Məlumat

7.5: İnsanlarda Bakterial Xəstəliklərə Giriş - Biologiya

7.5: İnsanlarda Bakterial Xəstəliklərə Giriş - Biologiya


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

İnsanlarda ümumi bakterial xəstəlikləri müəyyənləşdirin

Təbiətcə virus və bakterial olan dağıdıcı patogen xəstəliklər və vəbalar bəşər tarixinin əvvəlindən insanlara təsir göstərir. Zaman keçdikcə insanlar başa düşdülər ki, əziyyət çəkən insanlardan ayrı qalmaq, xəstəlik qurbanlarının meyitlərini və şəxsi əşyalarını atmaq onların xəstələnmək şanslarını azaldır.

Epidemioloqlar xəstəliklərin əhaliyə necə təsir etdiyini öyrənirlər. An epidemiya populyasiyada eyni vaxtda qeyri-adi yüksək sayda fərddə baş verən xəstəlikdir. A pandemiya geniş yayılmış, adətən bütün dünyada yayılan epidemiyadır. An endemik xəstəlik populyasiyada daim mövcud olan, adətən az rast gəlinən xəstəlikdir.

Nə etməyi öyrənəcəksiniz

 • Tarixi əhəmiyyətli vəba və epidemiyalara səbəb olan bakterial xəstəlikləri müəyyən edin
 • Ümumi qida xəstəliklərini müəyyənləşdirin
 • Antibiotikdən həddən artıq istifadənin necə “superbağlar” yarada biləcəyini izah edin

Öyrənmə Fəaliyyətləri

Bu bölmə üçün öyrənmə fəaliyyətlərinə aşağıdakılar daxildir:

 • Bakterial Xəstəliyin Uzun Tarixi
 • Biofilmlər və Qida Xəstəlikləri
 • Antibiotiklərə Müqavimət
 • Özünü Yoxlama: İnsanlarda Bakterial Xəstəliklər

OpenStax: Mikrobiologiya

Bakterial təcridlərin dəqiq müəyyən edilməsi klinik mikrobiologiya laboratoriyasında vacibdir, çünki nəticələr tez-tez xəstənin nəticələrinə birbaşa təsir edən müalicə haqqında qərarlar verir. Məsələn, qida zəhərlənməsi halları həkimlərin müvafiq müalicəni təyin edə bilməsi üçün törədicinin dəqiq müəyyən edilməsini tələb edir. Eyni şəkildə, xəstəliyin baş verməsi zamanı səbəbkar patogeni dəqiq müəyyən etmək vacibdir ki, epidemiyanın qarşısını almaq üçün müvafiq strategiyalar tətbiq olunsun.

Mikroorqanizmləri aşkar etmək, xarakterizə etmək və müəyyən etmək üçün bir çox üsul var. Bəzi üsullar fenotipik biokimyəvi xüsusiyyətlərə əsaslanır, digərləri isə genotipik identifikasiyadan istifadə edir. Bakteriyanın biokimyəvi xüsusiyyətləri təsnifat və identifikasiya üçün faydalı olan bir çox əlamətlər verir. Bakteriya təcridinin qidalanma və metabolik imkanlarının təhlili bakteriyanın cinsini və növlərini təyin etmək üçün ümumi yanaşmadır. Bakteriyaların yaşamaq üçün istifadə etdiyi ən mühüm metabolik yollardan bəziləri Mikrob Metabolizmində müzakirə olunacaq. Bu bölmədə biz mikroorqanizmləri müəyyən etmək üçün biokimyəvi xüsusiyyətlərdən istifadə edən bir neçə metodu müzakirə edəcəyik.

Bəzi mikroorqanizmlər müəyyən birləşmələri kimi saxlayır qranullar onların sitoplazmasındadır və bu qranulların məzmunu identifikasiya məqsədləri üçün istifadə edilə bilər. Misal üçün, poli-β-hidroksibutirat (PHB) cinsin bəzi qeyri-flüoresan bakteriyalarında olan karbon və enerji saxlayan birləşmədir Pseudomonas. Bu cins daxilində müxtəlif növlər PHB və flüoresan piqmentlərin mövcudluğu və ya olmaması ilə təsnif edilə bilər. İnsan patogeni P. aeruginosa və bitki patogeni P. syringae floresanların iki nümunəsidir Pseudomonas PHB qranullarını yığmayan növlər.

Digər sistemlər karbondan istifadə və digər metabolik testlər kimi biokimyəvi reaksiyaları ilə mikroorqanizmləri müəyyən etmək üçün biokimyəvi xüsusiyyətlərə əsaslanır. Kiçik laboratoriya şəraitində və ya tədris laboratoriyalarında bu analizlər məhdud sayda sınaq borularından istifadə etməklə aparılır. Bununla belə, Biolog, Inc. tərəfindən hazırlanmış sistem kimi daha müasir sistemlər eyni vaxtda həyata keçirilən və proqram təminatı ilə təhlil edilən biokimyəvi reaksiyaların panellərinə əsaslanır. Biolog sistemi hüceyrələri müəyyən biokimyəvi maddələri metabolizə etmək qabiliyyətinə və onların fizioloji xüsusiyyətlərinə, o cümlədən pH və kimyəvi həssaslığa əsaslanaraq müəyyən edir. O, analizində bütün əsas biokimyəvi siniflərdən istifadə edir. İdentifikasiya əl ilə və ya yarı və ya tam avtomatlaşdırılmış alətlərlə həyata keçirilə bilər.

Başqa bir avtomatlaşdırılmış sistem nümunənin kütlə spektrini təyin etməklə və sonra onu minlərlə mikroorqanizm üçün məlum kütlə spektrlərini ehtiva edən verilənlər bazası ilə müqayisə etməklə mikroorqanizmləri müəyyən edir. Bu üsul matrislə dəstəklənən lazer desorbsiya/ionlaşma vaxtının uçuş kütlə spektrometriyasına əsaslanır (MALDI-TOF) və mikroorqanizmin xüsusi matris reagenti ilə qarışdırıldığı birdəfəlik MALDI lövhələrindən istifadə edir (Şəkil 1). Nümunə/reagent qarışığı yüksək intensivlikli impulslu ultrabənövşəyi lazerlə şüalanır, nəticədə mikroorqanizmin müxtəlif kimyəvi tərkib hissələrindən əmələ gələn qaz ionları atılır. Bu qaz ionları toplanır və kütlə spektrometri vasitəsilə sürətləndirilir, ionlar kütlə-yük nisbəti (m/z) ilə müəyyən edilən sürətlə hərəkət edir və beləliklə, müxtəlif vaxtlarda detektora çatır. Detektor siqnalının m/z-ə qarşı planı orqanizm üçün onun biokimyəvi tərkibi ilə unikal şəkildə əlaqəli olan kütlə spektrini verir. Kütləvi spektrin məlum mikroorqanizmlərin eyni analizlərindən əldə edilən istinad spektrləri kitabxanası ilə müqayisəsi naməlum mikrobun eyniləşdirilməsinə imkan verir.

Şəkil 1. MALDI-TOF üsulları hazırda klinik mikrobiologiya laboratoriyalarında diaqnostik prosedurlar üçün müntəzəm olaraq istifadə olunur. Bu texnologiya daha ənənəvi üsullarla asanlıqla müəyyən edilə bilməyən bəzi mikroorqanizmləri sürətlə müəyyən etməyə qadirdir. ("MALDI boşqab şəkli" krediti: Chen Q, Liu T, Chen G tərəfindən işin dəyişdirilməsi "qrafiklər" krediti: Bailes J, Vidal L, Ivanov DA, Soloviev M tərəfindən işin dəyişdirilməsi)

Mikrobları da onların unikal lipid profillərini ölçməklə müəyyən etmək olar. Öyrəndiyimiz kimi, lipidlərin yağ turşuları zəncirin uzunluğuna, qoşa bağların olub-olmamasına, qoşa bağların, hidroksil qruplarının, budaqlarının və halqalarının sayına görə dəyişə bilər. Mikrobun lipid tərkibinə görə müəyyən edilməsi üçün onların membranlarında olan yağ turşuları təhlil edilir. Bu məqsədlə istifadə edilən ümumi biokimyəvi analiz klinik, ictimai sağlamlıq və qida laboratoriyalarında istifadə edilən bir texnikadır. Bu, yağ turşularında unikal fərqlərin aşkarlanmasına əsaslanır və deyilir yağ turşusu metil esteri (FAME) təhlil. Bir FAME təhlili, yağ turşuları mikroorqanizmlərin membranlarından çıxarılır, kimyəvi cəhətdən dəyişdirilərək uçucu metil efirləri əmələ gətirir və qaz xromatoqrafiyası (QC) ilə təhlil edilir. Əldə edilən GC xromatoqramı naməlum mikroorqanizmi müəyyən etmək üçün minlərlə bakterial izolatlar üçün məlumatları ehtiva edən verilənlər bazasında istinad xromatoqramları ilə müqayisə edilir (Şəkil 2).

Şəkil 2. Bakterial identifikasiyada yağ turşusu metil esteri (FAME) analizi hər bir bakteriya üçün unikal xromatoqramma ilə nəticələnir. Qaz xromatoqramındakı hər bir zirvə müəyyən bir yağ turşusu metil esterinə uyğundur və onun hündürlüyü hüceyrədə mövcud olan miqdarla mütənasibdir. (kredit "mədəniyyət": Xəstəliklərə Nəzarət və Qarşısının Alınması Mərkəzləri tərəfindən işin dəyişdirilməsi "qrafik" krediti: Zhang P. və Liu P. tərəfindən işin dəyişdirilməsi)

Mikroorqanizmlərin identifikasiyası üçün əlaqəli bir üsul deyilir fosfolipiddən əldə edilən yağ turşularının (PLFA) analizi. Membranlar əsasən yağ turşularını buraxmaq üçün sabunlaşa bilən (qələvi ilə hidrolizləşən) fosfolipidlərdən ibarətdir. Nəticədə yaranan yağ turşusu qarışığı daha sonra FAME analizinə məruz qalır və naməlum mikroorqanizmi müəyyən etmək üçün ölçülmüş lipid profilləri məlum mikroorqanizmlərin profilləri ilə müqayisə oluna bilər.

