Məlumat

Nuklein turşuları: Hüceyrə nəzarəti

Nuklein turşuları: Hüceyrə nəzarəti


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Nuklein turşuları, nükleotidlər, fosfor qrupu (fosfat), glisid (monosaxarid / pentozlar) və azotlu bir əsas olan, bütün canlıların hüceyrələrində olan genetik materialı meydana gətirən kimyəvi bir təbiətdəki makromolekullardır.

Eukaryotların nüvəsində mövcud olan və prokaryot hialoplazmasında dağılmış nuklein turşuları iki növ ola bilər: deoksiribonuklein turşusu (DNA)ribonuklein turşusu (RNA), həm hüceyrə metabolik nəzarət mexanizmi (hüceyrələrin işləməsi) və xüsusiyyətlərin irsi ötürülmə mexanizmi ilə əlaqədardır.