Məlumat

12.4: Yeni səhifə - Biologiya

12.4: Yeni səhifə - Biologiya


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

12.4: Yeni Səhifə

Biologiya test sualları nümunəsi

a. Həyat ardıcıllığı bütün canlı sistemlərin həyatı davam etdirmək üçün həyata keçirə bilməsi lazım olan kimyəvi və bioloji fəaliyyətlərdir.
b. Gözlənilən ömür uzunluğu, həyatı saxlamaq üçün bütün həssas sistemlərin həyata keçirə bilməsi lazım olan biokimyəvi və biofiziki fəaliyyətlərdir.
c. Həyat dövrləri bütün canlı sistemlərinin həyatı saxlamaq üçün həyata keçirə bilməsi lazım olan üzvi və qeyri-üzvi fəaliyyətlərdir.
d. Həyat funksiyaları, həyatı davam etdirmək üçün bütün canlı sistemlərin həyata keçirə bilməsi lazım olan biokimyəvi və biofiziki fəaliyyətlərdir.

3. Qidalanma canlı orqanizmin qida əldə etdiyi fəaliyyətlərin cəmidir, qidalanmaya hansı üç proses daxildir?

a. Qəbul, həzm və udma
b. Qəbul, diffuziya və assimilyasiya
c. Qəbul, həzm və assimilyasiya
d. İnkorporasiya, həzm və assimilyasiya


4.
__________ qida qəbulu, __________ orqanizmdə baş verən kimyəvi dəyişikliklərə aiddir və ___________ müəyyən qida maddələrinin hüceyrələrin protoplazmasına dəyişməsini nəzərdə tutur.

a. Assimilyasiya qidanın qəbul edilməsidir, həzm orqanizmdə baş verən kimyəvi dəyişikliklərə aiddir və həzm müəyyən qida maddələrinin hüceyrələrin protoplazmasına dəyişdirilməsini əhatə edir.
b. Yutulma qidanın qəbul edilməsidir, həzm bədəndə baş verən kimyəvi dəyişikliklərə aiddir və assimilyasiya müəyyən qida maddələrinin hüceyrələrin protoplazmasına dəyişdirilməsini əhatə edir.
c. Həzm qidanın qəbul edilməsidir, qəbulu bədəndə baş verən kimyəvi dəyişikliklərə aiddir və assimilyasiya müəyyən qida maddələrinin hüceyrələrin protoplazmasına dəyişdirilməsini əhatə edir.
d. Yutulma qidanın qəbul edilməsidir, həzm bədəndə baş verən kimyəvi dəyişikliklərə aiddir və diffuziya müəyyən qida maddələrinin hüceyrələrin protoplazmasına dəyişməsini əhatə edir.

5. Sudan başqa molekulların ____ konsentrasiya sahəsindən _______ konsentrasiyalı sahəyə hərəkəti ________-dir.

a. Sudan başqa molekulların yüksək konsentrasiyalı ərazidən daha az konsentrasiyalı sahəyə hərəkəti diffuziyadır.
b. Sudan başqa molekulların az konsentrasiyalı ərazidən yüksək konsentrasiyalı sahəyə hərəkəti diffuziyadır.
c. Sudan başqa molekulların yüksək konsentrasiyalı bir sahədən daha az konsentrasiyalı sahəyə hərəkəti osmosdur.
d. Sudan başqa molekulların az konsentrasiyalı bir sahədən daha az konsentrasiyalı sahəyə hərəkəti dispersiyadır.

6. _________ ərzində həlledici a/an __________ membran vasitəsilə həlledicilərin a______ konsentrasiyası olan ərazidən ________ konsentrasiyası olan ərazilərə keçir.

a. Diffuziya zamanı həlledici yarımkeçirici membran vasitəsilə həlledicilərin daha az konsentrasiyası olan ərazidən daha çox konsentrasiyaya malik olan ərazilərə keçir.
b. Osmos zamanı bir həlledici keçirməyən membran vasitəsilə həlledicilərin daha az konsentrasiyası olan bir sahədən daha çox konsentrasiyalı sahələrə keçir.
c. Osmos zamanı bir həlledici yarımkeçirici membrandan daha çox həlledici konsentrasiyası olan ərazidən daha az konsentrasiyalı sahələrə keçir.
d. Osmoz zamanı həlledici yarımkeçirici membrandan daha az konsentrasiyalı həlledicilərdən daha çox konsentrasiyaya malik olan ərazilərə keçir.

7. _________ və ________ materialların plazma membranlarından keçdiyi _______ nəqliyyat formalarıdır.

a. Diffuziya və osmoz maddələrin plazma membranlarından keçdiyi aktiv nəqliyyat formalarıdır.
b. Diffuziya və osmoz, materialların plazma membranlarından keçdiyi passiv nəqliyyat formalarıdır.
c. Dispers və osmoz, materialların plazma membranlarından keçdiyi passiv nəqliyyat formalarıdır.
d. Diffuziya və sintez materialların plazma membranlarından keçdiyi aktiv nəqliyyat formalarıdır.