Bakterial identifikasiya həmçinin insan orqanizmində xüsusi böyümə şəraitində istehsal olunan zülallara əsaslana bilər. Bu cür identifikasiya prosedurlarına proteomik analiz deyilir. Proteomik analizi həyata keçirmək üçün əvvəlcə patogendən zülallar ayrılır yüksək təzyiqli maye xromatoqrafiyası (HPLC), və toplanmış fraksiyalar daha sonra daha kiçik peptid fraqmentləri əldə etmək üçün həzm olunur. Bu peptidlər kütləvi spektrometriya ilə müəyyən edilir və orijinal nümunədə naməlum mikroorqanizmi müəyyən etmək üçün məlum mikroorqanizmlərinkləri ilə müqayisə edilir.

Mikroorqanizmlər həmçinin plazma membranında və ya hüceyrə divarında zülallara (qlikoproteinlərə) bağlı karbohidratlar vasitəsilə də müəyyən edilə bilər. Antikorlar və digər karbohidrat bağlayan zülallar hüceyrə səthlərində xüsusi karbohidratlara yapışa bilər və bu da hüceyrələrin bir-birinə yığılmasına səbəb olur. Seroloji testlər (məsələn, Lancefield qrupları müəyyən etmək üçün istifadə olunan testlər Streptokokk növlər) hüceyrənin səthində yerləşən unikal karbohidratları aşkar etmək üçün həyata keçirilir.


Biologiya kursları

Bu sorğu kursu qlobal istiləşmə, həddindən artıq balıq ovu, nəsli kəsilməkdə olan növlər, insan əhalisinin artımı, yaşayış mühitinin məhv edilməsi, enerji istifadəsi, hava və suyun çirklənməsi, resurs istifadəsi, habelə həddindən artıq istehlak kimi ekoloji problemlərə qarşı davamlı həll yolları yaratmaq üçün əsas verir. bu problemlərin həlli.

BIOL 10: Biologiyaya giriş

3 vahid: mühazirə 3 vahid laboratoriya 0 vahid

Kredit üçün məqbuldur: Kaliforniya Universiteti, Kaliforniya Dövlət Universiteti

Bu, qeyri-elm ixtisasları üçün nəzərdə tutulmuş ümumi biologiyaya giriş kursudur. Gündəlik problemlərin həllində bioloji prinsipləri başa düşmək və tətbiq etmək üçün tənqidi düşünmə bacarıqlarından istifadəyə diqqət yetirilir. Müzakirə olunan mövzulara elmi metod, təkamül, ekologiya, hüceyrə funksiyası və quruluşu, hüceyrə enerjisi, DNT və biotexnologiya, həmçinin orqanizmlərin öz daxili və xarici mühitləri ilə qarşılıqlı əlaqəsi daxildir. Laboratoriya ilə GE elm kursu kimi transfer üçün kredit almaq üçün həm mühazirə, həm də laboratoriyada eyni vaxtda qeydiyyat və keçid qiyməti tələb olunur. BIOL 10/10L və BIOL 011 eyni ümumi təhsil tələblərinə cavab verir. Qeyd: UC yalnız bir kurs üçün kredit qəbul edəcək, Biol 010 və ya Biol 011/011H, hər ikisi deyil. West Valley Kolleci tələbələrə yalnız Biol 010 və ya BIOL 11/11H almağa icazə verəcək, hər ikisini deyil.

BIOL 10L: Biologiya Laboratoriyasına Giriş

1 vahid: mühazirə 0 vahid laboratoriya 1 vahid

Kredit üçün məqbuldur: Kaliforniya Universiteti, Kaliforniya Dövlət Universiteti

Bu laboratoriya Biologiya 010 mühazirə kursu üçün tələb olunan əsas şərtdir. Ümumi biologiya üzrə bu giriş laboratoriya dərsi qeyri-elm ixtisasları üçün nəzərdə tutulmuşdur və ekologiya, təkamül, anatomiya, hüceyrə və molekulyar biologiya və genetika mövzularını əhatə edir. Ümumi biologiyada mövzuları daha yaxşı başa düşmək üçün bioloji prinsipləri başa düşmək və tətbiq etmək üçün tənqidi düşünmə bacarıqlarının istifadəsinə diqqət yetirilir. Laboratoriya ilə GE elm kursu kimi transfer üçün kredit almaq üçün həm mühazirə, həm də laboratoriyada eyni vaxtda qeydiyyat və keçid qiyməti tələb olunur. BIOL 10/10L və BIOL 11 eyni ümumi təhsil tələblərinə cavab verir. Qeyd: UC yalnız bir kurs üçün kredit qəbul edəcək, BIOL 010 və ya BIOL 11/11H, hər ikisi deyil. West Valley Kolleci tələbələrə hər ikisini deyil, yalnız BIOL 10 və ya BIOL 11/11H almağa icazə verəcək.

BIOL 11: İnsan Biologiyası

4 bölmə: mühazirə 3 vahid laboratoriya 1 vahid

Kredit üçün məqbuldur: Kaliforniya Universiteti, Kaliforniya Dövlət Universiteti

İnsan anatomiyası və fiziologiyasından istifadə edərək, bu, qeyri-elm ixtisasları üçün nəzərdə tutulmuş biologiyaya giriş kursudur. Gündəlik problemlərin həllində bioloji prinsipləri başa düşmək və tətbiq etmək üçün tənqidi düşünmə bacarıqlarından istifadəyə diqqət yetirilir. Müzakirə olunan mövzulara elmi metod, əsas kimya, genetika, hüceyrə quruluşu və funksiyası, həmçinin insan sistemlərinin onların daxili və xarici mühiti ilə qarşılıqlı əlaqəsi daxildir. Laboratoriya işinə mühazirələrdə müzakirə olunan anlayışların parçalanma, kompüter simulyasiyaları və sahə işləri vasitəsilə tətbiqi üzrə əllər daxildir. Kursun kreditini almaq üçün həm mühazirə, həm də laboratoriyada keçid qiyməti tələb olunur. Kursun kreditini almaq üçün həm mühazirə, həm də laboratoriyada keçid qiyməti tələb olunur. Biol 10/10L və BIOL 11 eyni ümumi təhsil tələblərinə cavab verir. Qeyd: UC yalnız bir kurs üçün kredit qəbul edəcək, BIOL 10 və ya BIOL 11/11H, hər ikisi deyil. West Valley Kolleci tələbələrə yalnız Biol 10 və ya BIOL 11/11H qəbul etməyə icazə verəcək, hər ikisini deyil.

BIOL 11H: İnsan Biologiyasını Fəxr edir

4 bölmə: mühazirə 3 vahid laboratoriya 1 vahid

Kredit üçün məqbuldur: Kaliforniya Universiteti, Kaliforniya Dövlət Universiteti

Honors Human Biology bütün Fəxri kurslar üçün ümumi olan pedaqoji metodlardan istifadə edir: fənlərarası, intensiv yazı, əməkdaşlıq və təcrübə təlimatı. Kursun məzmunu müəyyən edilmiş transdissiplinar bölmə daxilində təklif olunan digər kurslarla ümumi mövzu vasitəsilə əlaqə yaradır. Bu, biologiyanın prinsip və anlayışlarını başa düşmək və tətbiq etmək üçün insanlardan model kimi istifadə edən giriş biologiya kursudur. Gündəlik problemlərin həlli yollarını tapmaq üçün tənqidi düşünmə bacarığından istifadə edilməsinə diqqət yetirilir. Mövzulara elmi metod, hüceyrə quruluşu və funksiyası, insanın qidalanmasının fiziologiyası, qan dövranı, ifrazat, çoxalma, irsiyyət və insanların ətraf mühitlə necə qohum olması və uyğunlaşması daxildir. Laboratoriya işinə mühazirələrdə müzakirə olunan anlayışların praktiki tətbiqi daxildir. Bu kurs sağlamlıq sahəsində karyera qurmağı düşünən tələbələr üçün xüsusilə maraqlı olacaq. Kursun kreditini almaq üçün həm mühazirə, həm də laboratoriyada keçid qiyməti tələb olunur. BIOL 11 və BIOL 10/10L eyni ümumi təhsil tələblərinə cavab verir. Qeyd: UC yalnız bir kurs üçün kredit qəbul edəcək, Biol 10 və ya Biol 011/011H, hər ikisi deyil. West Valley Kolleci tələbələrə yalnız Biol 010 və ya BIOL 11/11H almağa icazə verəcək, hər ikisini deyil.

BIOL 12: Ekologiyaya və Vəhşi Təbiətə Giriş

4 bölmə: mühazirə 3 vahid laboratoriya 1 vahid

Kredit üçün məqbuldur: Kaliforniya Universiteti, Kaliforniya Dövlət Universiteti

Bu əsas olmayan kurs vəhşi təbiət populyasiyalarına və onların təbii tarixinə xüsusi diqqət yetirməklə, yer üzündəki bütün həyatı birləşdirən ümumi ekoloji prinsiplərə girişdir. Heyvanların biologiyası, davranışı, populyasiya dinamikası və insana təsir və idarəetmə ilə yanaşı enerji və material axınları əhatə olunacaq. Laboratoriya və sahə məşğələləri elmi tədqiqatlarda istifadə olunan tədqiqat üsullarını vurğulayır.

BIOL 13: Kaliforniyanın Təbii Tarixi

3 bölmə: mühazirə 2 bölmə laboratoriya 1 vahid

Kredit üçün məqbuldur: Kaliforniya Universiteti, Kaliforniya Dövlət Universiteti

Bu kurs Kaliforniyanın bitki və heyvan icmalarını araşdırır. Tələbələr Kaliforniyanın ekologiyası haqqında həm sinifdə, həm də tarla şəraitində öyrənmək imkanı əldə edirlər. İlkin sinif iclaslarından sonra sahə səfəri(lər)i keçirilir. Tələbələr sahə səfərlərində iştirak etmək üçün sinifə hazırlıq tələblərini uğurla yerinə yetirməlidirlər. Tələbələr nəqliyyat və səyahət, yemək, düşərgə avadanlıqları və əlaqəli xərclərlə bağlı xərclərə cavabdehdirlər.

