

Yarpaq bazasında tez-tez stipules adlanan iki kiçik yan çıxıntı var. Çubuqları olan yarpağa şərti, stipulsuz yarpağa isə eksstipulat deyilir. Otlarda yarpaq bazası ilə lamina arasında çıxıntı var. Buna liqule deyilir. Liqulyalı yarpağa ligulate deyilir.

I. Şərtlər:

Onlar gənc yarpağı və onun axillary tumurcuqunu gənc vəziyyətdə qoruyan yarpaq bazasının iki kiçik yanal çıxıntılarıdır. Bəzi mürəkkəb yarpaqlarda vərəqlər stipels adlı bazal yanal çıxıntılara malikdir, məsələn, Bean, Clitoria, Vicia.

Fərqli şərtlər növləri bunlardır:

(i) Pulsuz Yanal:

Kiçik, sərbəst, yaşıl çıxıntılar, məsələn, Ayaqqabı çiçəyi (Hibiscus rosa-sinensis),

(ii) Pullu Çox kiçik quru membranöz stipulalar, məsələn, Cassia fistula,

(iii) aksiller və ya intrapetiolar:

Stipullar aksiller olmaq üçün daxili kənarlarından birləşir, məsələn, Gardenia,

(iv) Əks tərəf:

Stipullar yarpağın əks tərəfinə çevrilmək üçün xarici kənarlarından birləşir, məsələn, Kastor,

(v) interpetiolar:

Qarşı yarpaqların bitişik stipulları, məsələn, Anthocephalus (Kadam), Ixora ləçəkləri arasında görünmək üçün birləşir.

(vi) Adnate və ya Petiolar:

Çiçək sapı ilə birləşmiş naxışlar, məsələn, qızılgül, yerfındıq,

(vii) Oxreat:

Stipules birləşərək gövdə ətrafında qıf və ya oxra əmələ gətirir, məsələn, Rumex, Polygonum,

(viii) Qönçə Tərəzi:

Gənc yarpaqların ipləri tumurcuqları qorumaq üçün birləşir, məsələn, ficus,

(ix) Yarpaqlı:

(x) Stipulyar tikanlar (Şəkil 5.52 A, B):

Stipules onurğalara çevrilir, məsələn, Akasiya, Zizyphus. Zizyphus'un iki stipulyar onurğası qeyri-bərabərdir, biri düz, ikincisi isə bağlanır

(xi) Stipulyar tendrillər:

Stipules tendrillərə dəyişdirilir, məsələn, Smilax (Şəkil 5.52 C) dırmaşmaq üçün.

Gövdə və ya onun budaqlarında yarpaqların düzülüşüdür (q. phyllon— yarpaq, taksi— düzülüş). Fillotaksiyanın məqsədi və ya funksiyası yarpaqları elə yerləşdirməkdir ki, onların hamısı günəş işığına lazımi şəkildə məruz qalsın.

Phyllotaxy aşağıdakı üç növdən ibarətdir (Şəkil 5.53):

Yalnız bir yarpaq bir düyün üzərində daşınır və bitişik düyünlərin yarpaqları təxminən əks tərəflərə doğru uzanır (məsələn, Ayaqqabı Çiçəyi). Belə bir fillotaksiyanın ən sadə növü, bir budağın yarpaqlarının iki alternativ sıra (məsələn, Ot) meydana gətirdiyi alternativ və ya spiral distichousdur.

Digərlərində yarpaqlar 3, 4, 5 və ya orthostiches adlanan bir neçə sıra təşkil edir. Vəziyyət tristix, tetrastix, pentastik və s. adlanır. Belə hallarda filotaksiya bir yarpaq birincinin tam üstündə (sıfır kimi sayılır) uzanana qədər ardıcıl daha yüksək yarpaqların əsasları boyunca bir sap keçirməklə müəyyən edilir.

İpin yaratdığı spiral genetik spiral adlanır. Fillotaksiya dairələrin sayını say, yarpaqların sayını isə məxrəc kimi götürməklə yazılır, məsələn, 1/3, 2/5, 3/8, 5/13, 8/21.

Bu filotaksik sıralara Şimper-Braun seriyası da deyilir, burada seriyanın hər bir üzvü əvvəlki ikisinin say və məxrəclərinin cəmidir. Ardıcıl iki yarpaq arasındakı bucaq və ya bucaq fərqi filotaksiyanı 360-a vurmaqla hesablanır, məsələn, 1/3 x 360 = 120.

Bir düyünün əks tərəflərində iki yarpaq salınır.

Əks fillotaksiya iki növdür:

(a) Qarşılıqlı və Üstünlüklü:

Ardıcıl düyünlərin yarpaqları eyni müstəvidə yerləşir ki, gövdədə yalnız iki sıra əmələ gəlir, məsələn, Quisqualis (Rangoon Creeper), Syzygium (=Eugenia, lambolana, vem, jamun).

(b) Qarşı və Dekussasiya:

Qonşu düyünlərin əks yarpaqları düzgün açılarda yerləşir ki, gövdədə dörd sıra yarpaq əmələ gəlir, məsələn, Calotropis (vern Ak), Müqəddəs Basil (vern. Tulsi), Zinnia, Guava.

3. Bükülən və ya şaquli:

Bir düyündən üç (məsələn, Nerium və ya Oleander, vern. Kaner) və ya üçdən çox (məsələn, Alstonia) yarpaqları inkişaf edir. Maksimum məruz qalmağı təmin etmək üçün bir burulğanın yarpaqları ümumiyyətlə bitişik buruqların yarpaqları ilə növbələşir. Tsiklik fillotaksiyanın həm əks, həm də bükülmə növləri daxildir.

II. Venasiya:

Damarların və venaların yarpağın pərdəsində düzülməsinə venalaşma deyilir. Damarlar və damarlar skeletdir, həmçinin laminanın səthində, xüsusən də dorsiventral yarpaqların alt səthində görünən keçirici çıxıntılardır.

Onların mühüm funksiyaları bunlardır:

(i) Ksilem vasitəsilə suyun keçirilməsi və udulması.

(ii) üzvi qidaların köçürülməsi üçün kanalların təmin edilməsi,

(iii) faydalı qazıntıların keçiriciliyi,

(iv) Çoxlu sayda damarlar və damarlar laminaya skelet dəstəyi verir ki, onun optimal işləməsi üçün uzanıb qalsın,

(v) Damarlar və damarlar solğunluğun təsirini azaldır. Venasiya üç əsas növdən ibarətdir - retikulyar, paralel və furkat.

1. Retikulyar venasiya (Şəkil 5.54):

Damarlar retikulum və ya şəbəkə yaradır. Reticu­late venation dikotlarda rast gəlinir (istisnalar Calophyllum, Corymbium, Eryngium).