8.
Hüceyrələrin fizioloji tərəflərini, strukturlarını, həyat dövrlərini və bölünməsini öyrənən elmi intizam __________ adlanır.

a. Hüceyrələrin fizioloji tərəflərini, strukturlarını, həyat dövrlərini və bölünməsini öyrənən elmi intizam fiziologiya adlanır.
b. Hüceyrələrin fizioloji tərəflərini, strukturlarını, həyat dövrlərini və bölünməsini öyrənən elmi intizam hüceyrə elmi adlanır.
c. Hüceyrələrin fizioloji tərəflərini, strukturlarını, həyat dövrlərini və bölünməsini öyrənən elmi intizam biokimya adlanır.
d. Hüceyrələrin fizioloji tərəflərini, strukturlarını, həyat dövrlərini və bölünməsini öyrənən elmi intizam hüceyrə biologiyası adlanır.

9. Mitozla bağlı aşağıdakı mülahizələrdən hansı, əgər varsa, düzgündür?

a. Mitoz, eyni qız hüceyrələrinin əmələ gəldiyi hüceyrə bölünməsi prosesidir.
b. Mitozdan sonra yeni hüceyrələr orijinal hüceyrələrdən daha az DNT ehtiva edir.
c. Mitoz zamanı xromosomların sayı ikiqat artır.
d. A və C düzgündür.

10. Meyozla bağlı aşağıdakı müddəalardan hansı, əgər varsa, düzgündür?

a. Meyoz zamanı hüceyrədəki xromosomların sayı iki dəfə azalır.
b. Meyoz yalnız eukaryotik hüceyrələrdə baş verir.
c. Meiosis cinsi çoxalmanı əhatə edən həyat dövrünün bir hissəsidir.
d. Bu ifadələrin hamısı doğrudur.

Cavab açarı

1. A
A həyat dövrü müəyyən növün üzvlərinin keçməli olduğu inkişaf mərhələlərinin ardıcıllığıdır.

2. D
Həyat funksiyaları, həyatı davam etdirmək üçün bütün canlı sistemlərin həyata keçirə bilməsi lazım olan biokimyəvi və biofiziki fəaliyyətlərdir.

3. A
Qidalanmaya daxil olan üç proses, udma, həzm və udma.

4. B
Qəbul
yemək qəbul etməkdir, həzm orqanizmdə baş verən kimyəvi dəyişikliklərə aiddir və assimilyasiya hüceyrələrin protoplazmasına müəyyən qida maddələrinin dəyişdirilməsini əhatə edir.

5. A
Bir sahədən sudan başqa molekulların hərəkəti yüksək sahəyə konsentrasiyası az konsentrasiyadır diffuziya.

6. C
Osmoz zamanı bir həlledici yarımkeçirici membrandan daha çox həlledici konsentrasiyası olan ərazidən daha az konsentrasiyalı sahələrə keçir.

7. B
Diffuziyaosmos materialların plazma membranlarından keçdiyi passiv nəqliyyat formalarıdır.

8. D
Hüceyrələrin fizioloji tərəflərini, strukturlarını, həyat dövrlərini və bölünməsini öyrənən elmi intizam adlanır. hüceyrə biologiyası.

9. D
A və C düzgündür.
a) Mitoz hüceyrə bölünməsi prosesidir və bunun nəticəsində eyni qız hüceyrələri yaranır.
c) Mitoz zamanı xromosomların sayı ikiqat artır.


Giriş seçimləri

1 il ərzində jurnala tam giriş əldə edin

Bütün qiymətlər NET qiymətləridir.
ƏDV daha sonra ödəniş zamanı əlavə olunacaq.
Vergi hesablanması yoxlama zamanı yekunlaşacaq.

ReadCube-da vaxt məhdud və ya tam məqaləyə giriş əldə edin.

Bütün qiymətlər NET qiymətləridir.


Videoya baxın: Riyaziyyat 6 ci sinif sehife 27. Müxtəlif məxrəcli kəsrlərin toplanması və çıxılması. Rasim Aliyev (Iyul 2022).


Şərhlər:

 1. Shandon

  Çox oxşardır.

 2. Oba

  Salam, Yandex'dən layihənizə getdim və Kaspersky viruslara and içməyə başladı = (

 3. Mamo

  Olduqca faydalı ifadə

 4. Tudal

  I would like to have a little patience. RIGHT NOW!!! A man of a banal sexual orientation. They lived happily ever after and died on the same day. Spouses Rosenberg. The World History. Bank Imperial. Announcement in a brothel: “For GSM network subscribers - 10 seconds free”Mesaj yazmaq