BIOL 14: Kaliforniya Bitkilər və Heyvanlar

4 bölmə: mühazirə 3 vahid laboratoriya 1 vahid

Kredit üçün məqbuldur: Kaliforniya Dövlət Universiteti

Bu kurs Kaliforniya bitki və heyvanlarını ekoloji kontekstdə təqdim edən ümumi təhsil kursudur. Həyat formalarının coğrafi paylanmasını və onların icma birliklərini izah etmək üçün ekosistem yanaşmasından istifadə edilir. Sinifdaxili fəaliyyətlər və sinifdənkənar layihələr Kaliforniya həyat formalarının təbii tarixini öyrənmək, həmçinin onları tanımaq və adlandırmaqdan ibarətdir. Tədris, istirahət və ya park idarəçiliyi ilə maraqlanan hər kəs istifadə olunacaq identifikasiya və nümayiş üsullarını öyrənəcək. Bitki və heyvanlara vurğu ilə Kaliforniyanın təbii tarixinə giriş. Sahildən dağlara və səhraya qədər ən çox yayılmış həyat formaları ekoloji kontekstdə araşdırılacaqdır. Tədris, istirahət və ya park idarəçiliyi ilə maraqlanan hər kəs identifikasiya və faydalı sahə üsullarını öyrənəcək. Bu sinif ixtisası olmayanlar üçün nəzərdə tutulub.

BIOL 18: Dəniz Biologiyası

4 bölmə: mühazirə 3 vahid laboratoriya 1 vahid

Kredit üçün məqbuldur: Kaliforniya Universiteti, Kaliforniya Dövlət Universiteti

Bu kurs dəniz elminin bioloji prinsiplərinin tədqiqidir. Tələbəni yerli sahil xəttinin, Monterey körfəzinin və ona bitişik ərazilərin təbii tarixi ilə tanış etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Okeanoqrafik alətlərdən və dəniz nümunələri götürmə cihazlarından istifadə, laboratoriya tədqiqatlarında və çöl səfərlərində tapılan flora və faunanın təsviri tədqiqi və okeanın insanla əlaqəsi də daxildir.

BIOL 22: Genetika

4 bölmə: mühazirə 3 vahid laboratoriya 1 vahid

Kredit üçün məqbuldur: Kaliforniya Universiteti, Kaliforniya Dövlət Universiteti

Bu ümumi təhsil kursu ilk növbədə qeyri-elmi ixtisaslar üçündür. Bu, irsiyyət prosesi, damazlıq, mutasiya, tibbi genetika, rekombinant DNT, biotexnologiya genetikası, populyasiya genetikasına diqqət yetirməklə, irsiyyətin əsas prinsip və anlayışlarına və onların bitki və heyvanlara tətbiqinə girişdir.

BIOL 23: Yoluxucu Xəstəliklərə Giriş

3 vahid: mühazirə 3 vahid laboratoriya 0 vahid

Kredit üçün məqbuldur: Kaliforniya Universiteti, Kaliforniya Dövlət Universiteti

Bu giriş biologiya kursu yoluxucu xəstəlikləri, parazitləri və insan immunitetini araşdırır. Kurs yeni yaranan patogenlər, bioterrorizm agentləri və qədim xəstəliklərdə müşahidə olunan daha yeni fəsadlar daxil olmaqla, yoluxucu xəstəlik agentlərinin sorğusu ilə başlayır. Kurs insan immun sisteminin bu infeksiyalara necə reaksiya verdiyini öyrənməklə davam edir və tələbələrə insan populyasiyalarında xəstəliklərin epidemioloji nümunələrini şərh etməyə kömək edir.

BIOL 24: Müasir Biologiya

3 vahid: mühazirə 3 vahid laboratoriya 0 vahid

Kredit üçün məqbuldur: Kaliforniya Universiteti, Kaliforniya Dövlət Universiteti

Bu kurs bütün fənlərdən olan tələbələr üçün ətraf mühit, insan fiziologiyası, genetika və bir çox başqa mövzular da daxil olmaqla, tələbələrin həyatına təsir edən hal-hazırda müvafiq bioloji mövzuların geniş spektrini təqdim etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu məsələlərin mənalı müzakirəsini təşviq etmək və tələbələrə bu mövzularda xəbər məqalələri, kitablar və esseləri anlamağa kömək etmək üçün əsas bioloji anlayışlar təqdim olunur.

BIOL 35: Quşların Biologiyası

4 bölmə: mühazirə 3 vahid laboratoriya 1 vahid

Kredit üçün məqbuldur: Kaliforniya Universiteti, Kaliforniya Dövlət Universiteti

Bu kurs quşların təbii tarixini və biologiyasını təqdim edir. Quşların anatomiyası, ekologiyası, müxtəlifliyi, davranışı və identifikasiyası mühazirələr, laboratoriyalar və ekskursiyalar vasitəsilə araşdırılır. Kaliforniya quşlarının biologiyası vurğulanır. Kurs biologiya tələbələri, elm müəllimləri (K-12), təbiət tarixi muzeyi və ekologiya dosentləri, ekologiya üzrə müəllimlər, eləcə də quş həvəskarları üçün nəzərdə tutulub. Tələbələr nəqliyyat və səyahətlə bağlı xərclərə cavabdehdirlər.

BIOL 36: Heyvanların Davranışı

3 vahid: mühazirə 3 vahid laboratoriya 0 vahid

Kredit üçün məqbuldur: Kaliforniya Universiteti, Kaliforniya Dövlət Universiteti

Heyvanların niyə belə davrandığını heç düşünmüsünüzmü? Bu kurs böyümək, yemək tutmaq, qaçmaq, köç etmək, naviqasiya, ünsiyyət qurmaq, ev qurmaq, həyat yoldaşları üçün yarışmaq, arvadbazlıq, cinsi əlaqə, nəsillərə qulluq etmək kimi çətinliklərdən tutmuş mürəkkəb sosial davranışa qədər heyvan davranışının müxtəlif aspektlərini araşdıracaq. çoxlu heyvanlar.

BIOL 37: Təkamül - Yerdəki həyat

3 vahid: mühazirə 3 vahid laboratoriya 0 vahid

Kredit üçün məqbuldur: Kaliforniya Universiteti, Kaliforniya Dövlət Universiteti

Bu kurs zamanla müxtəlif növ növlərin təkamülü vasitəsilə keçmiş və indiki mühitlərin tədqiqi ilə yer üzündə həyatın tarixinə girişdir. Kurs Darvinin təkamül nəzəriyyəsini, onu dəstəkləyən dəlilləri, təkamül mexanizmlərini, eləcə də cəmiyyət və mədəniyyətə təsir edən müasir baxışları vurğulayır.

BIOL 38: Biomüxtəliflik və yox olma – qaynar nöqtələr, böhran və konservasiya

3 vahid: mühazirə 3 vahid laboratoriya 0 vahid

Kredit üçün məqbuldur: Kaliforniya Universiteti, Kaliforniya Dövlət Universiteti

Sinif dünyanın seçilmiş qaynar nöqtələrindəki bitki və heyvanlara diqqət yetirməklə Yerdəki biomüxtəlifliyi araşdırır. O, qlobal ekoloji böhranın mahiyyətini və əhəmiyyətini anlamaq üçün zəruri olan ekoloji və təkamül prinsiplərini araşdırır.

BIOL 40: Orqanizm biologiyası

4 bölmə: mühazirə 3 vahid laboratoriya 1 vahid

İlkin şərtlər: MATH 106 və ya MATH 106R

Kredit üçün məqbuldur: Kaliforniya Universiteti, Kaliforniya Dövlət Universiteti

Biologiya ixtisasları üçün nəzərdə tutulmuş bu kurs birhüceyrəli və çoxhüceyrəli orqanizmlərin əsas biologiyası və müxtəlifliyinin tədqiqidir. O, orqanizmlərin (bitkilər, göbələklər, heyvanlar və birhüceyrəli orqanizmlər daxil olmaqla) ümumi bioloji prinsiplərini, təsnifatını, quruluşunu, funksiyasını və onların ətraf mühitə təkamül uyğunlaşmalarını vurğulayır.

BIOL 41: Heyvan Biologiyasının Prinsipləri

5 vahid: mühazirə 3 vahid laboratoriya 2 vahid

İlkin tələblər: BIOL 10 və ya BIOL 11 və ya ekvivalent orta məktəb biologiya kursu, MATH 106 və ya MATH 106R

Kredit üçün məqbuldur: Kaliforniya Universiteti, Kaliforniya Dövlət Universiteti

Bu kurs biologiya ixtisasları üçün nəzərdə tutulub və heyvan biologiyasının prinsip və anlayışlarını təqdim edir. Material heyvan filasının və qeyri-fotosintetik, birhüceyrəli, eukaryotik taksonların tədqiqini əhatə edir və heyvanların müqayisəli quruluşunu, funksiyasını və həyat dövrlərini, həmçinin təkamül, taksonomiya və sistematika prinsiplərini əhatə edir. Mövzulara heyvanların inkişafı, morfologiyası və fiziologiyası, filogeniyası və davranışı, həmçinin təkamül prinsipləri, təkamül dəyişmə mexanizmləri və növləşmə daxildir.

BIOL 42: Bitki Biologiyasının Prinsipləri

5 vahid: mühazirə 3 vahid laboratoriya 2 vahid

Tələb: MATH 106/106R

Kredit üçün məqbuldur: Kaliforniya Universiteti, Kaliforniya Dövlət Universiteti

Biologiya ixtisasları üçün bu kurs bioloji təşkilatın bütün səviyyələrini araşdıraraq bitki elmlərinin əsas prinsiplərini araşdırır. O, bitki, göbələk və protistan filasının müqayisəli müxtəlifliyini, quruluşunu və funksiyasını əhatə edir. Mövzulara inkişaf, morfologiya və fiziologiya, taksonomiya, sistematika və təkamül daxildir. Əhali və icma ekologiyası və ekosistem qarşılıqlı əlaqəsi prinsipləri vurğulanır. Laboratoriya fəaliyyətlərinə mikroskopik iş, eksperimental fiziologiya və biomüxtəlifliyin, təbiət tarixinin və ekologiyanın öyrənilməsi daxildir. Körfəz Bölgəsindəki bir neçə ekosistemə çöl səfərləri yerli floranı öyrənmək üçün çoxsaylı imkanlar yaradır.