Onun iki alt növü var:

(i) Pinnate və ya Unicostate Reticulate Venation:

Laminanın əsasından yuxarıya qədər uzanan tək əsas damar və ya orta damar var. O, bütün uzunluğu boyunca yanal damarlara səbəb olur. Damarların damarları var. Damarçıqlar retikulyasiyalar əmələ gətirir, məsələn, Peepal (Ficus religiosa), Ayaqqabı-Çiçək (Hibiscus rosa-sinensis).

(ii) Palmate və ya Multicostate Reticulate Vena­tion:

Bir sıra görkəmli və ya əsas damarlar petiole ucundan çıxır və ya laminanın zirvəsinə və ya kənarlarına çatır. Onlar damarların retikulyasiyası ilə birləşən yanal venalara səbəb olur.

Multicostate vena & shytion iki formada olur

Əsas damarlar laminanın zirvəsinə doğru birləşir, məsələn, Zizyphus, Smilax.

Əsas damarlar marşiginlərə doğru ayrılır, məsələn, Kastor (Ricinus), Luffa, Vitis (Üzüm üzüm) və s.

2. Paralel Venasiya (Şəkil 5.55):

Veinlet’s gözə çarpmır. Retikulyasiyalar yoxdur. Damarlar bir-birinə paralel uzanır. Paralel venasiya bir neçə (məsələn, Smilax, Colocasia, Alocasia, Dioscorea) istisna olmaqla, monokotlar üçün xarakterikdir.

Paralel venoz iki alt tipdir:

(i) Pinnate və ya Unicostate Paralel Venation:

Laminanın dibindən yuxarı hissəsinə qədər uzanan tək əsas damar və ya orta damar var. Yan damarlar anastomozlar yaratmadan bir-birinə paralel uzanır, məsələn, Banana (Musa paradisiaca), Canna.

(ii) Pal­mate və ya Multicostate Paralel Venation:

Laminanın əsasından bir neçə paralel əsas damarlar çıxır.

Orientasiyasından asılı olaraq iki forma var:

Əsas damarlar zirvəyə doğru birləşir, məsələn, Bambuk, Ot,

Əsas damarlar kənarlara doğru irəliləyir, məsələn, Fan Palm (Livistonia).

3. Furcate Venation (Şəkil 5.56):

Damarlar dixotom şəkildə budaqlanır. Daha incə budaqlar retikulum əmələ gətirmir. Qıjılarda (məsələn, Adiantum) çox rast gəlinir. Circeasterdə ali bitkilər arasında furkat venasına rast gəlinir.

III. Pinnate Leaf:

Venasiya planı lələk planına bənzəyir. Sadə yarpaq unikostatlıdır, yəni tək əsas damar və ya orta damara malikdir. Birləşdikdə, yarpaq orta damardan alınan və rachis adlanan uzanmış ox üzərində vərəqlər daşıyır.

IV. Palmat yarpağı:

Venasiya planı ələ bənzəyir. Sadə olduqda, yarpaq çoxqatlıdır, yəni bir sıra əsas damarlara malikdir.

V. Sadə Yarpaq:

Tək və ya bölünməmiş lamine olan yarpağa sadə yarpaq deyilir. Laminada müxtəlif növ kəsiklər ola bilər ki, onlar yarıya qədər (-fid), yarısından çoxu (-partite) və ya orta damarın əsasına (-sekta) yaxın ola bilər. Pinnate və ya palmat venation asılı olaraq, kəsiklər pinnatifid, palmatifid, pinnatipartite, palmatipartite, pinnatisect və palmatisect kimi tanınır (Şəkil 5.57).

VI. Mürəkkəb yarpaq:

Mürəkkəb yarpaq, təbəqənin tamamilə fərqli seqmentlərə və ya bazada ayrıca birləşən vərəqələrə bölündüyü yerdir. Vərəqələr bazası, sapı və gövdəsi ilə yarpağa bənzəyir. Vərəqələr (pinnae və ya pinnules) eyni müstəvidə aksiller tumurcuqların, bazal stipulların və mənşəyinin olmaması ilə bütün yarpaqlardan fərqlənir.

Mürəkkəb yarpaqlar iki növdür:

1. Pinnate mürəkkəb yarpaqları:

Burada vərəqlər uzanmış bir ox üzərində yanal olaraq çəkilir. Ox sadə yarpağın orta damarını və ya yan damarını təmsil edə bilər.

Pinnate mürəkkəb yarpaqların müxtəlif növləri aşağıdakılardır (Şəkil 5.58):

Yarpaq yalnız bir dəfə pinnate şəkildə bölünür. Vərəqələr və ya sancaqlar sapın davamı olan bir oxa yapışdırılır. Buna rachis deyilir. Vərəqələr adətən əks və ya alt-əks (məsələn, Murraya) cütlərində yerləşdirilir.

Unipinnate yarpaqları iki növdür:

Bu unipinnate yarpağın vərəqləri hətta saydadır (Şəkil .5.58A), məsələn, kassia fistula (vern. Amaltas), sesbania, Tamarind (vern.Imli).

Vərəqələrin sayı tək-təkdir, terminal cütləşdirilməmiş vərəqə ilə (Şəkil 5.58 B), məsələn, Rose, Murraya, Neem (Azadirachta indica).

Burada pinnate yarpaq iki dəfə pinnatally bölünür (şək. 5.58 C). Pinnules adlanan vərəqlər rachillae və ya rachules kimi tanınan ikinci dərəcəli baltalar üzərində yerləşdirilir. Rachillae İlkin ox və ya rachis üzərində pinnate şəkildə düzülür, məsələn, Acacianilotica (vern. Kikar), Mimosa pudica (Həssas Bitki), Albizzia (Sirin, Siris).

Yarpaq üç dəfə pinnatedir. Vərəqələr və ya pinnules üçüncü dərəcəli oxlar üzərində aparılır (şək. 5.58 D), məsələn, Morinqa (vern. Sahinjana, Soanjana), Meha azedarac (vern. Dharek, Drek).

Bu tip yarpaq üç dəfədən çox pinnate (Şəkil. 5. 58 E), məsələn, Fennel Coriander (vern. Dhania), Yerkökü (vern. Gaajar). Bir neçə belə hallarda laminanın inkişafı dayandırılır və rachisin mürəkkəb budaqları fotosintez funksiyasını yerinə yetirərək yaşıl qalır.

2. Palmat mürəkkəb yarpaqları:

Xurma mürəkkəb yarpağı, petiole xurma barmaqları kimi ucunda vərəqlər daşıdığı bir yarpaqdır. Sapağın ucu ilə yarpaqlar arasında birləşmə ola bilər.

