Məlumat

Amoeboid hərəkəti

Amoeboid hərəkəti


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Bəzi hüceyrə növləri, hüceyrə şəklini dəyişməyə və hərəkət etməyə imkan verən daxili axınları əmələ gətirərək, sitozollarının ardıcıllığını sürətlə dəyişdirmək xüsusiyyətinə malikdir. Bir çox protozoa və çox hüceyrəli heyvanların bəzi hüceyrə növlərində mövcud olan bu hüceyrə hərəkətinə amoeboid hərəkəti deyilir.

Orqanoidlər nələrdir?

Sitoplazmanın bəzi orqanoidləri (həmçinin organelles və ya organelles adlanır) membran xarakterlidir, yəni plazma membranına bənzər lipoprotein membranı ilə uzanmışdır. Müraciət edirik endoplazmik retikulum, mitoxondriya, qolgi sistemi (və ya golgi kompleksi), lizosomlar, peroksisomlar, glyoxysomes, xloroplastlarvakuollar. Qeyri-membranöz orqanoidlər ribosomlar və sentriollardır.


Video: Amoeboid movement (BiləR 2022).