BIOL 43: Hüceyrə Biologiyasının Prinsipləri

5 vahid: mühazirə 3 vahid laboratoriya 2 vahid

İlkin şərtlər: CHEM 1A və MATH 106 və ya MATH 106R və BIOL 10 və ya BIOL 11 və ya hər hansı kollec biologiya kursunu müvəffəqiyyətlə bitirmək.

Kredit üçün məqbuldur: Kaliforniya Universiteti, Kaliforniya Dövlət Universiteti

İxtisaslar üçün nəzərdə tutulmuş bu kurs prokaryotik və eukaryotik hüceyrələrin quruluşu və funksiyasının prinsipləri və tətbiqləri, taksonomiya, viruslar, bioloji molekullar, homeostaz, hüceyrə çoxalması və onun idarə edilməsi, molekulyar genetika, genetik mühəndislik, mitoz, fotosintez və tənəffüs daxil olmaqla hüceyrə mübadiləsi, mobil rabitə və həyatın mənşəyi haqqında fərziyyələr. Laboratoriya məşğələləri mühazirə anlayışlarını nümayiş etdirir və tələbələrə hüceyrə biologiyasında istifadə olunan standart laboratoriya üsullarını yerinə yetirməkdə praktiki təcrübə verir. Elm fəlsəfəsi, elmi tədqiqat metodları və eksperimental dizayn kursun əsasını təşkil edir. Bu kurs ixtisaslaşdırılmış yuxarı bölmə kursları üçün biologiya və peşəkar ixtisas hazırlığını başa çatdırmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.

BIOL 45: Mikrobiologiya

5 vahid: mühazirə 3 vahid laboratoriya 2 vahid

Ön şərt: BIOL 10 və ya BIOL 11 və ya hər hansı kollec biologiya kursunu və CHEM 2 və ya CHEM 1A və ya CHEM 30A kursunu müvəffəqiyyətlə bitirmək və ya kollec kimya kursunu müvəffəqiyyətlə bitirmək

Kredit üçün məqbuldur: Kaliforniya Universiteti, Kaliforniya Dövlət Universiteti

Bu kurs tibb bacısı və həyat elminin digər ixtisasları üçün nəzərdə tutulmuşdur. Mikroorqanizmlərə və onların öyrənilməsində istifadə olunan laboratoriya üsullarına giriş. Viruslar, rikketsiyalar, yosunlar, göbələklər, mayalar və protozoa daxil olmaqla, bakteriyaların xüsusiyyətləri, onların insan həyatı ilə əlaqəsi vurğulanaraq öyrəniləcək. Laboratoriya işi mikroorqanizmlərin morfoloji, mədəni, qidalanma və biokimyəvi xüsusiyyətlərini əhatə edəcəkdir. Tələbə mikrobioloqun əsas laboratoriya bacarıqları ilə təcrübə qazanacaq.

BIOL 47: İnsan Anatomiyası

5 vahid: mühazirə 3 vahid laboratoriya 2 vahid

Ön şərt: BIOL 010 və ya BIOL 11 və ya Orta Məktəbin ümumi biologiya kursunu müvəffəqiyyətlə bitirmək. (Kursda hüceyrə quruluşu, hüceyrə funksiyası, hüceyrə bölünməsi və elmi metod haqqında ümumi məlumat verilməlidir.).

Kredit üçün məqbuldur: Kaliforniya Universiteti, Kaliforniya Dövlət Universiteti

Səhiyyə mütəxəssisləri üçün bu kurs insan orqanının ümumi və mikroskopik strukturunun hərtərəfli öyrənilməsi vasitəsilə insan anatomiyasının prinsip və konsepsiyalarını əhatə edir. Laboratoriya HUMAN CADAVER müayinəsindən, CAT disseksiyasından və insan toxumalarının mikroskopik müayinəsindən ibarətdir.

BIOL 48: İnsan Fiziologiyası

5 vahid: mühazirə 3 vahid laboratoriya 2 vahid

Ön şərt: BIOL 47 CHEM 2 və ya CHEM 30A və ya CHEM 1A

Kredit üçün məqbuldur: Kaliforniya Universiteti, Kaliforniya Dövlət Universiteti

Fiziologiya insan orqanizminin orqan sistemlərini və normal fəaliyyətində iştirak edən fizioloji prinsipləri öyrənir. Hüceyrə və orqan sisteminin funksiyası, inteqrasiya və homeostaz və tənzimləmə mexanizmlərinə diqqət yetirilir. Laboratoriyada bədən sistemlərinin funksiyasını vurğulayan təcrübələr daxildir. Bəzi təcrübələr tələbələrin özləri üzərində aparılacaq.

BIOL 50: İnsan Kadavrının Parçalanması

1 vahid: mühazirə 0 vahid laboratoriya 1 vahid

Kredit üçün məqbuldur: Kaliforniya Dövlət Universiteti

Bu kurs insan cəsədinin bütöv bir parçalanmasıdır. Kurs tibb bacısı, tibbi, fiziki terapiya, həkim köməkçisi, şiroterapi və digər sağlamlıqla bağlı ixtisaslar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Kursda cəsədin parçalanmasına regional yanaşma tətbiq olunacaq. Kiçik qruplarda işləyərək, tələbələr meyitləri parçalayacaq, təlimatçı isə parçalanma üçün lazımi məlumatları təqdim edəcək. (Yalnız Yay) Keçid/Keçidsiz Seçim

BIOL 55: Seks Biologiyası

3 vahid: mühazirə 3 vahid laboratoriya 0 vahid

Kredit üçün məqbuldur: Kaliforniya Dövlət Universiteti

Bu kurs cinsin təbii tarixini və cinsi reproduktiv strategiyaların təkamülünü və müxtəlifliyini başa düşmək üçün necə əsas olduğunu araşdırır. Tələbələr orqanizmlərin genlərini qarışdırmaq üçün istifadə etdikləri fantastik strategiyaların arxasında duran biologiya haqqında öyrənmək imkanı əldə edəcəklər. Əhatə olunan mövzulara cinsin təkamülü, cinsi fərqlər, cütləşmə strategiyaları, çoxalma xərcləri, cinsi münaqişələr, sperma rəqabəti, cinsi seçim, azğınlıq və qadın seçimi daxildir.

BIOL 56: Sierra Nevada Ekologiyası

3 bölmə: mühazirə 2 bölmə laboratoriya 1 vahid

Kredit üçün məqbuldur: Kaliforniya Universiteti, Kaliforniya Dövlət Universiteti

Bu kurs Sierra Nevada'nın təbii tarixini və ekologiyasını araşdırır. Bu ümumi təhsil kursuna Sierra Nevada silsiləsindəki bitkilərin, məməlilərin, quşların və həşəratların iqlimi, təkamül tarixi, biocoğrafiyası, icma quruluşu, təbii tarixi və ekologiyası haqqında ümumi məlumat daxildir. Tələbələr həmçinin əsas sahə texnikaları haqqında anlayış əldə etmək imkanı əldə edirlər. Bu sinif West Valley Kollecində tələb olunan ilkin sinif görüşləri ilə sahədə keçirilir. Tələbələr nəqliyyat və səyahət, düşərgə avadanlıqları və əlaqəli xərclərlə bağlı xərclərə cavabdehdirlər.

BIOL 58: Sahə Ekologiyası

3 bölmə: mühazirə 2 bölmə laboratoriya 1 vahid

Kredit üçün məqbuldur: Kaliforniya Universiteti, Kaliforniya Dövlət Universiteti

Bu kurs bitki və heyvan icmalarının ekologiyasını araşdırır. Tələbələrin həm sinifdə, həm də açıq hava şəraitində sahə ekologiyası haqqında məlumat əldə etmək imkanı var. İlkin sinif iclaslarından sonra sahə səfəri(lər)i keçirilir. Tələbələr sahə səfərlərində iştirak etmək üçün sinifə hazırlıq tələblərini uğurla yerinə yetirməlidirlər. Tələbələr nəqliyyat və səyahət, yemək, düşərgə avadanlıqları və əlaqəli xərclərlə bağlı xərclərə cavabdehdirlər.

BIOL 59: İqlim Dəyişikliyi

3 vahid: mühazirə 3 vahid laboratoriya 0 vahid

Bu əsas olmayan kurs iqlim dəyişikliyinin biologiyasına girişdir. Şagirdlər iqlim modellərini idarə edən həm təbii, həm də antropogen qüvvələrin icmalı ilə iqlim dəyişikliyinin necə işlədiyinin əsaslarını öyrənmək imkanı əldə edirlər. Bu kurs iqlim dəyişikliyi məlumatlarını və keçmiş və indiki iqlim modellərinin sübutlarını nəzərdən keçirir. Tələbələr sübutların və modellərin iqlim dəyişikliyinin ətraf mühitə, biomüxtəlifliyə və insan cəmiyyətinə necə təsir etdiyini və necə təsir edəcəyini necə proqnozlaşdırdığını öyrənmək və qlobal, milli, dövlət səviyyəsində vasitəçiliyi araşdıraraq iqlim dəyişikliyi siyasəti və iqlim dəyişikliyinin təsirlərinin gələcəyi haqqında məlumat əldə etmək imkanına malikdirlər. , icma və fərdi səviyyə.


7.6 Təkrar sualları

  1. Bədən boşluğu nədir?
  2. Qarın və dorsal bədən boşluqlarını müqayisə edin və müqayisə edin.
  3. Ventral boşluğun alt bölmələrini və hər birində olan orqanları müəyyənləşdirin.
  4. Dorsal boşluğun alt bölmələrini və onların məzmununu təsvir edin.
  5. Beyni və onurğa beynini qoruyan bütün toxumaları müəyyənləşdirin və təsvir edin.
  6. Sizcə, bədən boşluqlarından birində maye həddindən artıq yığılsa nə baş verə bilər?
  7. Bir qadının cəsədi niyə hamiləlik dövründə daxili orqanlarına zərər vermədən tam müddətli döl qəbul edə biləcəyini izah edin.
  8. Bel ponksiyonunda iynə hansı bədən boşluğuna daxil olur?
  9. Ürəyin yerləşdiyi üç bədən boşluğu şöbəsinə hansı adlar verilir?Böyrəklərin yerləşdiyi üç bədən boşluğu şöbəsinə hansı adlar verilir?

