Məqalələr

Xüsusi rəqabət


Eyni icmada fərqli növlər arasındakı uyğunlaşmayan növlərarası münasibətlər, eyni ətraf mühit qaynağı üçün mübahisələr mexanizmi yaratdıqda, hər iki populyasiya üçün yetərli olmadıqda eyni və ya çox oxşar ekoloji nişlərə malikdir.

Bu mexanizm, qarşılıqlı əlaqədə olan iki populyasiyanın sıxlığını, onlardan birini məhv etməsini və ya ekoloji yuvanın ixtisaslaşmasını təyin edə bilər.

Bir növün başqa bir növün böyüməsini və ya çoxalmasını maneə törətdiyi münasibət amensal, zəhərli maddələrin sərbəst buraxılması yolu ilə. Nümunələr:

  • Göbələklər Penicillium notatum bakteriyaların çoxalmasına mane olan bir antibiotik olan penisilini aradan qaldırın.

  • Fenomenə cavabdeh olan Gonyaulax dinoflagellates tərəfindən ifraz olunan maddələr "qırmızı gelgit", dəniz faunasının ölümünü təyin edə bilər.
  • Zəhərli maddələrin müəyyən bitkilərin kökləri tərəfindən ifraz edilməsi və aradan qaldırılması, ərazidəki digər növlərin böyüməsinə mane olur.