Mövcud olan vərəqlərin sayından asılı olaraq palmat mürəkkəb yarpağı adlanır:

(i) Multifoliolat və ya rəqəmsal (beş və ya daha çox vərəqlər, sapın ucunda mövcuddur, Şəkil 5.59 F), məsələn, Bombax (Qırmızı İpək Pambıq, vern. Simbal), Cleome

(ii) Quadnfoliolate və ya kvadrinat (dörd vərəq yarpaq sapının ucuna yapışdırılır, Şəkil 5.59 D), məsələn, Paris quadrifolia Marsilea da quadrifoliolat yarpaqlarına malikdir (Şəkil 5.59 E), baxmayaraq ki, əslində yarpaqları pinnately bölünür.

(iii) Trifoliolat və ya üçbucaqlı (üç vərəq, Şəkil 5 59 В, C), məsələn, Aegle marmelos (ağac alma, vern. Bael), Butea (Dhak), Oxalis

(iv) Bifoliolat və ya binat (iki vərəq, sapın ucunda yan-yana yapışdırılır, Şəkil 5.59 A), məsələn, Balanites, Hardwickia

(v) Unifoliolat (bir daralma ilə petiole ayrılmış bir vərəq) məsələn, Sitrus (Şəkil 5.60).

Sitrusun yarpağı (şək. 5.60) bölünməmiş lamina və qanadlı petiole olan sadə yarpaq kimi görünür. Bununla belə, yarpağın laminası və yarpaq sapı arasında birləşmə və ya daralma var. Sitrusun yaxın qohumları trifoliolat yarpaqlara malikdirlər (Aegle marmelos, Şəkil 5.59 C).

Hətta sitrus bitkilərində bir çox anormal yarpaqlar adi bıçağın yan tərəflərində iki kiçik vərəq daşıyır (Şəkil 5.60 B). Bu, aydın şəkildə göstərir ki, Sitrus yarpağı, əslində, palmatlı mürəkkəb yarpaqdır, burada iki yarpaqlı vərəqlər sıxılmışdır və yalnız mərkəzi vərəq (normal ləpə) funksiyalı və işləkdir. Bir funksional yarpaqlı belə palmat mürəkkəb yarpağı unifoliolat mürəkkəb yarpaq adlanır.

Fərqli yarpaq növləri:

Anatomik olaraq üç növ yarpaq ola bilər - dorsiventral (ikiüzlü), izobilateral (equifacial) və birfacial.

1. Dorsiventral (Bifacial):

Yarpaqlar bir qayda olaraq üfüqi istiqamətdədir, yuxarı və aşağı səthləri fərqlənir. Üst səthə daxili, adaksiyal və ya ventral səth də deyilir. Aşağı səth müvafiq olaraq xarici, abaxial və ya dorsal səth adlanır. Mezofil palisade və süngər toxumalara bölünür, adətən yuxarı tərəflə məhdudlaşır. İkiotlu yarpaqların əksəriyyəti dorsiventraldır.

2. İzoikitərəfli (Equifacial):

Yarpaq elə yerləşdirilib ki, onun hər iki səthi bərabər miqdarda günəş işığı alsın. Üst və alt səthlər arasında fərq yoxdur. Mezofil adətən fərqlənmir (və ya palizad toxuması hər iki tərəfdə bərabər miqdarda mövcuddur). Monotiledonlu yarpaqların əksəriyyəti izobilateraldir.

3. Unifacial:

Üst və alt səthlər arasında fərq yoxdur. Yarpaqlar ümumiyyətlə silindrikdir, məsələn, Soğan.

Dorsiventral mezofitik yarpaq:

Günəşə baxan yuxarı və ya adaksiyal səth alt və ya aaksiyal səthdən daha qaranlıqdır.

Fərqli hissələr (Şəkil 6.35):

1. Üst və ya Adaxial Epidermis:

O, sıx şəkildə yığılmış düzbucaqlı barrel formalı şəffaf parenximatoz hüceyrələrdən ibarət bir təbəqədən ibarətdir və xloroplastlardan məhrumdur. Epidermal hüceyrələrin daxili və radial divarları nazikdir. Xarici divarlar kəsilmişdir.

Epidermisin kənarında xüsusi bir kutikul təbəqəsi yerləşir. Kütikül həddindən artıq transpirasiyanın qarşısını alır, epidermal hüceyrələri bağlamağa kömək edir və onları mexaniki zədələrdən qoruyur. Saçlar burada və orada ola bilər. Onlar həmçinin bir cuticle təbəqəsi ilə örtülmüşdür. Mezofitik yarpaqların yuxarı epidermisində stomata ola bilər.

2. Aşağı və ya Abaxial Epidermis:

Aşağı səthdə yarpağı bağlayır. Abaxial epidermis yığcam düzbucaqlı şəffaf paren və şiximatoz hüceyrələrdən ibarət bir təbəqədən ibarətdir. Onların xarici və ya aşağı divarları kəsilmişdir. Fərqli bir cuticle təbəqəsi də mövcuddur. Kutikula adaksiyal epidermisdən daha az inkişaf etmişdir. Saçlar burada və orada ola bilər. Onlar adətən çoxhüceyrəli olurlar və kutikul təbəqəsi ilə örtülürlər.

Abaxial epidermis stoma və ya stomat adlanan çoxlu sayda məsamələri ehtiva edir. Onlar daxili olaraq substomatal boşluqlara və ya kameralara aparırlar. Substomatal boşluqlar mezofilin hüceyrələrarası boşluqları ilə birləşir. Hər bir stoma və ya stomat qoruyucu hüceyrələr adlanan iki kiçik xüsusi böyrək formalı epidermal hüceyrə ilə məhdudlaşan və idarə olunan dar bir məsamə malikdir.

Onların stomatal divarları digərlərindən daha qalındır. Digər epidermal hüceyrələrdən fərqli olaraq, qoruyucu hüceyrələr bir neçə xloroplasta malikdir. Açılan stomalar yarpağın daxili hissəsi ilə atmosfer arasında qaz mübadiləsinə imkan verir.

Yeri gəlmişkən, bu da transpirasiyaya səbəb olur. Bir çox bitkilərdə iki qoruyucu hüceyrə köməkçi və ya köməkçi hüceyrələr adlanan iki və ya daha çox xüsusi epidermal hüceyrə ilə əlaqələndirilir. Stomatanın yarpaq səthində yayılmasından asılı olaraq yarpağa hipostomatik (yalnız alt səthdə stoma) və amfistomatik (hər iki səthdə stoma) deyilir.

Epidermisin müxtəlif funksiyaları:

(i) Daxili toxumaların qorunması

(ii) stomatlar vasitəsilə qazların mübadiləsi

(iii) Stomata vasitəsilə su buxarının və ya transpirasiya itkisi

(iv) Kutikulanın olması ilə səthin transpirasiya sürətinin azaldılması

(v) Saçın köməyi ilə stasionar hava təbəqəsi əmələ gətirərək, tərləmə sürətinin azaldılması

(vi) Kütikülün olması səbəbindən mikrob hücumundan qorunma.