  Divertikulit

  Divertikulit yoğun bağırsağın divarındakı kiçik kisələrin yoluxduğu və iltihablandığı bir həzm xəstəliyidir. Simptomlara adətən ani başlayan qarın altındakı ağrı daxildir. Həmçinin qızdırma, ürəkbulanma, ishal və ya qəbizlik, nəcisdə qan ola bilər. Yoğun bağırsaqda iltihab olmayan divertikulların (bax Şəkil 15.7.2) olması adlanır. divertikuloz. Divertikulozun genetik və ətraf mühit faktorlarının birləşməsindən qaynaqlandığı düşünülür və daha çox obez insanlarda rast gəlinir. Kisələrin infeksiyası və iltihabı (divertikulit) divertikulozlu insanların təxminən 10-25% -ində baş verir və daha çox yaşlılarda rast gəlinir. İnfeksiya ümumiyyətlə bakteriyalardan qaynaqlanır.

  Şəkil 15.7.2 Bu şəkillərdə yoğun bağırsağın divarında divertikul adlanan çoxsaylı kisələr göstərilir.

  Divertikulitə adətən KT ilə diaqnoz qoyula bilər və kolonoskopiya ilə nəzarət edilə bilər (Şəkil 15.7.3-də göstərildiyi kimi). Yüngül divertikulit oral antibiotiklər və qısa müddətli maye pəhriz ilə müalicə edilə bilər. Ağır hallarda venadaxili antibiotiklər, xəstəxanaya yerləşdirmə və tam bağırsaq istirahəti (ağız vasitəsilə qidalanmamaq) tövsiyə oluna bilər. Absesin əmələ gəlməsi və ya yoğun bağırsağın perforasiyası kimi ağırlaşmalar cərrahi müdaxilə tələb edir.

  Şəkil 15.7.3 Bu şəkildə kolonoskopiyadan kiçik divertikulları görə bilərsiniz.

  Peptik xora

  A mədə xorası mədə və ya onikibarmaq bağırsağın selikli qişasında (nazik bağırsağın birinci hissəsi) yaradır. Əgər mədədə xora əmələ gəlirsə, buna mədə xorası deyilir. Onikibarmaq bağırsaqda baş verərsə, onikibarmaq bağırsaq xorası adlanır. Peptik xoraların ən çox görülən simptomları qarın yuxarı hissəsində tez-tez gecə baş verən və yeməklə yaxşılaşan ağrılardır. Digər simptomlar gəyirmə, qusma, kilo itkisi və zəif iştahı əhatə edə bilər. Peptik xorası olan bir çox insanda, xüsusən də yaşlı insanlarda heç bir simptom yoxdur. Peptik xoralar nisbətən tez-tez rast gəlinir, insanların təxminən on faizində həyatının bir nöqtəsində mədə xorası inkişaf edir.

  Mədə xorasının ən çox yayılmış səbəbi bakteriya ilə infeksiyadır Helicobacter pylori, which may be transmitted by food, contaminated water, or human saliva (for example, by kissing or sharing eating utensils). Surprisingly, the bacterial cause of peptic ulcers was not discovered until the 1980s. The scientists who made the discovery are Australians Robin Warren and Barry J. Marshall. Although the two scientists eventually won a Nobel Prize for their discovery, their hypothesis was poorly received at first. To demonstrate the validity of their discovery, Marshall used himself in an experiment. He drank a culture of bacteria from a peptic ulcer patient and developed symptoms of peptic ulcer in a matter of days. His symptoms resolved on their own within a couple of weeks, but, at his wife’s urging, he took antibiotics to kill any remaining bacteria. Marshall’s self-experiment was published in the Australian Medical Journal, and is among the most cited articles ever published in the journal. Figure 15.7.4 shows how H. pylori cause peptic ulcers.

  Figure 15.7.4 H.Pylori penetrate the protective mucus layer of the mucosa and damages the cells of the lower GI tract.

  Another relatively common cause of peptic ulcers is chronic use of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), such as aspirin or ibuprofen. Additional contributing factors may include tobacco smoking and stress, although these factors have not been demonstrated conclusively to cause peptic ulcers independent of H. pylori infeksiya. Contrary to popular belief, diet does not appear to play a role in either causing or preventing peptic ulcers. Eating spicy foods and drinking coffee and alcohol were once thought to cause peptic ulcers. These lifestyle choices are no longer thought to have much (if any) of an effect on the development of peptic ulcers.

  Peptic ulcers are typically diagnosed on the basis of symptoms or the presence of H. pylori in the GI tract. However, endoscopy (shown in Figure 15.7.5), which allows direct visualization of the stomach and duodenum with a camera, may be required for a definitive diagnosis. Peptic ulcers are usually treated with antibiotics to kill H. pylori, along with medications to temporarily decrease stomach acid and aid in healing. Unfortunately, H. pylori has developed resistance to commonly used antibiotics, so treatment is not always effective. If a peptic ulcer has penetrated so deep into the tissues that it causes a perforation of the wall of the stomach or duodenum, then emergency surgery is needed to repair the damage.

  Figure 15.7.5 A doctor inserts a tiny camera through a tube (called an endoscope) to examine a patient’s upper GI tract for peptic ulcers. He views the image created by the camera on a screen above the patient’s head.


  Biology Course Listing

  Please visit the Academic Timetable to see which courses are presently being offered and in which location(s). Not all courses listed below run every term or in all locations. For specific details about program requirements and degree regulations, please refer to the Academic Calendar.

  An examination of the biological principles underlying questions concerning biodiversity and evolution. Begins with a discussion of biodiversity and the implications of its loss. This is followed by consideration of the evolution of life on earth, exploring the underlying processes of natural selection and ecological interactions. Prerequisite: 4U Biology or its equivalent or permission of the department.

  Designed to explore the role of selected cellular and physiological systems in the maintenance of homeostasis in animals under varying environmental conditions, as well as the molecular basis of hereditary and environmental variation. Prerequisite: 4U Biology or its equivalent. Excludes BIOM 1000H.

  Designed to provide a basic understanding of the structure of the human body using a systems approach. In order to gain an appreciation of the complexity of the human body, it is examined on both a microscopic and macroscopic level. Prerequisite: 4U Biology and Chemistry. Recommended: 4U Kinesiology.

  Designed to provide a basic understanding of the function of the human body using a systems approach. A central theme is the mechanisms used to maintain homeostasis under normal, healthy conditions. Prerequisite: 4U Biology and Chemistry. Recommended: 4U Kinesiology, BIOL 1050H.

  The application of basic physical concepts to biological systems. Topics include forces and motion, energy and metabolism, thermodynamics, and fluid dynamics. Recommended: 4U Math. Not for credit toward a major or minor in Physics.

  Provides experience in asking and answering questions in biology, exploring the power of the scientific method, and the importance of critical analysis. Examples involve a wide diversity of organisms and approaches, involving the use of a variety of statistical tools. Prerequisite: 60% or higher in BIOL 1020H or 1030H or BIOM 1000H.

  Develops a basic understanding of genetics. Mendelian inheritance, chromosome structure, genetic recombination, mutation, the structure of DNA, the nature of genes, and current topics in genetics are investigated using examples from plants, animals, insects, bacteria, fungi, and viruses. Prerequisite: 60% or higher in BIOL 1030H or BIOM 1000H, and 60% or higher in one of BIOL 1020H or 1050H.

  An introduction to cell structure and function, including the organization, physiology, architecture, and interactions of cells. Cellular mechanisms of differentiation, development, cancer, and the immune response are explored. Prerequisite: 60% or higher in BIOL 1030H or BIOM 1000H. Recommended: CHEM 1000H and 1010H.

  Cross-listed: GEOG-2080H, ERSC-2080H

  An introduction to the diversity of invertebrate animals, emphasizing their evolutionary relationships and functional, behavioural, and ecological aspects of their biology. An emphasis is also placed on field techniques of collection and identification of various invertebrate groups. Prerequisite: 60% or higher in BIOL 1020H or 1030H or BIOM 1000H.

  An introduction to the diversity of vertebrate animals, emphasizing their evolutionary relationships and functional, behavioural, and ecological aspects of their biology. Required dissections. Prerequisite: 60% or higher in BIOL 1020H or 1030H or BIOM 1000H.

  Through didactic classroom lecturing, hands-on laboratories, use of models, and computer-based software examples, students take a regional approach to examine the anatomy and neural control of the musculoskeletal system. Special emphasis is on learning how the various regional structures contribute (both individually and synergistically) toward producing movement patterns. Prerequisite: 60% or higher in BIOL 1051H. Open only to students in the Kinesiology program.

  An examination of the interactions between organisms and their environment at the levels of the population, community, and ecosystem. Covers basic concepts, theories, and methods used in ecology and the application of these to ecological and environmental problems. Prerequisite: 60% or higher in BIOL 1020H.

  Concepts of exercise physiology with an emphasis on the biochemical, circulatory, respiratory and musculoskeletal adaptations to both acute and chronic bouts of physical activity and exercise and its relation. Special attention is put upon the application of the physiological principles of conditioning for health promotion in an aging population. Prerequisite: 60% or higher in BIOL 1051H. Open only to students in the Kinesiology program.

  An examination of the importance of plants in society. Topics include an in-depth look at the role of plants in human population growth, biotechnology, food safety, medicines, and commercial products. Prerequisite: 60% or higher in BIOL 1020H.

  Introduces key molecules and concepts in biochemistry. Topics include the properties of water, the thermodynamics of biological systems, and the behaviour of biomolecules in water. Focuses on each of the four major classes of biomolecules-proteins, nucleic acids, carbohydrates, and lipids-as they apply to biological systems. Prerequisite: CHEM 1000H and 1010H.

