Məlumat

Oksigen dövrü


Oksigen dövrü karbon dövrü ilə sıx bağlıdır, çünki hər ikisinin axını eyni hadisələrlə əlaqələndirilir: fotosintez və nəfəs.

Fotosintez prosesləri isə oksigen atmosferə salır nəfəsyanma onu istehlak edin.

Stratosferin O2-nin bir hissəsi ozon (O) üzərindəki ultrabənövşəyi şüaların təsiri ilə çevrilir3). Bu, ultrabənövşəyi şüaların 80% nüfuz etməsinin qarşısını alan bir filtr rolunu oynayan bir təbəqə meydana gətirir. Xlorofluorokarbonların (CFCs) daim sərbəst buraxılması ozon təbəqəsinin məhvinə səbəb olur.