3. Mezofil (Gk. meson— orta, phyllon— yarpaq):

Yarpağın daxili hissəsində, yuxarı və aşağı epidermis arasında damarlar və parenximatoz yaşıl toxuma və ya xlorenxima var. Yarpağın xlorenximası mezofil adlanır. Mezofil adətən iki bölgəyə fərqlənir, yuxarı palisade və aşağı süngər.

Palizad parenximası və ya palizad mezofilli yuxarı epidermisin altında yerləşir. 1-3 qat şaquli uzanmış, paralel və bir-birinə yaxın yerləşdirilmiş sütunvari və ya silindrik və hidrokristal hüceyrələrdən ibarətdir. Bu parenxima hüceyrələrinin uzun oxları yarpağın səthinə düz bucaq altında yerləşir.

Palisade mezofil hüceyrələri qaz mübadiləsi üçün bir sıra dar hüceyrələrarası boşluqları əhatə edir. Palizad toxumasının yığcamlığı yarpağın məruz qaldığı işıq intensivliyindən birbaşa asılıdır. Palizad parenximası və ya palisade mezofil hüceyrələri diskoid xloroplastlarla zəngindir. Beləliklə, onlar fotosintezin əsas yeridir.

Süngər parenxima və ya süngər mezofil aşağı epidermis və palizad parenximası arasında yerləşir. Onun hüceyrələri oval, yuvarlaq, nizamsız, loblu və ya budaqlı kimi müxtəlif konturlara malik ola bilər. Onların xloroplastları var, lakin palisade paren və şiximada mövcud olduğundan daha azdır.

Hüceyrə divarları nazikdir, lakin bir çox növdə sualtı və islanmır. Süngər hüceyrələr damar bağlamaları istisna olmaqla, çox boş yerləşmişdir. Onlar stomata vasitəsilə atmosferlə əlaqəli böyük boşluqları və ya hüceyrələrarası boşluqları əhatə edirlər. Bunun üçün hər stomanın altında böyük bir substomatal boşluq yerləşir.

Xloroplastlar kompakt palisade mezofil hüceyrələrində boş yerləşmiş süngər mezofil hüceyrələrindən daha çox olduğundan, yarpağın yuxarı səthi alt səthə nisbətən daha dərin yaşıl görünür.

4. Damar Sistemi və ya Strand:

Damardan asılı olaraq müxtəlif ölçülü bir sıra damar paketlərindən ibarətdir. Qabırğaların damar bağlamaları yanal venalardan daha qalındır. Damar bağlamaları ümumiyyətlə palisade və süngər bölgələri arasındakı sərhəddə yerləşir.

Hər bir damar paketi yığcam şəkildə düzülmüş parenxima hüceyrələrindən ibarət qabıqla əhatə olunmuşdur ki, bu da paket qabığı adlanır. Daha böyük damarların bağlama qabığı həm yuxarı, həm də aşağı tərəfə doğru parenximatoz uzantılar göstərir.

Damar bağlamaları demək olar ki, yuvarlaqlaşdırılmışdır. Onlar birləşmiş və girovdur, yəni eyni radiusda yerləşən həm floem, həm də ksilemə malikdirlər. Xylem yarpağın yuxarı tərəfinə doğru, floem isə alt səthə doğru yerləşir. Ksilem damarlar, traxeidlər, ksilem parenximası və bir neçə ksilem liflərindən ibarətdir.

Damarlar və traxeidlər yarpağa mexaniki dəstək verməklə yanaşı, suyu və mineral duzları keçirər. Xylem paren­chyma qidaları saxlayır və suyun və mineral duzların yanal hərəkətinə imkan verir. Ksilem lifləri mövcud olduqda yarpağa əlavə güc verir.

Floem ələk borularından, yoldaş hüceyrələrdən və floem parenximasından ibarətdir. Floem lifləri nadir hallarda olur. Ələk boruları üzvi qidaları keçirir. Floem parenxima hüceyrələri qida saxlayır və qidanın yanal keçirməsinə kömək edir. Yoldaş hüceyrələr ələk borularının funksiyasına nəzarət etməlidir.

Bir dəstənin damar toxumalarının xarici tərəfində bir neçə təbəqə sklerenxima lifləri tapıla bilər. Bununla belə, onlar ksilemin yuxarı hissəsində daha çox olur. Onlar yarpağa sərtlik və mexaniki güc verirlər.

Mezofil orta damar və digər iri venalarda yoxdur. Kollenxima və ya sklerenxima mexaniki gücü təmin etmək üçün iki epidermal təbəqəyə doğru meydana gəlir. Mərkəzdə parenximatoz torpaq toxumasına yerləşmiş bir sıra damar bağlamaları var.

İzobilateral Yarpaq (Tipik Monokot Yarpaq, Şəkil 6.36):

İzobilateral monokot yarpaqları adətən petiole və lamina arasında fərq göstərmir. Yarpaq bazası adətən qabıqlıdır, yəni gövdəni qismən və ya tamamilə örtür. Damar paraleldir. Hər iki səth günəşə baxa bilər.

Buna görə də, iki səth eyni dərəcədə yaşıldır (Gk. iso— bərabər, bi— iki, lateris— yan). Daxili quruluş da yuxarı və aşağı tərəflərin çox fərqliliyini göstərmir.

Tipik bir izobilateral yarpağın müxtəlif hissələri (məsələn, Qarğıdalı) aşağıdakılardır:

Yarpağın hər iki tərəfində tək qatlı və ya tək qatlı epidermis əmələ gəlir. Epidermis yığcam düzülmüş oval düzbucaqlı şəffaf parenxiya və şimatoz hüceyrələrdən ibarətdir. Silisium və kütinin yığıldığı sərbəst tərəfdə hüceyrələr qalınlaşdırılır. Xaricdə xüsusi bir cuticle təbəqəsi meydana gəlir.

Yerlərdə yuxarı və ya adaxial epidermisin damarlar bölgəsi üzərində daha böyük nazik divarlı çıxıntılı və turgid hüceyrə qrupları var. Onlara bulliform və ya motor hüceyrələr deyilir. Hüceyrələr yüksək vakuoldur və əgər varsa, suyu saxlaya bilər.

Bununla belə, su çatışmazlığı halında bulliform hüceyrələr su itirir və boşalır. As a result the leaf gets rolled up to reduce the exposed surface. The bulliform cells are also useful in the unrolling of leaf during its development.

Both the surfaces contain stomata. The leaf is, therefore, amphistomatic. Each stoma or stomate is lined by a pair of dumb bell-shaped guard cells. Unlike other epidermal cells, guard cells contain a few chloroplasts. The guard cells are further associated with a pair of specialized epidermal cells called subsidiary cells or accessory cells.

Due to their peculiar thickening the guard cells can create a pore in between them when they get swollen due to endosmosis. Each stomate or stoma leads internally into an air space called sub-stomatal cavity or chamber.