  An exploration of the scientific basis and ecology of agriculture. Abiotic and biotic factors influencing crop productivity, species interactions, energetics, nutrient cycling, cropping systems management and landscape diversity are considered. Traditional, conventional, and intense systems are reviewed in the context of sustainability. Prerequisite: BIOL 1020H or both ERSC 1010H and 1020H. Recommended: SAFS 1001H, BIOL 1030H. Excludes ERSC-SAFS 3350H.

  Cross-listed: ERSC-2350H, SAFS-2350H

  A study of the pattern of the evolution of life over the past billion years focusing on key events and transitions, and the underlying processes that made them happen. Prerequisite: 60% or higher in BIOL 2050H.

  The science behind environmental issues that are primarily biological in nature, including biodiversity, habitat loss, invasive species, and toxicity. Intended for prospective educators, natural area interpreters, and environmental communicators. Prerequisite: 5.0 university credits. Not for credit toward a major or minor in Biology. Excludes ERSC-BIOL 2700Y.

  Cross-listed: ERSC-2701H, EDUC-2701H

  The science behind environmental issues that are primarily physical or chemical in nature, including energy conservation, global warming, and air and water pollution. Intended for prospective educators, nature interpreters, and others interested in working with the public on environmental stewardship and sustainability initiatives. Prerequisite: 5.0 university credits ERSC-BIOL 2701H highly recommended. Not for credit toward a major or minor in Biology. Excludes ERSC-BIOL 2700Y.

  Cross-listed: ERSC-2702H, EDUC-2702H

  Examines the theoretical foundations and techniques of DNA analysis with leading-edge technology in light of forensic cases. Students learn the theory and practice of generating forensic DNA evidence. Prerequisite: FRSC-BIOL 2050H, FRSC-BIOL 3700H, BIOL 3080H.

  A study of the four basic animal tissue types and how these tissues are subsequently organized into organ systems. An important emphasis is the relation of tissue form to function. Prerequisite: 7.5 university credits and 60% or higher in BIOL 2070H or permission of instructor.

  A study of the ecology of freshwater ecosystems, biology, geochemistry, and physics of freshwater lakes, rivers, and streams. Field trips. Prerequisite:: 7.5 university credits including 60% or higher in BIOL-ERSC 2260H, or permission of instructor. Recommended: CHEM 1000H and 1010H.

  Explores the ecological properties of rivers and streams. Theoretical concepts of river function are used as foundations for developing knowledge of aquatic communities. Also considers problems in conservation and management of river and stream ecosystems, and addresses how ecological principles are applied to these problems. Prerequisite: Prerequisite: 7.5 university credits including 60% or higher in BIOL-ERSC 2260H, or permission of instructor. Recommended: CHEM 1000H and 1010H.

  Fundamental concepts in molecular biology with emphasis on the exploration of structure, function, and cellular synthesis of DNA and RNA. Techniques in recombinant DNA technology as well as their applications in biomedical, forensic, and pharmaceutical research are discussed. Basic techniques in molecular biology and scientific calculations are also introduced. Prerequisite: Prerequisite: 7.5 university credits including 60% or higher in BIOL 2050H and a pass in both CHEM 1000H and 1010H.

  An introduction to the organization and diversity of insects. Lectures emphasize insect physiology, ecology, and behaviour. An insect collecting kit for making required insect collection will be available for cash deposit from the Biology Department in April preceding the beginnning of the course. Prerequisite: 7.5 university credits including 60% or higher in BIOL 1020H and 60% or higher in one of BIOL 1030H or BIOM 1000H, or permission of instructor.

  The biology of fishes with emphasis on biotic and abiotic factors that affect their life histories, distribution, population dynamics, feeding, and growth. Field work. Prerequisite: 7.5 university credits including 60% or higher in BIOL-ERSC 2260H, or permission of instructor. Strongly recommended: MATH 1051H, MATH 1052H, BIOL-ERSC-GEOG 2080H.

  Ancient biomolecules (proteins, lipids, DNA), the conditions under which they preserve, how they are isolated and analyzed. Topics include stable isotopes, ancient DNA, proteomics, and organic residue analysis. Labs provide students with hands-on experience with techniques commonly used in archaeological science (emphasis on bone chemistry). Prerequisite: ANTH 2150H, or 2.5 ANTH credits and three of BIOL 1020H, BIOL 1030H, CHEM 1000H, GEOG 1040H, or PHYS 1001H.

  Cross-listed: ANTH-3153H, FRSC-3153H

  Examines major transitions in the evolution of terrestrial plants with a focus on the evolutionary relationships among the main lineages of the flowering plants and the mechanisms underlying the tremendous diversity of this group. Prerequisite: 7.5 university credits including 60% or higher in BIOL 2600H, or permission of instructor.

  Due to a sessile nature, plant functioning is unique and highly dynamic. Emphasizing the flowering plants, this course provides an introduction to plant anatomy, physiology, and molecular biology. It examines the mechanisms by which plants work and survive in their role as energy providers to the biosphere. Prerequisite: 7.5 university credits including 60% or higher in BIOL 1020H and at least 1.0 BIOL credit at the 2000 level, or permission of instructor. Strongly recommended: BIOL 3170H. Excludes BIOL-SAFS 3530H.

  An intensive coverage of the central nervous system, its anatomy, and physiological interactions. Emphasizes subcortical and cortical brain structures and their functional characteristics. Prerequisite: 8.0 university credits including a pass in PSYC 2200H or 60% or higher in one of BIOL 2070H, 2110H, 2130H, or 3840H.

  An examination of the relationship between brain function and psychological processes, drawing heavily from contemporary research involving humans and animals and describing the neural bases for such psychological processes as learning, memory, language, and emotion. Special attention is given to behavioural abnormalities resulting from brain pathology. Prerequisite: 8.0 university credits including PSYC 2200H or PSYC-BIOL 3210H.

  Looks at how integrated pest management methods (IPM) are applied to agricultural insect pests. Students will examine the principles of IPM, the role of insects in soil ecology, insects as allies in pest management and as pollinators, monitoring and sampling, and control methods (pesticide and organic). Prerequisite: 7.5 university credits including BIOL 1020H or permission of instructor. Excludes SAFS-BIOL 3110H.

  An introduction to microbiology with consideration given to the diversity of microscopic forms, their presence in various habitats, and their impact on humanity. Heavy emphasis is placed on laboratory work. Prerequisite: 7.5 university credits including 60% or higher in BIOL 2070H, or permission of instructor.

  Exploration of the scientific basis and practical need for biomonitoring frames the field application of biomonitoring protocols for community clients in terrestrial and aquatic environments. Prerequisite: ERSC 2240H or 2230H or equivalent or ERSC-BIOL 2260H.

  The structure and function or proteins, key protein biophysical methods, and enzyme mechanisms are treated in detail. Students use web-based resources such as ExPASy and the Protein Data Bank, and gain practical laboratory experience in bioseparations and the determination of enzyme rate parameters. Prerequisite: CHEM-BIOL 2300H, and one of CHEM-2100H or 2110H.

  The key topics are biological processes that produce and use high-energy biomolecules. These include membrane transport, multienzyme pathways, and their regulation. With their skills acquired in CHEM-BIOL 3310H, students are given more freedom for independent laboratory work in devising and executing their own enzyme purification scheme. Prerequisite: CHEM-BIOL 3310H. Excludes CHEM-BIOL 3300H.

  Many insect species associated with the process of decay of corpses and their maggots have been used as an important tool for identifying both the timing and location of death. This course explores the relationship between insects and the decay of corpses. Prerequisite: 7.5 university credits including 60% or higher in BIOL 1030H or BIOM 1000H and 1.0 BIOL credit at the 2000 level, or permission of instructor.

  An introduction to the biology of amphibians and reptiles. Includes an overview of past and current diversity, the use of amphibians and reptiles as model organisms for biological research, the importance of these animals in ecological communities, and issues in conservation and management. Prerequisite: 7.5 university credits of which 2.0 must be BIOL credits including 60% or higher in BIOL 2260H.

  An introduction to the ecological, physiological, and evolutionary mechanisms which influence the behaviour of animals, with particular emphasis on kin selection and co-evolution. Prerequisite: 7.5 university credits including 60% or higher in each of BIOL-ERSC 2260H and BIOL 2600H, and at least one additional 0.5 BIOL credit at the 2000 level or permission of instructor.

  Focuses on farming methods and requirements for organic production. The importance of ecological processes, biodiversity, rotation, and organic amendments in organic crop production will be discussed. The standards, certification, packaging, and diversity of markets for organic foods will be emphasized. Mandatory field trips to organic farms. Field trip fee: 30. Prerequisite: SAFS 1001H (2001H) and ERSC-SAFS 2350H.

  Cross-listed: SAFS-3370H, ERSC-3370H

  Examines current theoretical and applied problems in ecology. Emphasis is placed on developing problemsolving skills, critical evaluation of ecological studies, modelling, and an in-depth look at recent advances in theories and laboratory and field techniques used in solving problems in individual, population, community, and ecosystem ecology. Prerequisite: 7.5 university credits including 60% or higher in BIOL-ERSC 2260H, or permission of instructor.

  A lab-based introduction to the anatomy and biology of the human skeleton. Topics include basic skeletal anatomy, bone biology and development, the functional morphology of bones, identification of complete and fragmentary bones, and skeletal pathology. Prerequisite: ANTH 2410H (or 2400Y). Excludes ANTH-BIOL-FRSC 3415Y, 3420H.

  Cross-listed: ANTH-3404H, FRSC-3404H

  An examination of the prospects for extraterrestrial life, based primarily on material from astronomy, biology, and planetary science. Topics include the origin and evolution of life on Earth, extremophiles, the habitability of Mars and Jovian moons, the nature and habitability of exoplanets, SETI, the Drake equation, and the Fermi paradox. Prerequisite: 5.0 university credits including two of BIOL 1020H, BIOL 1030H, PHYS 1510H, PHYS 1520H. Excludes PHYS 2510H. Not for credit toward a major or minor in Physics.

  The mechanisms of plant functioning from the molecular to the whole plant level. Fundamental processes such as photosynthesis, respiration, plant water relations, stomata physiology, mineral nutrition, plant hormone functions, seed germination and dormancy, and environmental stress physiology. Prerequisite: Both SAFS 1001H and 1002H or BIOL 1020H. Excludes BIOL 3180H.

