Şərhlər

Lizosomlar

Lizosomlar


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Lizosomların quruluşu və mənşəyi

Lizosomlar (yunan dilindən lise, parçalanma, məhv) üzvi maddələri həzm edə biləcək fermentləri olan membran cibləridir.

Golgi aparatında meydana gələn lizosomlar, demək olar ki, bütün eukaryotik hüceyrələrdə mövcuddur.. the Nimes RER-də istehsal olunur müəyyənləşdirilərək Golgi aparatının xüsusi bir bölgəsinə göndərilərək ditiosomlara köçürülür və orada kiçik qablar şəklində qablaşdırılır və sərbəst buraxılır.

Hüceyrədaxili həzm

Lizosomlar məsul orqanellerdir hüceyrədaxili həzm. Təqaüdlər içərisində meydana gəldi faqositoz xarici mühitdə sıxışan hissəciklərdən ibarət olan pinositoz lizosomlara sızırhəzm baş verəcək daha böyük ciblərə səbəb olur.


Video: Sitologiya #1. Heyvan və bitki hüceyrəsi. Orqanoidlər. (BiləR 2022).