The various functions of the epidermis are:

(i) Protection of internal tissues

(ii) Protection from microbial attack due to cuticle and silica

(iii) Gaseous exchange through stomata

(iv) Allowing transpiration through stomata

(v) Reduction in the rate of transpiration through epidermal cells due to the presence of cuticle

(vi) folding of leaves during drought with the help of bulliform or motor cells

(vii) unfolding of the young leaves by means of motor or bulliform cells.

It lies in between the two layers of epidermis. Mesophyll is not differ­entiated into palisade and spongy tissues. Instead, the undifferentiated mesophyll is similar to spongy tissue. It consists of large isodiametric cells which appear oval or rounded in a transverse section.

The mesophyll cells enclose intercellular spaces which are, however, smaller than those of the typical spongy parenchyma. The intercellular spaces form an aerating system which communicates with the stomata through sub-stomatal cavities. The mesophyll cells are chlorenchymatous and contain a number of chloroplasts. There­fore, mesophyll constitutes the photosynthetic tissue of the leaf.

A large number of closely placed small and a few large vascular bundles run parallel to one another in the mesophyll. Each vascular bundle is surrounded by a single sheath of compactly arranged parenchyma cells called border parenchyma or bundle sheath. It is chlorenchymatous.

The cereals with a single bundle sheath are called panicoid grasses. Double bundle sheath occurs in Triticum (Wheat) and some other cereals. They are called festucoid grasses. Larger vascular bundles bear bundle sheath extensions. The extensions are sclerenchymatous and provide mechanical strength to the leaf.

The vascular bundles are conjoint, collateral and closed. Phloem lies towards the lower side while xylem is found towards the upper side. Phloem consists of sieve tubes and companion cells. Xylem is formed of vessels, tracheids and xylem parenchyma.

In small vascular bundles the xylem is compact. In larger vascular bundles xylem is similar to that of stem with two large, pitted, oval and lateral meta-xylem vessels connected by tracheids and smaller spiral or annular oval protoxylem vessels towards the upper side where a protoxylem lacuna or cavity is also present.

Protoxylem being present on the upper or inner side, xylem is endarch. In Maize leaf the undifferentiated mesophyll occurs in concentric layers around vascular bundles having large centrifugal chloroplasts in its large bundle sheath cells. Such an arrangement is called Kranz anatomy.

It is the thickest part of the leaf. Midrib is represented by a shallow groove on the upper surface and a broad ridge on the lower surface. The wide midrib does not contain any mesophyll.

Sclerenchyma occurs in patches inner to both the upper and lower epidermis. A number of parallel running vascular bundles are embedded partially in the sclerenchyma found towards the lower side. The remaining ground tissue is made up of non-green parenchyma.

Other Leaf Types:

Multilayered epidermis is found in a few leaves like Ficus, Begonia and Nerium. In xerophytic leaves, spongy parenchyma is reduced. Palisade parenchyma may occur on both upper and lower sides with spongy parenchyma sand witched between the two, e.g., Nerium. In Nerium or Oleander, the lower surface bears deep depressions called crypts (stomatal crypts).

The crypts possess a number of cutinised hair and stomata. In other xerophytic plants, stomata occur individually and are sunken below the surface due to their being overtopped by accessory or subsidiary cells.

Floating leaves possess stomata on the upper surface (epistomatic) only, e.g., Nymphea. Submerged hydrophytic leaves do not have stomata (e.g., Hydrilla, Potamogeton). The leaves are covered by mucilage. Internally, they have thin undifferentiated mesophyll. Me­chanical tissue is absent. Aerenchyma is present. Xylem is reduced. It may be replaced by a cavity.

Modification of Leaf:

Some of the important types of modification of leaves are listed below:

1. Leaf Tendrils:

Tendrils are thread-like sensitive structures which can coil around a support to help the plant in climbing. Leaf tendrils are usually un-branched and devoid of scales.

They are of the following types (Fig. 5.61):

(i) Whole Leaf Tendrils:

In Wild Pea (Lathyrus aphaca, Fig. 5.61 A) the whole leaf is modified into a tendril for climbing. The stipules become foliaceous to perform e function of photosynthesis. An axillary bud is found in the axil of the tendril.

A few upper leaflets of the pinnate compound leaves of Pea (Pisum sativum, Fig. 5.61 B) and Sweet Pea (Lathyrus odoratus) are transformed into tendrils while the rest are normal.

(iii) Petiolar Tendrils:

The petioles of Garden Nasturtium (Tropaeolum majus, Fig. 5.61 C) and Nepenthes (Fig. 5.61 D) are elongated, sensitive and capable of coiling around the support like the tendrils.

(iv) Rachis and Petiolule Tendrils:

The petiole, rachis and the stalks of the leaflets (petiolules) in Clematis (Fig. 5.61 E) are sensitive to contact and can coil around the support to help the plant in climbing.

(v) Rachis Tip Tendrils:

In Lentil (Lens culinaris, vern. Masur) the tip of the rachis is transformed into a tendril.

The leaf apices of Gloriosa superba (vern. Kulhan or Kalihan Glory Lily, Fig. 5.61 F) are greatly elongated to function like the tendrils.

(vii) Stipular Tendrils:

They are found in Smilax at the free ends of adnate stipules (Fig. 5.61 G).

2. Leaf Spines:

The leaf parts become changed into spines in order to protect the plant from grazing animals and excessive transpiration. Prickles occur at various positions (mar­gins, apex, surface) on the leaves for the same purpose, e.g., Aloe, Solanum surattense (= S. xanthocarpum), Carthamus oxycantha.

In Barberry, the leaves of the main stem are modified into branched 3-5 rayed spines. Dwarf branches arise in their axils (Fig. 5.62 A). The spines present on the areoles of Opuntia also represent the leaves. Leaf spines also occur in other cacti (Fig. 5.62B) and the climbing varieties of Aspara­gus. Spines of Zizyphus and Acacia are modified stipules.

3. Leaflet Hooks:

In Doxantha (Bignonia) unguiscati the terminal leaflets of the compound leaves become transformed into three stiff claw-like and curved hooks (Fig. 5.63).

They resemble the nails of a cat and hence the names of the plant, the hooks cling to the bark of the supporting tree very firmly and allow the plant to climb up.

4. Phyllodes (Phyllodia):

In several species of Acacia found in the deserts of Australia (e.g., A. longifolia, A. glaucescens, A. recurva, A. auriculiformis), the bipinnate lamina is absent. Instead petiole and part of the rachis become flattened into sickle-shaped structure for performing the function of food synthesis (Fig. 5.64). Such a flattened petiole which carries out the functions of the lamina is called phyllode.

Formation of phyllode is a mecha­nism to reduce transpiration because:

(i) It is vertically placed and

In Parkinsonia aculeata, the rachis ends in a spine. Rachis branches (= secondary raches) are elongated, flattened and green to function as phyllodes (Fig. 5.65).