  Ecological genetics uses genetic data to investigate ecological and evolutionary processes in natural populations. This course uses theoretical and "real world" approaches to investigate topics that include natural selection and adaptation, behavioural ecology, conservation genetics, invasive species, and phylogeography. Prerequisite: 7.5 university credits including a minimum 60% in each of BIOL-FRSC 2050H, BIOL-ERSC 2260H, and BIOL 2600H. Excludes BIOL-FRSC 3620H, 3700H.

  Epidemiology is the systematic study of human diseases and their causes and the application of what is learned to improve health. This course reviews the basic principles and methods of epidemiology, with an emphasis on critical thinking and application to public health and clinical research. Prerequisite: 7.5 university credits including 60% or higher in BIOL 2000H or a pass in NURS 2030H, MATH 2560H, or PSYC 2018H.

  Nutrition is the integrative science of what foods our body requires for health, growth, maintenance and reproduction. This course covers the fundamentals of human nutrition, critically assesses evidence underlying dietary claims, and enables students to think critically about the complex interrelationships between food, nutrition, health, and society. Prerequisite: 7.5 university credits including 60% or higher in BIOL 1051H and 2070H.

  Introduces students to the application of genetics to the study of taxonomy, structure of natural populations, mating systems, and forensics. Topics include the molecular tools that quantify genetic variation, mathematical models of population structure, paternity analysis, and DNA fingerprinting. Prerequisite: 7.5 university credits including FRSC-BIOL 2050H, or permission of instructor. Excludes FRSC-BIOL 3620H, BIOL 3600H.

  The processes of digestion, osmoregulation and excretion, circulatory systems and gaseous exchange, respiration, metabolism, and their control are considered. Uses a comparative approach, first discussing the basic principles of the physiology of these processes and then examining the means whereby different organisms perform them. Prerequisite: 7.5 university credits including 60% or higher in BIOL 2070H and a pass in CHEM 1000H and 1010H, or permission of instructor. Strongly recommended: CHEM 2300H and Animal Care Course.

  An examination of fundamental concepts in sensory, endocrine, muscular, and reproductive physiology. Prerequisite: 7.5 university credits including 60% or higher in BIOL 2070H and a pass in CHEM 1000H and 1010H, or permission of instructor.

  Students are placed in research projects with community organizations in the Peterborough area. Each placement is supervised jointly by a faculty member and a representative of a community organization. For details see Community-Based Research Program (p. 265). Prerequisite: A minimum cumulative average of 75% and at least 3.0 BIOL credits taught by members of the Trent Biology Department.

  Students are placed in research projects with community organizations in the Peterborough area. Each placement is supervised jointly by a faculty member and a representative of a community organization. For details see Community-Based Research Program (p. 265). Prerequisite: A minimum cumulative average of 75% and at least 3.0 BIOL credits taught by members of the Trent Biology Department.

  This course provides an opportunity for more intensive or broader study of a selected topic under the guidance of a faculty member. Open to students who have earned at least 3.0 credits in Biology courses taught by members of the Trent Biology department and have achieved a cumulative average of at least 75% in Biology courses completed. Application forms are available from the Biology Office. All University deadlines as specified in the University Calendar apply. These courses may not be taken in the same academic session as BIOL 4900Y, 4901H, 4902H and 4903H.

  This course provides an opportunity for more intensive or broader study of a selected topic under the guidance of a faculty member. Open to students who have earned at least 3.0 credits in Biology courses taught by members of the Trent Biology department and have achieved a cumulative average of at least 75% in Biology courses completed. Application forms are available from the Biology Office. All University deadlines as specified in the University Calendar apply. These courses may not be taken in the same academic session as BIOL 4900Y, 4901H, 4902H and 4903H.

  This course provides an opportunity for more intensive or broader study of a selected topic under the guidance of a faculty member. Open to students who have earned at least 3.0 credits in Biology courses taught by members of the Trent Biology department and have achieved a cumulative average of at least 75% in Biology courses completed. Application forms are available from the Biology Office. All University deadlines as specified in the University Calendar apply. These courses may not be taken in the same academic session as BIOL 4900Y, 4901H, 4902H and 4903H.

  Students investigate a specific field of interest under the guidance of a faculty member. BIOL 4020D is a double credit in Biology. BIOL 4010Y is a single credit because the same thesis is submitted to the other department/program in a joint-major or is submitted in conjunction with BIOL 4400Y. Prerequisite: 15.0 university credits the Animal Care Course (p. 20), if applicable a minimum average of 75% in BIOL courses completed and agreement of a faculty member to supervise the project. (In some cases, it may be possible to take BIOL 4020D with an overall average of 70% in Biology courses if recommended by a faculty member willing to supervise it.) To be accepted into a joint thesis course, the student must meet the requirements of both programs. Applications may be obtained from the department website at trentu.ca/biology/experience.

  Students investigate a specific field of interest under the guidance of a faculty member. BIOL 4020D is a double credit in Biology. BIOL 4010Y is a single credit because the same thesis is submitted to the other department/program in a joint-major or is submitted in conjunction with BIOL 4400Y. Prerequisite: 15.0 university credits the Animal Care Course (p. 20), if applicable a minimum average of 75% in BIOL courses completed and agreement of a faculty member to supervise the project. (In some cases, it may be possible to take BIOL 4020D with an overall average of 70% in Biology courses if recommended by a faculty member willing to supervise it.) To be accepted into a joint thesis course, the student must meet the requirements of both programs. Applications may be obtained from the department website at trentu.ca/biology/experience.

  Theoretical and practical instruction in design of research projects, with emphasis on appropriate statistical methods through the use of the statistical program R. Prerequisite: A minimum overall average of 65% in completed BIOL courses and 10.0 university credits including one of MATH 1052H (or 1050Y) or BIOL-GEOG-ERSC 2080H. Excludes GEOG 3030H.

  At least 16 hours per week otherwise as CHEM 4030Y. May not be combined with any other project courses for credit toward the Biochemistry & Molecular Biology degree. Prerequisite: An average of 75% in all previous Chemistry courses and permission of instructor.

  Examines the chemistry of freshwater systems. Chemical and physical processes that lead to changes in water quality are discussed. The emphasis is on the concentrations and distributions of contaminants. Topics include watershed contributions of chemicals, acidification and the carbonate system, weathering, redox chemistry, trace materials, and synthetic organic contaminants. Prerequisite: ERSC 2230H or ERSC-CHEM 2620H (or 2600Y).

  Cross-listed: ERSC-4060H, GEOG-4060H

  Discusses approaches to predicting the fate of contaminants in aquatic systems. Basic assumptions and algorithms of fate models for toxic metals and organic xenobiotics are examined and students get hands-on experience in applying recent models to case studies. Prerequisite: ERSC-GEOG-BIOL 4060H.

  Cross-listed: ERSC-4070H, GEOG-4070H

  An exploration of the cellular and molecular bases of embryonic development. Emphasis is placed on how the intricate and diverse processes of embryogenesis are dependent on common mechanisms, including cell division, cell death, adhesion, migration, gene expression, and intra- and inter-cellular signalling. Prerequisite: A minimum overall average of 65% in completed BIOL courses and 10.0 university credits including BIOL 2070H.

  An examination of current concepts of the biology, epidemiology, and evolution of infectious diseases. Topics include emerging disease, the meaning of symptoms, effects of infectious disease on human evolution, Darwinian medicine, vaccines, and virulence. Prerequisite: A minimum overall average of 65% in completed BIOL courses and 10.0 university credits.

  Focuses on fundamental aspects of human cell biology ranging from organelle function to intercellular communication. Recent technological advances in the field are also discussed. The goal of this course is to develop a holistic view of the cell to enable an understanding of its importance to life and human disease. Prerequisite: A minimum overall average of 65% in completed BIOL courses and 10.0 university credits including BIOL 2050H, 2070H, and 3080H.

  An introduction to the study of birds. Covers broad areas in ornithology, including field identification, systematics, ecology, behaviour, anatomy, physiology, management, and conservation. Field trip at cost to student. Prerequisite: A minimum overall average of 65% in completed BIOL courses and 10.0 university credits including at least 2.0 BIOL credits at the 2000 level.

  An introduction to the immune system, including a discussion of the organs, cells, and molecules that constitute, as well as regulate, the immune system. Health-related aspects of the immune system, such as immunodeficiency, tumour immunology, and allergies are also explored. Prerequisite: A minimum overall average of 65% in completed BIOL courses and 10.0 university credits including BIOL 2070H.

  An exploration of the evolution, anatomy, ecology, behaviour, and management of terrestrial mammals. Labs are devoted to field techniques and species identification, with emphasis on Canadian forms. One-day field trip at cost to the student. Prerequisite: A minimum overall average of 65% in completed BIOL courses and 10.0 university credits including BIOL 2110H and BIOL-ERSC 2260H.

  Examines the physiological and biochemical adaptations to acute and chronic exercise with specific emphasis placed upon the oxygen transport system. The effects of a variety of conditions including age, gender, environmental conditions, and disease on these adaptations are also considered. Prerequisite: A minimum overall average of 65% in completed BIOL courses and 10.0 university credits including BIOL 1051H or 3830H.

  Covers classic topics in mathematical biology, including population biology, epidemiology, and mathematical ecology of a single or interacting species. The course addresses modeling of life-science problems by using difference/differential equations and applications of dynamical systems theories. Prerequisite: MATH-PHYS 2150H.

  Principles and practices of fisheries assessment and management, including an examination of management problems in freshwater and marine fisheries from ecological, socio-economic, and policy perspectives. Topics include stock assessment techniques, stocking and fertilization, management of warmwater and coldwater species, and local management initiatives. Prerequisite: 10.0 university credits including one of ERSC-BIOL 2260H or ERSC 2210H or 2240H. Recommended: One of ERSC 3510H or BIOL 3050H or 3140H. Students who have successfully completed ERST-CAST 2520H and 2525H may take the course, but must be prepared to do additional background reading.

