Məlumat

Endositoz (davamı)

Endositoz (davamı)


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Vasitəçi Endositoz

Membran invaginasiyası, müəyyən bir maddənin müəyyən bir membran tərkib hissəsinə bağlanması ilə baş verərsə, vasitəçi endositoz prosesidir və bu reseptorun tərkib hissəsi adlanır.

Hüceyrəyə bu şəkildə girmək üçün membranın bu maddəyə xas olan reseptorları olması lazımdır.

Bu mexanizm bir çox virus (məsələn, HİV) və toksinlər tərəfindən hüceyrəyə nüfuz etmək üçün istifadə olunur, çünki zaman keçdikcə reseptorlarla bir-birini tamamlayır.

Bu proses tibb üçün də əhəmiyyətlidir, çünki məhv ediləcək hüceyrələrin xüsusi membran reseptorlarına bağlanan şiş hüceyrələrinin parçalanmalarını məhv etmək üçün istifadə olunan dərmanlara daxil edilmişdir.