They bear small leaflets which fall off very early.

5. Leaf Bladders (Fig. 5.66):

They occur in the aquatic carnivorous plants of Utricularia (Bladderwort). Some of the leaf segments are modified to form small bladders (1-3 mm in diameter). A bladder has sensitive hair, branched trigger bristles, a trap valve, internal and external glands for trapping and digesting small animals (e.g., Water Fleas).

6. Leaf Pitchers (Fig. 5.67):

The leaf or lamina is modified to form a large pitcher in Dischidia, Nepenthes and Sarracenia. In epiphytic Dischidia the whole leaf is changed into an open pitcher for storing rain water. The same is absorbed throughout the year by adventitious roots (= nest roots).

In Nepenthes and Sarracenia the pitchers are meant for catching and digesting insects. The lamina is modified into pitcher. The leaf apex gives rise to a coloured lid for attracting the insects. In Nepenthes the leaf base is foliaceous while the leaf stalk is tendrillar. The rim of the pitcher has nectariferous glands. The interior of the pitcher is slippery. The base is filled up with a digestive fluid.

7. Succulent Leaves:

The leaves are fleshy or swollen. They store water, mucilage or food materials. Succulent leaves occur in plants of saline and xerophytic habitats, e.g., Aloe, Agave, Bryophyllum, Portulaca. In bulbs the fleshy scales are actually the leaf bases, e.g., Onion.

8. Scale Leaves:

They are whitish or brownish, small, dry and membranous leaves which do not take part in photosynthesis. Photosynthesis is performed by green stems, e.g., Casuarina, Ruscus.

9. Coloured Leaves:

In Poinsettia (= Euphorbia pulcherrima, vern. Lai Patti), the leaves borne near the cyathia are brightly coloured to attract insects for pollination.

10. Floral Organs:

Floral organs are specialized leaves— sepals, petals, stamens and carpels. Sepals are protective and green, petals are coloured and attractive, stamens are pollen bearing structures or microsporophylls while carpels are ovule-bearing megasporophylls.

Functions of Leaves:

I. Primary or Main Functions:

1. The most important single function of the leaves is synthesis of organic food in the process of photosynthesis. The raw materials are carbon dioxide and water. Sunlight is required for providing energy. The leaves have chlorophyll for trapping sun energy.

2. Leaves possess minute pores called stomata. Gaseous exchange takes place through stomata.

3. Leaves are the main seat of loss of water called transpiration. Transpiration pro­duces a tension in the water column of the plant and provides the necessary force for the ascent of sap.

4. Leaves protect the axillary and terminal buds from mechanical injury and desiccation.

5. Vascular strands represented by veins conduct water and minerals from stem to leaves in their xylem and transport organic materials from leaf blade to stem in their phloem.

Ii. Secondary or Accessory Functions:

1. Storage of water in the cells of some succulent plants, e.g., Aloe. In Dischidia the leaf is modified to form pitcher for collecting rain water.

2. Storage of food as in the leaf base of Onion.

3. Protection from browsing animals by producing spines, e.g., Barberry, Opuntia, Argemone mexicana, etc.

4. Protection against transpiration by changing into phyllodes (expanded petioles) and forming spines.

5. To help in climbing. For this, different parts of a leaf can be converted into tendrils (leaf tendril, leaflet tendril, petiole tendril, rachis tendril, leaf tip tendril, etc.), hooks (e.g., leaflet hooks of Doxantha unguiscati) and spines (e.g., Asparagus).

6. Leaves are modified to store air either in lamina or petiole for gaseous exchange and floating in the aquatic plants, e.g., Nelumbo, Eichhornia, Trapa, etc.

7. In Salvinia one leaf of each node is changed into roots that act as balancers for floating.

8. Leaf or leaf segment is modified into a trap mechanism for catching and digesting small animals in insectivorous or carnivorous plants (e.g., Utricularia, Dionaea, Nepenthes).

9. The leaves of some plants (e.g., Ardisia, Psychotria) bear areas which contain nitrogen fixing organisms. They thus add to the total nitrogen content of the plant.

10. Leaves are changed into hygroscopic appendages in Tamarix.

11. They are modified into sepals, petals, stamens and carpels to take part in sexual reproduction.

12. In Poinsettia (= Euphorbia pulcherrima) the young leaves are brightly coloured to attract insects for pollination.

13. Leaves of Bryophyllum, Begonia, etc. help in vegetative multiplication. In Begonia, adventitious buds develop in the region of injury. They occur in marginal notches in intact leaf of Bryophyllum.

14. As bud scales stipules provide protection to buds, e.g., Ficus.

15. Stipules are foliaceous in Lathyrus aphaca to take part in photosynthesis.

Importance of Leaf Morphology:

1. Leaf morphology is employed in taxonomy for accurate description, identification and classification of plants. For this the leaves show specific variations in shape, apex, base, margin, phyllotaxy, venation, etc.

2. Crop productivity is determined by rate of leaf production, periods for which they are retained on the plants, their orientation to light, shape, area, etc.

3. Some plants show developmental heterophylly. In such plants shape of the leaves indicates the stage of plant maturity, e.g., Cotton, Eucalyptus.

4. Any peculiarity of shape, size, and colour including variegation of leaves is picked up by horticulturists for propagation.


Internal Tree Leaf Structures

The leaf blade is composed of tissue layers, each having an important part to play in a functioning leaf. Find these structures on the attached diagram of cellular leaf tissues.

Epidermis – The leaf's outer layer and protective "skin" surrounding leaf tissues.

Cuticle – A waxy protective coating on the leaf epidermis that prevents water loss on leaves, green stems, and fruits.

Leaf hairs – Coverings on a leaf's epidermis that may or may not exist with every tree species.

Palisade layer – A tightly packed layer of long tube-like parenchyma tissues filled with chloroplasts for photosynthesis.

Xloroplastlar – Sub-cellular, photosynthetic structures in leaves and other green tissues. Chloroplasts contain chlorophyll, a green plant pigment that captures the energy in light and begins the transformation of that energy into sugars.

Vascular bundle – Xylem and phloem tissues, commonly known as leaf veins.

Spongy mesophyll – Layer of parenchyma tissues loosely arranged to facilitate movement of oxygen, carbon dioxide, and water vapor. It also may contain some chloroplasts.

Stomata – Natural openings in leaves and herbaceous stems that allow for gas exchange (water vapor, carbon dioxide and oxygen).

Guard cells – Specialized kidney-shaped cells that open and close the stomata.


13.1: Leaf Parts and Arrangement - Biology

The plant body is divided into several organs: roots, stems, and leaves. The leaves are the primary photosynthetic organs of plants, serving as key sites where energy from light is converted into chemical energy. Similar to the other organs of a plant, a leaf is comprised of three basic tissue systems, including the dermal , vascular , and ground tissue systems. These three motifs are continuous throughout an entire plant, but their properties vary significantly based upon the organ type in which they are located. All three tissue systems are illustrated in Figure 1, which is a cutaway drawing of a typical leaf.