  Examines plant nutrition, soil fertility, and fertilizer management, with a focus on essential macronutrients. Topics include biogeochemical cycling of nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, and sulphur in crop production. Sustainable management of nutrients for optimum productivity and minimum impact on the environment will be discussed. Prerequisite: GEOG-ERSC-SAFS 3560H.

  Cross-listed: SAFS-4270H, ERSC-4270H, GEOG-4270H

  The essential biological roles of metals are usually acknowledged but seldom discussed in most biochemistry courses. Includes an introduction to coordination chemistry and a survey of the roles of metals in enzyme catalysis, oxygen transport, photosynthesis, cell mobility, gene expression, and environmental toxicity. Prerequisite: CHEM-BIOL 3310H and 3320H (3300H) or CHEM 2200H and CHEM-BIOL 2300H.

  A survey of the questions that are of greatest interest to biochemists. Relies extensively on reading and understanding primary literature sources published within the last four years. Students give presentations in class as part of the course evaluation. Prerequisite: CHEM-BIOL 3310H and 3320H (3300H).

  An introduction to human pharmacology divided into two sections: pharmaco-kinetics and pharmacodynamics. Drugs to be studied include mainstream medications such as antibiotics, ethanol, and drugs used in the treatment of pain, high blood pressure, asthma, ulcers, and depression, as well as a brief discussion of alternative medications. Prerequisite: A minimum overall average of 65% in completed BIOL courses and 10.0 university credits including both CHEM 1000H and 1010H and one of BIOL 3830H or 3840H.

  Emphasizes the causes and consequences of global environmental change and their interactions with ecological processes in freshwater ecosystems. Issues such as biodiversity, population growth and water use, global warming, land use, emergent diseases, dams, aquaculture, fisheries, water supply, and sustainability are discussed. Prerequisite: A minimum overall average of 65% in completed BIOL courses and 10.0 university credits including MATH 1052H (or 1050Y) and one of BIOL 2000H or BIOL-ERSC 2260H. Recommended: GEOG-BIOL-ERSC 2080H.

  Biological stoichiometry is the study of balance of energy and multiple chemical elements in living systems including its effects on organismal biochemistry, nutrition, physiology, and ecological dynamics. This course focuses on the principles, application, and recent advances in the field of biological stoichiometry. Prerequisite: A minimum overall average of 65% in completed BIOL courses and 10.0 university credits including one of BIOL 2070H or BIOL-ERSC 2260H.

  Introduces the symptoms of various diseases and the disordered physiological processes that cause these symptoms. Seminars examine specific diseases through discussion of case studies. By the end of the course, students should be able to understand and describe how physiological processes are altered in various common diseased states. Prerequisite: A minimum overall average of 65% in completed BIOL courses 10.0 university credits including BIOL 3830H or BIOL 3840H or BIOL 1051H plus 2.0 BIOL credits at the 2000 level. Excludes BIOL 4350H, 4360H.

  Examines the impact of microorganisms on scientific research, the environment, and human health and disease. Particular emphasis is placed on new or emerging areas of microbiology such as microbial ecology, microbial evolution, the human microbiome, and antibiotic resistance. Prerequisite: A minimum overall average of 65% in completed BIOL courses and 10.0 university credits including BIOL 3250H.

  An introduction to mechanisms controlling gene expression and applications of recombinant DNA technology. Topics include transcription initiation and post-transcriptional regulation, structure of transcription factors, and specific examples of genetic switches in both prokaryotes and eukaryotes. Seminars include discussion and analysis of journal articles on gene expression research. Prerequisite: A minimum overall average of 65% in completed BIOL courses and 10.0 university credits including BIOL 3080H.

  A focus on the causes and consequences of reductions to biodiversity and the strategies to counterbalance these reductions from both their biological and human dimensions. Prerequisite: A minimum overall average of 65% in completed BIOL courses and 10.0 university credits. Strongly recommended: BIOL-ERSC 2260H.

  An apprenticeship at a collaborating agency working in biological conservation. Students assist in a project pertaining to research and conservation of living things for the equivalent of approximately six hours per week. Evaluation is based on a written appraisal from the agency, as well as a written report and an oral presentation. Open only to Honours students in Biology or Conservation Biology. Prerequisite: 13.5 university credits, a minimum cumulative average of 75%, BIOL 3600H (or 3620H), and BIOL-ERSC 2260H or permission of instructor. Co-requisite: BIOL-ERSC 4390H. Enrolment is limited and competitive. Students must apply in the academic year before enrolment in the course. Application forms may be obtained from the department website at trentu.ca/biology/experience and must be submitted to the placement officer. BIOL 4400Y may be taken jointly with BIOL 4010Y where the project warrants, but the student may not receive credit for a single-credit thesis in another department or program.

  Examines human dietary behaviour as a product of interactions among ecology, culture, and biology. It focuses on basic nutritional and ecological principles, diet from evolutionary, comparative, and historical perspectives, cultural factors influencing diet, food as medicine, and the impact of under-nutrition on human physiology and behaviour. Prerequisite: ANTH 2410H (or 2400Y) or permission of instructor.

  Cross-listed: ANTH-4440H, SAFS-4440H

  Analysis of animal and plant population demography, including theoretical population ecology, population size and survival estimation, patterns and mechanisms in population growth and regulation, multispecies population dynamics, harvesting, and population projection models. Prerequisite: A minimum overall average of 65% in completed BIOL courses and 10.0 university credits including BIOL 3380H.

  Examines the quantitative assessment of biological parameters impacting species and populations at risk under governmental species-at-risk legislation. Prerequisite: A minimum overall average of 65% in completed BIOL courses and 10.0 university credits including BIOL-FRSC 2050H or BIOL 2260H.

  Examines the biology of animal and plant invasions, focusing on the life history adaptations and dispersal strategies which contribute to their success at both the individual and population levels. Prerequisite: A minimum overall average of 65% in completed BIOL courses and 10.0 university credits including BIOL-ERSC 2260H.

  Students gain knowledge of microbes and other biological agents used in criminal endeavours and an overview of the methods used to detect crimes involving biological agents and link them to individual perpetrators. Bioterrorism and agricultural bioterrorism are discussed. Prerequisite: 60% or higher in FRSC 1010H and 1011H and one of BIOL 3080H, FRSC 3000H, FRSC 3111H, or BIOL 3250H.

  This seminar-based course introduces students to the application of DNA profiling to forensics, medical genetics, and natural resource management (molecular ecology/conservation genetics). Prerequisite: 10.0 university credits including BIOL-FRSC 3700H (or 3620H).

  Explores the processes shaping adaptive evolution and key aspects of organismal fitness, including life spans, sex, and gender. Seminars reinforce lecture material, but also cover additional topics. Two writing assignments provide opportunities for independent study. Prerequisite: A minimum overall average of 65% in completed BIOL courses and 10.0 university credits including BIOL 2600H and BIOL-ERSC 2260H.

  Epigenetics is the study of gene functions that are mitotically and/or meiotically heritable, but which do not entail a change in the sequence of DNA. This course reviews these epigenetics mechanisms and discusses how they influence cellular identity, development, predisposition to disease, tumorigenesis, and onset of neurological disorders. Prerequisite: A minimum overall average of 65% in completed BIOL courses and 10.0 university credits including BIOL 3080H.

  Examines the implications of climate change for agriculture, including its impacts on agricultural production, and the role of agriculture as both a producer of greenhouse gases and a potential mitigating agent in climate change. Emphasis is on climate and crop growth simulation modelling and scenarios for mitigation and adaptation. Prerequisite: ERSC-SAFS 2002H or 3002H.

  Examines the impact of chronic diseases on mobility, physical activity, and exercise, and how to assess physical function. Also examines the impact of exercise on chronic disease prevention, progression, and treatment ("exercise as medicine"). Students are introduced to clinical research in exercise and chronic disease. Prerequisite: A minimum overall average of 65% in completed BIOL courses 10.0 university credits one of BIOL 1051H, 3830H, or 3840H and one of BIOL 2000H, PSYC 2018H, or PSYC 2019H. BIOL 4190H recommended.

  Biological data has grown in size and complexity. Bioinformatics-the application of computer programming to the management and analysis of biological information-is necessary for storing, manipulating, and analyzing large datasets. A tutorial-based computer lab focusing on genome sequence data allows students to learn the basics of computer programming and bioinformatics. Prerequisite: FRSC-BIOL 2050H, 4600H, and one of FRSC-BIOL 3000H or FRSC 3111H.

  Explores the interactions between the central nervous and endocrine systems, focusing on the hypothalamic-pituitary-adrenal axis. Examines the control of hormone release, including neurotransmitter modulation and steroid feedback during both homeostatic and stressor-induced states. Also, the interaction among stressors, behaviour, the endocrine system, and disease is considered. Prerequisite: A minimum overall average of 65% in completed BIOL courses and 10.0 university credits including one of BIOL 1051H, BIOL 3840H, or BIOL-PSYC 3210H.

  A lab-based course focused on soil organisms and soil biodiversity emphasis on the role of organisms in nutrient cycles and plant growth promotion using a hands-on approach to investigate key soil functions. Approaches for analyzing microbial populations and activities in the environment, including molecular techniques are covered. Prerequisite: One of SAFS 1001H, ERSC 1010H, or BIOL 1020H and 1.0 science credit at the 2000 level or beyond in SAFS, ERSC, CHEM, or BIOL. Excludes SAFS 4840H.


  Videoya baxın: Mikrobiologiya dünyası - təkhüceyrəlilər. (Iyul 2022).


Şərhlər:

 1. Modal

  Bravo, mənə elə gəlir, əla ifadədir

 2. Nikoshura

  Pis mövzu deyil

 3. Arnwolf

  I know the site with an answer to your topic.

 4. Vumi

  Düşünürəm ki, səhv edirəm. Bunu sübut edə bilərəm.Mənə baş nazirlə yaz, müzakirə edin.

 5. Valdemarr

  Bağışlayın, mən qarışıram... Bu sualı başa düşürəm. Müzakirə etmək olar. Buraya və ya PM-ə yazın.

 6. Lewi

  Əvvəllər başqa cür düşündüm ki, bu məsələdə kömək üçün təşəkkür edirəm.Mesaj yazmaq