Tezliklə

Xüsusi rəqabət


Eyni növ fərdlər, eyni ətraf mühit amilləri, xüsusən də məkan və qida üçün rəqabət etdikləri zaman qeyri-müntəzəm intrasepsiya əlaqəsidir.

Bu əlaqə cəlb olunan populyasiyanın sıxlığını müəyyənləşdirir.

Cannibalizm

Cannibal eyni növdən birini öldürən və yeyən şəxsdir. Əqrəblər, örümcekler, balıqlar, planarlar, kemiricilər və s.

İnsan növlərində, mövcud olduqda, antropofagiya (yunan dilindən) adlanır antropos, adam; phagein, yemək).