The dermal tissue of a plant, more specifically referred to as the epidermis , is an outer protective layer of typically polygonal cells, which helps defend against injury and invasion by foreign organisms. The epidermis of the leaf also functions in a more specialized manner by secreting a waxy substance that forms a coating, termed the cuticle , on the surface of the leaf. An adaptation unique to terrestrial plants, the cuticle functions chiefly in the retention of water. As presented in Figure 1, the cells that comprise the epidermis of a leaf are arranged very tightly together in a single stratum.

Microscopic pores known as stomata are the only breaches in the otherwise continuous layer of the leaf epidermis. Each individual pore, or stoma, is, in fact, a small opening between a pair of specialized cells known as guard cells . By modifying the size of the stomata, guard cells are able to regulate gas exchange and transpiration. Such modifications are influenced by various environmental factors. For example, when the weather is unusually hot and dry, the guard cells of plants in danger of losing too much water narrow the stomata width in order to reduce evaporation from the leaf interior.

In order for leaves to obtain water and minerals from the roots and for food manufactured in mature leaves to be transported to the roots and other nonphotosynthetic regions, each leaf must be connected to the overall vascular structure of the plant. Accordingly, the main vascular bundle of xylem and phloem present in the stem of a plant bifurcates into leaf traces , which are branches of vascular tissue that supply leaves. Each leaf trace further branches into the familiar veins that can often be seen along the surface of leaves, and the veins repeatedly subdivide as well. The vascular components, which serve as a basic skeletal structure in addition to functioning in the transport of materials, extend throughout the mesophyll so that the xylem and phloem are brought into propinquity with leaf tissues that carry out photosynthesis.

The mesophyll is the mid-section of a leaf, located between the upper and lower epidermal layers. Not only is vasculature found in the mesophyll, but also the ground tissue of a leaf. Ground tissue comprises the bulk of a plant leaf and is generally comprised of a variety of cell types, the predominant of which are parenchyma. Often less specialized than other plant cell types, parenchyma cells are surrounded by thin, flexible primary walls and execute most of the plant s metabolic activities. The parenchyma cells present in leaves contain chloroplasts, which are the sites of photosynthesis.

In Figure 1, the mesophyll is divided into two conspicuously different regions, a characteristic common among the leaves of many dicotyledons. The upper section is termed the palisade parenchyma and consists chiefly of elongated columnar parenchyma cells that contain three to five times the number of chloroplasts as the cells that comprise the lower layer, known as the spongy parenchyma . The cells of the spongy parenchyma are irregularly shaped, allowing gases to circulate through the numerous air spaces between them to the palisade parenchyma. The stomata, which are particularly important for gas exchange, tend to be surrounded by exceptionally large air spaces.

A small group of collenchyma cells are also illustrated in the mesophyll of the leaf section presented in Figure 1. As depicted, collenchyma cells occur in aggregates just beneath the epidermis and possess thicker primary cell walls than parenchyma cells. The thickness of the walls, however, does exhibit notable variation. The main function of collenchyma cells is to provide additional support to the plant, especially in areas of continued growth.


İçindəkilər

Leaves of most plants include a flat structure called the blade or lamina, but not all leaves are flat, some are cylindrical. Leaves may be simple, with a single leaf blade, or compound, with several leaflets. In flowering plants, as well as the blade of the leaf, there may be a petiole and stipules compound leaves may have a rachis supporting the leaflets. Leaf structure is described by several terms that include:

Being one of the more visible features, leaf shape is commonly used for plant identification. Similar terms are used for other plant parts, such as petals, tepals, and bracts.

Leaf margins (edges) are frequently used in visual plant identification because they are usually consistent within a species or group of species, and are an easy characteristic to observe. Edge and margin are interchangeable in the sense that they both refer to the outside perimeter of a leaf.

Leaves may also be folded, sculpted or rolled in various ways. If the leaves are initially folded in the bud, but later unrolls it is called vernation, ptyxis is the folding of an individual leaf in a bud.


Primary and Secondary Growth in Stems

Plants undergo primary growth to increase length and secondary growth to increase thickness.

Öyrənmə Məqsədləri

Distinguish between primary and secondary growth in stems

Əsas Çıxarışlar

Əsas Nöqtələr

 • Indeterminate growth continues throughout a plant’s life, while determinate growth stops when a plant element (such as a leaf) reaches a particular size.
 • Primary growth of stems is a result of rapidly-dividing cells in the apical meristems at the shoot tips.
 • Apical dominance reduces the growth along the sides of branches and stems, giving the tree a conical shape.
 • The growth of the lateral meristems, which includes the vascular cambium and the cork cambium (in woody plants), increases the thickness of the stem during secondary growth.
 • Cork cells (bark) protect the plant against physical damage and water loss they contain a waxy substance known as suberin that prevents water from penetrating the tissue.
 • The secondary xylem develops dense wood during the fall and thin wood during the spring, which produces a characteristic ring for each year of growth.

Əsas Şərtlər

 • lenticel: small, oval, rounded spots upon the stem or branch of a plant that allow the exchange of gases with the surrounding atmosphere
 • periderm: the outer layer of plant tissue the outer bark
 • suberin: a waxy material found in bark that can repel water

Growth in Stems

Growth in plants occurs as the stems and roots lengthen. Some plants, especially those that are woody, also increase in thickness during their life span. The increase in length of the shoot and the root is referred to as primary growth. It is the result of cell division in the shoot apical meristem. Secondary growth is characterized by an increase in thickness or girth of the plant. It is caused by cell division in the lateral meristem. Herbaceous plants mostly undergo primary growth, with little secondary growth or increase in thickness. Secondary growth, or “wood”, is noticeable in woody plants it occurs in some dicots, but occurs very rarely in monocots.

Primary and secondary growth: In woody plants, primary growth is followed by secondary growth, which allows the plant stem to increase in thickness or girth. Secondary vascular tissue is added as the plant grows, as well as a cork layer. The bark of a tree extends from the vascular cambium to the epidermis.

Some plant parts, such as stems and roots, continue to grow throughout a plant’s life: a phenomenon called indeterminate growth. Other plant parts, such as leaves and flowers, exhibit determinate growth, which ceases when a plant part reaches a particular size.

Primary Growth

Most primary growth occurs at the apices, or tips, of stems and roots. Primary growth is a result of rapidly-dividing cells in the apical meristems at the shoot tip and root tip. Subsequent cell elongation also contributes to primary growth. The growth of shoots and roots during primary growth enables plants to continuously seek water (roots) or sunlight (shoots).

The influence of the apical bud on overall plant growth is known as apical dominance, which diminishes the growth of axillary buds that form along the sides of branches and stems. Most coniferous trees exhibit strong apical dominance, thus producing the typical conical Christmas tree shape. If the apical bud is removed, then the axillary buds will start forming lateral branches. Gardeners make use of this fact when they prune plants by cutting off the tops of branches, thus encouraging the axillary buds to grow out, giving the plant a bushy shape.

Secondary Growth

The increase in stem thickness that results from secondary growth is due to the activity of the lateral meristems, which are lacking in herbaceous plants. Lateral meristems include the vascular cambium and, in woody plants, the cork cambium. The vascular cambium is located just outside the primary xylem and to the interior of the primary phloem. The cells of the vascular cambium divide and form secondary xylem ( tracheids and vessel elements) to the inside and secondary phloem (sieve elements and companion cells) to the outside. The thickening of the stem that occurs in secondary growth is due to the formation of secondary phloem and secondary xylem by the vascular cambium, plus the action of cork cambium, which forms the tough outermost layer of the stem. The cells of the secondary xylem contain lignin, which provides hardiness and strength.

In woody plants, cork cambium is the outermost lateral meristem. It produces cork cells (bark) containing a waxy substance known as suberin that can repel water. The bark protects the plant against physical damage and helps reduce water loss. The cork cambium also produces a layer of cells known as phelloderm, which grows inward from the cambium. The cork cambium, cork cells, and phelloderm are collectively termed the periderm. The periderm substitutes for the epidermis in mature plants. In some plants, the periderm has many openings, known as lenticels, which allow the interior cells to exchange gases with the outside atmosphere. This supplies oxygen to the living- and metabolically-active cells of the cortex, xylem, and phloem.

Example of lenticels: Lenticels on the bark of this cherry tree enable the woody stem to exchange gases with the surrounding atmosphere.

Annual Rings

The activity of the vascular cambium gives rise to annual growth rings. During the spring growing season, cells of the secondary xylem have a large internal diameter their primary cell walls are not extensively thickened. This is known as early wood, or spring wood. During the fall season, the secondary xylem develops thickened cell walls, forming late wood, or autumn wood, which is denser than early wood. This alternation of early and late wood is due largely to a seasonal decrease in the number of vessel elements and a seasonal increase in the number of tracheids. It results in the formation of an annual ring, which can be seen as a circular ring in the cross section of the stem. An examination of the number of annual rings and their nature (such as their size and cell wall thickness) can reveal the age of the tree and the prevailing climatic conditions during each season.

Annual growth rings: The rate of wood growth increases in summer and decreases in winter, producing a characteristic ring for each year of growth. Seasonal changes in weather patterns can also affect the growth rate. Note how the rings vary in thickness.


Leaf: Definition, Parts and Types (With Diagram)| Botanika

The leaf is a flattened, lateral outgrowth of the stem in the branch, developing from a node and having a bud in its axil. It is normally green in colour and manu­factures food for the whole plant. The leaves take up water and carbon dioxide and convert them into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. Leaves always follow an acropetal deve­lopment and are exoge­nous in origin.

Parts of a Leaf:

A typical leaf of Ficus religiosa (pipal) has a broad thin, flat structure called the lamina. The thin stalk below the lamina is the petiole. The lamina possesses a network of veins. The veins have both xylem and phloem elements which are continuous with similar tissues of the stem through those of the petiole.

A strong vein, known as the midrib, runs centrally through the leaf- blade from its base to the apex this produces thinner lateral veins which in their turn give rise to still thinner veins or veinlets. The lamina is the most important part of the leaf since this is the seat of food manufacture for the whole plant.

Types of Leaves:

Proceeding from or near the root, e.g., onion, radish, etc.

Pertaining to the stem, e.g., palms.

Pertaining to the main stem as well as its branches, e.g., mango.

Phyllotaxy of Leaves:

A single leaf arising at each node, e.g., Hibiscus rosa-sinensis.

On different sides of the axis with the bases at the same level.

In pairs at right angles to one another, e.g., Calotropis.

A pair of leaves that stands directly over the lower pair in the same plane, e.g., guava.

More than two leaves arranged in a circle round an axis, e.g., Spergula, Alstonia.

The leaf blade is situated on the petiole, e.g., Hibiscus, Ficus, etc.

Without a petiole or stalk, e.g., Ixora.

Having a short stalk, e.g., Polygonum.

The leaf with stipules, e.g., rose, Ixora,

The leaves having no stipules, e.g., Ipomoea.

The stipules may be of several types. Onlar aşağıdakılardır:

Normally two stipules are developed at the base of a leaf petiole they may be foliaceous, e.g., in Lathyrus-, free lateral, e.g., in China rose adnate, e.g., in rose interpetiolar, e.g., in Ixora, Spergula- spiny, e.g., in Acacia, Euphorbia splendens tendrillar, e.g., in Smilax.

Leaf Base of Sessile Leaves:

Two sessile opposite leaves meeting each other across the stem and fusing together, e.g., Lomicera flava.

Clasping or surrounding the stem, as base of leaf, e.g., Sonchus.

Leaf with expanded bases surrounding stem, e.g., Calotropis.

Having leaf base prolonged down stem as a winged expansion or rib, e.g., Laggera pterodonta.

A leaf with basal lobes so united as to appear as if stem ran through it, e.g., Aloe perfoliata.

Simple and Compound Leaves:

A leaf which may be entire or incised to any depth, but not down to the midrib or petiole.


New England Distribution

Non-native: introduced (intentionally or unintentionally) has become naturalized.

County documented: documented to exist in the county by evidence (herbarium specimen, photograph). Also covers those considered historical (not seen in 20 years).

State documented: documented to exist in the state, but not documented to a county within the state. Also covers those considered historical (not seen in 20 years).

Note: when native and non-native populations both exist in a county, only native status is shown on the map.


Videoya baxın: علم الأحياء و الأرض: تصنيف الأحياء (Iyul 2022).


Şərhlər:

 1. Skelly

  I can not take part now in discussion - there is no free time. Very soon I will necessarily express the opinion.

 2. Renato

  Bu sualdan da narahatam. Bu barədə harada oxuya biləcəyimi söyləyə bilərsinizmi?

 3. Zolokazahn

  What necessary phrase ... Great, a remarkable idea

 4. Kigajar

  bütün şəxsi mesajlar bu gün çıxır?

 5. Akinozshura

  Düşünürəm ki, səhv edirsən. Bunu sübut edə bilərəm. PM-də mənə e-poçt göndərin, danışacağıq.

 6. Mahpee

  çox maraqlı cümlə

 7. Tannis

  Razıyam, bu çox gözəl fikirdir

 8. Cyneley

  Ağha, mənə də göründü.

 9. Adok

  Səhv edirsən. Mən mövqeyimizi müdafiə edə bilərəm. PM-də mənə yazın, danışacağıq.Mesaj yazmaq